LON1-ERI (EU/UK/London) smokeping node
ANYCAST CDN77 (AS60068 www.cdn77.com IPv4)


2023-03-26 18:30:01 - Now

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.168   ms0.185  ms0.133  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.237 ms0.264 ms0.193 ms0.371
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.155 ms0.149 ms0.137 ms0.131
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.384 ms0.407 ms0.622 ms0.384
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.157 ms0.134 ms0.137 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.592 ms0.587 ms0.553 ms0.613
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.986 ms1.041 ms0.816 ms1.127
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.297 ms4.487 ms4.303 ms4.283
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.708 ms8.106 ms8.229 ms8.457
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.304 ms314.149 ms8.524 ms8.106
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.958 ms7.927 ms7.913 ms7.927
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.015 ms7.993 ms8.028 ms8.006
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.957 ms7.936 ms7.987 ms8.005

2023-03-26 18:15:01 - 2023-03-26 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.161   ms0.150  ms0.121  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.287 ms0.250 ms0.346 ms0.331
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.178 ms0.152 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.444 ms0.412 ms0.404 ms0.418
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.143 ms0.128 ms0.130 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.726 ms0.892 ms0.731 ms0.928
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.413 ms1.185 ms1.037 ms1.350
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.292 ms4.862 ms4.345 ms4.368
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.314 ms8.353 ms8.212 ms8.266
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 68.027 ms8.324 ms8.261 ms8.061
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.963 ms8.002 ms8.054 ms7.992
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.985 ms7.968 ms7.983 ms8.025
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.994 ms8.021 ms8.075 ms8.037

2023-03-26 18:00:01 - 2023-03-26 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.162  ms0.134  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.434 ms0.469 ms0.402 ms0.538
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.280 ms0.187 ms0.136 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.625 ms0.523 ms0.409 ms0.435
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.181 ms0.163 ms0.130 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.775 ms0.663 ms0.602 ms0.794
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.301 ms1.075 ms1.018 ms1.051
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.803 ms4.508 ms4.508 ms4.433
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.118 ms8.120 ms8.182 ms8.143
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 575.514 ms53.114 ms8.490 ms8.231
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.086 ms8.032 ms8.039 ms8.069
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.045 ms7.952 ms8.029 ms8.010
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.955 ms7.948 ms7.899 ms7.931

2023-03-26 17:45:01 - 2023-03-26 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.149  ms0.141  ms0.163  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.487 ms0.444 ms0.332 ms0.322
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.152 ms0.178 ms0.145 ms0.142
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.553 ms0.540 ms0.437 ms0.369
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.174 ms0.157 ms0.140 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.739 ms0.633 ms0.695 ms0.610
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.974 ms1.134 ms0.876 ms0.889
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.363 ms4.366 ms4.320 ms4.455
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.037 ms8.030 ms7.981 ms8.118
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 289.469 ms352.123 ms17.630 ms8.094
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.996 ms7.971 ms7.950 ms7.946
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.963 ms7.958 ms7.998 ms7.970
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.983 ms8.004 ms8.008 ms8.001

2023-03-26 17:30:01 - 2023-03-26 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.163  ms0.137  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.295 ms0.419 ms0.241
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.153 ms0.143 ms0.128 ms0.121
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.604 ms0.699 ms0.425 ms0.525
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.185 ms0.192 ms0.174 ms0.201
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.769 ms0.490 ms0.556 ms0.609
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.036 ms1.063 ms1.018 ms1.003
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.391 ms5.955 ms5.396 ms5.202
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.295 ms8.305 ms8.207 ms8.222
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.094 ms8.587 ms8.296 ms8.207
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.086 ms8.026 ms8.034 ms8.003
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.062 ms7.969 ms8.056 ms8.077
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.039 ms7.973 ms7.990 ms7.962

2023-03-26 17:15:01 - 2023-03-26 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.275  ms0.245  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.248 ms0.321 ms0.178 ms0.362
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.188 ms0.191 ms0.129 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.631 ms0.528 ms0.529 ms0.467
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.186 ms0.187 ms0.147 ms0.188
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.702 ms0.887 ms0.666 ms0.546
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.153 ms1.232 ms1.030 ms1.065
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.522 ms4.461 ms4.482 ms4.592
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.140 ms7.963 ms7.948 ms8.050
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.424 ms8.493 ms8.229 ms8.659
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.051 ms8.011 ms7.973 ms8.005
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.976 ms8.029 ms8.049 ms7.991
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.910 ms7.870 ms7.907 ms7.934

2023-03-26 17:00:01 - 2023-03-26 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.141  ms0.133  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.291 ms0.388 ms0.336 ms0.345
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.167 ms0.133 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.661 ms0.568 ms0.415 ms0.421
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.169 ms0.181 ms0.118 ms0.113
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.818 ms0.771 ms0.660 ms0.654
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.919 ms0.835 ms0.961 ms0.952
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.512 ms4.483 ms4.442 ms4.501
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.243 ms8.310 ms8.190 ms8.267
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 478.773 ms39.215 ms8.460 ms8.300
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.003 ms8.137 ms8.146 ms8.084
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.964 ms8.027 ms7.983 ms7.953
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.001 ms8.025 ms7.991 ms7.962

2023-03-26 16:45:01 - 2023-03-26 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.192  ms0.127  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.276 ms0.173 ms0.399 ms0.461
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.192 ms0.148 ms0.131 ms0.120
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.588 ms0.478 ms0.485 ms0.460
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.183 ms0.186 ms0.125 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.757 ms0.683 ms0.617 ms0.787
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.092 ms1.046 ms1.016 ms1.043
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.355 ms5.265 ms5.471 ms5.452
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.033 ms7.925 ms8.080 ms7.993
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 314.631 ms9.963 ms8.114 ms8.193
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.072 ms7.961 ms8.059 ms8.003
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.981 ms8.004 ms8.021 ms8.124
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.084 ms7.979 ms7.933 ms7.998

2023-03-26 16:30:01 - 2023-03-26 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.149  ms0.124  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.248 ms0.306 ms0.213 ms0.357
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.238 ms0.210 ms0.139 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.473 ms0.442 ms0.412 ms0.391
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.158 ms0.168 ms0.143 ms0.151
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.697 ms0.764 ms0.571 ms0.709
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.184 ms1.033 ms1.019 ms1.239
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.963 ms4.281 ms4.686 ms4.345
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.178 ms8.480 ms8.186 ms8.105
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 56.716 ms96.723 ms8.323 ms8.309
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.000 ms7.955 ms7.991 ms7.910
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.937 ms7.839 ms7.862 ms7.861
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.008 ms8.037 ms8.026 ms8.008

2023-03-26 16:15:01 - 2023-03-26 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.178   ms0.157  ms0.111  ms0.104  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.275 ms0.473 ms0.440 ms0.452
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.159 ms0.155 ms0.139 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.577 ms0.407 ms0.396 ms0.406
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.143 ms0.148 ms0.131 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.878 ms0.679 ms0.729 ms0.723
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.336 ms1.108 ms1.097 ms0.707
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.505 ms5.220 ms5.186 ms5.193
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.192 ms7.949 ms8.297 ms7.999
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 479.801 ms21.224 ms8.158 ms8.214
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.066 ms8.050 ms8.053 ms8.017
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.242 ms8.058 ms8.020 ms8.029
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.008 ms7.966 ms7.992 ms7.955

2023-03-26 15:30:01 - 2023-03-26 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.143  ms0.108  ms0.106  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.287 ms0.552 ms0.261
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.234 ms0.154 ms0.158 ms0.165
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.572 ms0.594 ms0.434 ms0.441
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.164 ms0.126 ms0.113 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 29.114 ms0.755 ms0.731 ms0.804
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.214 ms0.984 ms0.927 ms0.947
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.775 ms4.433 ms4.738 ms4.441
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.138 ms8.177 ms8.489 ms8.165
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.389 ms8.454 ms8.144 ms8.210
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.056 ms7.960 ms7.986 ms8.005
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.906 ms7.964 ms7.954 ms7.931
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.093 ms7.930 ms7.896 ms8.038

2023-03-26 15:15:01 - 2023-03-26 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.169  ms0.137  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.280 ms0.147 ms0.411 ms0.369
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.159 ms0.142 ms0.149 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.502 ms0.578 ms0.426 ms0.427
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.169 ms0.162 ms0.118 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.735 ms0.675 ms0.711 ms0.649
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.428 ms1.158 ms0.994 ms0.965
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.383 ms4.358 ms4.426 ms4.410
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.208 ms8.185 ms8.456 ms8.272
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.359 ms8.288 ms8.227 ms8.291
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.061 ms7.940 ms7.944 ms7.972
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.974 ms7.991 ms7.967 ms7.974
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.016 ms7.976 ms7.945 ms8.007

2023-03-26 15:00:01 - 2023-03-26 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.151  ms0.154  ms0.153  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.298 ms0.360 ms0.306 ms0.396
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.215 ms0.136 ms0.133 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.529 ms0.572 ms0.751 ms0.801
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.187 ms0.179 ms0.173 ms0.148
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.700 ms0.705 ms0.619 ms0.756
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.880 ms0.863 ms0.873 ms0.678
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.664 ms4.496 ms4.576 ms4.507
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.173 ms8.475 ms8.094 ms8.115
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.051 ms8.203 ms8.415 ms8.241
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.997 ms8.038 ms8.008 ms8.018
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.978 ms8.044 ms8.072 ms8.020
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.956 ms7.930 ms7.921 ms7.949

2023-03-26 14:45:01 - 2023-03-26 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.162   ms0.153  ms0.119  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.351 ms0.141 ms0.270 ms0.384
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.190 ms0.125 ms0.146 ms0.117
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.499 ms0.377 ms0.472 ms0.493
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.142 ms0.154 ms0.116 ms0.156
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.566 ms0.577 ms0.610 ms0.572
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.931 ms1.134 ms0.786 ms0.872
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.769 ms4.547 ms4.315 ms4.399
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.200 ms8.189 ms8.254 ms8.209
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 215.310 ms444.006 ms26.537 ms8.164
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.980 ms8.020 ms7.922 ms8.004
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.991 ms7.953 ms7.959 ms7.968
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.996 ms7.952 ms7.894 ms7.929

2023-03-26 14:30:01 - 2023-03-26 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.259   ms0.189  ms0.137  ms0.163  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.567 ms0.437 ms0.291 ms0.355
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.168 ms0.135 ms0.169 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.561 ms0.393 ms0.524 ms0.549
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.202 ms0.159 ms0.130 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.781 ms0.653 ms0.658 ms0.614
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.348 ms1.070 ms0.970 ms1.060
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.449 ms4.420 ms4.516 ms4.491
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.543 ms8.240 ms8.228 ms8.378
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.469 ms8.087 ms8.124 ms8.140
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.035 ms7.953 ms7.972 ms7.936
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.030 ms7.978 ms7.963 ms7.981
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.009 ms8.001 ms8.024 ms7.976

2023-03-26 14:15:01 - 2023-03-26 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.141  ms0.152  ms0.163  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.470 ms0.203 ms0.314 ms0.388
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.166 ms0.130 ms1.567 ms0.242
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.631 ms0.482 ms0.440 ms0.438
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.190 ms0.186 ms0.139 ms0.176
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 39.916 ms0.489 ms0.520 ms0.404
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.076 ms0.920 ms0.789 ms0.807
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.799 ms6.187 ms5.160 ms4.808
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.400 ms8.251 ms8.331 ms8.079
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.499 ms8.053 ms8.422 ms7.970
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.977 ms7.887 ms7.872 ms7.918
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.949 ms7.904 ms7.874 ms7.903
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.908 ms7.855 ms7.869 ms7.867

2023-03-26 14:00:01 - 2023-03-26 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.149  ms0.142  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.341 ms0.343 ms0.288 ms0.165
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.139 ms0.140 ms0.160 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.615 ms0.569 ms0.429 ms0.420
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.167 ms0.190 ms0.161 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.671 ms0.688 ms1.022 ms0.766
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.955 ms1.049 ms0.975 ms1.346
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.633 ms4.248 ms4.271 ms4.349
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.107 ms8.328 ms8.102 ms8.219
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 82.066 ms8.025 ms8.052 ms8.329
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.035 ms7.998 ms7.949 ms7.957
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.041 ms8.001 ms8.033 ms8.028
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.025 ms8.008 ms8.014 ms8.021

2023-03-26 13:30:01 - 2023-03-26 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.153  ms0.129  ms0.114  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.253 ms0.380 ms0.418 ms0.384
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.139 ms0.159 ms0.131 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.672 ms0.465 ms0.458 ms0.434
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.160 ms0.166 ms0.115 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.686 ms0.594 ms0.605 ms0.580
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.412 ms1.073 ms1.004 ms1.076
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.293 ms5.762 ms6.293 ms5.624
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.258 ms8.400 ms8.096 ms8.308
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 532.041 ms26.980 ms8.092 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.966 ms7.897 ms7.913 ms7.911
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.922 ms7.982 ms8.209 ms8.033
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 8.001 ms7.888 ms7.857 ms7.912

2023-03-26 13:15:01 - 2023-03-26 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.115  ms0.099  ms0.100  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.425 ms0.456 ms0.167 ms0.378
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.194 ms0.151 ms0.128 ms0.153
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.445 ms0.461 ms0.463 ms0.447
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.173 ms0.140 ms0.129 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.741 ms0.646 ms0.818 ms0.699
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.075 ms1.039 ms1.052 ms0.957
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.451 ms4.372 ms4.275 ms4.459
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.374 ms8.287 ms8.436 ms8.364
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.359 ms8.456 ms8.236 ms11.278
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.021 ms7.982 ms8.007 ms7.926
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.958 ms7.899 ms7.903 ms7.946
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.075 ms8.028 ms8.061 ms8.064

2023-03-26 13:00:01 - 2023-03-26 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.203  ms0.153  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.329 ms0.252 ms0.324 ms0.151
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.169 ms0.189 ms0.129 ms0.127
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.523 ms0.602 ms0.421 ms0.413
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.189 ms0.165 ms0.129 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.718 ms0.690 ms0.633 ms0.633
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.300 ms1.083 ms1.017 ms1.067
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.032 ms4.430 ms4.437 ms4.409
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 7.987 ms8.148 ms8.256 ms8.347
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 178.935 ms277.637 ms8.318 ms8.173
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.179 ms8.110 ms8.054 ms8.021
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.940 ms7.933 ms8.017 ms7.940
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.931 ms7.970 ms7.994 ms7.990

2023-03-26 12:45:01 - 2023-03-26 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.165  ms0.143  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.390 ms0.212 ms0.300 ms0.400
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.179 ms0.164 ms0.143 ms0.131
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.697 ms0.645 ms0.465 ms0.448
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.151 ms0.138 ms0.193 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.977 ms0.658 ms0.591 ms0.603
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.084 ms0.961 ms0.959 ms0.943
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.121 ms5.346 ms5.587 ms6.335
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.426 ms8.171 ms8.135 ms8.214
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.068 ms8.355 ms8.099 ms8.409
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.979 ms7.925 ms7.942 ms7.945
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.960 ms7.918 ms7.934 ms7.927
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.886 ms7.872 ms7.855 ms7.896

2023-03-26 12:30:01 - 2023-03-26 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.162  ms0.135  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.227 ms0.477 ms0.350 ms0.381
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.150 ms0.135 ms0.132 ms0.138
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.629 ms0.402 ms0.389 ms0.385
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.175 ms0.144 ms0.139 ms0.223
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.737 ms1.001 ms0.812 ms0.642
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.013 ms0.979 ms0.909 ms0.955
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.536 ms4.997 ms4.454 ms4.437
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.408 ms8.252 ms8.224 ms8.292
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.501 ms8.078 ms8.323 ms8.102
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.153 ms8.000 ms7.976 ms8.068
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.214 ms7.928 ms7.879 ms7.921
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.061 ms8.069 ms8.088 ms8.122

2023-03-26 12:15:01 - 2023-03-26 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.126   ms0.121  ms0.136  ms0.098  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.275 ms0.388 ms0.415 ms0.217
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.189 ms0.107 ms0.116 ms0.103
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.407 ms0.381 ms0.337 ms0.510
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.166 ms0.130 ms0.165 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.597 ms0.536 ms0.555 ms0.683
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.897 ms0.865 ms1.050 ms0.847
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.414 ms4.536 ms4.619 ms4.383
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.069 ms8.321 ms7.956 ms7.981
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.202 ms8.182 ms8.184 ms8.139
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.989 ms8.013 ms8.010 ms7.953
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.865 ms7.884 ms7.855 ms7.858
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.917 ms7.982 ms7.958 ms7.963

2023-03-26 11:45:01 - 2023-03-26 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.125  ms0.111  ms0.102  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.323 ms0.161 ms0.365 ms0.303
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.220 ms0.127 ms0.122 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.494 ms0.415 ms0.442 ms0.415
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.166 ms0.134 ms0.139 ms0.155
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.729 ms0.695 ms0.831 ms0.727
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.052 ms0.897 ms0.924 ms0.897
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.739 ms4.408 ms4.342 ms4.365
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.017 ms8.001 ms8.138 ms8.215
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.096 ms8.555 ms8.166 ms8.599
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.011 ms8.023 ms8.122 ms8.069
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.988 ms7.946 ms7.948 ms8.005
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.939 ms8.018 ms7.969 ms7.958

2023-03-26 11:30:01 - 2023-03-26 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.171  ms0.122  ms0.108  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.485 ms0.412 ms0.462 ms0.167
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.239 ms0.166 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.603 ms0.459 ms0.718 ms0.449
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.157 ms0.158 ms0.165 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.811 ms0.893 ms1.050 ms0.670
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.925 ms0.930 ms0.992 ms1.066
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.020 ms5.342 ms5.176 ms6.050
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.104 ms8.265 ms8.113 ms8.088
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.103 ms8.186 ms8.213 ms8.361
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.116 ms8.013 ms8.045 ms8.037
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.971 ms7.951 ms7.960 ms7.949
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.016 ms7.992 ms7.994 ms7.982

2023-03-26 11:15:01 - 2023-03-26 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.308   ms0.151  ms0.148  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.341 ms0.218 ms0.366 ms0.408
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.190 ms0.164 ms0.138 ms0.132
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.562 ms0.373 ms0.977 ms0.468
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.161 ms0.145 ms0.123 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.678 ms1.028 ms0.739 ms0.608
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.039 ms1.024 ms1.338 ms1.005
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.479 ms4.482 ms4.407 ms4.752
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.173 ms8.188 ms8.193 ms8.237
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.523 ms8.159 ms80.098 ms169.895
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.016 ms8.024 ms8.009 ms7.948
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.968 ms7.922 ms8.037 ms7.988
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.977 ms7.952 ms7.961 ms7.963

2023-03-26 11:00:02 - 2023-03-26 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.207  ms0.133  ms0.112  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.226 ms0.478 ms0.365 ms0.322
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.178 ms0.203 ms0.118 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.727 ms0.478 ms0.479 ms0.467
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.186 ms0.188 ms0.125 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.853 ms0.665 ms0.774 ms0.645
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.160 ms1.130 ms0.965 ms1.022
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.872 ms4.514 ms4.508 ms4.529
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.063 ms8.035 ms8.127 ms8.120
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 57.148 ms8.355 ms8.802 ms8.220
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.035 ms8.066 ms8.078 ms8.077
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.100 ms8.059 ms8.071 ms8.086
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.988 ms7.975 ms8.039 ms8.021

2023-03-26 10:45:01 - 2023-03-26 11:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.262   ms0.162  ms0.143  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.192 ms0.458 ms0.309 ms0.295
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.141 ms0.134 ms0.119 ms0.120
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.656 ms0.440 ms0.430 ms0.420
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.145 ms0.154 ms0.122 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.869 ms0.558 ms0.592 ms0.555
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.967 ms0.908 ms0.915 ms0.860
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.177 ms4.990 ms5.585 ms5.552
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.353 ms8.222 ms8.146 ms8.198
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 188.308 ms7.981 ms8.056 ms8.790
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.097 ms7.972 ms8.055 ms7.994
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.010 ms7.980 ms7.908 ms7.985
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.901 ms7.876 ms7.887 ms7.884

2023-03-26 10:30:01 - 2023-03-26 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.176   ms0.121  ms0.114  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.435 ms0.326 ms0.547 ms0.193
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.136 ms0.162 ms0.136 ms0.118
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.474 ms0.557 ms0.371 ms0.343
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.132 ms0.168 ms0.120 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.726 ms0.513 ms0.612 ms0.503
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.210 ms1.208 ms0.884 ms0.811
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 38.734 ms6.553 ms5.709 ms7.823
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.010 ms8.263 ms7.975 ms8.350
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 118.526 ms8.264 ms8.209 ms8.160
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.073 ms8.121 ms8.041 ms8.103
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.024 ms8.054 ms8.053 ms8.222
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.018 ms8.008 ms8.029 ms8.068

2023-03-26 10:15:01 - 2023-03-26 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.144  ms0.138  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.330 ms0.246 ms0.285 ms0.378
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.162 ms0.134 ms0.130 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.580 ms0.660 ms0.462 ms0.446
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.155 ms0.176 ms0.134 ms0.161
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.751 ms0.646 ms0.674 ms0.669
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.584 ms1.158 ms1.166 ms1.325
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.402 ms4.426 ms4.574 ms4.349
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.575 ms7.996 ms8.264 ms8.313
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.283 ms8.123 ms8.980 ms8.123
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.035 ms8.007 ms7.914 ms7.971
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.911 ms7.859 ms7.882 ms7.914
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.051 ms7.951 ms8.027 ms8.000

2023-03-26 10:00:01 - 2023-03-26 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.166  ms0.170  ms0.163  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.465 ms0.257 ms0.376 ms0.406
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.192 ms0.166 ms0.143 ms0.133
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.471 ms0.490 ms0.468 ms0.515
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.200 ms0.154 ms0.118 ms0.151
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.772 ms0.634 ms0.610 ms0.664
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.257 ms1.089 ms0.985 ms1.021
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.838 ms4.355 ms4.386 ms4.384
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.536 ms8.249 ms8.469 ms8.262
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 47.560 ms8.039 ms8.291 ms8.251
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.963 ms8.028 ms8.095 ms7.946
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.986 ms7.952 ms7.977 ms7.938
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.982 ms7.918 ms7.947 ms7.920

2023-03-26 09:45:01 - 2023-03-26 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.153  ms0.129  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.380 ms0.367 ms0.334 ms0.319
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.198 ms0.154 ms0.131 ms0.125
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.480 ms0.454 ms0.354 ms0.356
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.173 ms0.124 ms0.125 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.869 ms0.591 ms0.729 ms0.565
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.897 ms1.194 ms0.947 ms0.889
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.165 ms5.737 ms5.295 ms5.175
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.910 ms7.884 ms7.873 ms7.929
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.073 ms8.575 ms8.178 ms8.117
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.104 ms8.053 ms8.059 ms8.088
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.034 ms7.993 ms7.979 ms8.028
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.034 ms8.014 ms8.018 ms8.007

2023-03-26 09:30:01 - 2023-03-26 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.128   ms0.157  ms0.141  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.257 ms0.212 ms0.185 ms0.416
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.150 ms0.150 ms0.133 ms0.149
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.410 ms0.372 ms0.474 ms0.415
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.119 ms0.132 ms0.114 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.495 ms0.470 ms0.451 ms0.474
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.122 ms0.938 ms1.231 ms1.015
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.503 ms4.709 ms4.413 ms4.456
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.133 ms8.379 ms8.123 ms8.112
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.025 ms8.229 ms8.016 ms8.045
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.994 ms7.930 ms7.966 ms7.921
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.970 ms7.860 ms7.924 ms7.951
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.989 ms8.092 ms8.119 ms8.114

2023-03-26 09:15:01 - 2023-03-26 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.276   ms0.172  ms0.144  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.403 ms0.364 ms0.188 ms0.354
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.201 ms0.135 ms0.127 ms0.132
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.712 ms0.628 ms0.478 ms0.457
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.196 ms0.173 ms0.128 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 4.099 ms0.549 ms0.558 ms0.577
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.047 ms0.935 ms0.991 ms1.126
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.512 ms4.614 ms4.388 ms4.403
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.042 ms8.176 ms8.107 ms8.221
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 392.309 ms23.574 ms8.261 ms8.131
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.105 ms8.010 ms7.969 ms8.023
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.979 ms8.115 ms8.127 ms8.067
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.001 ms8.045 ms8.054 ms7.980

2023-03-26 09:00:01 - 2023-03-26 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.275   ms0.202  ms0.149  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.265 ms0.340 ms0.372 ms0.477
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.175 ms0.140 ms0.122 ms0.135
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.603 ms0.444 ms0.449 ms0.398
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.157 ms0.162 ms0.149 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.815 ms0.714 ms0.710 ms0.851
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.906 ms1.000 ms0.973 ms1.011
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.271 ms5.346 ms5.377 ms5.503
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.955 ms7.803 ms7.846 ms7.910
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.944 ms8.235 ms8.345 ms8.362
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.100 ms7.973 ms8.003 ms8.030
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.971 ms7.965 ms7.941 ms7.906
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.949 ms7.974 ms8.033 ms7.994

2023-03-26 08:45:01 - 2023-03-26 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.242   ms0.180  ms0.166  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.318 ms0.431 ms0.424 ms0.303
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.223 ms0.137 ms0.130 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.486 ms0.522 ms0.406 ms0.419
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.186 ms0.198 ms0.162 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.597 ms0.687 ms0.691 ms0.697
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.372 ms1.053 ms1.366 ms1.107
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.283 ms4.339 ms4.556 ms4.340
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.175 ms8.218 ms8.187 ms7.913
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.070 ms8.129 ms8.074 ms8.411
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.983 ms8.040 ms7.946 ms7.888
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.844 ms7.955 ms7.850 ms7.879
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.079 ms8.121 ms8.087 ms7.992

2023-03-26 08:30:01 - 2023-03-26 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.273   ms0.161  ms0.127  ms0.107  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.450 ms0.519 ms0.313 ms0.409
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.204 ms0.166 ms0.136 ms0.129
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.546 ms0.472 ms0.424 ms0.390
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.126 ms0.135 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.710 ms0.617 ms0.506 ms0.572
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.027 ms1.122 ms0.979 ms1.067
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.688 ms5.548 ms5.374 ms7.245
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.474 ms8.155 ms8.346 ms8.136
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 199.980 ms8.030 ms8.281 ms8.097
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.015 ms7.973 ms7.924 ms7.918
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.894 ms8.065 ms7.981 ms7.994
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.908 ms7.927 ms7.919 ms7.988

2023-03-26 08:15:01 - 2023-03-26 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.167   ms0.118  ms0.127  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.288 ms0.386 ms0.304
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.184 ms0.184 ms0.141 ms0.129
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.547 ms0.423 ms0.422 ms0.555
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.157 ms0.130 ms0.120 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.617 ms0.553 ms0.860 ms0.562
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.956 ms0.914 ms0.928 ms0.942
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 9.580 ms5.949 ms6.201 ms5.292
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.862 ms7.728 ms7.800 ms7.782
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 135.712 ms8.041 ms7.987 ms8.217
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.050 ms8.083 ms8.038 ms8.052
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.967 ms7.973 ms8.007 ms7.955
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.007 ms7.989 ms7.931 ms7.967

2023-03-26 08:00:01 - 2023-03-26 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.205  ms0.126  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.247 ms0.194 ms0.189 ms0.293
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.154 ms0.132 ms0.167 ms0.144
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.886 ms0.611 ms0.465 ms0.412
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.180 ms0.164 ms0.144 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.870 ms0.607 ms0.603 ms0.627
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.976 ms1.043 ms1.014 ms1.087
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.373 ms4.535 ms4.352 ms4.277
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.381 ms8.189 ms8.353 ms8.345
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.046 ms8.071 ms8.036 ms8.267
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.977 ms7.968 ms7.930 ms8.018
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.977 ms8.009 ms7.913 ms7.930
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.947 ms7.913 ms7.910 ms7.880

2023-03-26 07:45:01 - 2023-03-26 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.259   ms0.178  ms0.111  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.487 ms0.361 ms0.257 ms0.156
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.157 ms0.144 ms0.137 ms0.138
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.616 ms0.509 ms0.480 ms0.464
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.199 ms0.195 ms0.136 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.772 ms0.743 ms0.720 ms1.055
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.112 ms1.120 ms1.077 ms1.258
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.452 ms4.468 ms4.468 ms4.387
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.308 ms8.203 ms8.068 ms8.221
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 433.481 ms39.287 ms8.158 ms8.766
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.997 ms7.967 ms7.934 ms7.949
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.972 ms7.948 ms7.925 ms7.962
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.971 ms7.981 ms7.983 ms7.961

2023-03-26 07:30:01 - 2023-03-26 07:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.149  ms0.103  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.256 ms0.223 ms0.526 ms0.530
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.146 ms0.147 ms0.131 ms0.121
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.550 ms0.632 ms0.457 ms0.447
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.165 ms0.148 ms0.118 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.783 ms0.679 ms0.774 ms0.688
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.018 ms1.250 ms1.028 ms1.018
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.451 ms4.420 ms4.554 ms4.402
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.290 ms7.937 ms8.058 ms8.236
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.192 ms8.407 ms8.270 ms8.963
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.068 ms8.030 ms8.032 ms8.038
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.055 ms8.071 ms8.086 ms8.024
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.966 ms7.969 ms7.984 ms7.954

2023-03-26 07:15:01 - 2023-03-26 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.177   ms0.154  ms0.129  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.298 ms0.346 ms0.387 ms0.284
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.220 ms0.132 ms0.122 ms0.119
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.603 ms0.640 ms0.420 ms0.452
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.200 ms0.181 ms0.187 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.957 ms1.236 ms0.616 ms0.646
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.314 ms1.047 ms1.003 ms1.010
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.363 ms4.412 ms4.350 ms4.405
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.145 ms8.130 ms8.081 ms8.138
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.103 ms8.368 ms8.127 ms8.234
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.975 ms8.013 ms7.939 ms7.967
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.993 ms7.955 ms7.974 ms8.059
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.016 ms7.953 ms7.898 ms7.898

2023-03-26 07:00:02 - 2023-03-26 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.175  ms0.137  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.442 ms0.506 ms0.503 ms0.337
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.157 ms0.146 ms0.142 ms0.144
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.811 ms0.575 ms0.450 ms0.408
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.176 ms0.195 ms0.135 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.827 ms0.787 ms0.711 ms0.593
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.033 ms1.205 ms1.143 ms1.120
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.444 ms4.387 ms4.446 ms4.382
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.513 ms8.287 ms8.343 ms8.406
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.407 ms8.118 ms8.137 ms9.245
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.977 ms7.982 ms7.953 ms7.950
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.978 ms7.978 ms7.947 ms8.068
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.986 ms8.006 ms7.971 ms8.014

2023-03-26 06:45:01 - 2023-03-26 07:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.155  ms0.147  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.374 ms0.363 ms0.285 ms0.354
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.181 ms0.153 ms0.155 ms0.136
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.550 ms0.539 ms0.453 ms0.374
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.160 ms0.118 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.174 ms0.890 ms0.718 ms0.763
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.026 ms0.894 ms0.926 ms0.848
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.394 ms4.774 ms4.305
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.294 ms8.194 ms8.611 ms8.675
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.339 ms8.089 ms8.300 ms8.357
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.038 ms8.035 ms8.043 ms8.038
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.056 ms7.993 ms8.047 ms8.057
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.060 ms8.038 ms8.013 ms7.994

2023-03-26 06:30:01 - 2023-03-26 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.179   ms0.128  ms0.118  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.315 ms0.273 ms0.341 ms0.394
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.238 ms0.130 ms0.122 ms0.120
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.705 ms0.663 ms0.437 ms0.435
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.168 ms0.143 ms0.123 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.809 ms0.665 ms0.593 ms0.640
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.085 ms1.039 ms0.988 ms1.027
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.788 ms4.326 ms4.356 ms4.336
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.319 ms8.055 ms8.081 ms8.098
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.061 ms8.272 ms8.139 ms8.100
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.033 ms7.950 ms8.028 ms7.922
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.037 ms7.993 ms8.067 ms8.052
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.933 ms7.992 ms8.056 ms7.981

2023-03-26 06:15:01 - 2023-03-26 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.247   ms0.156  ms0.110  ms0.105  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.461 ms0.394 ms0.139 ms0.283
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.179 ms0.130 ms0.133 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.843 ms0.429 ms0.428 ms0.427
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.209 ms0.157 ms0.182 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.884 ms0.664 ms1.090 ms1.082
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.130 ms1.024 ms1.236 ms1.096
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.256 ms4.385 ms4.382 ms4.673
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.345 ms8.198 ms8.085 ms8.027
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.017 ms8.204 ms8.118 ms8.331
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.988 ms7.941 ms7.971 ms7.987
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.923 ms7.877 ms7.897 ms7.969
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.000 ms7.985 ms7.963 ms8.002

2023-03-26 06:00:01 - 2023-03-26 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.140  ms0.123  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.237 ms0.284 ms0.352 ms0.380
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.269 ms0.145 ms0.124 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.600 ms0.527 ms0.455 ms0.745
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.183 ms0.160 ms0.130 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.790 ms0.740 ms0.597 ms0.617
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.188 ms0.971 ms1.087 ms1.046
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.393 ms4.321 ms4.348 ms4.545
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.431 ms8.238 ms8.493 ms8.277
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.135 ms8.023 ms8.202 ms8.141
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.084 ms8.014 ms7.989 ms8.032
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.946 ms7.941 ms8.081 ms8.020
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.074 ms8.028 ms8.016 ms8.000

2023-03-26 05:45:01 - 2023-03-26 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.154  ms0.144  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.248 ms0.165 ms0.350 ms0.393
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.221 ms0.174 ms0.138 ms0.134
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.436 ms0.559 ms0.406 ms0.439
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.172 ms0.140 ms0.142 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.751 ms0.649 ms0.546 ms0.640
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.993 ms1.157 ms0.964 ms1.154
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.531 ms4.644 ms4.480 ms4.386
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.961 ms8.225 ms8.171 ms8.041
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.346 ms8.153 ms8.266 ms8.130
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.025 ms8.007 ms7.980 ms8.021
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.937 ms7.911 ms7.920 ms7.939
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.885 ms7.934 ms7.952 ms7.932

2023-03-26 05:30:01 - 2023-03-26 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.182  ms0.147  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.488 ms0.420 ms0.363 ms0.298
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.253 ms0.150 ms0.122 ms0.125
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.534 ms0.498 ms0.458 ms0.606
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.209 ms0.158 ms0.165 ms0.186
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.786 ms0.699 ms0.676 ms0.594
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.176 ms1.171 ms1.128 ms0.991
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.831 ms4.409 ms4.432 ms4.496
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.530 ms8.384 ms8.227 ms8.222
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 86.425 ms8.011 ms8.000 ms8.078
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.123 ms7.956 ms8.023 ms7.974
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.942 ms7.990 ms8.014 ms7.929
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.993 ms8.023 ms7.980 ms8.013

2023-03-26 04:45:01 - 2023-03-26 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.152   ms0.136  ms0.122  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.316 ms0.207 ms0.275 ms0.385
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.121 ms0.110 ms0.115 ms0.147
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.461 ms0.358 ms0.379 ms0.416
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.143 ms0.120 ms0.112 ms0.109
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.876 ms0.734 ms0.599 ms1.174
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.854 ms1.137 ms0.875 ms0.814
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.203 ms5.518 ms5.920 ms5.143
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.235 ms8.346 ms8.508 ms8.417
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 266.054 ms8.068 ms7.960 ms7.947
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.030 ms8.025 ms7.891 ms7.906
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.942 ms8.015 ms7.887 ms7.944
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.857 ms7.827 ms7.782 ms7.842

2023-03-26 04:30:01 - 2023-03-26 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.274   ms0.172  ms0.145  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.296 ms0.160 ms0.336 ms0.377
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.228 ms0.160 ms0.142 ms0.143
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.633 ms0.552 ms0.480 ms0.463
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.177 ms0.154 ms0.148 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.711 ms0.770 ms0.791 ms0.740
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.182 ms1.136 ms1.077 ms1.093
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.450 ms4.583 ms4.429 ms4.736
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.413 ms8.418 ms8.495 ms8.269
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 109.888 ms8.327 ms8.371 ms8.122
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.945 ms7.901 ms7.925 ms7.980
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.998 ms7.936 ms7.990 ms7.956
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.966 ms7.934 ms7.952 ms7.906

2023-03-26 04:15:01 - 2023-03-26 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.236   ms0.140  ms0.127  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.248 ms0.461 ms0.335 ms0.341
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.234 ms0.187 ms0.141 ms0.150
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.428 ms0.516 ms0.508 ms0.470
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.181 ms0.193 ms0.123 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.663 ms1.043 ms0.666 ms0.950
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.087 ms1.061 ms1.003 ms1.016
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.374 ms4.854 ms4.291 ms4.354
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.312 ms8.474 ms8.252 ms8.181
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.187 ms8.150 ms8.240 ms8.171
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.004 ms7.977 ms8.011 ms8.026
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.910 ms8.056 ms7.948 ms7.936
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.046 ms7.981 ms7.983 ms7.973

2023-03-26 04:00:01 - 2023-03-26 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.285   ms0.168  ms0.112  ms0.113  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.271 ms0.357 ms0.275 ms0.184
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.165 ms0.129 ms0.139 ms0.145
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.757 ms0.657 ms0.439 ms0.464
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.154 ms0.134 ms0.127 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.868 ms0.996 ms0.729 ms0.823
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.055 ms0.951 ms1.011 ms0.944
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.506 ms4.587 ms4.606 ms4.551
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.243 ms8.072 ms8.129 ms8.038
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.259 ms8.231 ms8.392 ms8.249
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.055 ms8.037 ms7.966 ms7.979
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.046 ms8.040 ms8.027 ms8.022
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.954 ms7.924 ms7.885 ms7.874

2023-03-26 03:45:01 - 2023-03-26 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.161   ms0.162  ms0.112  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.328 ms0.415 ms0.356 ms0.180
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.193 ms0.146 ms0.115 ms0.124
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.553 ms0.628 ms0.439 ms0.420
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.161 ms0.136 ms0.133 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.820 ms0.775 ms0.658 ms0.796
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.040 ms1.038 ms1.103 ms1.014
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 9.468 ms5.391 ms5.059 ms5.346
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.414 ms7.883 ms7.916 ms8.078
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.273 ms8.160 ms8.006 ms8.306
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.977 ms7.923 ms7.945 ms7.982
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.035 ms7.921 ms7.936 ms7.940
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.012 ms7.981 ms7.936 ms7.914

2023-03-26 03:30:01 - 2023-03-26 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.171   ms0.145  ms0.135  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.243 ms0.331 ms0.156 ms0.236
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.216 ms0.138 ms0.139 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.562 ms0.411 ms0.385 ms0.387
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.159 ms0.143 ms0.137 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.604 ms0.600 ms0.615 ms0.616
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.020 ms1.126 ms0.922 ms1.217
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.101 ms5.104 ms5.010 ms6.991
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.092 ms8.185 ms8.150 ms8.022
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.282 ms8.028 ms8.097 ms8.360
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.042 ms8.002 ms8.091 ms7.992
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.099 ms8.018 ms8.061 ms8.051
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.977 ms7.928 ms7.996 ms8.026

2023-03-26 03:15:01 - 2023-03-26 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.137  ms0.149  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.468 ms0.240 ms0.322 ms0.350
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.157 ms0.152 ms0.144 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.486 ms0.432 ms0.439 ms0.435
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.191 ms0.168 ms0.120 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.480 ms0.816 ms0.676 ms0.676
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.856 ms1.141 ms0.943 ms0.998
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.729 ms4.363 ms4.433 ms4.438
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.210 ms8.477 ms8.353 ms8.281
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.663 ms8.162 ms8.107 ms8.272
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.103 ms7.940 ms7.977 ms7.916
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.063 ms8.053 ms8.032 ms8.008
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.022 ms8.022 ms8.004 ms8.017

2023-03-26 03:00:01 - 2023-03-26 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.173  ms0.139  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.349 ms0.416 ms0.342 ms0.479
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.269 ms0.152 ms0.145 ms0.128
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.727 ms0.446 ms0.430 ms0.629
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.153 ms0.154 ms0.120 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.886 ms0.812 ms0.922 ms0.544
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.079 ms1.126 ms1.286 ms1.205
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.510 ms4.366 ms4.445 ms4.379
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.448 ms8.289 ms8.278 ms8.234
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 14.133 ms8.109 ms8.160 ms8.288
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.034 ms8.007 ms8.024 ms7.993
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.005 ms7.909 ms8.022 ms7.957
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.032 ms7.993 ms8.015 ms7.981

2023-03-26 02:45:01 - 2023-03-26 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.262  ms0.117  ms0.106  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.437 ms0.262 ms0.259 ms0.279
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.174 ms0.149 ms0.127 ms0.134
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.458 ms0.573 ms0.435 ms0.445
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.167 ms0.167 ms0.145 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 58.961 ms0.542 ms0.590 ms0.623
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.151 ms1.265 ms0.828 ms0.917
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.947 ms5.308 ms4.860 ms4.942
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.172 ms8.232 ms8.275 ms8.138
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.616 ms8.255 ms8.037 ms8.091
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.939 ms8.067 ms8.103 ms7.980
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.951 ms8.017 ms7.920 ms8.005
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.955 ms7.886 ms7.920 ms7.903

2023-03-26 02:30:01 - 2023-03-26 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.188   ms0.156  ms0.126  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.386 ms0.384 ms0.352 ms0.291
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.150 ms0.141 ms0.140 ms0.136
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.458 ms0.551 ms0.405 ms0.487
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.179 ms0.189 ms0.155 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.768 ms1.196 ms0.763 ms0.744
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.189 ms1.048 ms0.981 ms1.037
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.435 ms4.426 ms4.470 ms4.521
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.908 ms8.004 ms7.942 ms7.902
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 119.783 ms8.359 ms10.089 ms10.076
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.007 ms8.095 ms7.991 ms7.967
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.984 ms8.024 ms7.986 ms8.086
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.954 ms7.900 ms7.876 ms7.897

2023-03-26 02:15:02 - 2023-03-26 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.176  ms0.148  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.402 ms0.307 ms0.165 ms0.338
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.161 ms0.161 ms0.131 ms0.123
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.486 ms0.425 ms0.684 ms0.482
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.167 ms0.139 ms0.134 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.740 ms0.676 ms0.682 ms0.829
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.363 ms1.105 ms0.988 ms0.931
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.395 ms5.355 ms5.241 ms5.292
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.146 ms8.215 ms7.982 ms8.362
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.388 ms8.153 ms8.266 ms8.324
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.042 ms7.948 ms8.035 ms7.989
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.985 ms8.014 ms7.936 ms7.915
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.996 ms7.951 ms7.950 ms7.979

2023-03-26 02:00:01 - 2023-03-26 02:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.162  ms0.115  ms0.108  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.344 ms0.388 ms0.374 ms0.415
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.222 ms0.161 ms0.124 ms0.124
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.543 ms0.477 ms0.392 ms0.387
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.148 ms0.146 ms0.130 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.659 ms0.631 ms0.536 ms0.509
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.127 ms1.075 ms1.261 ms1.306
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.251 ms5.326 ms5.193 ms5.177
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.466 ms8.041 ms8.122 ms8.169
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.050 ms8.667 ms8.253 ms8.281
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.936 ms7.889 ms7.915 ms8.033
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.954 ms7.935 ms7.963 ms7.966
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.867 ms7.851 ms7.933 ms7.861

2023-03-26 01:45:01 - 2023-03-26 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.163   ms0.166  ms0.137  ms0.143  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.406 ms0.218 ms0.343 ms0.338
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.162 ms0.148 ms0.145 ms0.134
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.441 ms0.433 ms0.363 ms0.410
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.171 ms0.168 ms0.148 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.736 ms0.862 ms1.181 ms0.761
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.997 ms0.912 ms0.882 ms0.848
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.444 ms4.732 ms4.454 ms4.449
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.210 ms8.019 ms8.086 ms8.127
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.224 ms8.520 ms8.349 ms8.127
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.025 ms8.100 ms8.013 ms8.062
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.035 ms8.061 ms8.172 ms8.072
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.948 ms7.895 ms7.909 ms7.861

2023-03-26 01:30:01 - 2023-03-26 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.179   ms0.144  ms0.135  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.397 ms0.285 ms0.307 ms0.134
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.188 ms0.127 ms0.124 ms0.121
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.657 ms0.569 ms0.502 ms0.508
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.147 ms0.133 ms0.118 ms0.139
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.751 ms0.617 ms0.640 ms0.699
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.057 ms1.104 ms1.061 ms1.008
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.415 ms5.828 ms5.356 ms5.114
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.061 ms7.949 ms8.024 ms7.912
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.293 ms8.116 ms8.408 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.034 ms8.027 ms8.110 ms8.008
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.983 ms8.092 ms8.064 ms7.966
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.066 ms8.041 ms8.011 ms7.987

2023-03-26 01:15:01 - 2023-03-26 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.159   ms0.147  ms0.136  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.387 ms0.160 ms0.450 ms0.326
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.164 ms0.156 ms0.144 ms0.144
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.665 ms0.672 ms0.395 ms0.404
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.187 ms0.145 ms0.143 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.765 ms0.983 ms1.263 ms0.642
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.506 ms1.239 ms1.197 ms1.107
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.487 ms4.455 ms4.378 ms4.369
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.277 ms8.407 ms8.179 ms8.420
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.182 ms8.119 ms8.384 ms8.045
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.949 ms7.997 ms7.899 ms7.902
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.911 ms7.897 ms7.938 ms7.913
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.028 ms7.989 ms8.008 ms7.951

2023-03-26 01:00:01 - 2023-03-26 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.174  ms0.141  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.430 ms0.167 ms0.255 ms0.370
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.239 ms0.132 ms0.130 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.484 ms0.420 ms0.419 ms0.448
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.208 ms0.195 ms0.131 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.002 ms0.646 ms0.700 ms0.654
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.063 ms1.105 ms1.020 ms1.163
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.905 ms5.178 ms5.182 ms5.123
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.299 ms8.058 ms8.168 ms8.061
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.100 ms8.037 ms8.198 ms8.052
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.024 ms7.964 ms8.051 ms7.945
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.994 ms7.953 ms7.896 ms7.941
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.839 ms7.899 ms7.862 ms7.847

2023-03-26 00:45:02 - 2023-03-26 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.169  ms0.121  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.398 ms0.269 ms0.365
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.150 ms0.134 ms0.126 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.638 ms0.666 ms0.413 ms0.409
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.168 ms0.121 ms0.117 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.893 ms0.679 ms0.649 ms0.756
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.009 ms1.132 ms1.037 ms1.133
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.652 ms4.524 ms4.435 ms4.442
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.420 ms8.156 ms8.209 ms8.167
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.248 ms50.489 ms8.109 ms8.327
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.989 ms8.100 ms8.048 ms8.010
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.027 ms8.088 ms8.001 ms7.979
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.951 ms7.959 ms7.991 ms7.944

2023-03-26 00:15:01 - 2023-03-26 00:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.110  ms0.130  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.227 ms0.380 ms0.216 ms0.333
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.288 ms0.138 ms0.137 ms0.112
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.659 ms0.486 ms0.483 ms0.434
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.188 ms0.217 ms0.187 ms0.164
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.660 ms0.631 ms0.627 ms0.540
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.151 ms1.271 ms1.190 ms1.069
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.200 ms5.072 ms5.160 ms5.659
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.372 ms8.054 ms8.188 ms8.106
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.034 ms8.060 ms8.464 ms8.105
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.999 ms7.905 ms7.933 ms7.939
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.939 ms7.901 ms7.897 ms8.023
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.893 ms7.883 ms7.897 ms7.856

2023-03-26 00:00:01 - 2023-03-26 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.175  ms0.131  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.266 ms0.206 ms0.422 ms0.174
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.235 ms0.156 ms0.145 ms0.145
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.493 ms0.409 ms0.398 ms0.407
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.183 ms0.150 ms0.117 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 29.593 ms0.575 ms0.593 ms0.694
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.234 ms1.086 ms1.118 ms1.085
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.316 ms5.225 ms5.720 ms164.096
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.080 ms8.149 ms8.089 ms7.980
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.172 ms8.251 ms8.126 ms8.208
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.098 ms8.057 ms8.058 ms8.055
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.095 ms7.950 ms7.985 ms7.997
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.014 ms8.014 ms7.994 ms7.964

2023-03-25 23:45:01 - 2023-03-26 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.143  ms0.123  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.198 ms0.349 ms0.320 ms0.334
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.171 ms0.127 ms0.130 ms0.126
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.654 ms0.529 ms0.378 ms0.353
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.138 ms0.131 ms0.116 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.992 ms0.671 ms0.590 ms0.645
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.078 ms1.090 ms1.052 ms1.022
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.414 ms4.438 ms4.605 ms4.348
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.178 ms8.155 ms8.375 ms8.483
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.219 ms8.211 ms8.073 ms8.433
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.955 ms7.952 ms7.957 ms7.946
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.894 ms7.934 ms7.927 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.958 ms7.914 ms7.955 ms7.916

2023-03-25 23:30:01 - 2023-03-25 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.190  ms0.164  ms0.155  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.271 ms0.396 ms0.217 ms0.234
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.171 ms0.156 ms0.162 ms0.169
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.749 ms0.571 ms0.419 ms0.454
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.190 ms0.194 ms0.168 ms0.196
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.866 ms0.716 ms0.634 ms0.712
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.432 ms1.095 ms1.018 ms0.987
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.087 ms5.269 ms5.220 ms5.367
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.229 ms8.093 ms8.086 ms8.086
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.527 ms8.207 ms8.041 ms8.237
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.987 ms7.930 ms7.934 ms7.945
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.971 ms7.894 ms7.961 ms7.938
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.881 ms7.875 ms7.876 ms7.946

2023-03-25 23:15:01 - 2023-03-25 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.133  ms0.170  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.367 ms0.215 ms0.357 ms0.239
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.160 ms0.114 ms0.136 ms0.162
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.384 ms0.423 ms0.403 ms0.522
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.117 ms0.137 ms0.129 ms0.123
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.548 ms0.521 ms0.599 ms0.759
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.067 ms0.995 ms0.905 ms0.895
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.370 ms4.337 ms4.348 ms4.315
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.217 ms8.198 ms8.124 ms8.199
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.063 ms8.155 ms8.051 ms8.063
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.020 ms7.975 ms8.054 ms8.016
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.013 ms8.003 ms7.933 ms7.957
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.991 ms8.004 ms8.008 ms8.026

2023-03-25 22:45:02 - 2023-03-25 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.150  ms0.122  ms0.121  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.320 ms0.196 ms0.398 ms0.346
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.165 ms0.154 ms0.134 ms0.127
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.685 ms0.440 ms0.445 ms0.456
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.185 ms0.161 ms0.115 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.972 ms0.721 ms0.582 ms0.602
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.202 ms1.033 ms0.904 ms0.939
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.602 ms5.455 ms5.165 ms5.774
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.027 ms8.020 ms7.959 ms8.023
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.969 ms10.231 ms10.106 ms8.501
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.087 ms7.942 ms7.985 ms7.988
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.946 ms7.910 ms7.946 ms7.949
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.991 ms7.993 ms8.019 ms7.976

2023-03-25 22:30:01 - 2023-03-25 22:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.145  ms0.114  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.369 ms0.334 ms0.166 ms0.213
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.139 ms0.136 ms0.129 ms0.124
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.605 ms0.438 ms0.405 ms0.430
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.152 ms0.158 ms0.125 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.554 ms0.563 ms0.781 ms0.757
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.065 ms1.068 ms1.193 ms1.091
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 35.343 ms4.406 ms4.520 ms4.427
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.247 ms8.201 ms8.198 ms7.983
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.176 ms8.100 ms8.171 ms8.308
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms8.013 ms8.019 ms7.981
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.955 ms8.021 ms8.023 ms8.023
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.987 ms7.991 ms7.983 ms7.976

2023-03-25 22:15:01 - 2023-03-25 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.140  ms0.138  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.211 ms0.209 ms0.219 ms0.231
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.144 ms0.150 ms0.142 ms0.132
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.487 ms0.429 ms0.381 ms0.411
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.118 ms0.119 ms0.147 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.634 ms0.632 ms0.557 ms0.604
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.070 ms0.973 ms0.946 ms1.154
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.255 ms4.359 ms4.498 ms4.441
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.061 ms8.097 ms8.165 ms8.216
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 51.099 ms467.989 ms18.024 ms8.043
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.985 ms7.969 ms7.925 ms8.035
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.939 ms8.009 ms8.015 ms7.954
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.005 ms8.018 ms8.064 ms8.017

2023-03-25 22:00:01 - 2023-03-25 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.173  ms0.143  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.467 ms0.351 ms0.350
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.170 ms0.137 ms0.140 ms0.145
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.460 ms0.550 ms0.425 ms0.407
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.181 ms0.176 ms0.172 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.842 ms0.827 ms0.713 ms0.634
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.395 ms1.398 ms0.972 ms0.973
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.629 ms5.212 ms5.176 ms5.189
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.039 ms7.959 ms8.214 ms8.136
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.082 ms8.269 ms8.182 ms8.266
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.044 ms8.074 ms7.988 ms7.981
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.918 ms7.899 ms7.890 ms7.917
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.947 ms7.996 ms7.970 ms8.019

2023-03-25 21:30:01 - 2023-03-25 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.268   ms0.183  ms0.137  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.417 ms0.162 ms0.438 ms0.203
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.157 ms0.168 ms0.144 ms0.124
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.563 ms0.479 ms0.405 ms0.449
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.192 ms0.151 ms0.122 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.748 ms0.512 ms0.574 ms0.882
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.407 ms1.406 ms0.978 ms0.956
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.446 ms5.515 ms4.376 ms4.353
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.281 ms8.174 ms8.395 ms8.720
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.412 ms8.239 ms8.342 ms8.633
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.039 ms7.988 ms8.051 ms8.054
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.079 ms7.976 ms8.059 ms8.091
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.963 ms7.949 ms7.975 ms7.956

2023-03-25 20:45:01 - 2023-03-25 21:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.275   ms0.154  ms0.127  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.384 ms0.414 ms0.445 ms0.321
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.257 ms0.166 ms0.134 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.482 ms0.530 ms0.486 ms0.439
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.173 ms0.123 ms0.152 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 55.055 ms0.656 ms0.810 ms0.864
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.359 ms1.261 ms1.382 ms1.295
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.390 ms4.685 ms4.400 ms4.407
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.204 ms8.089 ms8.178 ms8.059
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 89.494 ms8.182 ms8.697 ms8.342
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.967 ms7.948 ms7.978 ms7.982
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.876 ms7.894 ms8.039 ms7.891
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.981 ms7.997 ms8.014 ms8.009

2023-03-25 20:30:01 - 2023-03-25 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.146  ms0.138  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.218 ms0.180 ms0.163 ms0.226
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.219 ms0.159 ms0.141 ms0.136
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.569 ms0.449 ms0.451 ms0.513
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.196 ms0.212 ms0.185 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.807 ms0.865 ms0.819 ms0.710
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.267 ms1.469 ms1.081 ms1.025
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.642 ms4.676 ms4.323 ms4.396
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.252 ms8.419 ms8.209 ms8.184
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.308 ms8.298 ms8.203 ms8.355
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.011 ms7.977 ms7.977 ms7.973
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.952 ms8.035 ms7.947 ms7.950
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.955 ms8.020 ms7.948 ms7.993

2023-03-25 20:15:01 - 2023-03-25 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.131  ms0.156  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.291 ms0.330 ms0.206 ms0.249
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.136 ms0.158 ms0.138
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.599 ms0.682 ms0.402 ms0.388
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.171 ms0.210 ms0.138 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.702 ms0.739 ms0.729 ms0.746
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.065 ms1.231 ms1.047 ms1.030
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.560 ms4.466 ms4.522 ms4.352
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.341 ms8.157 ms8.169 ms8.353
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.385 ms8.078 ms8.261 ms8.348
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.045 ms7.971 ms7.990 ms7.963
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.986 ms7.946 ms7.980 ms7.987
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.974 ms7.952 ms7.945 ms7.941

2023-03-25 20:00:01 - 2023-03-25 20:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.178  ms0.140  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.213 ms0.431 ms0.458 ms0.406
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.168 ms0.160 ms0.135 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.662 ms0.408 ms0.447 ms0.644
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.175 ms0.178 ms0.116 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.790 ms0.910 ms0.702 ms0.647
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.216 ms1.215 ms1.250 ms1.139
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 45.541 ms5.053 ms5.342 ms5.347
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.278 ms8.335 ms8.207 ms8.526
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.037 ms8.750 ms8.036 ms8.437
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.020 ms7.910 ms7.961 ms7.982
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.964 ms7.973 ms7.979 ms7.989
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.870 ms7.899 ms7.901 ms7.887

2023-03-25 19:45:01 - 2023-03-25 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.138  ms0.129  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.417 ms0.237 ms0.476 ms0.308
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.152 ms0.142 ms0.127 ms0.135
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.401 ms0.444 ms0.408
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.174 ms0.240 ms0.179 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.727 ms0.626 ms0.697 ms0.664
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.329 ms1.099 ms1.251 ms1.213
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.588 ms4.663 ms4.719 ms5.657
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.213 ms8.170 ms8.293 ms8.194
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 50.794 ms8.145 ms8.315 ms8.530
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.967 ms7.998 ms7.953 ms7.989
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.024 ms7.896 ms7.963 ms7.902
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.085 ms8.009 ms8.004 ms8.035

2023-03-25 19:30:01 - 2023-03-25 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.196  ms0.168  ms0.147  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.251 ms0.430 ms0.438 ms0.465
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.197 ms0.144 ms0.134 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.514 ms0.536 ms0.449 ms0.444
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.173 ms0.130 ms0.151 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.591 ms0.989 ms0.774 ms0.702
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.988 ms1.010 ms1.059 ms0.941
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.316 ms4.399 ms4.372 ms4.471
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.343 ms8.541 ms8.523 ms8.317
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.303 ms8.347 ms8.283 ms8.109
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.940 ms7.964 ms7.947 ms7.999
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.958 ms7.955 ms8.024 ms7.960
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.008 ms7.992 ms8.012 ms7.984

2023-03-25 19:15:02 - 2023-03-25 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.270   ms0.177  ms0.110  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.238 ms0.440 ms0.302 ms0.233
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.161 ms0.154 ms0.129 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.452 ms0.407 ms0.396 ms0.431
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.184 ms0.220 ms0.128 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.755 ms0.608 ms0.577 ms0.604
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.063 ms1.253 ms0.885 ms1.254
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.489 ms4.443 ms4.413 ms4.473
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.052 ms8.040 ms8.329 ms8.131
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 254.618 ms8.038 ms8.087 ms8.067
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.996 ms7.992 ms7.987 ms7.987
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.036 ms8.100 ms8.005 ms8.027
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.992 ms8.002 ms7.984 ms7.992

2023-03-25 19:00:01 - 2023-03-25 19:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.182  ms0.124  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.282 ms0.405 ms0.242 ms0.431
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.144 ms0.140 ms0.132
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.493 ms0.437 ms0.445 ms0.457
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.169 ms0.160 ms0.110 ms0.135
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.855 ms0.711 ms0.777 ms0.729
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.240 ms1.071 ms1.022 ms1.134
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.467 ms5.602 ms5.738 ms5.182
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.983 ms7.990 ms8.116 ms7.987
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 48.533 ms8.122 ms8.637 ms66.944
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.131 ms8.098 ms8.095 ms8.064
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.103 ms8.113 ms8.046 ms8.068
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.044 ms8.025 ms7.993 ms8.025

2023-03-25 18:45:01 - 2023-03-25 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.176   ms0.157  ms0.151  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.329 ms0.418 ms0.441 ms0.304
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.158 ms0.161 ms0.151 ms0.132
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.486 ms0.597 ms0.418 ms0.415
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.167 ms0.155 ms0.122 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.629 ms0.678 ms0.570 ms0.658
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.086 ms1.256 ms1.288 ms0.999
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 58.205 ms5.412 ms6.547 ms5.340
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.967 ms8.140 ms7.973 ms8.013
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 10.980 ms8.083 ms8.325 ms8.282
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.981 ms8.001 ms7.985 ms8.003
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.919 ms7.945 ms7.970 ms7.941
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.994 ms7.995 ms7.978 ms7.995

2023-03-25 18:30:01 - 2023-03-25 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.167   ms0.141  ms0.129  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.395 ms0.241 ms0.340 ms0.428
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.169 ms0.159 ms0.136 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.716 ms0.653 ms0.437 ms0.450
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.172 ms0.123 ms0.127 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.905 ms0.683 ms0.681 ms0.736
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.910 ms1.446 ms1.192 ms1.052
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.342 ms4.581 ms4.300 ms4.516
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.264 ms8.279 ms8.420 ms8.507
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.333 ms8.474 ms8.571 ms8.144
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.036 ms8.047 ms7.970 ms8.028
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.960 ms7.932 ms7.938 ms7.921
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.054 ms8.044 ms8.036 ms8.034

2023-03-25 17:45:01 - 2023-03-25 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.145  ms0.129  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.394 ms0.293 ms0.167 ms0.148
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.151 ms0.134 ms0.124 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.631 ms0.602 ms0.436 ms0.414
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.198 ms0.160 ms0.136 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.572 ms0.688 ms0.703 ms0.627
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.184 ms1.066 ms1.002 ms0.972
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.553 ms4.370 ms4.404 ms4.416
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.232 ms8.001 ms8.025 ms8.151
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.035 ms8.234 ms8.204 ms8.682
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.969 ms7.969 ms7.980 ms8.006
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.990 ms7.983 ms7.922 ms7.902
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.918 ms7.921 ms7.924 ms7.919

2023-03-25 17:30:01 - 2023-03-25 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.156  ms0.154  ms0.150  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.244 ms0.416 ms0.440 ms0.298
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.177 ms0.166 ms0.151 ms0.150
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.445 ms0.635 ms0.424 ms0.400
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.149 ms0.134 ms0.136 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.700 ms0.683 ms0.646 ms0.633
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.106 ms1.025 ms0.961 ms0.930
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.597 ms4.675 ms4.307 ms4.391
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.323 ms8.551 ms8.194 ms8.352
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.291 ms8.449 ms8.181 ms8.612
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.998 ms7.951 ms7.994 ms7.931
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.921 ms7.939 ms7.910 ms7.895
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.030 ms8.000 ms7.982 ms7.999

2023-03-25 17:15:01 - 2023-03-25 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.417   ms0.143  ms0.124  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.302 ms0.161 ms0.349 ms0.421
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.137 ms0.133 ms0.127 ms0.132
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.487 ms0.408 ms0.396 ms0.368
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.176 ms0.137 ms0.127 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.841 ms0.696 ms0.599 ms0.482
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.065 ms0.844 ms0.952 ms0.982
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.447 ms4.454 ms4.463 ms4.422
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.977 ms7.982 ms8.276 ms8.114
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 38.959 ms8.086 ms8.180 ms8.327
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.023 ms8.001 ms7.966 ms7.959
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.994 ms7.926 ms7.955 ms7.990
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.980 ms7.992 ms7.950 ms7.959

2023-03-25 17:00:01 - 2023-03-25 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.198   ms0.146  ms0.133  ms0.159  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.331 ms0.272 ms0.274 ms0.261
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.221 ms0.137 ms0.132 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.510 ms0.579 ms0.435 ms0.415
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.162 ms0.194 ms0.192 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.870 ms0.704 ms0.631 ms0.881
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.230 ms1.209 ms0.872 ms0.898
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.370 ms5.144 ms5.348 ms5.243
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.214 ms8.311 ms7.815 ms7.996
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.107 ms8.134 ms8.210 ms8.246
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.147 ms8.111 ms8.040 ms8.021
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.098 ms8.056 ms8.042 ms8.066
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.035 ms8.041 ms8.057 ms8.044

2023-03-25 16:45:02 - 2023-03-25 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.135  ms0.134  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.213 ms0.288 ms0.408 ms0.143
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.141 ms0.133 ms0.122 ms0.128
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.505 ms0.677 ms0.388 ms0.434
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.173 ms0.154 ms0.135 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 23.069 ms35.818 ms0.813 ms0.602
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.125 ms1.071 ms1.282 ms0.977
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.471 ms4.360 ms4.637 ms4.787
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.278 ms8.127 ms8.393 ms8.346
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 292.791 ms140.841 ms8.188 ms9.176
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.988 ms8.068 ms8.007 ms7.969
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.948 ms7.980 ms7.954 ms7.967
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.942 ms7.928 ms7.926 ms7.938

2023-03-25 16:30:01 - 2023-03-25 16:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.166  ms0.142  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.489 ms0.378 ms0.372 ms0.403
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.244 ms0.141 ms0.135 ms0.138
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.589 ms0.568 ms0.396 ms0.452
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.156 ms0.156 ms0.124 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.771 ms0.707 ms0.608 ms0.621
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.809 ms1.190 ms1.098 ms0.997
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.471 ms4.462 ms4.560 ms4.460
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.039 ms8.105 ms8.019 ms7.981
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.145 ms8.266 ms8.283 ms8.231
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.002 ms8.015 ms8.024 ms7.988
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.967 ms7.938 ms7.940 ms7.962
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.942 ms7.921 ms7.873 ms7.945

2023-03-25 16:15:01 - 2023-03-25 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.144  ms0.146  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.253 ms0.159 ms0.222 ms0.154
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.219 ms0.153 ms0.136 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.774 ms0.503 ms0.397 ms0.414
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.142 ms0.139 ms0.120 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.936 ms0.830 ms0.926 ms0.680
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.895 ms0.960 ms1.160 ms1.095
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.415 ms4.371 ms4.334 ms4.343
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.337 ms8.365 ms8.307 ms8.426
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.369 ms8.083 ms8.435 ms8.190
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.998 ms7.977 ms8.019 ms7.984
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.968 ms7.973 ms7.953 ms7.955
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.946 ms7.956 ms7.928 ms7.938

2023-03-25 16:00:01 - 2023-03-25 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.178  ms0.130  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.285 ms0.409 ms0.186 ms0.357
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.207 ms0.133 ms0.128 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.610 ms0.387 ms0.422 ms0.521
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.151 ms0.123 ms0.132 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.762 ms0.549 ms0.542 ms0.527
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.031 ms1.067 ms0.989 ms1.242
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.561 ms5.329 ms5.421 ms6.370
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.921 ms8.025 ms7.959 ms7.982
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 219.718 ms8.190 ms8.287 ms8.195
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.148 ms8.150 ms8.079 ms8.063
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.042 ms8.052 ms8.078 ms8.031
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.063 ms8.068 ms8.049 ms8.017

2023-03-25 15:45:02 - 2023-03-25 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.179  ms0.138  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.218 ms0.202 ms0.299 ms0.218
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.173 ms0.156 ms0.152 ms0.146
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.759 ms0.516 ms0.436 ms0.568
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.195 ms0.203 ms0.117 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.911 ms0.606 ms0.574 ms0.674
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.091 ms1.310 ms1.066 ms1.079
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.476 ms4.461 ms4.420 ms4.352
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.144 ms8.138 ms8.180 ms8.275
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 121.600 ms8.115 ms8.089 ms8.041
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.986 ms7.913 ms7.985 ms7.973
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.990 ms7.947 ms7.971 ms7.951
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.981 ms7.976 ms7.969 ms7.956

2023-03-25 15:30:01 - 2023-03-25 15:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.134  ms0.153  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.431 ms0.518 ms0.448 ms0.387
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.149 ms0.134 ms0.126 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.461 ms0.484 ms0.470 ms0.420
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.205 ms0.155 ms0.145 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.769 ms0.763 ms0.669 ms0.622
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.110 ms0.983 ms0.923 ms0.999
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.466 ms5.115 ms4.456 ms4.838
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.185 ms8.235 ms8.219 ms8.064
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.192 ms8.062 ms8.317 ms8.106
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.996 ms7.976 ms8.003 ms7.982
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.080 ms7.956 ms7.945 ms7.960
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.984 ms7.984 ms7.960 ms8.004

2023-03-25 14:30:02 - 2023-03-25 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.179   ms0.166  ms0.164  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.256 ms0.464 ms0.356 ms0.384
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.162 ms0.148 ms0.128 ms0.140
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.768 ms0.676 ms0.504 ms0.426
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.170 ms0.160 ms0.124 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.679 ms0.663 ms0.641 ms0.752
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.062 ms1.281 ms1.379 ms1.256
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.383 ms8.099 ms5.532 ms5.211
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.269 ms8.139 ms8.245 ms8.200
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.091 ms8.102 ms8.312 ms8.301
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.926 ms7.917 ms7.903 ms7.895
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.947 ms7.875 ms7.985 ms7.927
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.900 ms7.851 ms7.858 ms7.845

2023-03-25 14:15:01 - 2023-03-25 14:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.154  ms0.142  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.421 ms0.160 ms0.237 ms0.390
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.235 ms0.140 ms0.129 ms0.127
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.709 ms0.734 ms0.453 ms0.434
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.154 ms0.184 ms0.141 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.878 ms0.640 ms0.922 ms0.852
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.011 ms0.962 ms0.806 ms1.060
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.088 ms5.138 ms5.336 ms5.990
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.549 ms8.318 ms8.633 ms8.432
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.172 ms8.274 ms8.126 ms8.208
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.910 ms7.931 ms8.017 ms7.909
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.983 ms7.877 ms7.903 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.854 ms7.856 ms7.842 ms7.842

2023-03-25 14:00:01 - 2023-03-25 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.115  ms0.103  ms0.100  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.284 ms0.382 ms0.191 ms0.282
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.172 ms0.149 ms0.150 ms0.122
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.662 ms0.612 ms0.425 ms0.436
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.163 ms0.136 ms0.130 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.845 ms0.717 ms0.627 ms0.548
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.974 ms0.937 ms1.114 ms1.015
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 43.367 ms5.313 ms4.400 ms4.315
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.287 ms8.142 ms8.364 ms8.159
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.145 ms8.517 ms8.093 ms8.697
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.018 ms8.001 ms7.956 ms7.943
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.905 ms7.903 ms7.966 ms7.917
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.958 ms7.961 ms7.915 ms7.965

2023-03-25 13:30:01 - 2023-03-25 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.171  ms0.134  ms0.121  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.232 ms0.262 ms0.499 ms0.329
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.178 ms0.168 ms0.134 ms0.130
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.791 ms0.681 ms0.455 ms0.454
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.209 ms0.160 ms0.136 ms0.135
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.681 ms0.667 ms0.667 ms0.669
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.169 ms1.047 ms0.994 ms1.144
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 111.892 ms7.382 ms10.603 ms5.683
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.006 ms8.178 ms7.897 ms8.035
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.100 ms8.201 ms8.091 ms8.182
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.040 ms8.029 ms7.985 ms8.031
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.937 ms7.913 ms7.938 ms7.885
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.970 ms8.030 ms7.992 ms7.996

2023-03-25 13:15:01 - 2023-03-25 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.183   ms0.156  ms0.140  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.259 ms0.242 ms0.280 ms0.116
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.148 ms0.139 ms0.121 ms0.130
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.462 ms0.614 ms0.377 ms0.357
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.147 ms0.147 ms0.132 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.631 ms0.623 ms0.634 ms0.690
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.527 ms1.305 ms1.131 ms1.022
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.426 ms5.192 ms4.866 ms5.218
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.102 ms8.022 ms7.996 ms7.953
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 40.515 ms8.287 ms8.129 ms8.049
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.981 ms7.913 ms7.932 ms7.879
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.933 ms7.938 ms7.879 ms7.908
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.867 ms7.877 ms7.850 ms7.846

2023-03-25 13:00:01 - 2023-03-25 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.130  ms0.124  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.228 ms0.208 ms0.204 ms0.130
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.173 ms0.131 ms0.137 ms0.138
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.448 ms0.426 ms0.416 ms0.416
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.147 ms0.183 ms0.123 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.801 ms0.827 ms0.560 ms0.513
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.211 ms1.176 ms1.093 ms1.286
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.356 ms4.558 ms4.337 ms4.321
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.307 ms8.117 ms8.339 ms8.405
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 13.292 ms8.040 ms8.292 ms8.048
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.982 ms7.948 ms7.924 ms7.963
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.969 ms7.900 ms7.924 ms7.910
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.948 ms7.956 ms7.959 ms7.966

2023-03-25 12:45:02 - 2023-03-25 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.144  ms0.106  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.245 ms0.167 ms0.149 ms0.198
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.133 ms0.134 ms0.129 ms0.130
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.495 ms0.586 ms0.422 ms0.393
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.175 ms0.173 ms0.148 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.007 ms0.674 ms0.734 ms0.664
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.323 ms1.209 ms0.967 ms1.249
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.907 ms4.909 ms5.314 ms5.623
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.199 ms8.083 ms8.056 ms8.102
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 233.844 ms8.635 ms8.005 ms8.686
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.928 ms7.933 ms7.890 ms7.887
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.948 ms7.934 ms7.899 ms7.971
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.862 ms7.935 ms7.875 ms7.843

2023-03-25 12:30:01 - 2023-03-25 12:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.143  ms0.118  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.230 ms0.175 ms0.249 ms0.254
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.205 ms0.169 ms0.117 ms0.119
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.688 ms0.633 ms0.393 ms0.381
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.138 ms0.205 ms0.141 ms0.147
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.857 ms0.655 ms0.579 ms0.601
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.309 ms1.037 ms0.857 ms0.878
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.624 ms4.594 ms4.646 ms4.837
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.180 ms8.210 ms8.186 ms8.079
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 10.276 ms8.250 ms8.320 ms8.237
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.091 ms8.058 ms8.039 ms8.074
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.098 ms8.064 ms7.963 ms8.024
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.969 ms7.979 ms7.973 ms8.001

2023-03-25 12:15:01 - 2023-03-25 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.139  ms0.164  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.407 ms0.263 ms0.419 ms0.418
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.155 ms0.147 ms0.144 ms0.142
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.621 ms0.411 ms0.414 ms0.430
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.209 ms0.168 ms0.150 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.671 ms0.619 ms0.560 ms0.738
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.379 ms1.100 ms1.148 ms1.445
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.932 ms4.390 ms4.430 ms5.314
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.255 ms8.168 ms8.262 ms8.104
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.097 ms8.353 ms8.198 ms8.651
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.122 ms7.959 ms8.022 ms8.067
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.078 ms8.050 ms7.974 ms7.996
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.993 ms7.989 ms7.973 ms7.993

2023-03-25 12:00:01 - 2023-03-25 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.250   ms0.149  ms0.155  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.456 ms0.147 ms0.203 ms0.245
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.167 ms0.145 ms0.130 ms0.119
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.492 ms0.484 ms0.443 ms0.432
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.154 ms0.114 ms0.112 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.535 ms0.588 ms0.546 ms0.613
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.891 ms0.957 ms0.969 ms1.030
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.334 ms4.384 ms4.389 ms4.345
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.192 ms8.153 ms8.052 ms8.187
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 81.942 ms8.394 ms8.073 ms8.043
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.076 ms8.044 ms8.030 ms7.959
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.901 ms7.944 ms7.982 ms8.000
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.906 ms7.946 ms7.959 ms7.963

2023-03-25 11:45:01 - 2023-03-25 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.158  ms0.117  ms0.113  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.271 ms0.374 ms0.336 ms0.319
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.230 ms0.183 ms0.142 ms0.157
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.438 ms0.447 ms0.435 ms0.411
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.279 ms0.179 ms0.162 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.873 ms0.699 ms0.643 ms0.764
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.226 ms0.983 ms1.015 ms0.991
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.359 ms4.381 ms4.526 ms4.430
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.245 ms8.177 ms8.184 ms8.347
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 115.289 ms8.451 ms8.169 ms8.280
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.997 ms7.961 ms8.016 ms7.916
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.042 ms7.909 ms7.873 ms7.865
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.020 ms8.039 ms8.010 ms7.990

2023-03-25 11:30:01 - 2023-03-25 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.140  ms0.130  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.264 ms0.149 ms0.148 ms0.195
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.216 ms0.139 ms0.138 ms0.138
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.498 ms0.535 ms0.405 ms0.418
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.187 ms0.163 ms0.145 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.673 ms0.642 ms0.556 ms0.701
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.991 ms0.915 ms0.799 ms0.910
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 8.019 ms5.480 ms5.799 ms5.426
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.331 ms8.087 ms8.017 ms8.081
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 13.708 ms8.623 ms8.207 ms8.176
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.030 ms8.082 ms7.982 ms8.004
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.007 ms8.100 ms8.016 ms8.027
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.029 ms7.970 ms7.966 ms7.979

2023-03-25 11:15:01 - 2023-03-25 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.317   ms0.179  ms0.134  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.468 ms0.385 ms0.283 ms0.422
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.209 ms0.149 ms0.129 ms0.127
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.632 ms0.670 ms0.427 ms0.389
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.195 ms0.144 ms0.136 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.847 ms0.687 ms0.561 ms0.526
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.293 ms1.264 ms1.408 ms1.341
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.208 ms5.148 ms5.250 ms5.343
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.418 ms8.133 ms8.044 ms8.033
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.203 ms8.122 ms8.111 ms8.188
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.086 ms7.962 ms8.045 ms8.034
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.967 ms7.964 ms7.935 ms7.991
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.927 ms7.912 ms7.891 ms7.904

2023-03-25 11:00:01 - 2023-03-25 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.154  ms0.169  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.415 ms0.181 ms0.268 ms0.369
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.153 ms0.132 ms0.125 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.544 ms0.413 ms0.420 ms0.370
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.248 ms0.132 ms0.129 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.851 ms0.671 ms0.610 ms0.727
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.114 ms1.112 ms1.034 ms1.015
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.491 ms4.397 ms4.344 ms4.532
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.176 ms8.171 ms8.268 ms8.160
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 248.978 ms8.609 ms8.186 ms8.075
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.035 ms7.938 ms7.979 ms7.973
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.021 ms7.918 ms7.898 ms7.894
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.049 ms7.970 ms8.004 ms7.985

2023-03-25 10:45:01 - 2023-03-25 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.153  ms0.132  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.255 ms0.153 ms0.135 ms0.146
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.194 ms0.151 ms0.148 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.645 ms0.655 ms0.447 ms0.443
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.153 ms0.139 ms0.107 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.715 ms0.766 ms0.864 ms1.106
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.081 ms0.887 ms0.933 ms0.932
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.199 ms4.937 ms5.150 ms5.012
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.291 ms8.119 ms8.293 ms8.170
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.247 ms8.053 ms13.196 ms8.312
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.981 ms7.916 ms7.943 ms7.953
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.939 ms8.147 ms7.954 ms7.904
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.875 ms7.919 ms7.903 ms7.887

2023-03-25 10:30:01 - 2023-03-25 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.154  ms0.171  ms0.155  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.317 ms0.336 ms0.195
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.158 ms0.144 ms0.136 ms0.138
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.594 ms0.461 ms0.428 ms0.392
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.201 ms0.143 ms0.172 ms0.166
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.750 ms0.608 ms0.590 ms0.800
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.166 ms1.159 ms1.076 ms0.938
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.627 ms4.449 ms4.552 ms4.455
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.229 ms8.330 ms8.516 ms8.095
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.129 ms8.394 ms8.371 ms8.580
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.054 ms7.981 ms8.002 ms7.996
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.991 ms8.070 ms8.036 ms7.993
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.032 ms7.973 ms8.001 ms8.013

2023-03-25 10:15:02 - 2023-03-25 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.113  ms7.498  ms0.270  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.268 ms0.142 ms0.261 ms0.263
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.153 ms0.136 ms0.128 ms0.126
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.759 ms0.444 ms0.389 ms0.384
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.204 ms0.164 ms0.117 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.816 ms0.742 ms0.711 ms1.018
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.039 ms1.036 ms1.055 ms1.150
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.509 ms4.404 ms4.359 ms4.560
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.390 ms8.426 ms8.419 ms8.276
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.211 ms8.096 ms8.247 ms8.089
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.991 ms7.961 ms7.978 ms8.034
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.982 ms7.931 ms7.991 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.994 ms7.919 ms7.976 ms7.941

2023-03-25 10:00:01 - 2023-03-25 10:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.268   ms0.175  ms0.124  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.237 ms0.205 ms0.162 ms0.238
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.149 ms0.150 ms0.127 ms0.125
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.510 ms0.612 ms0.446 ms0.545
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.175 ms0.147 ms0.160 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.749 ms0.673 ms0.719 ms0.783
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.260 ms1.040 ms1.004 ms1.054
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.840 ms4.415 ms4.290
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.488 ms8.285 ms8.438 ms8.195
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.105 ms8.117 ms8.671 ms7.925
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.996 ms8.048 ms7.976 ms8.038
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.997 ms7.971 ms8.016 ms8.061
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.008 ms8.111 ms8.073 ms8.095

2023-03-25 09:45:01 - 2023-03-25 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.198   ms0.154  ms0.136  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.432 ms0.194 ms0.203 ms0.265
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.139 ms0.138 ms0.127 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.501 ms0.456 ms0.405 ms0.432
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.154 ms0.149 ms0.129 ms0.113
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.585 ms0.596 ms0.575 ms0.601
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.971 ms0.850 ms0.922 ms0.959
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.607 ms4.452 ms4.445 ms4.533
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.252 ms8.108 ms8.175 ms8.091
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.172 ms8.125 ms8.128 ms8.259
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.127 ms8.060 ms8.005 ms8.042
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.032 ms8.021 ms8.006 ms8.066
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.921 ms7.929 ms7.872 ms7.925

2023-03-25 09:30:01 - 2023-03-25 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.155  ms0.135  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.349 ms0.284 ms0.375 ms0.429
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.192 ms0.169 ms0.128 ms0.116
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.526 ms0.570 ms0.441 ms0.628
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.237 ms0.150 ms0.129 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 66.017 ms0.666 ms0.568 ms0.542
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.226 ms0.874 ms1.019 ms0.970
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.370 ms5.248 ms5.424 ms6.128
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.302 ms8.445 ms8.162 ms8.031
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 43.868 ms107.238 ms8.321 ms8.089
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.174 ms8.061 ms7.931 ms8.061
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.908 ms7.999 ms7.954 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.070 ms8.059 ms8.069 ms8.027

2023-03-25 09:15:01 - 2023-03-25 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.184  ms0.123  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.198 ms0.272 ms0.400
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.170 ms0.162 ms0.109 ms0.125
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.457 ms0.404 ms0.384 ms0.390
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.183 ms0.154 ms0.145 ms0.160
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.633 ms0.642 ms0.826 ms0.671
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.214 ms1.123 ms1.244 ms0.997
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.175 ms5.356 ms5.226 ms5.206
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.138 ms8.272 ms8.097 ms8.180
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.243 ms8.219 ms8.135 ms8.095
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.069 ms8.037 ms8.012 ms8.008
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.992 ms7.975 ms8.035 ms8.025
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.852 ms7.914 ms7.854 ms7.856

2023-03-25 09:00:01 - 2023-03-25 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.273  ms0.139  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.248 ms0.223 ms0.125 ms0.351
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.145 ms0.170 ms0.141 ms0.137
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.584 ms0.658 ms0.436 ms0.446
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.176 ms0.179 ms0.133 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.923 ms0.593 ms0.629 ms0.612
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.060 ms1.256 ms1.042 ms0.942
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.406 ms4.574 ms4.398 ms4.372
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.165 ms8.210 ms8.161 ms8.289
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 258.416 ms8.024 ms8.268 ms8.441
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.003 ms8.041 ms8.088 ms8.068
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.023 ms7.898 ms7.979 ms7.960
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 8.028 ms8.015 ms7.971 ms7.954

2023-03-25 08:45:01 - 2023-03-25 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.154   ms0.142  ms0.128  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.431 ms0.385 ms0.323 ms0.224
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.139 ms0.149 ms0.130 ms0.131
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.662 ms0.438 ms0.497 ms0.472
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.220 ms0.180 ms0.139 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.117 ms0.819 ms0.926 ms0.756
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.141 ms1.172 ms1.213 ms1.004
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.303 ms5.365 ms5.254 ms5.399
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.177 ms8.174 ms8.177 ms8.157
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.297 ms8.063 ms7.991 ms7.950
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.115 ms7.970 ms7.979 ms7.961
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.961 ms8.020 ms7.942 ms7.975
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.952 ms7.893 ms7.881 ms7.907

2023-03-25 08:30:01 - 2023-03-25 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.170  ms0.133  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.332 ms0.364 ms0.389 ms0.289
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.161 ms0.149 ms0.160 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.706 ms0.410 ms0.423 ms0.427
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.180 ms0.144 ms0.121 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.761 ms0.827 ms0.920 ms0.742
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.486 ms1.323 ms1.063 ms0.980
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.383 ms5.152 ms5.247 ms5.185
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.474 ms8.281 ms8.464 ms8.273
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 54.277 ms8.186 ms8.249 ms8.178
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.943 ms7.987 ms7.938 ms7.958
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.932 ms8.042 ms7.939 ms7.917
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.866 ms7.865 ms7.846 ms7.865

2023-03-25 08:00:01 - 2023-03-25 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.159  ms0.153  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.221 ms0.294 ms0.388 ms0.370
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.191 ms0.142 ms0.129 ms0.129
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.707 ms0.684 ms0.456 ms0.415
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.174 ms0.170 ms0.126 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.604 ms0.597 ms0.576 ms0.569
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.199 ms1.281 ms1.020 ms1.073
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.296 ms5.191 ms5.009 ms4.939
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.197 ms8.239 ms8.166 ms8.145
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.195 ms8.133 ms8.099 ms8.496
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.080 ms7.886 ms7.957 ms7.958
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.962 ms7.977 ms8.009 ms7.927
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.910 ms7.971 ms7.941 ms7.896

2023-03-25 07:30:01 - 2023-03-25 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.158  ms0.119  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.307 ms0.517 ms0.429 ms0.218
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.224 ms0.142 ms0.139 ms0.130
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.757 ms0.579 ms1.075 ms0.459
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.191 ms0.165 ms0.142 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.033 ms0.718 ms1.416 ms1.180
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.245 ms1.280 ms1.173 ms1.343
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.366 ms4.734 ms4.491 ms4.393
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.494 ms8.413 ms8.500 ms8.201
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 48.141 ms8.222 ms8.349 ms8.281
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.201 ms7.937 ms8.034 ms8.161
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.030 ms8.157 ms8.232 ms8.032
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 8.069 ms7.912 ms8.032 ms8.048

2023-03-25 07:15:01 - 2023-03-25 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.168   ms0.160  ms0.143  ms0.142  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.345 ms0.541 ms0.515 ms0.563
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.234 ms0.141 ms0.138 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.606 ms0.438 ms0.480 ms0.499
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.168 ms0.146 ms0.127 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.989 ms0.498 ms0.452 ms0.432
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.009 ms1.041 ms1.120 ms1.060
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.517 ms5.285 ms5.563 ms5.338
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.083 ms8.070 ms8.235 ms8.303
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.339 ms8.939 ms8.229 ms8.076
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.004 ms8.014 ms8.008 ms8.000
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.988 ms8.189 ms8.084 ms8.033
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.061 ms8.026 ms8.025 ms8.020

2023-03-25 07:00:01 - 2023-03-25 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.307   ms0.206  ms0.155  ms0.162  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.283 ms0.382 ms0.319 ms0.337
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.195 ms0.199 ms0.159 ms0.152
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.692 ms0.607 ms0.416 ms0.414
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.181 ms0.155 ms0.179 ms0.163
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.518 ms0.534 ms0.539 ms0.575
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.483 ms1.252 ms1.095 ms
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.856 ms4.335 ms4.474 ms4.577
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.540 ms8.283 ms8.222 ms8.477
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.027 ms8.134 ms8.475 ms8.305
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.060 ms8.048 ms7.985 ms8.043
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.963 ms8.009 ms7.932 ms7.893
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.102 ms8.072 ms8.028 ms7.995

2023-03-25 06:45:01 - 2023-03-25 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.177  ms0.156  ms0.152  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.214 ms0.413 ms0.363 ms0.467
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.193 ms0.160 ms0.150 ms0.148
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.502 ms0.404 ms0.401 ms0.411
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.159 ms0.161 ms0.132 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 6.250 ms0.597 ms0.573 ms0.631
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.900 ms1.114 ms0.994 ms0.974
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.439 ms4.396 ms4.383 ms4.797
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.047 ms8.152 ms8.277 ms8.374
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.182 ms8.109 ms8.764 ms8.178
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.130 ms8.060 ms8.045 ms8.070
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.056 ms8.068 ms8.114 ms8.142
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.033 ms7.985 ms7.995 ms8.031

2023-03-25 06:30:01 - 2023-03-25 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.144  ms0.113  ms0.102  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.244 ms0.393 ms0.412 ms0.444
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.173 ms0.162 ms0.139 ms0.133
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.633 ms0.412 ms0.373 ms0.390
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.166 ms0.201 ms0.123 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.022 ms1.148 ms1.046 ms0.889
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.215 ms1.325 ms1.324 ms1.558
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.241 ms5.214 ms5.031 ms5.136
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.329 ms8.106 ms8.094 ms8.222
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 229.934 ms243.195 ms8.076 ms7.976
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.999 ms8.008 ms8.023 ms7.974
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.961 ms7.967 ms8.022 ms8.022
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.944 ms7.940 ms7.916 ms7.866

2023-03-25 06:00:01 - 2023-03-25 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.284   ms0.135  ms0.126  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.436 ms0.193 ms0.399 ms0.371
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.214 ms0.134 ms0.129 ms0.128
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.491 ms
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.193 ms0.141 ms0.136 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.788 ms0.919 ms0.852 ms0.553
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.940 ms0.950 ms0.926 ms0.980
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.296 ms5.180 ms5.066 ms5.022
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.354 ms8.062 ms8.097 ms8.290
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 132.081 ms8.076 ms8.202 ms8.172
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.205 ms8.126 ms8.106 ms8.060
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.181 ms8.218 ms8.132 ms8.167
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.059 ms8.042 ms8.042 ms8.077

2023-03-25 05:45:01 - 2023-03-25 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.152  ms0.121  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.508 ms0.264 ms0.364 ms0.359
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.157 ms0.141 ms0.139 ms0.140
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.778 ms0.566 ms0.403 ms0.378
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.151 ms0.130 ms0.146 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.903 ms0.491 ms0.491 ms0.557
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.050 ms1.008 ms0.949 ms0.860
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.580 ms5.736 ms5.253 ms5.723
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.033 ms7.972 ms8.075 ms8.103
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 86.098 ms126.944 ms8.112 ms8.129
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.103 ms8.106 ms8.052 ms8.100
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.085 ms8.069 ms8.090 ms8.110
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.010 ms8.021 ms8.048 ms7.966

2023-03-25 05:15:01 - 2023-03-25 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.147  ms0.147  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.238 ms0.287 ms0.352 ms0.338
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.205 ms0.158 ms0.134 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.643 ms0.442 ms0.451 ms0.441
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.165 ms0.159 ms0.122 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.862 ms0.861 ms0.923 ms0.655
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.089 ms1.157 ms0.870 ms0.908
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 41.616 ms4.477 ms4.490 ms4.449
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.148 ms8.019 ms8.098 ms8.155
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 200.503 ms201.902 ms8.039 ms8.562
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.995 ms7.969 ms7.931 ms7.971
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.040 ms7.994 ms7.939 ms8.048
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.906 ms7.890 ms7.947 ms7.928

2023-03-25 05:00:01 - 2023-03-25 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.181  ms0.138  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.396 ms0.417 ms0.358 ms0.356
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.155 ms0.137 ms0.158 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.772 ms0.588 ms0.399 ms0.674
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.181 ms0.154 ms0.138 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.749 ms1.103 ms0.632 ms0.590
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.221 ms1.038 ms1.029 ms1.308
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.370 ms5.770 ms5.617 ms5.436
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.536 ms8.151 ms8.352 ms8.252
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.123 ms8.139 ms8.120 ms8.092
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.073 ms8.033 ms7.947 ms7.995
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.997 ms8.052 ms7.966 ms7.927
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.929 ms7.926 ms7.881 ms7.883

2023-03-25 04:45:01 - 2023-03-25 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.178  ms0.145  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.455 ms0.265 ms0.438 ms0.394
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.202 ms0.182 ms0.130 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.530 ms0.455 ms0.477 ms0.476
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.170 ms0.132 ms0.123 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.800 ms2.189 ms1.087 ms1.360
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.104 ms1.070 ms1.002 ms0.943
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.008 ms5.019 ms6.353 ms5.435
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.110 ms8.352 ms8.166 ms8.367
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.058 ms8.307 ms8.018 ms8.035
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.015 ms8.027 ms7.983 ms8.006
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.975 ms7.964 ms7.924 ms7.938
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.855 ms7.839 ms7.805 ms7.817

2023-03-25 04:30:02 - 2023-03-25 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.169  ms0.143  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.454 ms0.245 ms0.353 ms0.443
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.197 ms0.144 ms0.125 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.607 ms0.574 ms0.442 ms0.404
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.154 ms0.130 ms0.131 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.841 ms0.580 ms0.496 ms0.477
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms1.141 ms1.156 ms1.235
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.413 ms4.273 ms4.418 ms4.279
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.174 ms8.400 ms8.566 ms8.260
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.952 ms8.117 ms8.619 ms8.137
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.989 ms8.035 ms7.992 ms7.981
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.024 ms7.954 ms7.980 ms7.980
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.984 ms7.996 ms7.994 ms8.020

2023-03-25 04:15:01 - 2023-03-25 04:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.112  ms0.103  ms0.102  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.417 ms0.379 ms0.465 ms0.187
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.144 ms0.128 ms0.138 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.598 ms0.571 ms0.498 ms0.509
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.178 ms0.159 ms0.114 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.720 ms0.685 ms0.951 ms0.892
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.172 ms1.243 ms1.014 ms1.144
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 8.044 ms5.174 ms5.235 ms5.183
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.468 ms8.177 ms8.193 ms7.944
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.101 ms8.243 ms8.318 ms8.106
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.937 ms7.971 ms7.920 ms7.955
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.013 ms7.969 ms7.960 ms7.937
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.933 ms7.884 ms7.896 ms7.897

2023-03-25 03:30:01 - 2023-03-25 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.164  ms0.120  ms0.114  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.201 ms0.357 ms0.362 ms0.173
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.137 ms0.128 ms0.139 ms0.127
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.653 ms0.459 ms0.547 ms0.462
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.155 ms0.144 ms0.131 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.512 ms0.598 ms1.770 ms2.400
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.946 ms1.032 ms0.891 ms0.941
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.325 ms5.124 ms5.276 ms5.411
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.910 ms8.063 ms8.124 ms7.961
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.244 ms61.709 ms70.751 ms8.141
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.117 ms8.046 ms8.045 ms8.038
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.173 ms8.105 ms8.071 ms8.097
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.009 ms8.011 ms8.021 ms8.040

2023-03-25 03:15:02 - 2023-03-25 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.231  ms0.131  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.244 ms0.177 ms0.396 ms0.432
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.151 ms0.166 ms0.152 ms0.132
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.502 ms0.694 ms0.383 ms0.420
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.171 ms0.149 ms0.123 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.637 ms0.590 ms0.561 ms0.524
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.001 ms1.027 ms1.078 ms1.018
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.613 ms4.308 ms4.431 ms4.455
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.211 ms8.153 ms8.186 ms8.090
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.025 ms8.048 ms8.155 ms7.984
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.927 ms8.035 ms8.038 ms7.993
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.018 ms8.009 ms7.992 ms8.026
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.968 ms7.914 ms7.999 ms7.996

2023-03-25 03:00:01 - 2023-03-25 03:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.152  ms0.124  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.301 ms0.202 ms0.405 ms0.370
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.238 ms0.154 ms0.120 ms0.119
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.442 ms0.630 ms0.404 ms0.437
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.193 ms0.135 ms0.133 ms0.123
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.714 ms0.552 ms0.482 ms0.489
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.972 ms1.061 ms1.020 ms1.036
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.718 ms4.535 ms4.288 ms4.453
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.515 ms8.484 ms8.264 ms8.264
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.044 ms8.132 ms8.153 ms8.225
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.988 ms7.980 ms7.996 ms7.958
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.981 ms7.918 ms7.940 ms7.976
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.975 ms7.958 ms7.947 ms7.938

2023-03-25 02:45:01 - 2023-03-25 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.317   ms0.203  ms0.130  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.442 ms0.469 ms0.200 ms0.485
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.215 ms0.160 ms0.127 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.558 ms0.638 ms0.547 ms0.576
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.163 ms0.148 ms0.122 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.810 ms0.582 ms0.652 ms0.600
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.027 ms1.206 ms1.010 ms1.073
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.646 ms4.953 ms5.033 ms5.058
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.249 ms8.329 ms8.129 ms8.292
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.002 ms8.088 ms8.000 ms8.226
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.966 ms7.961 ms7.940
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.947 ms7.995 ms7.930 ms7.944
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.865 ms7.869 ms7.816 ms7.860

2023-03-25 02:30:01 - 2023-03-25 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.170  ms0.138  ms0.106  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.445 ms0.298 ms0.373 ms0.378
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.169 ms0.149 ms0.144 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.505 ms0.542 ms0.399 ms0.396
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.158 ms0.147 ms0.190 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 4.598 ms0.535 ms0.586 ms0.672
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.132 ms1.002 ms0.977 ms1.015
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.170 ms4.794 ms5.223 ms6.067
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.306 ms8.314 ms8.289 ms8.173
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.229 ms8.093 ms8.145 ms8.252
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.982 ms7.932 ms7.934 ms7.963
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.928 ms7.903 ms7.896 ms7.966
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.842 ms7.893 ms7.875 ms7.877

2023-03-25 02:15:01 - 2023-03-25 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.181  ms0.125  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.280 ms0.241 ms0.485 ms0.407
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.243 ms0.160 ms0.152 ms0.118
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.673 ms0.411 ms0.413 ms0.408
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.156 ms0.138 ms0.137 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 2.484 ms0.698 ms0.620 ms0.731
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.362 ms1.111 ms1.081 ms1.039
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.597 ms4.428 ms4.436 ms4.649
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.160 ms7.973 ms7.959 ms7.979
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.433 ms8.115 ms8.081 ms8.357
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.072 ms8.075 ms8.044 ms8.046
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.941 ms8.079 ms7.988 ms7.985
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.964 ms7.975 ms7.947 ms7.969

2023-03-25 02:00:01 - 2023-03-25 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.170  ms0.124  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.330 ms0.592 ms0.431 ms0.186
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.230 ms0.231 ms0.134 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.634 ms0.578 ms0.428 ms0.415
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.167 ms0.148 ms0.127 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 6.934 ms0.640 ms0.513 ms0.537
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.953 ms1.021 ms0.961 ms1.264
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.208 ms5.150 ms5.049 ms4.948
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.234 ms8.288 ms8.203 ms8.371
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 73.217 ms8.011 ms8.140 ms8.126
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.957 ms7.984 ms7.933 ms7.992
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.975 ms7.996 ms7.981 ms7.999
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.901 ms7.894 ms7.895 ms7.838

2023-03-25 01:45:01 - 2023-03-25 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.136  ms0.123  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.233 ms0.299 ms0.306 ms0.286
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.218 ms0.128 ms0.119 ms0.116
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.568 ms0.644 ms0.419 ms0.406
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.169 ms0.118 ms0.129 ms0.110
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.710 ms0.870 ms0.997 ms0.781
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.126 ms1.001 ms0.936 ms0.977
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.756 ms5.165 ms5.216 ms5.299
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.159 ms7.909 ms8.016 ms8.242
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.157 ms8.485 ms8.222 ms8.067
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.109 ms8.029 ms8.021 ms8.035
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.994 ms8.020 ms8.058 ms7.964
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.966 ms7.982 ms7.998 ms7.970

2023-03-25 01:15:01 - 2023-03-25 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.155  ms0.120  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.323 ms0.381 ms0.345 ms0.482
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.178 ms0.155 ms0.133 ms0.141
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.725 ms0.497 ms0.479 ms0.456
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.147 ms0.173 ms0.138 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.524 ms0.601 ms0.502 ms0.594
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.095 ms1.465 ms1.116 ms0.988
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.324 ms4.349 ms4.842 ms4.342
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.185 ms8.094 ms8.145 ms8.216
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.249 ms8.065 ms8.069 ms8.176
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.034 ms7.998 ms7.979 ms7.966
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.973 ms7.955 ms7.980 ms7.977
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.916 ms7.956 ms7.993 ms7.982

2023-03-25 01:00:01 - 2023-03-25 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.182  ms0.127  ms0.113  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.306 ms0.268 ms0.417 ms0.322
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.237 ms0.176 ms0.128 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.453 ms0.653 ms0.460 ms0.430
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.167 ms0.160 ms0.136 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.957 ms0.672 ms0.700 ms0.536
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.414 ms1.216 ms1.189 ms1.472
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.513 ms4.401 ms4.442 ms4.484
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.298 ms8.197 ms8.162 ms8.208
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 51.953 ms8.159 ms8.226 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.960 ms8.011 ms8.017 ms7.921
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.008 ms7.941 ms7.890 ms7.904
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.080 ms8.060 ms8.035 ms8.058

2023-03-25 00:45:01 - 2023-03-25 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.268   ms0.215  ms0.190  ms0.177  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.259 ms0.343 ms0.191 ms0.264
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.193 ms0.187 ms0.167 ms0.159
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.934 ms0.572 ms0.568 ms0.517
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.159 ms0.151 ms0.125 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.711 ms0.679 ms0.699 ms0.783
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.050 ms0.963 ms1.254 ms0.978
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.616 ms4.410 ms4.526 ms4.419
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.310 ms8.246 ms8.072 ms8.158
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.342 ms8.231 ms8.109 ms7.998
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.113 ms7.993 ms8.051 ms8.040
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.993 ms7.989 ms7.972 ms7.984
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.902 ms7.921 ms7.919 ms7.885

2023-03-25 00:15:02 - 2023-03-25 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.146  ms0.112  ms0.103  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.471 ms0.242 ms0.169 ms0.343
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.224 ms0.176 ms0.151 ms0.146
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.517 ms0.441 ms0.501 ms0.532
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.181 ms0.159 ms0.115 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.881 ms2.145 ms0.736 ms0.630
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.051 ms1.012 ms1.061 ms1.262
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.416 ms4.620 ms4.368 ms4.450
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.212 ms8.237 ms8.216 ms8.467
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.145 ms8.008 ms8.411 ms8.172
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.970 ms8.000 ms7.992 ms7.988
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.065 ms7.984 ms7.968 ms7.969
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 8.026 ms7.961 ms7.926 ms7.931

2023-03-25 00:00:01 - 2023-03-25 00:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.151  ms0.133  ms0.114  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.284 ms0.297 ms0.309 ms0.208
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.130 ms0.116 ms0.115
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.605 ms0.646 ms0.430 ms0.479
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.197 ms0.137 ms0.131 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.828 ms0.635 ms0.512 ms0.577
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.102 ms0.972 ms0.814 ms1.004
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.523 ms5.446 ms5.382 ms5.272
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.824 ms8.116 ms7.822 ms8.072
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.155 ms8.538 ms8.365 ms8.479
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.115 ms8.104 ms8.062 ms8.022
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.068 ms8.048 ms8.075 ms8.062
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.018 ms8.001 ms8.047 ms7.991

2023-03-24 23:30:01 - 2023-03-25 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.169  ms0.144  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.265 ms0.385 ms0.365 ms0.386
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.220 ms0.152 ms0.119 ms0.114
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.558 ms0.680 ms0.468 ms0.433
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.167 ms0.147 ms0.129 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.398 ms1.116 ms1.149 ms0.577
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.255 ms1.367 ms0.991 ms0.995
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.975 ms4.502 ms4.617 ms4.451
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.119 ms8.082 ms8.047 ms8.285
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.115 ms8.235 ms8.186 ms8.129
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.036 ms8.034 ms8.067 ms8.017
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.071 ms7.958 ms7.924 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.965 ms7.969 ms7.951 ms7.947

2023-03-24 23:15:02 - 2023-03-24 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.175  ms0.104  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.254 ms0.353 ms0.262 ms0.345
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.152 ms0.139 ms0.137 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.709 ms0.674 ms0.440 ms0.465
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.207 ms0.158 ms0.143 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.804 ms0.717 ms0.712 ms0.562
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.042 ms1.020 ms1.076 ms1.009
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.386 ms5.278 ms5.515 ms5.804
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.974 ms8.014 ms8.236 ms8.007
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 301.269 ms8.253 ms8.106 ms8.153
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.031 ms8.110 ms8.039 ms8.072
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.143 ms8.038 ms8.096 ms8.033
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.016 ms8.091 ms8.059 ms8.064

2023-03-24 22:45:01 - 2023-03-24 23:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.260   ms0.228  ms0.136  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.268 ms0.383 ms0.337 ms0.290
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.270 ms0.189 ms0.123 ms0.158
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.583 ms0.495 ms0.468 ms0.458
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.162 ms0.135 ms0.170 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.913 ms0.818 ms0.595 ms0.598
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.942 ms1.005 ms1.050 ms1.012
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.492 ms4.467 ms4.849 ms4.479
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.164 ms8.038 ms8.020 ms8.010
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 19.452 ms8.248 ms8.171 ms8.330
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.028 ms7.938 ms8.012 ms7.972
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.930 ms8.007 ms7.928 ms7.987
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.060 ms8.020 ms7.994 ms8.030

2023-03-24 22:30:01 - 2023-03-24 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.200  ms0.148  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.320 ms0.265 ms0.436 ms0.234
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.213 ms0.160 ms0.147 ms0.140
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.528 ms0.508 ms0.603 ms0.472
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.171 ms0.158 ms0.123 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.750 ms0.604 ms0.576 ms0.770
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.271 ms0.974 ms0.921 ms0.891
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.611 ms4.948 ms5.072 ms5.018
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.093 ms8.179 ms8.024 ms7.950
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 90.130 ms8.655 ms8.145 ms8.251
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.101 ms8.181 ms8.051 ms8.087
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.045 ms8.036 ms8.029 ms8.017
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.004 ms8.067 ms8.024 ms7.992

2023-03-24 22:15:01 - 2023-03-24 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.172  ms0.133  ms0.109  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.488 ms0.524 ms0.293 ms0.427
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.207 ms0.155 ms0.134 ms0.132
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.625 ms0.598 ms0.461 ms0.460
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.189 ms0.169 ms0.128 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.759 ms0.796 ms0.869 ms0.802
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.178 ms0.843 ms0.941 ms1.087
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.321 ms5.275 ms5.778 ms6.107
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.005 ms8.051 ms8.144 ms8.061
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.384 ms9.389 ms8.441 ms8.351
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.062 ms8.022 ms8.060 ms7.993
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.955 ms7.895 ms7.968 ms7.976
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.941 ms7.958 ms7.970 ms7.923

2023-03-24 22:00:01 - 2023-03-24 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.200  ms0.150  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.348 ms0.262 ms0.438 ms0.375
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.181 ms0.174 ms0.137 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.525 ms0.605 ms0.438 ms0.492
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.210 ms0.161 ms0.141 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.817 ms0.671 ms0.757 ms0.889
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.990 ms0.927 ms0.833 ms0.893
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.644 ms4.333 ms4.397 ms4.382
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.159 ms8.034 ms8.190 ms8.227
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 425.170 ms22.029 ms8.232 ms8.190
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.936 ms7.963 ms8.022 ms7.919
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.909 ms7.872 ms7.899 ms7.924
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.973 ms7.985 ms7.995 ms8.031

2023-03-24 21:45:01 - 2023-03-24 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.166   ms0.169  ms0.136  ms0.162  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.261 ms0.412 ms0.249 ms0.420
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.259 ms0.156 ms0.132 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.739 ms0.544 ms0.451 ms0.688
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.176 ms0.179 ms0.134 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.839 ms0.779 ms0.713 ms0.784
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.068 ms0.898 ms1.191 ms1.159
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.471 ms4.539 ms4.554 ms4.536
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.165 ms8.149 ms8.068 ms8.042
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.325 ms8.250 ms8.722 ms8.229
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.971 ms8.100 ms8.095
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.071 ms8.092 ms8.042 ms7.924
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.848 ms7.861 ms7.902 ms7.935

2023-03-24 21:15:02 - 2023-03-24 21:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.168  ms0.126  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.315 ms0.340 ms0.589 ms0.239
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.142 ms0.218 ms0.130 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.491 ms0.482 ms0.443 ms0.469
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.212 ms0.143 ms0.119 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.895 ms0.866 ms0.781 ms0.797
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.227 ms1.292 ms1.087 ms0.964
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.342 ms5.131 ms8.509 ms5.068
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.294 ms8.160 ms8.188 ms8.445
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.146 ms8.066 ms8.218 ms8.228
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.073 ms7.959 ms7.937 ms8.020
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.989 ms7.978 ms7.961 ms7.963
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.992 ms7.823 ms7.876 ms7.939

2023-03-24 21:00:01 - 2023-03-24 21:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.134  ms0.125  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.309 ms0.242 ms0.310 ms0.355
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.245 ms0.144 ms0.140 ms0.138
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.602 ms0.616 ms0.451 ms0.452
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.214 ms0.180 ms0.141 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.809 ms0.823 ms0.681 ms0.829
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.958 ms1.427 ms1.007 ms1.056
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.841 ms6.041 ms5.457 ms5.576
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.006 ms8.015 ms8.132 ms8.000
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.137 ms8.294 ms8.859 ms8.181
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.083 ms7.971 ms7.968 ms8.060
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.961 ms7.920 ms7.951 ms7.920
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.978 ms7.969 ms7.943 ms7.934

2023-03-24 20:45:01 - 2023-03-24 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.264   ms0.219  ms0.125  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.231 ms0.288 ms0.378 ms0.234
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.200 ms0.188 ms0.126 ms0.124
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.725 ms0.455 ms0.390 ms0.421
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.208 ms0.159 ms0.121 ms0.170
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.765 ms0.722 ms0.758 ms0.651
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.172 ms1.414 ms1.116 ms1.264
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.457 ms4.592 ms4.397 ms4.348
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.123 ms8.080 ms8.493 ms8.405
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 40.790 ms8.553 ms8.160 ms9.304
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.972 ms7.891 ms7.916 ms7.919
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.894 ms7.843 ms7.944 ms7.901
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.004 ms7.947 ms8.001 ms8.006

2023-03-24 20:30:01 - 2023-03-24 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.175  ms0.138  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.376 ms0.355 ms0.345 ms0.292
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.252 ms0.187 ms0.130 ms0.133
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.714 ms0.586 ms0.426 ms0.420
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.187 ms0.186 ms0.138 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.777 ms0.644 ms0.683 ms0.865
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.521 ms1.301 ms1.241 ms1.101
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.483 ms4.312 ms4.304 ms4.851
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.201 ms8.257 ms8.281 ms8.515
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.325 ms8.097 ms8.097 ms8.942
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.954 ms7.985 ms7.952 ms8.068
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.931 ms7.932 ms7.907 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.904 ms7.922 ms7.954 ms7.941

2023-03-24 20:15:02 - 2023-03-24 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.187  ms0.171  ms0.164  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.228 ms0.262 ms0.368 ms0.167
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.244 ms0.192 ms0.148 ms0.144
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.650 ms0.506 ms0.790 ms0.510
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.153 ms0.131 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.771 ms0.620 ms0.627 ms0.750
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.234 ms1.315 ms1.148 ms1.248
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 35.710 ms4.516 ms4.513 ms4.693
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.446 ms8.232 ms8.475 ms8.437
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 85.200 ms8.055 ms8.277 ms8.039
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.039 ms7.987 ms8.072 ms8.014
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.072 ms8.026 ms8.002 ms8.061
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.045 ms8.005 ms7.960 ms7.971

2023-03-24 20:00:01 - 2023-03-24 20:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.160  ms0.127  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.340 ms0.305 ms0.345 ms0.155
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.169 ms0.161 ms0.133 ms0.134
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.655 ms0.460 ms0.660 ms0.396
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.156 ms0.143 ms0.125 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.889 ms0.679 ms0.606 ms0.687
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.979 ms0.986 ms0.981 ms0.997
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.392 ms4.389 ms4.476 ms4.379
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.623 ms8.355 ms8.144 ms8.343
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.877 ms8.219 ms8.428 ms8.148
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.995 ms7.975 ms7.963 ms7.995
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.097 ms7.961 ms7.977 ms7.956
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.939 ms7.893 ms7.883 ms7.920

2023-03-24 19:45:01 - 2023-03-24 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.171  ms0.144  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.319 ms0.480 ms0.287 ms0.407
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.262 ms0.160 ms0.124 ms0.116
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.599 ms0.549 ms0.444 ms0.431
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.185 ms0.159 ms0.158 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.990 ms0.714 ms0.656 ms0.906
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.297 ms0.932 ms1.089 ms1.258
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.352 ms4.530 ms4.388 ms4.387
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.273 ms8.388 ms8.481 ms8.522
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.054 ms8.100 ms8.017 ms8.060
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.971 ms7.880 ms7.912 ms7.959
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.834 ms7.819 ms7.865 ms7.829
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.961 ms7.991 ms7.999 ms8.010

2023-03-24 19:15:01 - 2023-03-24 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.164  ms0.138  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.428 ms0.488 ms0.387 ms0.326
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.176 ms0.210 ms0.172 ms0.141
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.518 ms0.701 ms0.450 ms0.491
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.170 ms0.150 ms0.124 ms0.161
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.882 ms0.911 ms0.556 ms0.623
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.269 ms1.265 ms1.084 ms1.074
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.736 ms5.273 ms5.482 ms5.503
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.069 ms7.989 ms8.312 ms7.979
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 183.376 ms8.324 ms8.417 ms8.158
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.043 ms8.105 ms8.118 ms8.126
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.065 ms8.018 ms8.057 ms8.058
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.050 ms8.072 ms8.058 ms8.101

2023-03-24 19:00:01 - 2023-03-24 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.153  ms0.133  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.351 ms0.378 ms0.402 ms0.451
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.209 ms0.146 ms0.141 ms0.120
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.508 ms0.472 ms0.709 ms0.480
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.152 ms0.149 ms0.166 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.824 ms0.580 ms0.695 ms0.653
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.318 ms0.973 ms1.073 ms1.070
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 26.482 ms4.456 ms4.545 ms4.722
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.179 ms8.046 ms8.400 ms8.311
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 232.386 ms13.636 ms8.261 ms8.342
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.082 ms8.027 ms8.044 ms8.023
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.021 ms7.951 ms7.954 ms7.924
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.026 ms8.003 ms7.965 ms7.984

2023-03-24 18:45:01 - 2023-03-24 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.173  ms0.121  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.303 ms0.249 ms0.266 ms0.382
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.194 ms0.151 ms0.125 ms0.114
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.505 ms0.601 ms0.442 ms0.521
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.160 ms0.161 ms0.129 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.728 ms0.764 ms0.784 ms0.692
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.041 ms0.962 ms1.007 ms1.174
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.558 ms5.439 ms5.458 ms5.216
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.340 ms8.395 ms8.198 ms8.372
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 213.287 ms10.051 ms8.435 ms8.196
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.940 ms7.958 ms8.000 ms7.993
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.913 ms7.972 ms8.009 ms7.962
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.854 ms7.897 ms7.849 ms7.847

2023-03-24 18:15:01 - 2023-03-24 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.196  ms0.146  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.328 ms0.220 ms0.153 ms0.318
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.218 ms0.179 ms0.122 ms0.125
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.875 ms0.593 ms0.462 ms0.414
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.183 ms0.133 ms0.215 ms0.180
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.688 ms0.583 ms0.601 ms0.531
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.151 ms1.131 ms1.246 ms1.016
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.549 ms4.340 ms4.358 ms4.312
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.159 ms8.029 ms8.538 ms8.187
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.144 ms8.070 ms8.056 ms8.014
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.065 ms7.928 ms7.993 ms7.948
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.881 ms7.949 ms7.918 ms7.959
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.950 ms7.897 ms7.914 ms7.908

2023-03-24 18:00:01 - 2023-03-24 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.178  ms0.143  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.325 ms0.302 ms0.337 ms0.341
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.161 ms0.142 ms0.125 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.490 ms0.725 ms0.466 ms0.441
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.188 ms0.150 ms0.136 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.873 ms0.678 ms0.594 ms0.507
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.184 ms1.008 ms1.021 ms1.386
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 51.464 ms10.540 ms4.436 ms4.744
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.392 ms8.178 ms8.104 ms8.233
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.382 ms9.031 ms8.303 ms8.695
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.099 ms8.007 ms8.067 ms8.053
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.011 ms8.103 ms8.043 ms8.053
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.014 ms8.044 ms8.031 ms8.074

2023-03-24 17:45:01 - 2023-03-24 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.183   ms0.164  ms0.114  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.378 ms0.330 ms0.311 ms0.341
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.157 ms0.139 ms0.131 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.709 ms0.645 ms0.424 ms0.668
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.180 ms0.175 ms0.183 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.872 ms0.628 ms0.606 ms0.534
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.836 ms0.805 ms0.822 ms0.861
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.627 ms4.492 ms4.501 ms4.672
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.173 ms8.145 ms8.201 ms8.089
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.218 ms8.238 ms8.283 ms8.112
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.988 ms7.978 ms7.959 ms7.957
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.015 ms8.015 ms8.111 ms8.012
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.961 ms7.890 ms7.914 ms7.929

2023-03-24 17:30:01 - 2023-03-24 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.278   ms0.139  ms0.126  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.230 ms0.361 ms0.200 ms0.279
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.168 ms0.163 ms0.153 ms0.152
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.529 ms0.456 ms0.450 ms0.449
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.200 ms0.166 ms0.157 ms0.147
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.661 ms1.178 ms0.560 ms0.620
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.148 ms1.107 ms1.079 ms1.336
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.898 ms5.745 ms5.520 ms5.158
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.236 ms8.081 ms8.201 ms8.503
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 193.860 ms8.007 ms8.790 ms8.004
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.906 ms7.996 ms7.976 ms8.038
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.934 ms7.950 ms7.958 ms7.917
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.890 ms7.907 ms7.888 ms7.918

2023-03-24 17:15:01 - 2023-03-24 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.189  ms0.132  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.449 ms0.332 ms0.279 ms0.374
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.218 ms0.125 ms0.127 ms0.126
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.768 ms0.430 ms0.425 ms0.397
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.188 ms0.132 ms0.135 ms0.147
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.711 ms0.500 ms0.419 ms0.721
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.229 ms1.225 ms1.196 ms1.086
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.377 ms4.404 ms4.761 ms4.336
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.407 ms8.131 ms8.392 ms8.460
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 249.520 ms38.659 ms8.252 ms8.244
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.028 ms7.991 ms7.952 ms7.963
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.921 ms8.031 ms7.935 ms7.965
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.930 ms7.903 ms7.961 ms7.956

2023-03-24 17:00:01 - 2023-03-24 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.151  ms0.134  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.317 ms0.247 ms0.400 ms0.174
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.166 ms0.146 ms0.138 ms0.131
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.646 ms0.661 ms0.395 ms0.458
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.199 ms0.158 ms0.121 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.683 ms0.518 ms0.628 ms0.601
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.935 ms0.988 ms0.983 ms0.925
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.587 ms4.480 ms4.609 ms4.871
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.111 ms8.270 ms8.483 ms8.164
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.470 ms8.068 ms8.160 ms8.399
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.036 ms8.071 ms7.993 ms8.002
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.921 ms7.949 ms7.927 ms7.970
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.970 ms7.952 ms7.958 ms7.938

2023-03-24 16:45:01 - 2023-03-24 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.141  ms0.141  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.250 ms0.441 ms0.385 ms0.279
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.223 ms0.139 ms0.136 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.502 ms0.434 ms0.436 ms0.467
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.243 ms0.152 ms0.134 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.789 ms0.736 ms0.614 ms0.556
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.934 ms0.906 ms0.838 ms0.862
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.491 ms4.506 ms4.545 ms4.436
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.324 ms8.196 ms7.871 ms7.865
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.363 ms8.122 ms8.121 ms8.077
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.040 ms8.111 ms8.032 ms8.087
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.997 ms8.075 ms7.990 ms8.043
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.927 ms7.985 ms7.944 ms8.056

2023-03-24 16:30:01 - 2023-03-24 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.155  ms0.137  ms0.112  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.334 ms0.172 ms0.339 ms0.311
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.145 ms0.128 ms0.130 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.442 ms0.404 ms0.409 ms0.418
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.160 ms0.128 ms0.114 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.762 ms0.655 ms0.566 ms0.530
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.111 ms1.257 ms1.149 ms1.309
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.151 ms5.375 ms8.661 ms5.192
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.193 ms8.184 ms8.383 ms8.090
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 28.932 ms8.292 ms8.040 ms8.832
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.940 ms7.975 ms7.974 ms7.961
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.956 ms8.013 ms7.977 ms8.141
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.917 ms7.944 ms7.903 ms7.878

2023-03-24 16:00:01 - 2023-03-24 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.252   ms0.194  ms0.143  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.235 ms0.455 ms0.510 ms0.479
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.195 ms0.161 ms0.137 ms0.149
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.772 ms0.613 ms0.486 ms0.480
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.172 ms0.200 ms0.145 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.723 ms0.679 ms0.768 ms0.702
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.431 ms1.332 ms1.413 ms1.310
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 65.227 ms5.575 ms5.068 ms5.203
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.621 ms8.284 ms8.324 ms8.254
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 79.002 ms116.055 ms8.046 ms8.312
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.118 ms7.998 ms8.042 ms7.995
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.945 ms7.987 ms7.980 ms7.999
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.908 ms7.899 ms7.852 ms7.937

2023-03-24 15:45:01 - 2023-03-24 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.177   ms0.144  ms0.121  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.247 ms0.275 ms0.190 ms0.292
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.159 ms0.161 ms0.160 ms0.152
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.490 ms0.578 ms0.392 ms0.400
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.158 ms0.215 ms0.200 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.759 ms0.862 ms0.739 ms0.632
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.175 ms1.284 ms1.128 ms1.027
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.694 ms5.369 ms5.386 ms4.933
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.060 ms8.144 ms8.144 ms8.072
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 153.637 ms11.264 ms8.198 ms8.139
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.088 ms8.181 ms8.226 ms8.185
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.075 ms8.133 ms8.116 ms8.084
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.030 ms7.953 ms7.992 ms8.010

2023-03-24 15:30:01 - 2023-03-24 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.163  ms0.124  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.277 ms0.413 ms0.139 ms0.334
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.203 ms0.178 ms0.143 ms0.145
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.535 ms0.652 ms0.506 ms0.475
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.174 ms0.158 ms0.135 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.963 ms0.829 ms0.593 ms0.421
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.243 ms0.975 ms0.940 ms0.987
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.536 ms5.218 ms5.230 ms5.438
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.179 ms8.072 ms8.177 ms8.362
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 335.427 ms8.558 ms8.023 ms8.316
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.964 ms7.953 ms7.921 ms7.944
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.953 ms7.950 ms7.951 ms7.928
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.873 ms7.911 ms7.917 ms7.904

2023-03-24 15:15:02 - 2023-03-24 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.266   ms0.194  ms0.117  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.407 ms0.476 ms0.341 ms0.352
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.175 ms0.134 ms0.121 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.499 ms0.497 ms0.419 ms0.433
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.153 ms0.144 ms0.132 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.703 ms0.655 ms0.612 ms0.646
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.073 ms0.869 ms1.010 ms0.814
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.524 ms4.685 ms4.372 ms4.638
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.989 ms8.459 ms7.976 ms8.037
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 223.956 ms9.447 ms8.480 ms8.206
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.064 ms7.980 ms7.977 ms7.981
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.927 ms8.144 ms7.940 ms7.979
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.990 ms7.926 ms7.953 ms7.964

2023-03-24 15:00:01 - 2023-03-24 15:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.135  ms0.116  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.397 ms0.209 ms0.275 ms0.355
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.247 ms0.151 ms0.133 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.500 ms0.415 ms0.429 ms0.455
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.157 ms0.138 ms0.136 ms0.140
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.708 ms0.612 ms0.552 ms0.592
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.330 ms1.491 ms1.096 ms0.818
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 9.598 ms4.477 ms4.504 ms4.626
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.064 ms8.059 ms8.214 ms8.378
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.349 ms8.390 ms8.223 ms8.209
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.040 ms8.013 ms8.071 ms8.025
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.998 ms8.019 ms8.046 ms10.776
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.969 ms7.939 ms7.955 ms7.933

2023-03-24 14:45:01 - 2023-03-24 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.175  ms0.147  ms0.112  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.294 ms0.359 ms0.363 ms0.381
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.163 ms0.170 ms0.127 ms0.151
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.695 ms0.380 ms0.421
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.146 ms0.140 ms0.128 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.629 ms0.596 ms0.562 ms0.519
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.920 ms0.856 ms0.805 ms0.888
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.421 ms5.404 ms5.339 ms5.922
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.134 ms8.017 ms7.877 ms7.876
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.309 ms8.027 ms8.213 ms8.224
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.108 ms8.099 ms8.128 ms8.093
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.061 ms8.035 ms8.153 ms8.078
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.060 ms8.032 ms7.970 ms8.015

2023-03-24 14:30:01 - 2023-03-24 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.154  ms0.154  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.262 ms0.429 ms0.348 ms0.362
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.163 ms0.136 ms0.132 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.759 ms0.480 ms0.474 ms0.502
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.155 ms0.161 ms0.191 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.859 ms0.736 ms0.591 ms0.801
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.863 ms0.935 ms0.986 ms0.957
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.796 ms4.561 ms4.520 ms4.544
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.973 ms8.266 ms8.456 ms8.024
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 228.539 ms11.227 ms8.164 ms8.711
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.033 ms8.041 ms7.995 ms8.002
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.012 ms8.004 ms7.989 ms7.990
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.940 ms7.934 ms7.936 ms7.912

2023-03-24 14:15:01 - 2023-03-24 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.174  ms0.148  ms0.108  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.374 ms0.338 ms0.146 ms0.319
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.205 ms0.133 ms0.133 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.691 ms0.604 ms0.485 ms0.464
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.227 ms0.150 ms0.141 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.741 ms0.615 ms0.599 ms0.646
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.253 ms1.106 ms1.374 ms1.052
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.170 ms5.220 ms5.371 ms5.107
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.401 ms8.300 ms8.400 ms8.480
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.192 ms8.108 ms8.232 ms8.012
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.943 ms7.952 ms7.974 ms8.107
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.926 ms8.042 ms8.014 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.889 ms7.842 ms7.817 ms7.874

2023-03-24 14:00:01 - 2023-03-24 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.176  ms0.135  ms0.162  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.481 ms0.196 ms0.149 ms0.383
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.180 ms0.184 ms0.145 ms0.147
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.802 ms0.592 ms0.410 ms0.392
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.190 ms0.183 ms0.144 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.655 ms0.644 ms0.474 ms0.509
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.002 ms0.962 ms1.039 ms1.122
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.452 ms4.449 ms4.376 ms4.460
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.025 ms7.944 ms8.250 ms7.967
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.274 ms8.600 ms8.128 ms8.402
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.019 ms8.042 ms8.033 ms8.010
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.888 ms7.997 ms7.969 ms7.886
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.994 ms7.939 ms8.002 ms7.952

2023-03-24 13:45:01 - 2023-03-24 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.199   ms0.157  ms0.125  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.319 ms0.263 ms0.380 ms0.412
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.182 ms0.167 ms0.124 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.454 ms
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.265 ms0.171 ms0.115 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.751 ms0.718 ms0.662 ms0.636
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.037 ms1.156 ms1.044 ms
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.488 ms4.708 ms4.425 ms4.453
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.012 ms7.988 ms8.213 ms8.271
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 416.274 ms26.870 ms8.304 ms8.080
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.131 ms8.022 ms8.034 ms8.008
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.008 ms8.041 ms8.046 ms7.984
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.952 ms7.975 ms8.013 ms7.933

2023-03-24 13:30:01 - 2023-03-24 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.176   ms0.137  ms0.109  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.251 ms0.390 ms0.396
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.194 ms0.166 ms0.135 ms0.129
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.746 ms0.500 ms0.462 ms0.443
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.173 ms0.169 ms0.120 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 64.872 ms0.709 ms0.564 ms0.534
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.103 ms0.993 ms1.024 ms0.883
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.275 ms4.959 ms5.047 ms5.387
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.385 ms8.075 ms8.149 ms8.157
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 194.081 ms18.968 ms7.917 ms8.053
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.932 ms7.949 ms7.923 ms7.889
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.941 ms7.956 ms7.972 ms7.995
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.861 ms7.864 ms7.856 ms7.822

2023-03-24 13:15:01 - 2023-03-24 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.151  ms0.110  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.238 ms0.150 ms0.377 ms0.400
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.161 ms0.131 ms0.123 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.416 ms0.590 ms0.368 ms0.376
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.177 ms0.133 ms0.121 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.607 ms0.574 ms0.601 ms0.571
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms1.260 ms1.092 ms1.533
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.439 ms4.322 ms4.507 ms4.427
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.318 ms8.260 ms8.098 ms8.107
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.093 ms8.395 ms9.786 ms8.018
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.985 ms7.993 ms7.906 ms7.912
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.846 ms7.875 ms7.927 ms7.869
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.980 ms7.987 ms8.004 ms8.008

2023-03-24 13:00:01 - 2023-03-24 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.248   ms0.171  ms0.145  ms0.164  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.431 ms0.299 ms0.325 ms0.142
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.198 ms0.139 ms0.152 ms0.139
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.666 ms0.557 ms0.382 ms0.423
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.218 ms0.152 ms0.127 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.759 ms0.739 ms0.704 ms0.925
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.967 ms1.113 ms1.220 ms0.936
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.367 ms4.428 ms4.626 ms4.672
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.321 ms8.157 ms8.159 ms8.403
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.387 ms8.139 ms8.052 ms8.097
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.959 ms8.011 ms8.098 ms7.991
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.950 ms7.930 ms7.966 ms7.962
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.924 ms8.000 ms7.937 ms7.899

2023-03-24 12:45:02 - 2023-03-24 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.170  ms0.150  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.389 ms0.344 ms0.358 ms0.177
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.155 ms0.144 ms0.130 ms0.121
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.630 ms0.472 ms0.532 ms0.412
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.219 ms0.168 ms0.134 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.619 ms0.635 ms0.919 ms0.699
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.172 ms1.419 ms1.161 ms1.094
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.504 ms4.396 ms4.395 ms4.744
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.032 ms8.024 ms7.937 ms8.079
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.116 ms8.089 ms10.020 ms8.208
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.972 ms8.014 ms7.990 ms7.972
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.967 ms8.000 ms7.968 ms7.961
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.024 ms8.918 ms8.003 ms7.918

2023-03-24 12:30:01 - 2023-03-24 12:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.183  ms0.125  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.516 ms0.444 ms0.581 ms0.416
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.166 ms0.155 ms0.129 ms0.116
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.665 ms0.428 ms0.448 ms0.450
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.187 ms0.171 ms0.121 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.644 ms0.550 ms0.640 ms0.578
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.902 ms1.052 ms1.391 ms1.042
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.542 ms4.225 ms5.045 ms4.477
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.183 ms8.127 ms8.250 ms8.337
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.111 ms8.141 ms8.163 ms7.998
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.068 ms8.064 ms8.041 ms8.052
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.008 ms8.014 ms8.035 ms8.093
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.037 ms7.961 ms8.008 ms7.946

2023-03-24 12:15:01 - 2023-03-24 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.184  ms0.149  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.217 ms0.510 ms0.471 ms0.314
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.186 ms0.158 ms0.134 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.790 ms0.594 ms0.445 ms0.438
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.174 ms0.134 ms0.125 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.917 ms0.807 ms0.666 ms0.744
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.245 ms1.096 ms1.178 ms1.104
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.349 ms4.733 ms4.297 ms4.410
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.516 ms8.107 ms8.125 ms8.245
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.837 ms8.320 ms8.960 ms8.098
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.029 ms7.968 ms8.005 ms7.962
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.903 ms7.950 ms7.930 ms7.880
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.025 ms8.024 ms8.030 ms8.036

2023-03-24 12:00:01 - 2023-03-24 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.199   ms0.145  ms0.133  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.299 ms0.390 ms0.271 ms0.316
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.160 ms0.161 ms0.135 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.688 ms0.678 ms0.409 ms0.587
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.146 ms0.134 ms0.126 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.685 ms0.720 ms0.857 ms0.629
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.179 ms1.301 ms1.093 ms1.452
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.225 ms5.230 ms5.527 ms5.170
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.141 ms8.123 ms8.999 ms8.028
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 262.254 ms20.287 ms8.583 ms8.345
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.981 ms8.044 ms7.988 ms7.956
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.959 ms7.917 ms7.919 ms8.093
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.897 ms7.902 ms7.895 ms7.912

2023-03-24 11:45:01 - 2023-03-24 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.147  ms0.122  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.331 ms0.377 ms0.410 ms0.226
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.156 ms0.139 ms0.125 ms0.138
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.437 ms0.393 ms0.433 ms0.411
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.151 ms0.120 ms0.121 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.736 ms0.591 ms0.559 ms0.555
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.240 ms0.959 ms0.879 ms0.894
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.549 ms4.399 ms4.992 ms4.540
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.011 ms8.223 ms8.090 ms8.052
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 488.423 ms17.325 ms8.298 ms8.287
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.092 ms7.986 ms8.005 ms8.036
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.999 ms7.917 ms7.934 ms7.858
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.951 ms7.918 ms7.946 ms7.925

2023-03-24 11:30:01 - 2023-03-24 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.158  ms0.136  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.170 ms0.393 ms0.330 ms0.280
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.173 ms0.161 ms0.136 ms0.142
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.431 ms0.382 ms0.390 ms0.400
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.154 ms0.119 ms0.128 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.643 ms0.750 ms0.569 ms0.535
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.134 ms1.220 ms1.208 ms1.178
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.317 ms5.242 ms5.135 ms5.158
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.968 ms7.934 ms7.936 ms8.043
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.107 ms9.006 ms8.294 ms8.351
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.117 ms8.067 ms8.089 ms8.101
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.041 ms8.044 ms8.072 ms8.067
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.036 ms8.050 ms7.971 ms8.002

2023-03-24 11:15:01 - 2023-03-24 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.149   ms0.160  ms0.128  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.578 ms0.190 ms0.406 ms0.253
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.146 ms0.146 ms0.133
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.501 ms0.459 ms0.432 ms0.471
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.159 ms0.144 ms0.144 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.882 ms0.769 ms0.504 ms0.480
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.982 ms1.073 ms1.013 ms
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 36.609 ms5.616 ms5.892 ms6.091
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.152 ms8.060 ms8.185 ms8.121
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 24.412 ms7.996 ms8.205 ms8.093
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.014 ms8.062 ms8.027 ms8.003
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.026 ms8.061 ms7.977 ms7.996
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.028 ms8.019 ms8.009 ms8.020

2023-03-24 11:00:01 - 2023-03-24 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.153  ms0.138  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.282 ms0.472 ms0.269
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.174 ms0.132 ms0.140 ms0.136
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.501 ms0.503 ms0.481 ms0.512
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.201 ms0.144 ms0.155 ms0.139
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.957 ms0.783 ms0.836 ms0.750
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.034 ms1.046 ms1.016 ms0.848
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.490 ms4.605 ms4.818 ms4.500
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.277 ms8.058 ms8.357 ms8.145
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 22.941 ms8.197 ms8.047 ms8.567
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.130 ms8.000 ms7.965 ms8.059
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.984 ms8.056 ms8.035 ms8.047
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.981 ms7.972 ms7.950 ms7.928

2023-03-24 10:45:01 - 2023-03-24 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.183   ms0.133  ms0.126  ms0.097  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.289 ms0.169 ms0.156 ms0.301
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.153 ms0.111 ms0.122 ms0.129
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.396 ms0.426 ms0.440 ms0.391
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.146 ms0.153 ms0.118 ms0.112
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.738 ms0.634 ms0.533 ms0.941
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.960 ms0.989 ms0.857 ms1.024
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.866 ms5.150 ms5.118 ms5.191
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.343 ms8.239 ms8.159 ms8.101
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 115.754 ms8.465 ms8.261 ms8.328
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.082 ms8.063 ms8.015 ms7.965
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.138 ms7.965 ms8.044 ms7.990
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.062 ms7.974 ms8.118 ms7.985

2023-03-24 10:15:02 - 2023-03-24 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.162  ms0.142  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.426 ms0.321 ms0.378 ms0.398
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.201 ms0.141 ms0.130 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.637 ms0.658 ms0.415 ms0.373
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.177 ms0.154 ms0.114 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.808 ms0.644 ms0.601 ms0.599
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.184 ms1.323 ms1.150 ms1.353
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.391 ms4.400 ms4.750 ms4.465
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.262 ms8.040 ms8.121 ms8.129
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 127.946 ms8.413 ms8.134 ms8.280
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.090 ms8.020 ms7.990 ms8.007
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.029 ms7.976 ms7.998 ms7.992
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.987 ms8.032 ms8.004 ms8.026

2023-03-24 10:00:01 - 2023-03-24 10:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.181  ms0.129  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.297 ms0.420 ms0.259 ms0.402
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.187 ms0.172 ms0.133 ms0.130
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.624 ms0.584 ms0.492 ms0.438
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.153 ms0.132 ms0.137 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.815 ms0.656 ms0.564 ms0.654
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.064 ms1.303 ms0.918 ms1.075
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.211 ms4.966 ms4.956 ms5.381
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.316 ms8.376 ms8.172 ms8.226
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.033 ms8.095 ms8.219 ms8.174
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.981 ms7.998 ms8.041 ms7.987
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.985 ms8.098 ms8.032 ms7.967
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.833 ms7.880 ms7.912 ms7.977

2023-03-24 09:45:01 - 2023-03-24 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.171  ms0.128  ms0.103  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.362 ms0.186 ms0.392 ms0.293
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.175 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.491 ms0.389 ms0.549 ms0.415
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.183 ms0.140 ms0.144 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.860 ms66.136 ms0.703 ms1.002
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.023 ms1.118 ms0.881 ms0.758
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.480 ms4.795 ms4.377 ms4.356
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.322 ms8.447 ms8.140 ms8.190
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 277.743 ms228.644 ms16.715 ms8.052
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.023 ms8.023 ms7.964 ms8.036
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.029 ms8.037 ms8.047 ms8.011
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.029 ms8.058 ms8.082 ms8.102

2023-03-24 09:30:02 - 2023-03-24 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.177  ms0.182  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.402 ms0.528 ms0.444 ms0.470
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.169 ms0.141 ms0.139 ms0.134
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.437 ms0.580 ms0.419 ms0.416
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.175 ms0.149 ms0.119 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.712 ms0.643 ms0.559 ms0.699
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.932 ms1.112 ms0.924 ms1.042
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.601 ms4.521 ms4.436 ms4.528
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.151 ms8.153 ms7.982 ms7.987
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 368.782 ms11.258 ms8.568 ms8.205
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.004 ms7.999 ms8.001 ms7.992
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.896 ms7.951 ms8.051 ms7.910
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.006 ms8.016 ms7.985 ms8.005

2023-03-24 09:15:01 - 2023-03-24 09:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.155  ms0.144  ms0.147  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.238 ms0.365 ms0.370 ms0.375
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.161 ms0.148 ms0.149 ms0.149
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.689 ms0.503 ms0.380 ms0.376
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.150 ms0.155 ms0.141 ms0.123
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.719 ms0.610 ms0.555 ms0.513
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.153 ms1.158 ms1.295 ms0.991
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.301 ms4.934 ms4.270 ms4.511
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 7.980 ms8.375 ms8.490 ms8.542
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.350 ms8.574 ms8.124 ms8.312
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.948 ms7.915 ms7.915 ms7.933
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.891 ms7.923 ms7.946 ms7.937
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.002 ms7.995 ms7.988 ms7.985

2023-03-24 09:00:01 - 2023-03-24 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.242   ms0.142  ms0.130  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.294 ms0.394 ms0.322 ms0.128
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.139 ms0.137 ms0.132 ms0.138
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.647 ms0.738 ms0.455 ms0.411
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.211 ms0.159 ms0.145 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.663 ms0.634 ms0.689 ms0.851
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.065 ms1.246 ms1.000 ms1.020
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.238 ms5.277 ms5.429 ms5.265
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.114 ms8.033 ms8.163 ms8.467
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.145 ms7.989 ms8.150 ms8.160
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.983 ms7.963 ms7.950 ms7.957
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.925 ms7.965 ms7.903 ms7.879
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.898 ms7.892 ms7.871 ms7.899

2023-03-24 08:30:01 - 2023-03-24 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.198  ms0.127  ms0.162  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.411 ms0.269 ms0.349 ms0.307
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.250 ms0.168 ms0.132 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.608 ms0.493 ms0.414 ms0.420
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.180 ms0.164 ms0.144 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.668 ms0.596 ms0.469 ms0.555
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.046 ms0.916 ms1.074 ms1.031
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.467 ms4.487 ms4.528 ms4.950
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.005 ms7.974 ms8.218 ms8.024
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 308.813 ms8.756 ms8.037 ms8.050
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.042 ms8.043 ms8.008 ms8.003
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.008 ms8.024 ms8.029 ms7.998
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.909 ms7.880 ms7.902 ms7.873

2023-03-24 08:15:01 - 2023-03-24 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.270   ms0.164  ms0.163  ms0.159  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.344 ms0.297 ms0.322 ms0.455
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.228 ms0.159 ms0.143 ms0.149
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.571 ms0.422 ms0.429 ms0.442
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.167 ms0.144 ms0.131 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.885 ms0.666 ms0.613 ms0.605
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.383 ms1.490 ms1.222 ms1.016
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.279 ms5.194 ms4.968 ms5.215
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.199 ms8.507 ms8.151 ms8.406
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.132 ms8.373 ms8.212 ms7.879
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.000 ms7.964 ms7.944 ms7.950
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.993 ms7.925 ms7.979 ms7.983
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.840 ms7.913 ms7.883 ms7.920

2023-03-24 08:00:01 - 2023-03-24 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.109  ms0.119  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.284 ms0.427 ms0.408 ms0.293
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.159 ms0.132 ms0.123 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.636 ms0.672 ms0.451 ms0.438
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.152 ms0.131 ms0.112 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.527 ms0.523 ms0.529
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.181 ms1.064 ms1.312 ms1.118
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.448 ms4.570 ms4.622 ms4.411
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.027 ms8.104 ms8.013 ms8.057
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 158.460 ms9.344 ms8.068 ms8.192
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.962 ms7.964 ms7.929 ms7.968
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.980 ms7.933 ms7.948 ms7.963
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.968 ms7.967 ms7.985 ms7.933

2023-03-24 07:30:01 - 2023-03-24 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.157  ms0.132  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.477 ms0.299 ms0.261 ms0.180
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.140 ms0.141 ms0.131 ms0.130
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.616 ms0.409 ms0.405 ms0.412
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.156 ms0.135 ms0.116 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.796 ms0.851 ms0.590 ms0.576
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.524 ms1.172 ms1.048 ms1.069
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.190 ms5.387 ms5.201 ms5.044
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.314 ms8.467 ms8.225 ms8.404
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 21.284 ms8.573 ms8.673 ms8.168
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.012 ms7.937 ms7.911 ms7.910
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.894 ms7.902 ms7.899 ms7.909
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.889 ms7.864 ms7.865 ms7.811

2023-03-24 07:15:01 - 2023-03-24 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.258   ms0.133  ms0.120  ms0.155  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.356 ms0.276 ms0.213 ms0.399
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.170 ms0.158 ms0.147 ms0.149
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.514 ms0.597 ms0.405 ms0.638
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.177 ms0.187 ms0.170 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.752 ms0.889 ms0.844 ms0.805
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.933 ms0.949 ms0.886 ms1.062
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 86.273 ms8.202 ms5.707 ms5.778
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.931 ms7.965 ms7.990 ms7.908
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 237.737 ms17.065 ms8.277 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.123 ms8.079 ms8.024 ms8.025
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.971 ms7.986 ms8.000 ms7.980
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.991 ms7.991 ms7.998 ms7.991

2023-03-24 07:00:02 - 2023-03-24 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.124  ms0.115  ms0.112  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.214 ms0.338 ms0.397 ms0.366
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.191 ms0.173 ms0.134 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.773 ms0.583 ms0.487 ms0.475
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.167 ms0.157 ms0.142 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.734 ms0.562 ms0.636 ms0.613
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.139 ms1.288 ms1.197 ms1.061
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.388 ms4.416 ms4.307 ms4.586
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.320 ms8.182 ms8.155 ms8.148
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.135 ms8.105 ms8.629 ms8.326
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.057 ms8.024 ms8.050 ms8.012
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.022 ms8.334 ms7.960 ms8.009
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.006 ms7.938 ms8.010 ms7.978

2023-03-24 06:45:01 - 2023-03-24 07:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.297   ms0.197  ms0.134  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.410 ms0.464 ms0.523 ms0.416
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.217 ms0.160 ms0.148 ms0.129
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.585 ms0.688 ms0.483 ms0.443
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.172 ms0.142 ms0.129 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.679 ms0.688 ms0.651 ms0.558
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.126 ms1.198 ms1.143 ms1.104
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.517 ms4.500 ms4.422 ms4.673
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.148 ms8.109 ms8.227 ms8.103
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 363.670 ms17.768 ms8.282 ms8.227
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.100 ms7.955 ms7.968 ms8.052
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.067 ms8.012 ms8.006 ms7.933
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.036 ms8.056 ms8.066 ms8.084

2023-03-24 06:30:01 - 2023-03-24 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.366   ms0.152  ms0.148  ms0.115  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.219 ms0.227 ms0.242 ms0.211
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.262 ms0.144 ms0.127 ms0.122
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.680 ms0.538 ms0.482 ms0.484
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.187 ms0.157 ms0.134 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.825 ms1.392 ms0.760 ms0.982
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.140 ms1.188 ms1.112 ms1.029
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.792 ms6.174 ms5.554 ms5.405
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.983 ms8.172 ms8.005 ms7.957
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.150 ms8.162 ms8.053 ms8.244
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.949 ms7.895 ms7.932 ms7.913
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.930 ms7.918 ms7.942 ms7.914
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.952 ms7.919 ms7.946 ms7.951

2023-03-24 06:15:02 - 2023-03-24 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.159  ms0.123  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.264 ms0.204 ms0.419 ms0.176
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.175 ms0.161 ms0.125 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.449 ms0.408 ms0.398 ms0.386
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.206 ms0.185 ms0.127 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.751 ms0.717 ms0.929 ms0.718
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.166 ms0.937 ms1.190 ms1.130
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.611 ms4.422 ms4.658 ms4.796
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.141 ms8.264 ms7.925 ms8.024
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.768 ms8.228 ms8.223 ms8.716
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.179 ms8.128 ms7.971 ms7.976
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.033 ms8.109 ms8.044 ms7.991
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.029 ms8.035 ms7.959 ms8.051

2023-03-24 06:00:01 - 2023-03-24 06:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.252   ms0.123  ms0.132  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.538 ms0.378 ms0.397 ms0.402
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.196 ms0.150 ms0.140 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.491 ms0.500 ms0.431 ms0.433
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.177 ms0.160 ms0.127 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.681 ms0.662 ms0.553 ms0.586
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.136 ms1.144 ms1.025 ms1.085
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.389 ms5.113 ms4.487 ms4.274
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.195 ms8.249 ms8.146 ms8.323
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.156 ms8.103 ms7.997 ms8.132
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.106 ms8.015 ms8.074 ms8.074
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.074 ms8.081 ms8.095 ms8.028
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.025 ms8.017 ms7.988 ms8.033

2023-03-24 05:45:02 - 2023-03-24 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.302   ms0.185  ms0.160  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.325 ms0.224 ms0.325 ms0.411
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.256 ms0.171 ms0.138 ms0.136
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.639 ms0.404 ms0.397 ms0.374
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.183 ms0.130 ms0.122 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.159 ms0.820 ms1.155 ms0.732
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.066 ms1.291 ms0.977 ms0.901
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.564 ms4.837 ms4.444 ms4.467
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.505 ms8.311 ms8.493 ms8.315
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 111.215 ms9.228 ms8.378 ms8.264
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.029 ms7.928 ms7.969 ms7.993
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.006 ms7.940 ms7.967 ms8.036
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.932 ms7.956 ms7.924 ms7.969

2023-03-24 05:30:01 - 2023-03-24 05:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.168  ms0.132  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.373 ms0.159 ms0.322 ms0.343
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.152 ms0.139 ms0.143
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.854 ms0.606 ms0.417 ms0.407
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.179 ms0.183 ms0.140 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.960 ms0.777 ms0.738 ms0.608
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.050 ms1.302 ms1.221 ms1.125
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.299 ms4.372 ms4.322 ms4.356
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.120 ms8.303 ms8.483 ms8.213
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.370 ms8.024 ms8.131 ms8.044
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.065 ms8.088 ms7.989 ms8.024
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.935 ms7.993 ms7.942 ms7.964
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.957 ms7.933 ms7.914 ms7.978

2023-03-24 04:45:01 - 2023-03-24 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.165  ms0.147  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.378 ms0.186 ms0.368 ms0.374
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.166 ms0.147 ms0.138 ms0.127
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.687 ms0.520 ms0.483 ms0.478
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.187 ms0.148 ms0.132 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.796 ms0.655 ms0.660 ms2.109
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.368 ms1.183 ms1.092 ms1.056
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.441 ms4.512 ms4.419 ms4.412
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.463 ms8.187 ms8.370 ms8.463
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.429 ms8.347 ms8.151 ms8.385
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.006 ms7.947 ms7.947 ms8.010
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.905 ms7.868 ms7.865 ms7.888
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.979 ms8.057 ms8.053 ms8.025

2023-03-24 04:30:01 - 2023-03-24 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.153  ms0.122  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.406 ms0.200 ms0.187 ms0.249
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.178 ms0.163 ms0.142 ms0.118
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.623 ms0.549 ms0.506 ms0.563
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.151 ms0.137 ms0.123 ms0.151
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.487 ms0.556 ms0.495 ms0.636
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.049 ms1.190 ms1.015 ms1.011
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.131 ms5.071 ms5.100 ms5.455
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.352 ms8.259 ms8.120 ms8.278
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.228 ms8.101 ms8.099 ms8.254
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.026 ms7.922 ms7.958 ms7.970
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.885 ms7.943 ms7.947 ms7.890
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.874 ms7.859 ms7.818 ms7.834

2023-03-24 04:15:01 - 2023-03-24 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.132  ms0.127  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.282 ms0.269 ms0.398 ms0.457
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.242 ms0.180 ms0.129 ms0.131
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.491 ms0.570 ms0.416 ms0.453
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.177 ms0.139 ms0.120 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.672 ms0.656 ms0.571 ms0.502
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.106 ms1.163 ms0.992 ms1.134
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.454 ms7.114 ms5.440 ms5.425
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.042 ms8.029 ms7.964 ms7.914
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 18.820 ms8.189 ms8.423 ms8.265
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.008 ms8.010 ms7.958 ms7.954
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.058 ms7.908 ms8.007 ms7.985
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.991 ms7.984 ms7.946 ms7.911

2023-03-24 04:00:01 - 2023-03-24 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.148  ms0.151  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.225 ms0.361 ms0.324 ms0.316
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.182 ms0.151 ms0.132 ms0.135
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.793 ms0.693 ms0.459 ms0.443
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.143 ms0.133 ms0.122 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.714 ms0.849 ms0.876 ms1.070
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.966 ms0.899 ms0.891 ms0.952
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.367 ms4.367 ms4.365 ms4.323
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.577 ms8.218 ms8.253 ms8.220
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.084 ms8.057 ms8.113 ms8.215
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.035 ms8.035 ms8.034 ms7.970
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.045 ms7.967 ms7.956 ms7.983
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.994 ms7.967 ms7.960 ms7.950

2023-03-24 03:45:01 - 2023-03-24 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.145  ms0.111  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.444 ms0.393 ms0.322 ms0.364
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.158 ms0.129 ms0.126 ms0.125
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.766 ms0.663 ms0.406 ms0.427
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.155 ms0.133 ms0.128 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.985 ms0.727 ms0.580 ms0.759
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.123 ms0.929 ms0.860 ms0.835
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.577 ms4.356 ms4.331 ms
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.673 ms8.232 ms8.477 ms8.228
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.962 ms8.126 ms7.966 ms8.004
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.952 ms7.892 ms7.928 ms7.982
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.963 ms7.912 ms7.918 ms8.033
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.926 ms7.972 ms7.945 ms7.956

2023-03-24 03:30:01 - 2023-03-24 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.181  ms0.153  ms0.161  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.263 ms0.264 ms0.362 ms0.357
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.171 ms0.141 ms0.140 ms0.140
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.513 ms0.574 ms0.387 ms0.371
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.173 ms0.187 ms0.129 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 4.651 ms0.654 ms0.610 ms0.526
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.361 ms1.002 ms0.992 ms0.991
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.397 ms4.997 ms5.298 ms5.170
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.322 ms8.140 ms7.973 ms8.192
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.219 ms8.307 ms8.156 ms8.056
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.042 ms8.037 ms8.039 ms8.098
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.966 ms8.083 ms7.919 ms8.067
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.969 ms7.931 ms7.995 ms7.986

2023-03-24 03:15:01 - 2023-03-24 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.124  ms0.132  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.289 ms0.174 ms0.332 ms0.338
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.224 ms0.149 ms0.141 ms0.135
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.580 ms0.451 ms0.402 ms0.378
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.179 ms0.122 ms0.117 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.749 ms0.697 ms0.701 ms0.592
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.064 ms1.217 ms1.110 ms1.347
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.482 ms4.493 ms4.645 ms4.375
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.238 ms8.496 ms8.237 ms8.001
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 134.948 ms8.960 ms8.157 ms8.230
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.078 ms8.054 ms8.080 ms8.147
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.056 ms8.138 ms8.064 ms8.074
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.065 ms8.054 ms8.001 ms8.016

2023-03-24 03:00:01 - 2023-03-24 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.247   ms0.216  ms0.141  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.236 ms0.352 ms0.175 ms0.360
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.210 ms0.144 ms0.151 ms0.122
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.453 ms0.442 ms0.511 ms0.424
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.157 ms0.144 ms0.144 ms0.163
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.711 ms0.583 ms0.634 ms0.531
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.783 ms0.792 ms0.854 ms0.828
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.556 ms5.206 ms5.256 ms5.177
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.218 ms8.032 ms8.088 ms8.287
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.482 ms8.131 ms8.427 ms8.172
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.958 ms7.957 ms7.937 ms8.045
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.919 ms7.851 ms7.884 ms8.012
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.967 ms7.987 ms7.920 ms7.931

2023-03-24 02:45:01 - 2023-03-24 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.169  ms0.132  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.256 ms0.192 ms0.249 ms0.375
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.166 ms0.160 ms0.134 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.520 ms0.499 ms0.418 ms0.398
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.166 ms0.141 ms0.142 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.007 ms0.654 ms1.211 ms1.972
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.308 ms1.267 ms1.026 ms0.962
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.003 ms5.337 ms5.239 ms5.115
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.131 ms8.101 ms8.116 ms7.922
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.207 ms8.230 ms8.137 ms8.278
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.955 ms7.931 ms7.957 ms7.889
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.974 ms7.927 ms7.990 ms7.896
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.953 ms7.902 ms7.881 ms7.896

2023-03-24 02:30:01 - 2023-03-24 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.157  ms0.159  ms0.155  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.420 ms0.458 ms0.450 ms0.318
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.177 ms0.189 ms0.128 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.545 ms0.572 ms0.404 ms0.431
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.207 ms0.135 ms0.122 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.669 ms0.567 ms0.615 ms0.559
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.950 ms1.003 ms1.088 ms0.967
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.117 ms5.206 ms5.216 ms5.331
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.019 ms8.006 ms8.011 ms8.024
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.308 ms8.464 ms9.051 ms8.310
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.125 ms8.068 ms8.097 ms8.093
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.064 ms8.076 ms8.067 ms8.002
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.055 ms7.994 ms7.986 ms8.046

2023-03-24 02:15:01 - 2023-03-24 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.188   ms0.135  ms0.115  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.397 ms0.356 ms0.358 ms0.320
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.217 ms0.143 ms0.139 ms0.144
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.562 ms0.560 ms0.388 ms0.435
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.127 ms0.113 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.880 ms0.727 ms0.668 ms0.786
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.912 ms0.972 ms1.095 ms1.104
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.466 ms4.365 ms4.535 ms4.321
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.194 ms8.422 ms8.180 ms8.193
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.342 ms8.292 ms8.147 ms8.148
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.022 ms7.988 ms8.035 ms8.003
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.036 ms8.008 ms7.994 ms7.962
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.118 ms7.974 ms7.953 ms7.966

2023-03-24 02:00:01 - 2023-03-24 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.153  ms0.125  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.230 ms0.367 ms0.138 ms0.251
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.149 ms0.130 ms0.116
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.666 ms0.417 ms0.401 ms0.403
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.209 ms0.149 ms0.118 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.817 ms0.648 ms0.658 ms0.599
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.083 ms1.092 ms0.928 ms0.882
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.620 ms5.196 ms6.524 ms5.385
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.115 ms8.288 ms8.177 ms8.087
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.470 ms8.076 ms8.469 ms8.123
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.147 ms8.033 ms8.031 ms8.024
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.941 ms8.020 ms7.932 ms8.072
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.981 ms7.982 ms8.020 ms7.943

2023-03-24 01:45:01 - 2023-03-24 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.173  ms0.120  ms0.111  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.429 ms0.504 ms0.382 ms0.192
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.242 ms0.170 ms0.122 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.892 ms0.614 ms0.429 ms0.400
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.208 ms0.169 ms0.123 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.766 ms0.587 ms0.571 ms0.495
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.099 ms0.999 ms0.974 ms0.971
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.673 ms4.381 ms4.398 ms4.541
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.493 ms8.385 ms8.325 ms8.350
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.052 ms8.124 ms7.932 ms8.230
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.002 ms8.021 ms7.948 ms7.942
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.943 ms7.975 ms7.909 ms8.019
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.062 ms8.004 ms8.046 ms8.032

2023-03-24 01:15:01 - 2023-03-24 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.184  ms0.141  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.227 ms0.237 ms0.353 ms0.425
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.205 ms0.198 ms0.137 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.848 ms0.521 ms0.454 ms0.398
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.199 ms0.139 ms0.135 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.658 ms0.767 ms0.622 ms0.683
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.857 ms1.076 ms0.901 ms0.915
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.406 ms5.347 ms5.265 ms5.550
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.844 ms8.023 ms8.017 ms8.067
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 250.405 ms8.121 ms8.467 ms8.110
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.163 ms8.062 ms8.056 ms8.128
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.073 ms8.055 ms8.045 ms8.087
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.010 ms8.027 ms8.059 ms8.053

2023-03-24 01:00:01 - 2023-03-24 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.146  ms0.132  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.257 ms0.304 ms0.351 ms0.395
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.208 ms0.144 ms0.126 ms0.139
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.518 ms0.553 ms0.420 ms0.389
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.150 ms0.135 ms0.122 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.660 ms0.560 ms0.650 ms0.602
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.305 ms1.038 ms1.261 ms0.892
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.525 ms4.587 ms5.240 ms4.436
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.956 ms8.310 ms8.074 ms8.187
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.199 ms8.067 ms8.177 ms8.242
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.046 ms7.996 ms7.977 ms8.013
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.029 ms8.110 ms8.061 ms8.054
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.972 ms7.981 ms7.940 ms7.976

2023-03-24 00:45:01 - 2023-03-24 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.158  ms0.166  ms0.167  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.420 ms0.300 ms0.261 ms0.341
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.183 ms0.150 ms0.144 ms0.138
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.683 ms0.597 ms0.383 ms0.381
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.216 ms0.148 ms0.149 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.631 ms0.623 ms0.577 ms0.566
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.051 ms1.015 ms0.966 ms1.045
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.101 ms5.384 ms5.117 ms4.649
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.591 ms8.090 ms8.132 ms8.564
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 275.507 ms50.330 ms8.539 ms8.278
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.025 ms8.014 ms7.939 ms7.981
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.952 ms8.012 ms7.944 ms7.995
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.876 ms7.895 ms7.907 ms7.928

2023-03-24 00:30:01 - 2023-03-24 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.142  ms0.116  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.322 ms0.470 ms0.357 ms0.380
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.163 ms0.127 ms0.121 ms0.130
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.494 ms0.464 ms0.421 ms0.387
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.175 ms0.134 ms0.128 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.590 ms0.584 ms0.633 ms0.472
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.268 ms1.266 ms1.290 ms1.230
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.247 ms5.125 ms5.118 ms5.566
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.972 ms8.065 ms8.048 ms8.048
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.414 ms9.442 ms8.082 ms8.338
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.057 ms8.049 ms8.103 ms8.020
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.984 ms7.907 ms7.868 ms7.894
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.972 ms7.975 ms7.976 ms7.971

2023-03-24 00:15:01 - 2023-03-24 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.181  ms0.140  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.255 ms0.225 ms0.360 ms0.395
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.269 ms0.175 ms0.132 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.559 ms0.445 ms0.408 ms0.452
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.166 ms0.152 ms0.132 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.669 ms0.892 ms0.677 ms0.724
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.358 ms1.069 ms1.201 ms0.903
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.635 ms4.439 ms4.374 ms4.364
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.117 ms8.087 ms8.120 ms8.176
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.199 ms8.085 ms8.372 ms8.275
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.001 ms7.974 ms8.029 ms7.990
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.033 ms8.023 ms7.998 ms8.025
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.043 ms8.003 ms8.039 ms8.020

2023-03-23 23:45:01 - 2023-03-24 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.173  ms0.146  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.451 ms0.349 ms0.410 ms0.471
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.162 ms0.130 ms0.127 ms0.135
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.672 ms0.662 ms0.426 ms0.450
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.141 ms0.166 ms0.126 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.843 ms0.981 ms0.773
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.071 ms1.429 ms1.082 ms0.980
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.910 ms5.345 ms5.820 ms5.833
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.537 ms8.280 ms8.395 ms8.336
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 54.015 ms8.340 ms8.171 ms8.056
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.024 ms7.980 ms7.938 ms7.960
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.995 ms7.934 ms7.898 ms7.963
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.862 ms7.886 ms7.858 ms7.854

2023-03-23 23:15:01 - 2023-03-23 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.178  ms0.162  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.406 ms0.236 ms0.298 ms0.406
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.195 ms0.149 ms0.144 ms0.132
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.686 ms0.634 ms0.453 ms0.453
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.165 ms0.133 ms0.146 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.723 ms0.637 ms0.602 ms0.520
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.929 ms0.908 ms0.816 ms0.993
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 16.364 ms5.167 ms5.395 ms5.702
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.011 ms8.000 ms7.892 ms7.981
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.161 ms8.101 ms8.138 ms8.388
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.974 ms8.012 ms8.001 ms7.977
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.925 ms7.927 ms7.926 ms7.977
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.940 ms7.995 ms7.962 ms7.983

2023-03-23 23:00:01 - 2023-03-23 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.190  ms0.147  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.250 ms0.344 ms0.444 ms0.340
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.182 ms0.153 ms0.131 ms0.131
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.614 ms0.638 ms0.643 ms0.815
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.177 ms0.130 ms0.114 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.849 ms0.897 ms0.795 ms0.597
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.539 ms1.313 ms1.028 ms1.172
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.365 ms5.222 ms5.575 ms5.419
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 7.980 ms8.020 ms8.064 ms8.032
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 217.008 ms104.521 ms8.312 ms8.270
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.020 ms7.954 ms7.942 ms7.937
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.951 ms7.945 ms7.973 ms7.950
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.900 ms7.903 ms7.984 ms7.904

2023-03-23 22:45:01 - 2023-03-23 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.199   ms0.142  ms0.135  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.430 ms0.216 ms0.439 ms0.419
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.228 ms0.176 ms0.143 ms0.139
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.561 ms0.606 ms0.387 ms0.416
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.165 ms0.146 ms0.151 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.699 ms0.659 ms0.631 ms0.678
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.724 ms0.882 ms0.871 ms0.912
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.324 ms5.624 ms5.447 ms6.189
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.049 ms7.944 ms8.166 ms7.995
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 308.246 ms26.315 ms7.996 ms7.983
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.963 ms7.937 ms7.978 ms7.985
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.994 ms7.879 ms7.871 ms7.930
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.972 ms7.991 ms7.949 ms7.959

2023-03-23 22:15:01 - 2023-03-23 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.141  ms0.127  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.366 ms0.270 ms0.253 ms0.389
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.250 ms0.223 ms0.156 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.466 ms0.730 ms0.475 ms0.441
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.230 ms0.202 ms0.157 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.026 ms0.780 ms0.923 ms0.807
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.083 ms1.217 ms1.013 ms1.031
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.474 ms4.442 ms4.522 ms4.512
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.138 ms8.083 ms8.191 ms8.066
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.112 ms8.271 ms8.111 ms8.156
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.085 ms8.077 ms8.107 ms8.099
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.072 ms8.072 ms8.045 ms7.996
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.924 ms8.052 ms8.064 ms8.006

2023-03-23 22:00:02 - 2023-03-23 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.160  ms0.130  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.403 ms0.279 ms0.278 ms0.331
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.136 ms0.124 ms0.124 ms0.120
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.575 ms0.397 ms0.398 ms0.405
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.177 ms0.131 ms0.124 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.707 ms0.622 ms0.635 ms0.582
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.063 ms1.131 ms0.938 ms1.033
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.385 ms4.690 ms4.430 ms4.389
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.133 ms8.418 ms8.065 ms8.124
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 127.548 ms7.951 ms8.015 ms8.160
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.929 ms7.959 ms7.967 ms7.959
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.062 ms7.996 ms7.970 ms7.998
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.968 ms7.945 ms7.959 ms7.915

2023-03-23 21:30:01 - 2023-03-23 22:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.155  ms0.125  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.244 ms0.360 ms0.361 ms0.451
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.257 ms0.156 ms0.149 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.697 ms0.686 ms0.457 ms0.462
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.177 ms0.149 ms0.151 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 44.598 ms0.611 ms0.535 ms0.646
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.086 ms0.971 ms0.938 ms0.909
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.397 ms5.211 ms5.506 ms5.208
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.165 ms8.094 ms8.114 ms8.291
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.958 ms8.113 ms8.193 ms8.121
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.903 ms7.953 ms7.924 ms7.950
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.985 ms7.899 ms7.896 ms7.907
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.857 ms7.824 ms7.842 ms7.831

2023-03-23 21:15:01 - 2023-03-23 21:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.181  ms0.168  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.313 ms0.277 ms0.430 ms0.169
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.184 ms0.149 ms0.130 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.622 ms0.410 ms0.506 ms0.431
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.208 ms0.157 ms0.125 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 12.452 ms0.757 ms1.065 ms1.071
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.202 ms1.255 ms0.987 ms1.003
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.588 ms4.399 ms4.307 ms4.319
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.330 ms8.449 ms8.285 ms8.368
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.222 ms8.089 ms8.287 ms8.116
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.027 ms7.942 ms7.995 ms7.943
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.891 ms7.896 ms7.848 ms7.876
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.988 ms8.022 ms8.019 ms7.983

2023-03-23 21:00:01 - 2023-03-23 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.161  ms0.149  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.389 ms0.370 ms0.277 ms0.371
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.146 ms0.147 ms0.140 ms0.139
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.608 ms1.002 ms1.905 ms0.481
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.165 ms0.136 ms0.151 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.660 ms0.818 ms0.671 ms0.716
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.158 ms1.101 ms1.502 ms1.252
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.106 ms5.161 ms5.119 ms5.164
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.226 ms8.391 ms8.140 ms8.086
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 182.708 ms25.129 ms8.024 ms8.038
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.963 ms8.039 ms7.920 ms7.991
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.927 ms7.904 ms7.911 ms7.874
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.853 ms7.914 ms7.986 ms7.907

2023-03-23 20:45:01 - 2023-03-23 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.160  ms0.149  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.428 ms0.464 ms0.291 ms0.313
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.170 ms0.138 ms0.129 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.412 ms0.416 ms0.390 ms0.385
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.136 ms0.126 ms0.116 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.512 ms0.600 ms0.707 ms0.544
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.080 ms1.204 ms1.163 ms1.237
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.502 ms4.586 ms4.774 ms4.463
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.351 ms8.236 ms8.327 ms8.197
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 83.816 ms8.070 ms9.626 ms8.262
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.061 ms8.008 ms8.070 ms8.055
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.044 ms8.143 ms8.045 ms8.006
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.027 ms8.010 ms7.990 ms7.996

2023-03-23 20:30:01 - 2023-03-23 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.164  ms0.159  ms0.158  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.338 ms0.522 ms0.349 ms0.373
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.252 ms0.172 ms0.153 ms0.149
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.648 ms0.543 ms0.405 ms0.418
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.190 ms0.207 ms0.148 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.771 ms0.709 ms0.619 ms0.636
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.237 ms1.006 ms0.970 ms0.876
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.142 ms5.106 ms6.940 ms5.607
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 7.985 ms7.921 ms8.216 ms8.017
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 435.951 ms126.251 ms10.082 ms8.426
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.047 ms7.942 ms7.928 ms7.925
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.921 ms7.928 ms7.930 ms7.929
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.937 ms7.884 ms7.890 ms7.883

2023-03-23 20:15:01 - 2023-03-23 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.158  ms0.142  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.230 ms0.378 ms0.261 ms0.519
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.182 ms0.143 ms0.119 ms0.116
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.678 ms0.655 ms0.384 ms0.385
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.198 ms0.163 ms0.131 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.101 ms0.770 ms0.861 ms0.724
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.329 ms1.296 ms1.249 ms1.150
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.622 ms4.386 ms4.964 ms4.409
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.412 ms8.318 ms8.169 ms8.341
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 264.942 ms333.720 ms13.773 ms8.163
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.011 ms7.934 ms7.919 ms7.934
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.903 ms7.947 ms7.964 ms7.965
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.950 ms7.996 ms7.979 ms7.982

2023-03-23 20:00:02 - 2023-03-23 20:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.145   ms0.146  ms0.131  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.254 ms0.178 ms0.369 ms0.163
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.212 ms0.137 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.697 ms0.402 ms0.424 ms0.671
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.154 ms0.131 ms0.112 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.863 ms0.556 ms0.467 ms0.652
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.934 ms0.914 ms0.928 ms0.869
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.995 ms5.177 ms5.167 ms5.459
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.259 ms8.355 ms8.297 ms8.355
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 165.588 ms177.149 ms11.770 ms8.034
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.960 ms7.917 ms7.932 ms7.908
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.889 ms7.891 ms8.031 ms7.935
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.881 ms7.866 ms7.861 ms7.861

2023-03-23 19:45:01 - 2023-03-23 20:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.146  ms0.121  ms0.149  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.346 ms0.474 ms0.191 ms0.345
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.228 ms0.138 ms0.127 ms0.137
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.670 ms0.426 ms0.421 ms0.404
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.146 ms0.153 ms0.134 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.798 ms0.643 ms0.715 ms0.599
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.996 ms1.065 ms1.052 ms1.197
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.588 ms4.961 ms4.448 ms4.486
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.075 ms8.131 ms8.077 ms8.153
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 146.259 ms8.426 ms8.180 ms8.675
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.023 ms7.987 ms8.025 ms7.963
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.952 ms8.013 ms7.977 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.014 ms8.002 ms7.993 ms7.998

2023-03-23 19:15:01 - 2023-03-23 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.134   ms0.165  ms0.129  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.537 ms0.359 ms0.371 ms0.359
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.237 ms0.146 ms0.132 ms0.128
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.437 ms0.409 ms0.386 ms0.386
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.136 ms0.138 ms0.108 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.879 ms0.671 ms0.571 ms0.607
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.208 ms1.120 ms0.902 ms0.923
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.528 ms4.435 ms4.414 ms4.589
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.317 ms8.174 ms8.046 ms8.102
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.144 ms8.151 ms8.185 ms8.154
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.926 ms7.931 ms7.949 ms7.925
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.899 ms7.978 ms7.923 ms7.943
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.870 ms7.958 ms7.930 ms7.895

2023-03-23 19:00:01 - 2023-03-23 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.276   ms0.188  ms0.137  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.346 ms0.330 ms0.387 ms0.170
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.213 ms0.180 ms0.155 ms0.147
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.459 ms0.566 ms0.447 ms0.391
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.176 ms0.142 ms0.132 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.747 ms0.636 ms0.511 ms0.602
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.967 ms0.778 ms0.981 ms1.319
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.370 ms4.407 ms4.719 ms4.490
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.108 ms8.080 ms8.161 ms8.312
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 36.983 ms8.111 ms8.387 ms8.031
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.980 ms8.001 ms8.073 ms7.953
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.930 ms7.938 ms7.919 ms7.949
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.017 ms8.017 ms7.983 ms8.004

2023-03-23 18:45:02 - 2023-03-23 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.177  ms0.162  ms0.231  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.360 ms0.405 ms0.320 ms0.319
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.163 ms0.128 ms0.131 ms0.129
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.649 ms0.370 ms0.357 ms0.374
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.156 ms0.135 ms0.141 ms0.154
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.730 ms0.653 ms0.581 ms0.711
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.100 ms1.137 ms1.286 ms1.089
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.345 ms4.398 ms4.327 ms4.391
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.195 ms8.299 ms8.140 ms8.253
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.391 ms8.300 ms8.106 ms8.290
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.021 ms8.103 ms8.038 ms8.034
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.063 ms8.055 ms8.064 ms8.009
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.033 ms8.004 ms7.965 ms8.014

2023-03-23 17:45:01 - 2023-03-23 18:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.163  ms0.130  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.208 ms0.181 ms0.406 ms0.406
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.186 ms0.144 ms0.134 ms0.140
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.722 ms0.575 ms0.448 ms0.424
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.194 ms0.128 ms0.131 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 13.259 ms0.582 ms0.542 ms0.620
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.487 ms1.228 ms1.051 ms1.190
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.682 ms4.691 ms4.539 ms4.394
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.385 ms8.393 ms8.316 ms8.108
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 286.529 ms133.278 ms8.123 ms8.398
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.986 ms7.955 ms7.999 ms7.989
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.928 ms7.947 ms7.917 ms7.986
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.985 ms8.012 ms8.031 ms8.036

2023-03-23 17:30:01 - 2023-03-23 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.155  ms0.114  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.250 ms0.420 ms0.369 ms0.296
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.220 ms0.194 ms0.134 ms0.120
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.618 ms0.422 ms0.421 ms0.406
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.179 ms0.135 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.907 ms0.776 ms0.876 ms0.673
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.077 ms1.120 ms1.116 ms1.265
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.403 ms6.062 ms5.122 ms5.188
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.074 ms8.110 ms8.305 ms8.216
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 370.538 ms228.831 ms21.666 ms8.080
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.947 ms8.026 ms8.037 ms8.012
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.036 ms7.945 ms7.953 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.881 ms7.924 ms7.913 ms7.889

2023-03-23 17:15:01 - 2023-03-23 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.199   ms0.147  ms0.193  ms0.113  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.301 ms0.210 ms0.335 ms0.342
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.275 ms0.174 ms0.131 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.498 ms0.553 ms0.454 ms0.457
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.187 ms0.142 ms0.151 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.067 ms0.639 ms0.651 ms0.851
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.112 ms0.800 ms1.037 ms1.034
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.469 ms4.358 ms4.476 ms4.394
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.293 ms8.268 ms8.126 ms8.473
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.971 ms8.106 ms8.162 ms8.230
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.939 ms8.011 ms8.023 ms8.000
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.009 ms7.921 ms7.948 ms7.869
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.048 ms7.958 ms7.974 ms8.029

2023-03-23 17:00:01 - 2023-03-23 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.190  ms0.117  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.334 ms0.506 ms0.409 ms0.451
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.177 ms0.151 ms0.137 ms0.142
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.594 ms0.548 ms0.468 ms0.476
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.174 ms0.145 ms0.114 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.959 ms0.869 ms0.591 ms0.549
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.901 ms1.301 ms0.876 ms1.116
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.295 ms4.474 ms4.308 ms4.314
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.459 ms8.456 ms8.362 ms8.339
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.225 ms8.054 ms8.057 ms8.140
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.999 ms7.982 ms7.976
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.033 ms7.942 ms7.958 ms7.982
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.947 ms7.928 ms7.962 ms7.973

2023-03-23 16:45:01 - 2023-03-23 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.150  ms0.128  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.335 ms0.312 ms0.200 ms0.284
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.242 ms0.149 ms0.126 ms0.140
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.469 ms0.575 ms0.424 ms0.433
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.166 ms0.151 ms0.128 ms0.107
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.964 ms0.602 ms0.550 ms0.638
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.075 ms1.148 ms1.090 ms1.067
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.476 ms5.087 ms4.319 ms4.330
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.263 ms8.366 ms8.238 ms8.182
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.930 ms11.272 ms8.005 ms8.550
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.889 ms7.980 ms7.907 ms7.961
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.953 ms7.926 ms7.937 ms7.951
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.925 ms7.915 ms7.904 ms7.887

2023-03-23 16:30:01 - 2023-03-23 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.134  ms0.147  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.174 ms0.362 ms0.375
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.224 ms0.134 ms0.129 ms0.139
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.647 ms0.494 ms0.373 ms0.420
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.170 ms0.149 ms0.128 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.791 ms0.603 ms0.697 ms0.620
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.492 ms1.251 ms1.316 ms1.164
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.294 ms5.078 ms5.137 ms5.362
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.335 ms8.480 ms8.193 ms8.396
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 19.733 ms8.202 ms8.204 ms8.085
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.937 ms7.943 ms7.941 ms7.946
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.911 ms8.027 ms7.923 ms7.976
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.930 ms7.947 ms7.945 ms7.898

2023-03-23 16:15:01 - 2023-03-23 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.178  ms0.129  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.368 ms0.212 ms0.381 ms0.162
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.145 ms0.167 ms0.140 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.645 ms0.585 ms0.414 ms0.388
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.137 ms0.152 ms0.121 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.920 ms0.594 ms0.598 ms0.605
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.050 ms1.078 ms0.804 ms0.965
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.349 ms5.412 ms6.004 ms5.139
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.289 ms8.363 ms8.311 ms8.285
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 12.600 ms8.183 ms8.440 ms8.254
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.012 ms7.992 ms7.938 ms8.057
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.067 ms8.032 ms8.043 ms7.945
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.884 ms7.864 ms7.848 ms7.898

2023-03-23 16:00:01 - 2023-03-23 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.214   ms0.173  ms0.126  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.204 ms0.158 ms0.356 ms0.252
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.189 ms0.165 ms0.139 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.702 ms0.605 ms0.420 ms0.428
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.181 ms0.180 ms0.132 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.644 ms0.875 ms0.950 ms0.814
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.225 ms0.915 ms1.162 ms1.263
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 54.347 ms4.355 ms4.502 ms4.522
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.362 ms8.386 ms8.466 ms8.257
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.696 ms8.107 ms8.148 ms8.265
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.003 ms8.010 ms7.988 ms7.971
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.121 ms7.957 ms7.940 ms7.931
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.893 ms7.932 ms7.962 ms7.949

2023-03-23 15:45:01 - 2023-03-23 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.159   ms0.160  ms0.153  ms0.147  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.242 ms0.199 ms0.341 ms0.225
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.171 ms0.139 ms0.149 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.422 ms0.519 ms0.461
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.165 ms0.158 ms0.141 ms0.169
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.717 ms0.871 ms0.569 ms0.626
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.120 ms1.447 ms1.145 ms0.946
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.119 ms5.838 ms5.987 ms6.024
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.223 ms8.257 ms7.851 ms7.951
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.152 ms8.342 ms8.250 ms8.257
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.121 ms8.079 ms8.060 ms8.039
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.022 ms8.027 ms8.065 ms7.999
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.989 ms8.023 ms8.055 ms8.022

2023-03-23 15:15:02 - 2023-03-23 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.164  ms0.146  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.230 ms0.382 ms0.354 ms0.212
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.204 ms0.164 ms0.132 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.638 ms0.711 ms0.430 ms0.429
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.174 ms0.146 ms0.136 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.767 ms0.718 ms0.672 ms0.635
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.992 ms0.970 ms0.885 ms1.113
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.493 ms4.463 ms5.333 ms4.449
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.037 ms8.108 ms8.047 ms8.157
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 469.195 ms223.264 ms8.256 ms8.103
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.975 ms7.995 ms7.980 ms8.014
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.928 ms7.911 ms7.902 ms7.972
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.936 ms7.912 ms7.928 ms7.925

2023-03-23 15:00:01 - 2023-03-23 15:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.284   ms0.165  ms0.156  ms0.115  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.262 ms0.429 ms0.350 ms0.336
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.211 ms0.127 ms0.123 ms0.141
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.559 ms0.604 ms0.386 ms0.394
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.190 ms0.133 ms0.126 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.607 ms0.556 ms0.566
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.022 ms1.212 ms0.927 ms0.959
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.034 ms4.959 ms5.279 ms5.976
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.078 ms8.084 ms8.478 ms8.067
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.893 ms8.023 ms8.408 ms8.116
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.016 ms7.980 ms7.898 ms7.991
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.967 ms7.899 ms7.967 ms7.987
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.875 ms7.900 ms7.854 ms7.884

2023-03-23 14:45:01 - 2023-03-23 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.144  ms0.132  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.380 ms0.409 ms0.253 ms0.193
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.172 ms0.155 ms0.127 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.481 ms0.392 ms0.400 ms0.468
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.184 ms0.173 ms0.140 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.565 ms0.551 ms0.546 ms0.574
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.957 ms0.908 ms0.778 ms1.124
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.810 ms6.152 ms5.490 ms5.541
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.978 ms7.970 ms7.975 ms8.282
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 270.465 ms10.712 ms8.124 ms8.154
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.051 ms8.044 ms8.068 ms8.125
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.035 ms8.093 ms8.083 ms8.031
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.099 ms8.038 ms8.046 ms8.047

2023-03-23 14:30:01 - 2023-03-23 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.214   ms0.168  ms0.155  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.404 ms0.471 ms0.369 ms0.453
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.151 ms0.133 ms0.126 ms0.125
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.715 ms0.560 ms0.444 ms0.426
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.190 ms0.172 ms0.128 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.889 ms0.652 ms0.762 ms0.579
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.959 ms0.853 ms0.855 ms0.852
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.353 ms4.256 ms4.260 ms4.594
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.279 ms8.076 ms8.124 ms8.176
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.744 ms8.017 ms8.582 ms8.132
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.023 ms8.005 ms8.002 ms7.962
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.976 ms7.973 ms7.918 ms8.025
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.997 ms7.917 ms7.919 ms7.904

2023-03-23 14:00:01 - 2023-03-23 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.179  ms0.171  ms0.166  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.396 ms0.575 ms0.404 ms0.361
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.213 ms0.169 ms0.145 ms0.154
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.457 ms0.407 ms0.390 ms0.398
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.154 ms0.159 ms0.156 ms0.153
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.893 ms0.711 ms0.556 ms0.556
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.378 ms1.153 ms1.364 ms1.069
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.412 ms5.165 ms5.164 ms5.297
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.089 ms8.228 ms8.252 ms8.126
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.114 ms8.102 ms8.364 ms8.246
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.926 ms8.026 ms7.923 ms7.968
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.953 ms7.973 ms8.088 ms7.948
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.931 ms7.878 ms7.935 ms7.890

2023-03-23 13:45:01 - 2023-03-23 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.158  ms0.131  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.286 ms0.234 ms0.322 ms0.391
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.190 ms0.148 ms0.142 ms0.171
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.584 ms0.442 ms0.407 ms0.404
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.160 ms0.122 ms0.135 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.755 ms0.497 ms0.454 ms0.470
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.088 ms0.951 ms0.951 ms0.896
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.387 ms9.764 ms5.738 ms5.148
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.014 ms8.089 ms7.968 ms8.368
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 128.351 ms7.970 ms7.919 ms8.203
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.009 ms7.970 ms8.081 ms8.110
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.147 ms8.037 ms7.999 ms8.011
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.935 ms7.931 ms7.973 ms7.998

2023-03-23 13:30:01 - 2023-03-23 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.180  ms0.160  ms0.172  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.418 ms0.430 ms0.367 ms0.160
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.193 ms0.172 ms0.161 ms0.157
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.684 ms0.428 ms0.470 ms0.453
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.159 ms0.144 ms0.139 ms0.147
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.803 ms0.872 ms0.817 ms0.661
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.999 ms1.079 ms1.042 ms1.260
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.833 ms5.386 ms5.323 ms5.078
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.278 ms8.046 ms8.458 ms8.354
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.123 ms8.274 ms8.311 ms9.256
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.999 ms7.938 ms7.937 ms7.935
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.933 ms7.975 ms7.945 ms7.967
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.908 ms7.873 ms7.831 ms7.871

2023-03-23 13:15:01 - 2023-03-23 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.259   ms0.186  ms0.127  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.357 ms0.362 ms0.337 ms0.227
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.175 ms0.158 ms0.137 ms0.125
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.484 ms0.468 ms0.496 ms0.470
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.166 ms0.131 ms0.126 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.642 ms0.544 ms0.535 ms0.600
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.180 ms1.302 ms0.978 ms1.006
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.436 ms5.278 ms5.279 ms5.582
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.095 ms8.093 ms7.926 ms7.912
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.685 ms8.141 ms8.329 ms8.333
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.965 ms7.978 ms8.000 ms8.038
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.998 ms7.913 ms7.897 ms7.921
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.981 ms7.985 ms7.955 ms7.973

2023-03-23 13:00:01 - 2023-03-23 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.172  ms0.133  ms0.112  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.437 ms0.381 ms0.408
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.151 ms0.151 ms0.129 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.572 ms0.676 ms0.451 ms0.438
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.174 ms0.208 ms0.118 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.765 ms0.824 ms0.604 ms0.523
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.052 ms1.064 ms0.947 ms1.212
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.363 ms4.469 ms4.326 ms4.344
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.187 ms8.166 ms8.434 ms8.354
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.284 ms8.356 ms8.104 ms8.281
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.064 ms7.957 ms7.988 ms8.002
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.966 ms7.965 ms8.002 ms7.930
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.031 ms7.984 ms8.045 ms8.000

2023-03-23 12:30:01 - 2023-03-23 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.166   ms0.172  ms0.127  ms0.162  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.222 ms0.410 ms0.353 ms0.191
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.187 ms0.169 ms0.178 ms0.121
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.445 ms0.380 ms0.534 ms0.520
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.174 ms0.186 ms0.124 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.919 ms0.787 ms0.678 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.002 ms1.196 ms1.030 ms0.963
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.641 ms4.706 ms4.379 ms4.358
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.369 ms8.176 ms8.412 ms8.411
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.120 ms8.442 ms8.063 ms8.115
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.078 ms8.001 ms7.941 ms7.968
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.951 ms8.026 ms8.040 ms7.931
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.942 ms7.930 ms7.924 ms7.976

2023-03-23 12:15:01 - 2023-03-23 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.184  ms0.149  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.301 ms0.148 ms0.135 ms0.357
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.205 ms0.166 ms0.127 ms0.135
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.529 ms0.388 ms0.417 ms0.407
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.176 ms0.132 ms0.114 ms0.109
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.644 ms0.597 ms0.532 ms0.553
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.950 ms1.287 ms0.915 ms0.966
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.365 ms5.103 ms156.223 ms5.202
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.129 ms8.088 ms8.011 ms8.051
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.244 ms8.416 ms53.379 ms285.388
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.928 ms8.000 ms7.970
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.005 ms8.027 ms7.936 ms8.005
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.911 ms7.897 ms7.950 ms7.899

2023-03-23 12:00:01 - 2023-03-23 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.127  ms0.108  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.308 ms0.372 ms0.262 ms0.446
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.264 ms0.181 ms0.137 ms0.141
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.691 ms0.553 ms0.459 ms0.450
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.164 ms0.274 ms0.158 ms0.191
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.854 ms0.539 ms0.521 ms0.531
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.477 ms1.433 ms1.206 ms1.216
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.997 ms5.239 ms5.196 ms5.246
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.505 ms8.251 ms8.494 ms8.216
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.169 ms8.032 ms8.223 ms8.071
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.025 ms7.954 ms7.947 ms7.962
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.975 ms7.963 ms7.959 ms7.956
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.889 ms7.880 ms7.888 ms7.876

2023-03-23 11:45:01 - 2023-03-23 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.182  ms0.124  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.361 ms0.198 ms0.319 ms0.354
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.157 ms0.152 ms0.141 ms0.140
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.503 ms0.406 ms0.420 ms0.421
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.143 ms0.139 ms0.134 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.694 ms0.460 ms0.530 ms0.524
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.329 ms0.956 ms1.061 ms0.954
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.385 ms4.371 ms4.361 ms4.410
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.069 ms8.160 ms8.189 ms8.181
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 171.787 ms13.002 ms8.218 ms8.119
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.964 ms7.948 ms7.980 ms8.014
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.943 ms7.971 ms7.953 ms7.974
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.982 ms7.953 ms7.964 ms7.917

2023-03-23 11:30:01 - 2023-03-23 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.152   ms0.150  ms0.143  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.419 ms0.194 ms0.412 ms0.311
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.145 ms0.129 ms0.121 ms0.126
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.766 ms0.503 ms0.452 ms0.449
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.208 ms0.150 ms0.138 ms0.150
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.592 ms0.703 ms0.536 ms0.490
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.139 ms1.075 ms1.023 ms0.959
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.307 ms5.221 ms5.186 ms5.321
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.234 ms8.241 ms8.247 ms8.191
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 173.785 ms7.965 ms8.207 ms8.348
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.025 ms7.985 ms7.971 ms7.980
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.017 ms7.921 ms7.971 ms7.973
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.922 ms7.883 ms7.878 ms7.871

2023-03-23 11:15:01 - 2023-03-23 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.147  ms0.129  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.248 ms0.421 ms0.411 ms0.131
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.160 ms0.156 ms0.142 ms0.138
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.490 ms0.593 ms0.419 ms0.430
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.142 ms0.131 ms0.129 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.978 ms0.649 ms0.598 ms0.601
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.039 ms1.244 ms0.934 ms1.107
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.347 ms4.351 ms4.944 ms4.400
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.453 ms8.313 ms8.203 ms8.170
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 94.321 ms8.164 ms8.143 ms8.103
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.048 ms7.950 ms7.913 ms7.987
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.941 ms7.963 ms7.992 ms8.011
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.968 ms7.935 ms7.888 ms7.925

2023-03-23 11:00:01 - 2023-03-23 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.169  ms0.143  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.264 ms0.268 ms0.425 ms0.389
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.197 ms0.174 ms0.155 ms0.157
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.843 ms0.624 ms0.421 ms0.474
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.189 ms0.182 ms0.139 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 29.546 ms39.747 ms0.787 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.054 ms1.171 ms1.066 ms1.243
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.457 ms4.653 ms4.395 ms4.398
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.272 ms8.327 ms8.514 ms8.323
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.659 ms8.123 ms8.373 ms8.409
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.041 ms7.990 ms7.964 ms7.967
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.924 ms7.895 ms7.880 ms7.868
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.011 ms8.049 ms7.979 ms8.060

2023-03-23 10:30:01 - 2023-03-23 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.201  ms0.159  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.422 ms0.217 ms0.382 ms0.382
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.249 ms0.157 ms0.156 ms0.162
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.654 ms0.449 ms0.439 ms0.455
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.202 ms0.180 ms0.147 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.024 ms0.690 ms0.575 ms0.541
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.378 ms1.082 ms0.953 ms0.964
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.443 ms4.402 ms4.329 ms4.372
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.138 ms8.554 ms8.120 ms8.157
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.405 ms8.195 ms8.106 ms8.182
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.036 ms8.014 ms7.923 ms7.980
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.925 ms8.027 ms7.986 ms7.985
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.995 ms7.991 ms7.927 ms7.948

2023-03-23 10:15:01 - 2023-03-23 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.167  ms0.146  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.276 ms0.383 ms0.874 ms0.205
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.184 ms0.128 ms0.122 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.524 ms0.527 ms0.495 ms0.447
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.196 ms0.157 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 102.690 ms0.741 ms0.777 ms0.700
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.330 ms0.982 ms0.973 ms1.277
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.367 ms4.354 ms4.375 ms4.306
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.241 ms8.171 ms8.235 ms8.195
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.317 ms8.315 ms8.258 ms8.044
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.126 ms8.092 ms8.061 ms8.019
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.027 ms8.004 ms8.063 ms8.082
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.047 ms8.053 ms8.038 ms7.988

2023-03-23 10:00:02 - 2023-03-23 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.177  ms0.141  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.280 ms0.443 ms0.435 ms0.477
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.176 ms0.146 ms0.143 ms0.136
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.523 ms0.687 ms0.561 ms0.500
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.182 ms0.166 ms0.106 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.663 ms0.561 ms0.703 ms0.575
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.029 ms0.959 ms0.948 ms1.254
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.535 ms5.176 ms4.365 ms4.621
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.043 ms7.960 ms8.239 ms7.922
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.238 ms8.341 ms8.180 ms8.511
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.115 ms7.981 ms8.017 ms8.020
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.970 ms7.903 ms7.936 ms7.950
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.962 ms8.022 ms8.065 ms8.016

2023-03-23 09:45:01 - 2023-03-23 10:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.191  ms0.159  ms0.144  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.479 ms0.278 ms0.353 ms0.285
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.218 ms0.153 ms0.128 ms0.127
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.489 ms0.552 ms0.515 ms0.456
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.173 ms0.128 ms0.123 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.778 ms0.759 ms0.769 ms0.599
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.041 ms0.982 ms0.852 ms0.837
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.524 ms4.406 ms4.369 ms4.407
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.241 ms8.049 ms8.217 ms8.330
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.165 ms8.247 ms7.996 ms8.174
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.031 ms8.033 ms7.984 ms7.989
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.978 ms8.069 ms8.022 ms8.027
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.966 ms7.937 ms7.963 ms7.976

2023-03-23 09:30:01 - 2023-03-23 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.178  ms0.141  ms0.161  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.231 ms0.162 ms0.291 ms0.351
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.261 ms0.130 ms0.141 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.630 ms0.416 ms0.479 ms0.421
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.148 ms0.123 ms0.120 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.863 ms0.509 ms0.598 ms0.822
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.005 ms0.859 ms0.910 ms0.926
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.329 ms5.331 ms5.229 ms5.548
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.063 ms8.170 ms8.202 ms8.073
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.080 ms8.198 ms8.199 ms8.173
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.114 ms8.092 ms8.062 ms8.097
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.039 ms8.002 ms7.997 ms7.992
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.960 ms7.991 ms8.020 ms8.010

2023-03-23 09:15:01 - 2023-03-23 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.185  ms0.146  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.433 ms0.373 ms0.375 ms0.410
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.179 ms0.193 ms0.139 ms0.132
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.599 ms0.562 ms0.473 ms0.450
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.165 ms0.153 ms0.126 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.013 ms0.868 ms0.990 ms0.730
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.321 ms1.013 ms1.051 ms0.996
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.321 ms5.330 ms5.610 ms5.725
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.538 ms8.504 ms8.292 ms8.139
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.405 ms8.127 ms8.279 ms8.266
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.928 ms7.960 ms7.955 ms7.933
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.888 ms7.921 ms7.918 ms7.903
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.906 ms7.889 ms7.834 ms7.853

2023-03-23 09:00:01 - 2023-03-23 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.152  ms0.144  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.305 ms0.193 ms0.424 ms0.352
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.184 ms0.150 ms0.143 ms0.132
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.481 ms0.471 ms0.448 ms0.418
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.189 ms0.146 ms0.132 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 12.030 ms0.578 ms0.554 ms0.836
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.076 ms1.188 ms1.373 ms1.200
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.856 ms4.691 ms4.379 ms4.491
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.416 ms8.473 ms8.038 ms8.238
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 31.262 ms8.323 ms8.479 ms8.300
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.976 ms7.954 ms7.972 ms7.998
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.886 ms7.916 ms7.919 ms7.951
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.064 ms7.963 ms8.011 ms8.014

2023-03-23 08:45:01 - 2023-03-23 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.175   ms0.154  ms0.139  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.242 ms0.382 ms0.356 ms0.359
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.182 ms0.143 ms0.151 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.552 ms0.610 ms0.422 ms0.435
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.176 ms0.204 ms0.168 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 52.720 ms0.596 ms0.550 ms0.720
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.046 ms1.013 ms0.975 ms1.250
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.435 ms4.457 ms4.517 ms4.470
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.172 ms7.976 ms7.899 ms8.409
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 110.019 ms8.342 ms8.212 ms8.323
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.021 ms8.014 ms8.029 ms8.032
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.035 ms8.033 ms8.052 ms7.995
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.940 ms7.910 ms7.925 ms7.923

2023-03-23 08:30:01 - 2023-03-23 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.191   ms0.179  ms0.129  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.265 ms0.499 ms0.484 ms0.399
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.190 ms0.162 ms0.128 ms0.133
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.527 ms0.547 ms0.434 ms0.447
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.163 ms0.160 ms0.132 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.035 ms0.698 ms0.701 ms0.723
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.187 ms1.219 ms1.259 ms1.203
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.196 ms4.487 ms4.391 ms4.792
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.311 ms8.267 ms8.137 ms7.983
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 89.265 ms8.262 ms8.129 ms8.070
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.056 ms8.043 ms8.010 ms8.021
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.946 ms7.959 ms7.956 ms7.936
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.981 ms7.986 ms7.993 ms7.946

2023-03-23 08:15:02 - 2023-03-23 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.163  ms0.128  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.212 ms0.366 ms0.382 ms0.387
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.172 ms0.156 ms0.136 ms0.151
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.458 ms0.451 ms0.388 ms0.408
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.154 ms0.128 ms0.120 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.585 ms0.592 ms0.583 ms0.551
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.102 ms0.976 ms1.307 ms0.962
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.410 ms7.772 ms6.291 ms6.322
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.070 ms8.049 ms8.177 ms8.065
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.420 ms8.115 ms8.228 ms8.004
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.091 ms8.095 ms7.996 ms8.057
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.024 ms7.964 ms7.907 ms7.928
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.001 ms8.000 ms7.966 ms7.964

2023-03-23 08:00:01 - 2023-03-23 08:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.199  ms0.144  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.467 ms0.274 ms0.516 ms0.477
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.187 ms0.180 ms0.138 ms0.144
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.417 ms0.435 ms0.385 ms0.424
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.155 ms0.145 ms0.143 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.597 ms0.722 ms0.667 ms0.734
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.192 ms1.030 ms0.983 ms1.097
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.197 ms5.252 ms5.373 ms6.353
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.099 ms10.854 ms8.068 ms8.023
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.294 ms8.061 ms8.331 ms8.298
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.948 ms7.932 ms7.911 ms7.938
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.939 ms7.958 ms8.036 ms7.947
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.896 ms7.866 ms7.881 ms7.865

2023-03-23 07:15:01 - 2023-03-23 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.158  ms0.151  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.425 ms0.429 ms0.358 ms0.200
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.183 ms0.132 ms0.125 ms0.126
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.553 ms0.406 ms0.441 ms0.438
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.173 ms0.154 ms0.116 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.856 ms0.629 ms0.636 ms0.645
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.945 ms0.848 ms0.757 ms0.796
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 61.756 ms5.950 ms4.526 ms4.854
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.070 ms8.069 ms8.242 ms8.073
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.085 ms8.233 ms8.365 ms8.120
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.974 ms7.965 ms8.039 ms8.054
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.997 ms7.939 ms7.995 ms7.943
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.952 ms7.925 ms7.919 ms7.921

2023-03-23 07:00:01 - 2023-03-23 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.135  ms0.102  ms0.107  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.301 ms0.229 ms0.387 ms0.389
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.169 ms0.120 ms0.123 ms0.142
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.670 ms0.446 ms0.411 ms0.393
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.140 ms0.109 ms0.100 ms0.095
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.775 ms0.731 ms0.679 ms0.884
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.895 ms0.941 ms0.972 ms0.860
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.934 ms123.297 ms92.434 ms5.195
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.223 ms7.772 ms8.171 ms8.134
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.251 ms8.973 ms8.370 ms8.114
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.027 ms8.049 ms8.029 ms8.009
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.976 ms7.964 ms8.047 ms8.093
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.969 ms7.994 ms7.982 ms7.949

2023-03-23 06:45:01 - 2023-03-23 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.274   ms0.173  ms0.143  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.440 ms0.194 ms0.261 ms0.401
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.156 ms0.147 ms0.153
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.740 ms0.707 ms0.423 ms0.419
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.138 ms0.124 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.788 ms0.665 ms0.565 ms0.607
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.859 ms0.912 ms0.954 ms0.859
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.389 ms4.482 ms4.443 ms4.338
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.158 ms8.131 ms8.215 ms8.149
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.031 ms8.082 ms8.055 ms8.118
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.970 ms7.990 ms8.017 ms8.014
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.951 ms8.006 ms7.946 ms8.089
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.027 ms8.018 ms7.967 ms7.964

2023-03-23 06:30:02 - 2023-03-23 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.136   ms0.129  ms0.136  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.211 ms0.182 ms0.191 ms0.363
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.131 ms0.134 ms0.118 ms0.111
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.422 ms0.381 ms0.380 ms0.649
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.128 ms0.150 ms0.126 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.788 ms0.696 ms0.624 ms0.507
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.304 ms1.363 ms1.153 ms1.020
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.239 ms5.017 ms4.980 ms5.113
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.104 ms11.513 ms8.154 ms8.341
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 337.970 ms8.177 ms8.181 ms8.070
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.087 ms7.995 ms7.985 ms7.976
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.926 ms7.875 ms7.965 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.937 ms7.971 ms7.925 ms7.977

2023-03-23 06:15:01 - 2023-03-23 06:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.139  ms0.120  ms0.107  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.413 ms0.161 ms0.155 ms0.271
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.141 ms0.130 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.454 ms0.438 ms0.514 ms0.402
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.153 ms0.127 ms0.115 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.082 ms0.925 ms0.681 ms0.759
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.128 ms1.380 ms1.075 ms1.198
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.404 ms4.351 ms4.476 ms4.456
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.041 ms8.489 ms8.270 ms8.383
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 12.673 ms8.242 ms8.098 ms8.313
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.048 ms7.935 ms8.012 ms8.016
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.003 ms8.016 ms7.944 ms7.983
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.915 ms7.933 ms7.941 ms7.995

2023-03-23 06:00:01 - 2023-03-23 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.193  ms0.128  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.248 ms0.277 ms0.423 ms0.327
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.230 ms0.143 ms0.136 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.571 ms0.603 ms0.474 ms0.458
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.173 ms0.152 ms0.127 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.677 ms0.636 ms0.676 ms0.749
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.147 ms1.285 ms1.117 ms1.267
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.384 ms4.672 ms4.474
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.176 ms8.259 ms8.698 ms8.498
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 126.672 ms8.371 ms8.115 ms10.206
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.011 ms8.016 ms7.972 ms8.023
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.915 ms7.969 ms7.937 ms8.025
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.040 ms8.051 ms8.010 ms8.002

2023-03-23 05:45:01 - 2023-03-23 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.152  ms0.132  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.423 ms0.569 ms0.574 ms0.291
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.329 ms0.178 ms0.121 ms0.122
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.485 ms0.669 ms0.542 ms0.448
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.164 ms0.208 ms0.119 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.551 ms0.577 ms0.761 ms0.796
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.025 ms0.981 ms0.943 ms0.958
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.473 ms7.239 ms5.743 ms5.502
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.100 ms8.189 ms8.207 ms7.982
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.473 ms8.272 ms8.127 ms8.159
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.081 ms8.082 ms8.055 ms8.013
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.967 ms8.041 ms7.924 ms7.906
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.983 ms7.936 ms7.937 ms7.946

2023-03-23 05:30:01 - 2023-03-23 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.256   ms0.129  ms0.107  ms0.106  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.389 ms0.366 ms0.264 ms0.287
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.206 ms0.156 ms0.135 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.584 ms0.549 ms0.518 ms0.487
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.204 ms0.141 ms0.116 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.849 ms0.784 ms0.574 ms0.669
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.031 ms1.025 ms0.980 ms0.986
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.431 ms4.445 ms4.963 ms4.389
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.261 ms8.127 ms8.281 ms8.136
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 158.777 ms8.316 ms8.331 ms8.120
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.055 ms8.023 ms8.096 ms8.094
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.051 ms8.029 ms8.009 ms8.022
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.996 ms7.994 ms8.007 ms7.947

2023-03-23 05:00:01 - 2023-03-23 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.267   ms0.168  ms0.131  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.454 ms0.382 ms0.302 ms0.315
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.219 ms0.148 ms0.147 ms0.144
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.731 ms0.692 ms0.380 ms0.403
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.145 ms0.140 ms0.122 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.915 ms0.675 ms0.620 ms0.528
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.151 ms1.049 ms1.184 ms1.041
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.393 ms4.605 ms4.279 ms4.463
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.129 ms8.067 ms8.052 ms8.023
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 72.569 ms8.093 ms8.231 ms8.400
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.973 ms8.021 ms7.987 ms7.978
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.049 ms8.006 ms7.978 ms8.105
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 8.010 ms8.008 ms7.941 ms7.985

2023-03-23 04:45:01 - 2023-03-23 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.163  ms0.157  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.178 ms0.387 ms0.275
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.243 ms0.141 ms0.149 ms0.145
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.436 ms0.384 ms0.432 ms0.433
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.191 ms0.155 ms0.139 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.675 ms0.673 ms0.694 ms0.701
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.936 ms0.977 ms0.930 ms0.988
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.536 ms4.463 ms4.478 ms4.592
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.264 ms7.974 ms8.308 ms8.086
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.179 ms8.157 ms8.040 ms8.220
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.091 ms8.105 ms8.017 ms8.063
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.064 ms7.953 ms8.044 ms8.013
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.896 ms7.912 ms7.915 ms7.952

2023-03-23 04:30:01 - 2023-03-23 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.173   ms0.179  ms0.123  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.291 ms0.292 ms0.262 ms0.349
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.198 ms0.142 ms0.140 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.507 ms0.420 ms0.424 ms0.424
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.168 ms0.141 ms0.126 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.613 ms0.661 ms0.653 ms0.669
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.958 ms0.831 ms0.876 ms0.909
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.410 ms4.409 ms4.461 ms4.452
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.293 ms8.260 ms8.057 ms8.425
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.106 ms8.120 ms8.451 ms8.299
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.089 ms8.027 ms8.015 ms8.060
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.984 ms8.021 ms7.969 ms7.983
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.903 ms7.905 ms7.908 ms7.916

2023-03-23 04:15:01 - 2023-03-23 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.285   ms0.181  ms0.124  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.261 ms0.389 ms0.275 ms0.312
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.216 ms0.174 ms0.129 ms0.123
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.635 ms0.689 ms0.440 ms0.402
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.152 ms0.139 ms0.148 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.739 ms0.616 ms0.647 ms0.658
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.821 ms0.971 ms1.217 ms1.029
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.922 ms5.050 ms4.953 ms4.975
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.388 ms8.336 ms8.574 ms8.322
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.101 ms8.037 ms8.119 ms8.136
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.047 ms8.008 ms7.957 ms7.922
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.937 ms8.028 ms7.974 ms7.909
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.944 ms7.898 ms7.883 ms7.907

2023-03-23 04:00:02 - 2023-03-23 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.157  ms0.138  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.162 ms0.132 ms0.330
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.218 ms0.136 ms0.139 ms0.135
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.567 ms0.636 ms0.472 ms0.484
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.204 ms0.248 ms0.216 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.849 ms0.800 ms0.725 ms0.844
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.412 ms1.181 ms1.070 ms1.144
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.150 ms5.095 ms5.014 ms5.168
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.253 ms8.564 ms8.235 ms8.573
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.182 ms8.073 ms8.104 ms8.361
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.953 ms8.076 ms7.940 ms7.951
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.954 ms7.980 ms7.960 ms7.901
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.922 ms7.885 ms7.876 ms7.899

2023-03-23 03:45:02 - 2023-03-23 04:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.139  ms0.135  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.436 ms0.426 ms0.386 ms0.370
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.161 ms0.149 ms0.133 ms0.130
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.561 ms0.524 ms0.494 ms0.511
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.185 ms0.135 ms0.145 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.649 ms0.557 ms0.631 ms0.546
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.872 ms0.931 ms0.844 ms0.751
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.540 ms4.668 ms4.569 ms4.451
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.244 ms8.354 ms8.035 ms8.302
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.241 ms8.201 ms8.322 ms8.293
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.031 ms8.096 ms8.008 ms7.991
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.963 ms7.966 ms8.042 ms7.932
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.998 ms7.948 ms8.006 ms7.977

2023-03-23 03:30:01 - 2023-03-23 03:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.149  ms0.132  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.363 ms0.438 ms0.387 ms0.467
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.167 ms0.139 ms0.130 ms0.133
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.734 ms0.709 ms0.405 ms0.398
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.145 ms0.151 ms0.144 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.903 ms0.810 ms0.780 ms0.702
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.072 ms0.918 ms0.908 ms0.923
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 7.696 ms6.836 ms5.262 ms5.433
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.197 ms8.463 ms8.539 ms8.149
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.084 ms8.086 ms8.514 ms8.104
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.948 ms7.923 ms7.917 ms7.908
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.900 ms7.951 ms7.901 ms7.945
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.856 ms7.943 ms7.871 ms7.838

2023-03-23 03:15:01 - 2023-03-23 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.150  ms0.147  ms0.115  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.325 ms0.240 ms0.350 ms0.282
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.180 ms0.138 ms0.129 ms0.120
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.494 ms0.552 ms0.441 ms0.461
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.153 ms0.145 ms0.138 ms0.135
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.857 ms0.703 ms1.030 ms0.756
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.219 ms0.993 ms1.133 ms1.031
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.442 ms4.565 ms4.778 ms4.599
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.102 ms8.051 ms8.382 ms7.973
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.106 ms8.169 ms8.670 ms8.173
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.084 ms8.104 ms8.060 ms8.089
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.914 ms7.951 ms7.910 ms7.898
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.970 ms7.961 ms7.925 ms7.905

2023-03-23 03:00:01 - 2023-03-23 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.175  ms0.166  ms0.153  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.500 ms0.332 ms0.300 ms0.465
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.187 ms0.178 ms0.137 ms0.140
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.475 ms0.433 ms0.427 ms0.508
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.183 ms0.180 ms0.129 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 54.381 ms0.899 ms0.512 ms0.556
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.858 ms0.933 ms0.796 ms1.109
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.307 ms4.462 ms4.393 ms4.332
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.194 ms8.161 ms8.067 ms8.264
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.060 ms7.993 ms13.805 ms121.475
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.068 ms8.046 ms8.010 ms8.047
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.012 ms7.998 ms7.990 ms8.160
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.043 ms7.963 ms7.972 ms8.022

2023-03-23 02:45:01 - 2023-03-23 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.277   ms0.168  ms0.116  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.223 ms0.295 ms0.373 ms0.288
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.159 ms0.142 ms0.128 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.645 ms0.683 ms0.463 ms0.456
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.180 ms0.165 ms0.148 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.960 ms0.791 ms0.579 ms0.541
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.178 ms1.103 ms1.345 ms0.984
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.045 ms5.011 ms5.217 ms5.150
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.944 ms8.206 ms7.933 ms8.366
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.097 ms8.361 ms8.212 ms8.359
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.026 ms8.106 ms8.150 ms8.164
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.151 ms8.023 ms8.178 ms8.213
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.060 ms7.998 ms7.977 ms7.979

2023-03-23 02:30:01 - 2023-03-23 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.164  ms0.133  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.280 ms0.496 ms0.449 ms0.234
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.200 ms0.125 ms0.120 ms0.119
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.632 ms0.527 ms0.400 ms0.399
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.141 ms0.127 ms0.128 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.815 ms1.033 ms0.847 ms1.008
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.882 ms0.929 ms0.943 ms0.907
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.538 ms4.445 ms4.484 ms4.500
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.082 ms8.072 ms8.362 ms8.056
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 71.937 ms8.121 ms8.972 ms8.185
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.043 ms7.994 ms7.993 ms8.059
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.031 ms8.036 ms8.012 ms8.027
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.902 ms7.945 ms7.942 ms7.987

2023-03-23 02:15:01 - 2023-03-23 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.179   ms0.176  ms0.141  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.274 ms0.334 ms0.354
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.253 ms0.146 ms0.135 ms0.142
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.618 ms0.415 ms0.401 ms0.389
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.217 ms0.214 ms0.134 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.877 ms1.264 ms1.816 ms1.024
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.304 ms1.279 ms1.173 ms1.146
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.300 ms4.558 ms4.315 ms4.312
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.310 ms8.181 ms8.418 ms8.061
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 97.432 ms8.797 ms8.061 ms8.363
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.051 ms7.958 ms7.974 ms7.987
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.961 ms8.103 ms8.096 ms8.079
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.979 ms7.952 ms7.937 ms7.895

2023-03-23 02:00:01 - 2023-03-23 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.262   ms0.191  ms0.146  ms0.112  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.259 ms0.344 ms0.390 ms0.388
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.187 ms0.152 ms0.122 ms0.134
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.430 ms0.432 ms0.454 ms0.415
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.196 ms0.171 ms0.130 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.074 ms0.985 ms1.422 ms1.524
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.931 ms0.952 ms0.922 ms0.933
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.622 ms5.351 ms5.116 ms5.190
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.081 ms8.162 ms8.478 ms8.115
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 10.269 ms8.107 ms8.310 ms8.376
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.037 ms8.030 ms8.035 ms7.983
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.946 ms7.915 ms7.939 ms8.069
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.949 ms8.008 ms7.981 ms7.985

2023-03-23 01:45:01 - 2023-03-23 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.136  ms0.131  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.278 ms0.318 ms0.346 ms0.332
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.211 ms0.193 ms0.127 ms0.161
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.653 ms0.670 ms0.425 ms0.432
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.196 ms0.128 ms0.132 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.752 ms0.538 ms0.673 ms0.618
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.007 ms1.046 ms1.175 ms1.043
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.245 ms5.292 ms5.198 ms5.061
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.090 ms8.166 ms7.935 ms7.892
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.116 ms8.191 ms8.070 ms8.125
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.141 ms8.030 ms8.057 ms8.022
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.017 ms8.043 ms8.126 ms8.166
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.031 ms8.059 ms7.984 ms8.000

2023-03-23 01:30:01 - 2023-03-23 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.173  ms0.129  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.240 ms0.440 ms0.493 ms0.456
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.179 ms0.163 ms0.124 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.711 ms0.636 ms0.451 ms0.470
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.180 ms0.159 ms0.140 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.647 ms0.661 ms0.664 ms0.588
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.043 ms1.093 ms1.380 ms0.945
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.391 ms4.257 ms4.372 ms4.694
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.425 ms8.131 ms8.492 ms8.424
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.076 ms8.106 ms8.122 ms8.104
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.050 ms7.990 ms7.952 ms7.971
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.999 ms8.017 ms7.988 ms8.073
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.994 ms8.015 ms7.992 ms7.955

2023-03-23 01:15:01 - 2023-03-23 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.177  ms0.128  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.229 ms0.389 ms0.335 ms0.415
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.219 ms0.123 ms0.113 ms0.116
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.555 ms0.606 ms0.468 ms0.413
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.192 ms0.135 ms0.122 ms0.149
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.658 ms0.941 ms0.633 ms0.619
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.036 ms0.997 ms0.920 ms1.005
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.888 ms4.534 ms4.605 ms4.509
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.366 ms8.117 ms8.025 ms8.045
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.294 ms8.154 ms8.405 ms8.352
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.019 ms8.016 ms8.004 ms7.989
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.034 ms8.059 ms7.968 ms7.994
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.886 ms7.901 ms7.901 ms7.866

2023-03-23 01:00:02 - 2023-03-23 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.176  ms0.142  ms0.163  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.295 ms0.219 ms0.164 ms0.268
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.151 ms0.130 ms0.126 ms0.130
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.542 ms0.408 ms0.474 ms0.457
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.159 ms0.136 ms0.117 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.083 ms0.658 ms0.722 ms0.585
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.283 ms1.308 ms1.127 ms1.224
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.011 ms5.027 ms4.860 ms5.192
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.204 ms8.157 ms8.150 ms8.383
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.221 ms8.153 ms8.083 ms8.062
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.916 ms7.915 ms7.916 ms7.959
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.011 ms7.904 ms7.930 ms7.914
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.825 ms7.846 ms7.875 ms7.856

2023-03-23 00:45:01 - 2023-03-23 01:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.252   ms0.167  ms0.148  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.257 ms0.171 ms0.390 ms0.195
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.163 ms0.159 ms0.136 ms0.130
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.580 ms1.263 ms0.564 ms1.166
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.182 ms0.169 ms0.130 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.658 ms0.842 ms0.574 ms0.644
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.272 ms1.205 ms1.141 ms1.412
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.459 ms4.452 ms4.741 ms4.566
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.307 ms8.370 ms8.478 ms8.229
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 111.086 ms8.209 ms8.129 ms8.049
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.046 ms7.997 ms7.953 ms7.956
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.143 ms7.967 ms7.912 ms7.976
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.959 ms7.954 ms7.952 ms7.965

2023-03-23 00:30:02 - 2023-03-23 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.117  ms0.127  ms0.097  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.173 ms0.301 ms0.415 ms0.408
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.150 ms0.148 ms0.122 ms0.121
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.451 ms0.432 ms0.482 ms0.406
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.159 ms0.126 ms0.111 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.834 ms0.695 ms0.731 ms0.627
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.035 ms0.938 ms1.231 ms0.914
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.523 ms4.466 ms4.381 ms4.361
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.950 ms8.205 ms8.042 ms8.099
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 124.970 ms24.438 ms8.187 ms8.147
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.983 ms7.986 ms8.032 ms8.021
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.966 ms7.856 ms7.966 ms7.933
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.989 ms8.004 ms7.984 ms7.967

2023-03-23 00:15:01 - 2023-03-23 00:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.134   ms0.250  ms0.137  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.365 ms0.401 ms0.212 ms0.400
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.142 ms0.215 ms0.140 ms0.126
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.399 ms0.619 ms0.530 ms0.476
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.135 ms0.171 ms0.121 ms0.196
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.599 ms0.406 ms0.416 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.831 ms1.152 ms1.242 ms0.936
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.404 ms4.199 ms4.303 ms4.285
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.435 ms8.194 ms8.357 ms8.272
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.082 ms8.361 ms8.086 ms8.069
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.970 ms8.027 ms8.033 ms7.979
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.111 ms7.937 ms8.040 ms8.039
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.047 ms8.000 ms7.977 ms7.997

2023-03-23 00:00:01 - 2023-03-23 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.250   ms0.163  ms0.136  ms0.177  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.430 ms0.405 ms0.393 ms0.368
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.240 ms0.163 ms0.125 ms0.121
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.606 ms0.444 ms0.415 ms0.421
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.171 ms0.135 ms0.124 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.564 ms0.864 ms1.107 ms0.710
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.259 ms1.201 ms0.857 ms0.987
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.447 ms4.437 ms4.454 ms4.373
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.132 ms8.450 ms8.054 ms8.297
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.109 ms8.151 ms8.302 ms8.194
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.004 ms8.048 ms7.997 ms8.013
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.954 ms7.948 ms7.987 ms8.014
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.931 ms8.026 ms8.049 ms8.001

2023-03-22 23:45:01 - 2023-03-23 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.189  ms0.125  ms0.180  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.444 ms0.495 ms0.429 ms0.395
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.224 ms0.156 ms0.143 ms0.147
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.609 ms0.501 ms0.393 ms0.369
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.188 ms0.168 ms0.148 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.877 ms0.698 ms0.656 ms0.646
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.868 ms1.001 ms0.952 ms0.906
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.552 ms4.524 ms4.502 ms4.467
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.788 ms8.211 ms7.975 ms7.770
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.306 ms8.230 ms8.119 ms8.624
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.064 ms7.975 ms8.061 ms7.989
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.940 ms8.013 ms8.050 ms8.005
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.942 ms7.939 ms7.922 ms7.976

2023-03-22 23:30:01 - 2023-03-22 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.147  ms0.146  ms0.151  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.210 ms0.259 ms0.399 ms0.449
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.250 ms0.185 ms0.134 ms0.140
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.783 ms0.526 ms0.473 ms0.493
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.259 ms0.219 ms0.178 ms0.158
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.112 ms0.903 ms1.039 ms0.934
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.406 ms1.103 ms0.835 ms1.366
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.386 ms5.228 ms5.188 ms5.433
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.963 ms8.189 ms8.157 ms8.022
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.509 ms8.248 ms8.168 ms8.190
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.176 ms8.218 ms8.083 ms8.107
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.092 ms8.036 ms8.051 ms8.044
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.004 ms8.009 ms7.988 ms7.955

2023-03-22 23:15:01 - 2023-03-22 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.185  ms0.125  ms0.121  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.405 ms0.434 ms0.173 ms0.290
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.188 ms0.190 ms0.146 ms0.149
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.710 ms0.503 ms0.478 ms
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.186 ms0.156 ms0.121 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.752 ms0.769 ms0.835 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.302 ms1.252 ms1.241 ms1.305
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.604 ms4.337 ms4.427 ms4.438
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.605 ms8.169 ms8.527 ms8.231
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.186 ms7.992 ms8.620 ms8.119
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.986 ms7.944 ms7.897 ms7.975
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.984 ms7.952 ms7.864 ms7.897
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.004 ms8.014 ms8.012 ms8.026

2023-03-22 22:45:01 - 2023-03-22 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.184  ms0.134  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.255 ms0.562 ms0.351 ms0.447
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.227 ms0.195 ms0.150 ms0.155
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.729 ms0.524 ms0.637 ms0.428
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.217 ms0.137 ms0.126 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.264 ms0.728 ms0.624 ms0.683
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.407 ms1.169 ms0.998 ms1.019
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.464 ms4.695 ms4.316 ms4.371
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.402 ms8.174 ms8.345 ms8.174
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 94.978 ms9.135 ms8.268 ms8.477
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.031 ms7.993 ms7.974 ms8.010
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.930 ms7.942 ms7.949 ms7.996
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.951 ms7.975 ms7.993 ms7.957

2023-03-22 22:30:01 - 2023-03-22 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.159  ms0.142  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.240 ms0.463 ms0.414 ms0.414
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.240 ms0.137 ms0.153 ms0.142
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.580 ms0.378 ms0.398 ms0.649
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.169 ms0.140 ms0.123 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.829 ms0.814 ms0.705 ms0.843
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.171 ms1.301 ms1.414 ms1.112
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.368 ms4.355 ms4.247 ms4.438
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.465 ms8.102 ms8.153 ms8.344
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.022 ms8.099 ms8.147 ms8.219
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.023 ms8.014 ms7.999 ms8.011
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.005 ms8.003 ms8.017 ms7.996
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.985 ms7.999 ms7.969 ms7.979

2023-03-22 22:15:01 - 2023-03-22 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.171   ms0.168  ms0.179  ms0.203  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.490 ms0.515 ms0.501 ms0.520
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.248 ms0.171 ms0.131 ms0.135
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.459 ms0.410 ms0.465 ms0.459
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.183 ms0.172 ms0.128 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.876 ms0.682 ms0.761 ms0.716
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.911 ms0.868 ms0.856 ms0.873
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 83.023 ms5.897 ms5.404 ms6.710
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.093 ms7.800 ms7.924 ms7.912
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 201.105 ms55.112 ms8.114 ms8.170
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.084 ms8.006 ms7.993 ms8.036
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.957 ms7.960 ms7.991 ms7.887
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.963 ms8.044 ms8.004 ms8.654

2023-03-22 21:45:01 - 2023-03-22 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.151   ms0.114  ms0.104  ms0.091  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.436 ms0.393 ms0.429 ms0.170
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.196 ms0.152 ms0.144 ms0.143
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.431 ms0.529 ms0.365 ms0.356
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.133 ms0.119 ms0.117 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 144.277 ms0.528 ms0.485 ms0.422
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.060 ms0.886 ms0.833 ms0.867
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.548 ms4.393 ms4.336 ms4.379
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.292 ms8.347 ms8.379 ms8.411
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 106.806 ms69.992 ms8.438 ms8.413
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.959 ms8.013 ms7.953 ms7.950
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.260 ms7.991 ms8.034 ms7.944
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.945 ms7.944 ms7.948 ms7.946

2023-03-22 21:30:01 - 2023-03-22 21:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.152   ms0.140  ms0.158  ms0.161  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.337 ms0.148 ms0.242 ms0.151
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.121 ms0.141 ms0.127 ms0.137
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.362 ms0.367 ms0.496 ms0.345
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.128 ms0.120 ms0.115 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.387 ms0.594 ms0.754 ms0.694
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.979 ms1.197 ms1.052 ms1.300
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.151 ms5.100 ms5.162 ms8.848
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 7.959 ms8.285 ms8.036 ms8.346
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.591 ms8.022 ms7.861 ms8.013
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.012 ms7.890 ms7.903 ms7.888
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.927 ms7.928 ms7.965 ms7.933
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.830 ms7.903 ms7.889 ms7.855

2023-03-22 21:15:01 - 2023-03-22 21:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.131   ms0.110  ms0.101  ms0.098  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.248 ms0.441 ms0.295 ms0.187
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.174 ms0.163 ms0.123 ms0.116
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.551 ms0.642 ms0.388 ms0.384
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.158 ms0.198 ms0.126 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.538 ms0.487 ms0.745 ms0.664
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.115 ms1.056 ms1.047 ms0.996
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.478 ms5.325 ms5.743 ms7.190
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.919 ms8.080 ms8.090 ms8.131
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.030 ms8.161 ms8.179 ms8.137
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.119 ms8.117 ms8.137 ms8.071
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.105 ms8.135 ms8.093 ms8.061
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.001 ms8.045 ms8.022 ms8.013

2023-03-22 21:00:01 - 2023-03-22 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.264   ms0.188  ms0.125  ms0.144  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.514 ms0.413 ms0.343 ms0.387
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.245 ms0.156 ms0.152 ms0.155
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.776 ms0.690 ms0.452 ms0.429
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.170 ms0.191 ms0.164 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.927 ms0.656 ms0.827 ms0.628
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.108 ms1.018 ms1.469 ms1.141
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.412 ms4.402 ms4.444 ms4.427
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.284 ms8.231 ms8.410 ms8.339
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.157 ms8.140 ms8.167 ms8.169
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.986 ms7.957 ms8.043 ms7.974
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.998 ms7.903 ms7.950 ms7.988
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.034 ms7.994 ms8.015 ms8.027

2023-03-22 20:45:01 - 2023-03-22 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.204  ms0.151  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.393 ms0.198 ms0.444 ms0.489
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.213 ms0.149 ms0.124 ms0.127
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.425 ms0.568 ms0.372 ms0.393
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.164 ms0.157 ms0.153 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.786 ms0.635 ms0.615 ms0.632
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.340 ms1.246 ms1.022 ms1.188
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.439 ms4.369 ms4.335 ms4.380
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.159 ms8.194 ms8.247 ms8.234
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 115.977 ms14.961 ms8.178 ms8.100
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.997 ms7.987 ms7.952 ms7.997
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.951 ms7.996 ms7.957 ms7.928
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.908 ms7.954 ms7.903 ms7.991

2023-03-22 20:30:01 - 2023-03-22 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.200  ms0.136  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.370 ms0.406 ms0.396 ms0.392
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.162 ms0.137 ms0.129 ms0.143
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.467 ms0.467 ms0.445 ms0.503
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.156 ms0.158 ms0.128 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.700 ms0.641 ms0.675 ms0.696
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.355 ms1.124 ms1.028 ms1.317
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 64.280 ms5.514 ms4.325 ms4.378
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.150 ms8.261 ms8.412 ms8.056
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.162 ms8.261 ms8.173 ms16.224
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.202 ms8.082 ms8.088 ms8.106
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.072 ms8.010 ms8.000 ms8.084
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.026 ms8.005 ms8.003 ms8.036

2023-03-22 20:15:01 - 2023-03-22 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.192  ms0.162  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.235 ms0.425 ms0.364 ms0.367
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.160 ms0.151 ms0.140 ms0.130
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.499 ms0.478 ms0.437 ms0.440
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.164 ms0.156 ms0.142 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 11.614 ms0.492 ms0.500 ms0.506
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.388 ms1.212 ms0.931 ms1.067
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.861 ms5.262 ms5.373 ms5.214
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.979 ms8.015 ms7.979 ms8.040
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.259 ms8.053 ms8.448 ms8.203
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.013 ms7.998 ms8.050 ms8.042
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.975 ms7.925 ms7.911 ms7.914
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.970 ms8.108 ms8.084 ms8.049

2023-03-22 20:00:01 - 2023-03-22 20:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.193  ms0.148  ms0.166  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.474 ms0.354 ms0.446 ms0.333
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.176 ms0.143 ms0.128 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.643 ms0.652 ms0.427 ms0.389
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.137 ms0.172 ms0.160 ms0.165
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.719 ms0.753 ms0.954 ms0.742
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.271 ms1.035 ms1.124 ms1.102
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.499 ms4.507 ms4.507 ms4.378
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.123 ms7.995 ms8.052 ms8.366
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.272 ms8.111 ms8.150 ms8.468
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.056 ms8.005 ms8.075 ms8.005
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.980 ms8.036 ms7.985 ms8.013
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.906 ms7.957 ms7.982 ms7.905

2023-03-22 19:45:01 - 2023-03-22 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.258   ms0.138  ms0.106  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.288 ms0.208 ms0.347 ms0.332
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.221 ms0.141 ms0.126 ms0.123
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.858 ms0.656 ms0.446 ms0.443
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.160 ms0.164 ms0.118 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.091 ms0.664 ms0.676 ms0.638
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.315 ms1.010 ms0.995 ms0.994
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.430 ms4.880 ms4.428 ms4.334
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.279 ms8.288 ms8.420 ms8.254
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.208 ms8.113 ms37.606 ms314.439
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.967 ms7.977 ms7.944 ms7.968
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.924 ms7.924 ms7.936 ms8.000
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.976 ms8.011 ms7.938 ms7.959

2023-03-22 19:15:01 - 2023-03-22 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.197  ms0.145  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.435 ms0.206 ms0.420 ms0.281
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.217 ms0.149 ms0.162 ms0.154
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.683 ms0.452 ms0.457 ms0.465
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.147 ms0.134 ms0.128 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.749 ms0.684 ms0.812 ms0.645
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.110 ms1.134 ms1.247 ms1.153
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.940 ms5.372 ms5.085 ms5.229
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.252 ms8.527 ms8.316 ms8.091
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.172 ms8.242 ms8.089 ms8.592
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.948 ms8.012 ms8.005 ms7.892
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.921 ms7.993 ms8.113 ms7.919
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.868 ms7.939 ms7.925 ms7.848

2023-03-22 19:00:01 - 2023-03-22 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.162  ms0.142  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.400 ms0.174 ms0.407 ms0.390
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.228 ms0.157 ms0.137 ms0.124
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.498 ms0.675 ms0.453 ms0.428
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.171 ms0.133 ms0.149 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.877 ms0.836 ms0.694 ms0.903
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.201 ms1.310 ms0.931 ms0.943
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.092 ms5.075 ms5.217 ms5.324
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.286 ms8.227 ms7.953 ms8.037
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.261 ms8.097 ms8.108 ms8.285
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.093 ms8.086 ms8.081 ms8.133
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.083 ms8.069 ms8.116 ms8.041
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.055 ms8.063 ms8.072 ms8.031

2023-03-22 18:30:02 - 2023-03-22 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.157  ms0.123  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.418 ms0.429 ms0.416 ms0.241
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.247 ms0.136 ms0.129 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.629 ms0.536 ms0.417 ms0.389
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.156 ms0.156 ms0.133 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 7.742 ms0.707 ms0.550 ms0.514
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.237 ms1.039 ms1.331 ms1.346
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 41.893 ms5.683 ms5.409 ms5.242
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.383 ms8.091 ms8.383 ms8.128
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 346.606 ms8.194 ms8.131 ms8.328
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.949 ms7.951 ms7.944 ms7.978
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.918 ms8.005 ms7.923 ms7.937
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.937 ms7.885 ms7.852 ms7.859

2023-03-22 18:15:01 - 2023-03-22 18:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.170  ms0.122  ms0.175  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.443 ms0.494 ms0.386 ms0.435
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.248 ms0.160 ms0.141 ms0.141
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.529 ms0.497 ms0.696 ms0.432
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.151 ms0.141 ms0.164 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.760 ms0.592 ms0.451 ms0.559
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.054 ms1.185 ms1.233 ms1.052
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 74.149 ms9.460 ms5.577 ms5.285
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.149 ms8.181 ms7.988 ms8.154
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 22.861 ms8.079 ms8.248 ms8.032
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.012 ms8.033 ms8.043 ms7.962
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.952 ms7.879 ms7.927 ms7.997
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.060 ms8.062 ms8.004 ms7.942

2023-03-22 17:45:01 - 2023-03-22 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.179  ms0.137  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.245 ms0.386 ms0.324 ms0.270
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.207 ms0.145 ms0.127 ms0.141
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.422 ms0.432 ms0.437 ms0.483
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.208 ms0.135 ms0.130 ms0.123
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.649 ms0.722 ms0.574 ms0.521
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.001 ms0.807 ms0.985 ms0.954
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.342 ms4.341 ms4.325 ms4.312
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.114 ms8.108 ms8.170 ms7.933
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 263.495 ms16.119 ms8.197 ms8.341
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.956 ms7.966 ms7.952 ms8.010
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.083 ms7.939 ms7.922 ms8.022
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.963 ms7.997 ms7.940 ms7.958

2023-03-22 17:30:01 - 2023-03-22 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.177  ms0.145  ms0.142  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.437 ms0.166 ms0.380 ms0.390
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.196 ms0.142 ms0.136 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.526 ms0.603 ms0.469 ms0.457
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.168 ms0.186 ms0.123 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.797 ms0.744 ms0.612 ms0.596
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.301 ms1.360 ms1.152 ms1.458
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.490 ms4.523 ms4.462 ms4.310
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.425 ms8.393 ms8.235 ms8.393
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.279 ms8.195 ms8.395 ms8.088
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.993 ms7.938 ms8.015 ms7.898
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.929 ms7.967 ms7.963 ms7.964
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.998 ms7.926 ms7.942 ms8.001

2023-03-22 17:15:01 - 2023-03-22 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.180   ms0.151  ms0.135  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.259 ms0.181 ms0.322 ms0.436
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.150 ms0.133 ms0.114 ms0.114
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.672 ms0.701 ms0.450 ms0.384
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.148 ms0.152 ms0.136 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.684 ms0.599 ms0.671 ms0.584
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.143 ms1.294 ms1.095 ms0.973
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.393 ms4.585 ms4.393 ms4.289
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.127 ms8.188 ms8.392 ms8.276
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 470.844 ms20.086 ms8.113 ms8.207
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.062 ms8.023 ms7.995 ms7.989
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.046 ms7.949 ms7.944 ms7.972
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.972 ms7.936 ms8.008 ms8.000

2023-03-22 17:00:01 - 2023-03-22 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.146   ms0.180  ms0.122  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.231 ms0.473 ms0.307 ms0.145
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.242 ms0.171 ms0.128 ms0.117
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.608 ms0.665 ms0.429 ms0.424
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.161 ms0.138 ms0.111 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.882 ms0.595 ms0.493 ms0.482
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.473 ms0.989 ms0.951 ms1.146
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.672 ms4.369 ms4.265 ms4.432
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.198 ms8.322 ms8.097 ms8.263
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 440.379 ms32.219 ms8.148 ms8.038
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.003 ms7.855 ms7.899 ms7.902
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.865 ms7.852 ms7.845 ms7.866
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.955 ms7.954 ms7.999 ms8.019

2023-03-22 16:45:01 - 2023-03-22 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.265   ms0.196  ms0.213  ms0.167  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.377 ms0.417 ms0.435 ms0.380
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.180 ms0.180 ms0.148 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.665 ms0.469 ms0.446 ms0.442
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.178 ms0.168 ms0.118 ms0.122
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 141.699 ms0.622 ms0.524 ms0.547
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.186 ms1.255 ms1.102 ms0.962
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.578 ms4.458 ms4.467 ms5.163
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.499 ms8.097 ms8.216 ms8.092
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.121 ms8.024 ms8.112 ms8.060
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.023 ms8.088 ms8.039 ms8.036
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.112 ms8.093 ms8.050 ms8.075
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.953 ms7.932 ms7.937 ms7.897

2023-03-22 16:15:01 - 2023-03-22 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.141  ms0.123  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.359 ms0.147 ms0.408 ms0.134
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.242 ms0.173 ms0.153 ms0.127
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.849 ms0.449 ms0.711 ms0.527
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.199 ms0.147 ms0.113 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.731 ms0.654 ms0.594 ms0.550
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.936 ms0.937 ms0.920 ms0.946
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.396 ms4.652 ms4.401 ms4.570
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.123 ms8.221 ms8.126 ms8.126
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.258 ms8.805 ms8.241 ms8.309
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.983 ms7.968 ms8.040 ms8.130
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.006 ms7.968 ms7.951 ms8.020
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.973 ms7.985 ms7.973 ms7.972

2023-03-22 16:00:01 - 2023-03-22 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.142  ms0.123  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.449 ms0.450 ms0.357 ms0.428
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.192 ms0.146 ms0.127 ms0.131
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.526 ms0.674 ms0.538 ms0.536
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.195 ms0.138 ms0.134 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.714 ms0.589 ms0.622 ms0.680
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.177 ms1.131 ms0.981 ms0.952
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.987 ms5.774 ms5.570 ms5.234
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.269 ms8.033 ms8.273 ms8.147
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.037 ms8.529 ms8.272 ms8.397
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.049 ms7.927 ms7.905 ms7.995
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.927 ms7.923 ms7.927 ms7.964
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.000 ms7.948 ms8.048 ms7.978

2023-03-22 15:30:01 - 2023-03-22 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.168  ms0.144  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.441 ms0.192 ms0.150 ms0.350
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.248 ms0.140 ms0.129 ms0.127
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.714 ms0.658 ms0.406 ms0.441
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.164 ms0.118 ms0.110 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.696 ms0.660 ms0.642 ms0.599
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.130 ms0.950 ms0.968 ms1.071
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.446 ms4.366 ms4.368 ms4.380
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.387 ms8.132 ms8.476 ms8.454
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 37.561 ms8.060 ms8.267 ms8.144
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.050 ms8.133 ms8.084 ms8.036
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.029 ms8.035 ms8.042 ms8.073
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.024 ms7.983 ms8.019 ms8.048

2023-03-22 15:15:01 - 2023-03-22 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.193  ms0.128  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.476 ms0.406 ms0.426 ms0.316
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.244 ms0.164 ms0.127 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.639 ms0.515 ms0.453 ms0.411
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.182 ms0.159 ms0.143 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.817 ms0.780 ms0.643 ms0.536
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.308 ms1.120 ms1.071 ms0.947
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.390 ms5.195 ms5.191 ms5.046
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.308 ms8.185 ms8.369 ms8.153
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 216.912 ms8.213 ms7.895 ms8.094
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.081 ms8.005 ms7.923 ms8.059
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.873 ms8.044 ms7.972 ms7.918
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.889 ms7.841 ms7.865 ms7.958

2023-03-22 15:00:02 - 2023-03-22 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.178  ms0.152  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.369 ms0.399 ms0.296 ms0.416
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.205 ms0.186 ms0.153 ms0.142
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.513 ms0.461 ms0.448 ms0.456
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.194 ms0.187 ms0.136 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 20.830 ms0.610 ms0.552 ms0.775
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.950 ms0.948 ms0.886 ms1.216
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.395 ms4.454 ms4.405 ms4.370
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.574 ms8.576 ms8.201 ms8.101
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 111.825 ms8.086 ms8.081 ms8.164
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.060 ms8.036 ms8.045 ms8.013
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.042 ms8.038 ms8.913 ms8.043
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.068 ms8.009 ms7.978 ms7.934

2023-03-22 14:30:01 - 2023-03-22 15:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.240  ms0.144  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.310 ms0.441 ms0.505 ms0.471
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.190 ms0.184 ms0.156 ms0.143
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.691 ms0.590 ms0.439 ms0.429
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.171 ms0.126 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.610 ms0.653 ms0.623 ms0.557
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.257 ms1.429 ms1.382 ms1.113
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.160 ms5.185 ms5.426 ms5.327
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.110 ms8.274 ms8.399 ms8.152
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.023 ms8.119 ms97.229 ms144.394
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.026 ms8.034 ms8.030 ms8.035
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.964 ms7.939 ms7.926 ms7.969
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.908 ms7.886 ms7.847 ms7.850

2023-03-22 14:15:02 - 2023-03-22 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.146  ms0.125  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.333 ms0.513 ms0.386 ms0.145
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.174 ms0.144 ms0.136 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.487 ms0.546 ms0.471 ms0.465
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.210 ms0.171 ms0.117 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.857 ms0.671 ms0.771 ms0.754
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.099 ms1.079 ms1.266 ms1.052
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.342 ms4.417 ms4.391 ms4.339
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.389 ms7.986 ms8.132 ms8.078
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.285 ms8.217 ms8.654 ms8.235
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.917 ms7.968 ms7.979 ms7.993
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.899 ms7.954 ms7.985 ms7.927
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.064 ms8.005 ms8.010 ms8.023

2023-03-22 14:00:01 - 2023-03-22 14:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.146  ms0.151  ms0.147  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.438 ms0.256 ms0.284 ms0.394
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.225 ms0.167 ms0.170 ms0.145
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.654 ms0.625 ms0.394 ms0.457
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.159 ms0.142 ms0.140 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.940 ms0.784 ms0.767 ms1.566
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.984 ms1.010 ms1.117 ms0.970
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.468 ms5.082 ms5.120 ms6.697
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.230 ms8.243 ms8.116 ms8.016
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.280 ms8.181 ms8.221 ms8.334
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.124 ms8.027 ms8.004 ms8.030
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.062 ms8.060 ms8.212 ms8.141
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.009 ms8.012 ms8.013 ms8.032

2023-03-22 13:45:01 - 2023-03-22 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.142  ms0.140  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.515 ms0.176 ms0.413 ms0.407
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.198 ms0.151 ms0.122 ms0.133
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.420 ms0.364 ms0.350 ms0.397
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.185 ms0.194 ms0.172 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.586 ms0.563 ms0.550 ms0.721
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.935 ms0.828 ms0.953 ms1.102
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.550 ms4.525 ms4.344 ms4.350
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.187 ms7.914 ms8.022 ms8.181
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 383.715 ms35.078 ms10.293 ms8.153
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.981 ms8.021 ms7.956 ms7.948
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.991 ms7.981 ms7.924 ms7.878
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.985 ms7.896 ms7.940 ms7.974

2023-03-22 13:30:01 - 2023-03-22 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.192  ms0.154  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.286 ms0.232 ms0.430 ms0.419
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.198 ms0.187 ms0.171 ms0.158
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.482 ms0.599 ms0.421 ms0.503
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.255 ms0.193 ms0.159 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.873 ms0.591 ms0.682 ms0.641
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.992 ms1.003 ms1.062 ms0.984
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.814 ms4.368 ms4.573 ms4.511
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.461 ms8.278 ms8.322 ms8.230
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 196.876 ms8.185 ms8.260 ms8.109
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.032 ms7.955 ms8.004 ms7.994
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.025 ms7.993 ms7.980 ms8.047
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.950 ms7.923 ms7.934 ms7.929

2023-03-22 13:15:01 - 2023-03-22 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.160  ms0.122  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.237 ms0.176 ms0.287 ms0.238
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.182 ms0.159 ms0.122 ms0.118
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.516 ms0.484 ms0.460 ms0.480
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.147 ms0.132 ms0.132 ms0.111
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 70.079 ms0.652 ms0.713 ms0.630
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.294 ms1.259 ms0.823 ms0.990
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.458 ms4.523 ms4.534 ms4.491
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.259 ms8.002 ms8.081 ms8.213
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 130.443 ms16.551 ms8.558 ms8.038
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.053 ms8.061 ms8.032 ms8.041
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.976 ms7.905 ms8.005 ms7.885
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.942 ms8.002 ms8.020 ms8.008

2023-03-22 13:00:01 - 2023-03-22 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.148   ms0.123  ms0.113  ms0.101  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.344 ms0.142 ms0.330 ms0.138
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.127 ms0.125 ms0.123 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.481 ms0.421 ms0.411 ms0.414
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.147 ms0.147 ms0.123 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.628 ms0.486 ms0.515 ms0.633
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.016 ms1.032 ms1.014 ms0.977
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.460 ms4.440 ms4.433 ms4.451
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.016 ms8.124 ms8.026 ms7.986
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 103.326 ms9.060 ms8.180 ms8.300
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.086 ms8.055 ms8.023 ms8.074
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.020 ms8.041 ms8.019 ms8.082
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.033 ms8.004 ms7.967 ms7.974

2023-03-22 12:45:01 - 2023-03-22 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.153  ms0.139  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.416 ms0.293 ms0.366 ms0.372
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.162 ms0.155 ms0.140 ms0.135
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.672 ms0.674 ms0.412 ms0.658
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.165 ms0.129 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.702 ms0.664 ms0.830 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.423 ms1.144 ms1.011 ms1.154
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 30.891 ms6.849 ms4.869 ms5.132
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.267 ms8.158 ms8.433 ms8.252
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.544 ms7.923 ms8.295 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.988 ms7.958 ms7.947 ms7.985
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.976 ms8.002 ms7.978 ms7.985
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.890 ms7.896 ms7.898 ms7.927

2023-03-22 12:30:01 - 2023-03-22 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.246  ms0.119  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.235 ms0.252 ms0.246 ms0.383
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.193 ms0.142 ms0.166 ms0.144
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.612 ms0.669 ms0.468 ms0.474
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.150 ms0.212 ms0.118 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.854 ms0.719 ms0.750 ms0.551
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.987 ms1.096 ms1.278 ms1.057
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.460 ms4.416 ms4.354 ms4.330
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.184 ms8.052 ms8.352 ms8.282
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.414 ms8.111 ms8.232 ms8.340
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.002 ms7.993 ms7.942 ms8.013
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.987 ms7.966 ms8.028 ms7.953
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.965 ms7.935 ms7.951 ms7.963

2023-03-22 12:15:01 - 2023-03-22 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.163  ms0.152  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.238 ms0.189 ms0.303 ms0.416
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.160 ms0.170 ms0.135 ms0.128
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.483 ms0.500 ms0.404 ms0.423
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.160 ms0.245 ms0.143 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.876 ms0.734 ms0.689 ms0.649
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.117 ms1.184 ms0.998 ms0.982
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.114 ms5.046 ms5.012 ms5.029
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.327 ms8.127 ms8.029 ms7.996
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 137.479 ms55.563 ms243.912 ms8.113
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.168 ms8.115 ms8.114 ms8.062
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.022 ms8.031 ms8.014 ms8.082
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.007 ms8.024 ms8.015 ms8.016

2023-03-22 12:00:01 - 2023-03-22 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.160  ms0.110  ms0.107  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.396 ms0.468 ms0.341 ms0.260
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.155 ms0.166 ms0.131 ms0.125
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.654 ms0.617 ms0.414 ms0.458
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.177 ms0.153 ms0.128 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.894 ms0.705 ms0.792 ms0.701
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms1.357 ms1.012 ms1.115
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.607 ms4.993 ms5.332 ms5.291
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.144 ms8.042 ms8.031 ms8.253
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.130 ms8.154 ms8.119 ms8.225
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.061 ms7.916 ms7.969 ms7.920
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.928 ms7.901 ms7.911 ms7.903
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.827 ms7.907 ms7.877 ms7.836

2023-03-22 11:45:01 - 2023-03-22 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.146  ms0.121  ms0.114  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.418 ms0.372 ms0.445 ms0.372
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.220 ms0.140 ms0.148 ms0.131
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.610 ms0.631 ms0.410 ms0.425
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.184 ms0.168 ms0.151 ms0.115
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.742 ms0.641 ms0.628 ms0.688
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.955 ms0.885 ms0.982 ms0.969
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.390 ms4.424 ms4.603 ms4.543
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.175 ms8.210 ms8.035 ms8.328
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.193 ms8.254 ms8.324 ms8.497
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.005 ms7.978 ms7.969 ms8.008
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.932 ms7.984 ms8.020 ms7.983
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.079 ms8.002 ms8.020 ms8.022

2023-03-22 11:30:01 - 2023-03-22 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.182  ms0.150  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.251 ms0.199 ms0.285 ms0.390
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.140 ms0.161 ms0.140 ms0.146
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.622 ms0.443 ms0.429
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.140 ms0.173 ms0.158 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.931 ms0.637 ms0.626 ms0.553
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.055 ms1.201 ms1.106 ms1.028
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.910 ms5.510 ms5.557 ms5.337
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.008 ms7.945 ms7.998 ms7.901
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 261.480 ms8.846 ms8.285 ms8.307
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.126 ms8.065 ms8.072 ms8.085
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.039 ms8.031 ms8.082 ms8.054
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.015 ms8.034 ms8.051 ms8.015

2023-03-22 11:15:01 - 2023-03-22 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.180  ms0.138  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.470 ms0.189 ms0.376 ms0.322
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.238 ms0.164 ms0.127 ms0.132
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.720 ms0.584 ms0.454 ms0.440
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.140 ms0.117 ms0.160
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.080 ms0.744 ms0.775 ms0.725
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.963 ms0.963 ms0.968 ms1.012
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.446 ms4.473 ms4.350 ms4.442
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.395 ms8.332 ms8.196 ms8.117
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 165.683 ms13.961 ms8.343 ms8.196
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.994 ms8.016 ms8.005 ms8.030
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.085 ms8.010 ms7.949 ms8.025
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.041 ms8.015 ms8.029 ms7.977

2023-03-22 11:00:02 - 2023-03-22 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.126  ms0.115  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.212 ms0.398 ms0.173 ms0.341
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.206 ms0.151 ms0.152 ms0.133
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.456 ms0.653 ms0.413 ms0.419
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.228 ms0.138 ms0.118 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.750 ms0.979 ms0.665 ms0.642
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.805 ms1.208 ms1.185 ms1.156
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.585 ms4.445 ms4.370 ms4.762
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.169 ms8.160 ms8.277 ms8.298
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 34.366 ms8.012 ms8.223 ms8.048
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.085 ms8.004 ms8.043 ms7.976
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.080 ms8.010 ms7.983 ms7.972
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 8.008 ms7.950 ms7.950 ms7.988

2023-03-22 10:45:01 - 2023-03-22 11:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.149  ms0.110  ms0.100  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.225 ms0.246 ms0.225 ms0.436
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.179 ms0.165 ms0.126 ms0.122
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.618 ms1.244 ms0.681 ms0.489
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.159 ms0.139 ms0.114 ms0.112
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.555 ms0.666 ms0.649 ms0.760
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.766 ms1.074 ms1.048 ms1.186
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.091 ms4.933 ms5.470 ms5.494
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.998 ms7.755 ms7.955 ms8.001
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.002 ms8.060 ms8.167 ms8.421
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.945 ms7.958 ms8.020 ms8.007
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.933 ms7.944 ms7.956 ms7.901
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.015 ms7.952 ms7.939 ms8.016

2023-03-22 10:30:01 - 2023-03-22 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.137   ms0.158  ms0.152  ms0.159  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.433 ms0.370 ms0.544 ms0.135
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.216 ms0.147 ms0.151 ms0.272
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.419 ms0.691 ms0.413 ms0.352
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.173 ms0.128 ms0.161 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.595 ms0.555 ms0.653 ms0.638
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.270 ms0.951 ms1.030 ms0.983
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.613 ms4.294 ms4.368 ms4.350
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.401 ms8.373 ms8.309 ms8.359
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.922 ms10.418 ms8.286 ms8.281
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.992 ms7.954 ms8.012 ms7.914
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.942 ms8.111 ms8.002 ms7.996
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.990 ms8.008 ms7.935 ms7.930

2023-03-22 10:15:01 - 2023-03-22 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.188   ms0.178  ms0.131  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.260 ms0.365 ms0.179 ms0.294
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.236 ms0.173 ms0.134 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.441 ms0.415 ms0.454 ms0.382
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.150 ms0.145 ms0.131 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.742 ms0.552 ms0.582 ms0.785
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.213 ms0.986 ms1.110 ms1.142
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.468 ms5.365 ms5.524 ms5.492
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.240 ms8.015 ms8.030 ms8.326
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 22.334 ms8.487 ms8.229 ms8.432
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.052 ms8.065 ms8.096 ms8.122
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.139 ms8.032 ms8.151 ms8.025
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.973 ms8.001 ms8.032 ms8.000

2023-03-22 10:00:01 - 2023-03-22 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.255   ms0.146  ms0.122  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.442 ms0.551 ms0.313 ms0.226
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.266 ms0.145 ms0.139 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.519 ms0.417 ms0.416 ms0.503
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.207 ms0.141 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.643 ms0.596 ms0.561 ms0.488
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.091 ms1.222 ms1.180 ms1.177
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.458 ms4.630 ms4.546 ms4.518
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.144 ms8.112 ms8.150 ms8.052
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 9.348 ms8.088 ms8.695 ms8.150
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.991 ms8.080 ms8.049 ms8.115
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.011 ms8.044 ms8.033 ms8.020
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.023 ms7.980 ms7.996 ms8.001

2023-03-22 09:45:01 - 2023-03-22 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.167  ms0.138  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.237 ms0.469 ms0.376 ms0.329
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.229 ms0.145 ms0.126 ms0.126
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.679 ms0.675 ms0.440 ms0.442
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.211 ms0.145 ms0.134 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.521 ms0.558 ms0.553 ms0.550
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.095 ms1.002 ms0.820 ms0.883
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.629 ms4.571 ms4.580 ms4.750
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.008 ms8.072 ms8.020 ms8.146
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 32.789 ms457.429 ms23.785 ms8.791
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.017 ms8.027 ms8.002 ms8.045
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.006 ms7.976 ms7.965 ms7.989
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.959 ms8.035 ms7.986 ms7.940

2023-03-22 09:15:01 - 2023-03-22 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.283   ms0.122  ms0.170  ms0.162  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.257 ms0.238 ms0.155 ms0.238
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.305 ms0.167 ms0.148 ms0.156
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.638 ms0.550 ms0.429 ms0.443
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.181 ms0.201 ms0.138 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.806 ms0.720 ms0.626 ms0.736
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.323 ms1.040 ms1.119 ms1.085
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 14.239 ms5.291 ms5.204 ms5.321
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.344 ms8.207 ms8.186 ms8.363
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 262.876 ms168.389 ms14.412 ms8.362
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.987 ms7.947 ms7.934 ms7.953
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.932 ms7.952 ms7.972 ms7.961
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.896 ms7.851 ms7.867 ms7.874

2023-03-22 09:00:01 - 2023-03-22 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.179  ms0.143  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.332 ms0.293 ms0.316
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.227 ms0.153 ms0.153 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.611 ms0.640 ms0.438 ms0.436
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.172 ms0.174 ms0.136 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.635 ms0.604 ms0.708 ms0.625
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.436 ms1.053 ms1.418 ms1.263
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.633 ms4.430 ms4.367 ms4.627
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.475 ms8.243 ms8.218 ms8.208
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 10.737 ms8.207 ms8.377 ms7.992
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.923 ms8.012 ms7.999 ms7.947
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 8.122 ms7.998 ms7.969 ms7.932
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.901 ms7.910 ms7.884 ms7.914

2023-03-22 08:45:01 - 2023-03-22 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.161   ms0.157  ms0.145  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.209 ms0.174 ms0.447 ms0.323
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.162 ms0.154 ms0.123 ms0.115
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.702 ms0.648 ms0.452 ms0.473
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.179 ms0.152 ms0.113 ms0.106
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.813 ms0.744 ms0.597 ms0.574
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.965 ms0.704 ms0.989 ms1.027
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.202 ms5.497 ms7.169 ms5.291
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.038 ms8.042 ms7.990 ms7.899
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.065 ms8.101 ms8.437 ms8.177
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.130 ms8.046 ms8.003 ms8.023
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.983 ms7.952 ms7.903 ms8.105
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.096 ms7.959 ms8.079 ms8.091

2023-03-22 08:30:02 - 2023-03-22 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.170  ms0.127  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.223 ms0.449 ms0.194 ms0.279
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.180 ms0.173 ms0.150 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.481 ms0.462 ms0.514
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.201 ms0.179 ms0.123 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.843 ms0.646 ms0.585 ms0.568
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.125 ms1.154 ms1.256 ms1.448
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.041 ms4.384 ms4.424 ms4.420
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.292 ms8.217 ms8.285 ms8.290
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.722 ms8.251 ms23.192 ms301.071
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.993 ms7.992 ms7.959 ms7.942
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.885 ms7.858 ms7.854 ms7.937
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.026 ms7.997 ms7.993 ms7.973

2023-03-22 08:15:01 - 2023-03-22 08:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.144  ms0.134  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.244 ms0.428 ms0.478 ms0.323
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.188 ms0.141 ms0.140 ms0.131
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.594 ms0.405 ms0.381 ms0.429
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.162 ms0.148 ms0.141 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.959 ms0.668 ms0.659 ms0.633
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.029 ms1.197 ms1.112 ms1.052
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.525 ms4.309 ms4.363 ms4.451
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.315 ms8.094 ms8.151 ms8.104
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 174.763 ms14.783 ms8.023 ms8.307
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.038 ms8.109 ms8.079 ms8.096
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.012 ms8.068 ms8.062 ms8.109
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.074 ms8.025 ms8.025 ms8.031

2023-03-22 08:00:01 - 2023-03-22 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.139  ms0.128  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.212 ms0.405 ms0.161 ms0.370
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.236 ms0.142 ms0.129 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.601 ms0.483 ms0.495 ms0.477
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.209 ms0.142 ms0.136 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.796 ms0.541 ms0.578 ms0.565
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.039 ms1.042 ms1.140 ms1.017
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.371 ms5.206 ms5.316 ms5.162
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.180 ms8.097 ms8.000 ms8.209
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 37.513 ms8.203 ms8.367 ms8.220
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.142 ms8.080 ms8.072 ms8.101
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.010 ms8.174 ms8.063 ms8.198
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.014 ms8.044 ms7.994 ms7.987

2023-03-22 07:15:01 - 2023-03-22 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.154  ms0.140  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.300 ms0.142 ms0.273 ms0.403
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.185 ms0.180 ms0.133 ms0.122
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.534 ms0.682 ms0.427 ms0.454
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.175 ms0.127 ms0.118 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 3.429 ms0.539 ms0.713 ms1.112
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.954 ms1.215 ms0.967 ms1.044
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.543 ms4.507 ms4.520 ms4.634
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.035 ms8.094 ms8.339 ms8.146
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.152 ms11.645 ms8.084 ms8.165
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.998 ms8.096 ms8.141 ms8.066
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.091 ms8.028 ms8.055 ms8.062
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.973 ms7.942 ms7.932 ms7.943

2023-03-22 07:00:01 - 2023-03-22 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.158   ms0.177  ms0.151  ms0.167  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.311 ms0.404 ms0.273 ms0.196
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.138 ms0.132 ms0.152
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.579 ms0.436 ms0.633 ms0.378
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.158 ms0.161 ms0.155 ms0.172
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 55.165 ms0.894 ms0.508 ms0.519
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.845 ms0.923 ms0.930 ms0.928
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 7.176 ms6.088 ms5.360 ms16.351
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.948 ms9.119 ms8.926 ms8.250
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.736 ms8.122 ms8.213 ms8.050
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.143 ms8.063 ms8.059 ms8.107
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.031 ms8.007 ms8.034 ms8.047
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.058 ms7.956 ms8.020 ms8.006

2023-03-22 06:45:02 - 2023-03-22 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.167  ms0.143  ms0.104  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.171 ms0.324 ms0.397
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.136 ms0.144 ms0.129 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.516 ms0.525 ms0.503 ms0.496
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.175 ms0.162 ms0.151 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.830 ms0.575 ms0.476 ms0.697
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.268 ms1.364 ms0.994 ms1.432
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 77.935 ms5.410 ms5.305 ms8.691
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.143 ms8.124 ms8.227 ms8.162
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.962 ms8.034 ms8.535 ms7.988
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.024 ms7.967 ms7.989 ms7.917
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.024 ms8.042 ms8.038 ms8.000
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.973 ms7.886 ms7.881 ms7.867

2023-03-22 06:30:01 - 2023-03-22 06:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.250   ms0.178  ms0.131  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.431 ms0.385 ms0.504 ms0.510
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.185 ms0.164 ms0.170 ms0.132
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.699 ms0.662 ms0.389 ms0.375
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.126 ms0.117 ms0.118 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.863 ms0.599 ms0.623 ms0.698
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.882 ms0.960 ms0.926 ms1.004
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.356 ms4.466 ms4.387 ms4.401
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.135 ms8.324 ms8.161 ms8.297
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 190.315 ms11.614 ms8.222 ms8.406
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.974 ms7.940 ms7.942 ms7.921
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.965 ms7.988 ms7.995 ms8.007
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.912 ms7.979 ms7.996 ms7.947

2023-03-22 06:15:01 - 2023-03-22 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.176  ms0.151  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.482 ms0.468 ms0.446 ms0.388
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.193 ms0.169 ms0.142 ms0.142
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.553 ms0.601 ms0.418 ms0.407
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.164 ms0.133 ms0.134 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.734 ms0.711 ms0.726 ms0.687
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.915 ms0.887 ms0.854 ms1.191
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.172 ms5.901 ms6.821 ms5.967
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.984 ms8.284 ms8.012 ms8.136
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.246 ms8.261 ms8.152 ms8.468
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.003 ms8.044 ms8.042 ms8.030
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.943 ms7.963 ms7.964 ms7.979
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.015 ms8.002 ms7.973 ms7.934

2023-03-22 06:00:01 - 2023-03-22 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.136  ms0.122  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.258 ms0.549 ms0.444 ms0.240
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.241 ms0.179 ms0.134 ms0.129
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.641 ms0.614 ms0.507 ms0.458
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.168 ms0.164 ms0.136 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.610 ms0.777 ms0.715 ms0.706
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.844 ms0.853 ms0.854 ms0.761
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 42.327 ms5.246 ms6.002 ms5.225
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.001 ms8.376 ms8.025 ms7.845
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 189.098 ms10.334 ms8.195 ms8.284
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.183 ms8.190 ms8.194 ms8.168
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.287 ms8.197 ms8.144 ms8.208
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.103 ms8.102 ms8.044 ms8.053

2023-03-22 05:45:01 - 2023-03-22 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.167  ms0.140  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.329 ms0.396 ms0.364 ms0.171
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.193 ms0.167 ms0.162 ms0.141
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.493 ms0.515 ms0.417 ms0.392
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.208 ms0.136 ms0.129 ms0.164
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.802 ms0.681 ms0.822 ms0.909
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.487 ms0.940 ms1.085 ms1.064
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.163 ms5.294 ms5.235 ms5.378
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.447 ms8.275 ms8.295 ms8.398
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 111.254 ms8.058 ms8.137 ms8.139
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.031 ms7.957 ms7.971 ms7.905
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.878 ms7.903 ms7.892 ms7.972
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.830 ms7.905 ms7.848 ms7.845

2023-03-22 05:30:01 - 2023-03-22 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.126  ms0.121  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.305 ms0.203 ms0.384 ms0.328
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.179 ms0.170 ms0.136 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.684 ms0.541 ms0.452 ms0.444
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.195 ms0.132 ms0.130 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.674 ms0.710 ms0.526 ms0.566
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.205 ms1.216 ms1.222 ms1.115
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.669 ms4.308 ms4.394 ms4.337
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.213 ms8.145 ms8.134 ms8.222
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 250.558 ms8.247 ms8.330 ms8.161
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.015 ms7.999 ms7.998 ms8.046
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.108 ms7.991 ms8.019 ms7.983
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 8.037 ms7.987 ms8.045 ms8.037

2023-03-22 05:15:01 - 2023-03-22 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.250   ms0.176  ms0.140  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.387 ms0.327 ms0.335 ms0.333
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.248 ms0.158 ms0.133 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.709 ms0.476 ms0.438 ms0.470
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.242 ms0.136 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.745 ms0.673 ms1.031 ms0.728
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.109 ms1.110 ms0.948 ms0.962
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.454 ms4.452 ms4.519 ms4.483
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.264 ms8.042 ms8.117 ms8.175
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.202 ms8.038 ms8.145 ms8.329
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.056 ms7.916 ms7.971 ms8.006
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.993 ms8.011 ms7.956 ms7.987
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.990 ms7.936 ms8.018 ms7.987

2023-03-22 04:45:01 - 2023-03-22 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.131  ms0.152  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.438 ms0.258 ms0.380
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.170 ms0.147 ms0.148 ms0.146
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.686 ms0.632 ms0.424 ms0.401
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.158 ms0.150 ms0.161 ms0.155
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.627 ms0.719 ms0.846 ms0.596
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.297 ms1.146 ms1.366 ms1.432
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.432 ms4.442 ms4.362 ms4.426
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.220 ms8.234 ms8.224 ms8.193
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 42.674 ms8.500 ms8.318 ms8.339
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.152 ms8.147 ms8.072 ms8.076
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 8.071 ms8.004 ms7.880 ms7.925
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.088 ms8.125 ms8.108 ms8.114

2023-03-22 04:30:01 - 2023-03-22 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.174  ms0.129  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.411 ms0.255 ms0.347 ms0.445
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.195 ms0.154 ms0.143 ms0.150
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.716 ms0.532 ms0.436 ms0.470
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.172 ms0.131 ms0.106 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.894 ms0.649 ms0.646 ms0.845
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.333 ms1.276 ms1.113 ms1.260
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.701 ms4.345 ms4.524 ms4.725
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.167 ms8.159 ms8.062 ms8.022
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.350 ms8.393 ms8.316 ms8.279
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.966 ms8.076 ms7.988 ms8.049
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.122 ms8.049 ms8.049 ms8.150
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.989 ms8.000 ms8.019 ms8.008

2023-03-22 04:15:01 - 2023-03-22 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.161  ms0.123  ms0.112  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.222 ms0.352 ms0.384 ms0.265
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.180 ms0.137 ms0.126 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.626 ms0.447 ms0.396 ms0.447
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.142 ms0.151 ms0.119 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.141 ms0.633 ms0.621 ms0.564
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.974 ms1.040 ms1.042 ms1.205
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.561 ms4.758 ms4.412 ms4.494
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.231 ms8.424 ms8.106 ms8.082
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.801 ms8.242 ms8.293 ms8.258
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.150 ms8.019 ms8.044 ms8.064
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.145 ms8.045 ms8.097 ms8.029
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.960 ms8.006 ms7.963 ms7.938

2023-03-22 04:00:01 - 2023-03-22 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.150  ms0.141  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.258 ms0.179 ms0.145 ms0.330
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.215 ms0.143 ms0.129 ms0.134
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.635 ms0.384 ms0.400 ms0.454
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.152 ms0.126 ms0.117 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.934 ms0.753 ms0.661 ms0.603
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.203 ms1.460 ms1.235 ms1.455
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 31.516 ms5.278 ms5.530 ms5.098
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.332 ms8.528 ms8.069 ms8.630
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.015 ms8.192 ms8.117 ms8.045
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.033 ms8.019 ms7.994 ms8.048
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.999 ms7.931 ms8.024 ms7.936
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.879 ms7.913 ms7.882 ms7.943

2023-03-22 03:45:01 - 2023-03-22 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.266   ms0.185  ms0.137  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.374 ms0.409 ms0.364 ms0.144
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.257 ms0.163 ms0.151 ms0.149
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.557 ms0.671 ms0.391 ms0.393
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.143 ms0.176 ms0.117 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.643 ms0.530 ms0.553
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.180 ms0.910 ms1.136 ms0.860
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 8.298 ms5.195 ms5.271 ms5.289
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.408 ms8.046 ms8.030 ms8.194
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 43.935 ms8.048 ms8.325 ms8.317
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.899 ms8.023 ms7.978 ms8.010
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.940 ms8.031 ms7.890 ms7.939
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.967 ms7.909 ms7.863 ms7.882

2023-03-22 03:30:01 - 2023-03-22 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.154  ms0.150  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.341 ms0.477 ms0.332 ms0.436
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.249 ms0.157 ms0.121 ms0.116
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.679 ms0.676 ms0.425 ms0.432
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.198 ms0.207 ms0.127 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.543 ms0.622 ms0.522 ms0.944
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.962 ms0.964 ms0.857 ms0.890
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.460 ms4.842 ms4.398 ms4.505
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.045 ms8.127 ms8.123 ms8.004
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.330 ms8.075 ms8.064 ms8.063
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.040 ms8.001 ms8.020 ms8.045
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.001 ms8.064 ms8.005 ms8.086
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.916 ms7.916 ms7.906 ms7.925

2023-03-22 03:15:01 - 2023-03-22 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.158  ms0.175  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.260 ms0.243 ms0.671 ms0.196
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.165 ms0.139 ms0.173 ms0.172
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.726 ms0.674 ms0.463 ms0.402
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.179 ms0.130 ms0.130 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.710 ms0.729 ms1.189 ms1.351
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.077 ms1.066 ms1.139 ms1.140
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.396 ms4.706 ms4.405 ms4.372
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.308 ms8.509 ms8.449 ms8.155
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.949 ms8.015 ms8.164 ms8.105
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.988 ms7.945 ms8.021 ms7.942
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.971 ms7.959 ms8.075 ms7.952
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.997 ms8.011 ms7.989 ms8.009

2023-03-22 03:00:02 - 2023-03-22 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.266   ms0.162  ms0.146  ms0.112  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.274 ms0.193 ms0.266 ms0.179
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.168 ms0.127 ms0.131 ms0.126
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.839 ms0.560 ms0.535 ms0.527
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.154 ms0.165 ms0.133 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.861 ms0.694 ms0.651 ms0.655
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.078 ms1.111 ms0.911 ms1.042
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.188 ms5.087 ms5.186 ms5.429
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.059 ms8.024 ms8.352 ms8.087
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.247 ms8.363 ms8.423 ms8.266
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.046 ms7.974 ms7.986 ms7.962
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.945 ms7.920 ms7.952 ms8.063
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.964 ms7.971 ms7.950 ms7.957

2023-03-22 02:45:01 - 2023-03-22 03:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.164  ms0.135  ms0.143  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.440 ms0.182 ms0.364 ms0.329
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.153 ms0.176 ms0.134 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.398 ms0.436 ms0.395 ms0.450
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.172 ms0.154 ms0.126 ms0.110
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.874 ms0.612 ms0.589 ms0.542
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.949 ms0.972 ms0.941 ms0.932
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.482 ms4.384 ms4.568 ms4.503
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.432 ms8.251 ms8.403 ms8.159
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.946 ms8.219 ms8.500 ms8.216
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.943 ms7.939 ms7.966 ms7.902
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.958 ms7.995 ms7.981 ms7.935
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.906 ms7.904 ms7.902 ms7.935

2023-03-22 02:30:01 - 2023-03-22 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.179  ms0.126  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.267 ms0.267 ms0.268 ms0.393
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.175 ms0.129 ms0.138 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.718 ms0.637 ms0.433 ms0.426
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.143 ms0.119 ms0.129 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.665 ms1.161 ms0.950 ms1.520
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.035 ms1.039 ms0.903 ms1.018
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.821 ms4.486 ms4.531 ms4.500
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.224 ms8.070 ms8.119 ms7.984
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 66.145 ms8.153 ms8.225 ms8.067
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.270 ms8.181 ms7.981 ms8.035
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.059 ms8.002 ms8.011 ms7.982
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.983 ms7.974 ms7.931 ms7.985

2023-03-22 02:15:02 - 2023-03-22 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.155  ms0.135  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.219 ms0.159 ms0.252 ms0.327
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.175 ms0.138 ms0.136 ms0.128
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.430 ms0.434 ms0.504 ms0.436
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.191 ms0.157 ms0.118 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.644 ms0.668 ms0.683 ms0.623
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.112 ms1.092 ms0.971 ms0.907
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.299 ms5.311 ms5.370 ms5.405
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.023 ms8.069 ms7.996 ms8.011
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.993 ms8.120 ms8.083 ms8.060
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.022 ms7.980 ms7.970 ms8.011
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.942 ms7.935 ms7.888 ms7.938
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.955 ms7.954 ms7.953 ms7.910

2023-03-22 02:00:02 - 2023-03-22 02:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.194  ms0.133  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.493 ms0.345 ms0.384 ms0.296
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.155 ms0.154 ms0.135 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.601 ms0.459 ms0.408 ms0.716
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.153 ms0.144 ms0.118 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 37.001 ms1.637 ms0.700 ms1.303
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.006 ms1.190 ms1.235 ms1.086
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.433 ms4.351 ms4.656 ms4.423
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.169 ms8.087 ms8.080 ms8.397
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.277 ms8.264 ms8.409 ms8.112
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.051 ms8.056 ms8.016 ms8.028
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.060 ms8.047 ms8.090 ms8.028
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.987 ms8.035 ms8.020 ms8.023

2023-03-22 01:45:01 - 2023-03-22 02:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.116  ms0.107  ms0.108  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.287 ms0.281 ms0.316 ms0.324
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.168 ms0.157 ms0.127 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.519 ms0.568 ms0.460 ms0.449
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.148 ms0.141 ms0.125 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.822 ms0.780 ms0.799 ms0.762
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.015 ms1.156 ms0.965 ms1.032
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.377 ms4.327 ms4.393 ms4.594
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.306 ms8.190 ms8.388 ms8.383
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 130.230 ms8.406 ms8.393 ms8.245
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.007 ms8.036 ms8.039 ms8.038
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.916 ms7.993 ms7.999 ms7.973
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.969 ms8.028 ms7.999 ms8.007

2023-03-22 01:15:01 - 2023-03-22 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.268   ms0.205  ms0.166  ms0.182  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.274 ms0.320 ms0.373
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.164 ms0.153 ms0.138 ms0.138
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.513 ms0.651 ms0.409 ms0.439
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.147 ms0.136 ms0.124 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.888 ms0.565 ms0.624 ms0.692
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.935 ms0.951 ms1.157 ms0.893
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.190 ms5.269 ms5.331 ms5.415
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.896 ms8.154 ms8.126 ms8.039
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.659 ms8.228 ms8.358 ms8.217
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.008 ms8.017 ms8.069 ms7.981
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.973 ms8.048 ms8.002 ms7.870
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.958 ms7.999 ms8.003 ms8.020

2023-03-22 01:00:02 - 2023-03-22 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.236   ms0.114  ms0.151  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.363 ms0.272 ms0.337 ms0.223
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.146 ms0.139 ms0.117 ms0.111
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.528 ms0.571 ms0.450 ms0.455
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.160 ms0.133 ms0.120 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.784 ms0.676 ms0.680 ms0.648
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.147 ms1.163 ms0.986 ms1.034
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.355 ms4.289 ms4.403 ms4.499
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.268 ms8.137 ms8.077 ms8.207
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.071 ms8.135 ms8.090 ms8.115
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.985 ms8.063 ms8.022 ms7.958
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.972 ms7.981 ms7.999 ms7.955
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.916 ms7.904 ms7.911 ms7.917

2023-03-22 00:45:01 - 2023-03-22 01:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.176  ms0.171  ms0.166  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.394 ms0.156 ms0.141
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.149 ms0.141 ms0.140 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.388 ms0.691 ms0.416 ms0.411
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.177 ms0.159 ms0.123 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 56.326 ms0.652 ms0.573 ms0.603
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.133 ms1.421 ms0.994 ms1.098
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.427 ms4.423 ms4.668 ms4.405
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.122 ms8.179 ms8.066 ms7.982
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.138 ms8.065 ms8.485 ms8.259
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.992 ms7.919 ms7.864 ms7.960
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.966 ms7.901 ms7.899 ms7.873
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.052 ms8.077 ms7.990 ms8.058

2023-03-22 00:30:01 - 2023-03-22 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.288   ms0.248  ms0.171  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.268 ms0.231 ms0.138 ms0.217
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.226 ms0.173 ms0.144 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.527 ms0.557 ms0.444 ms0.390
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.193 ms0.191 ms0.150 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.614 ms0.646 ms0.630 ms0.648
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.927 ms0.886 ms0.879 ms0.895
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.060 ms5.133 ms5.015 ms4.912
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.272 ms8.349 ms8.287 ms8.603
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 84.207 ms8.214 ms7.956 ms8.070
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.976 ms7.994 ms7.988
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.947 ms7.922 ms7.959 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.883 ms7.866 ms7.862 ms7.845

2023-03-22 00:15:01 - 2023-03-22 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.158  ms0.151  ms0.114  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.376 ms0.177 ms0.430 ms0.244
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.182 ms0.158 ms0.134 ms0.139
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.530 ms0.491 ms0.443 ms0.456
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.201 ms0.147 ms0.116 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.927 ms0.678 ms0.622 ms1.057
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.981 ms0.883 ms1.095 ms0.903
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.430 ms4.459 ms4.441 ms4.456
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.473 ms8.346 ms7.938 ms7.962
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.256 ms8.109 ms8.164 ms8.115
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.066 ms8.074 ms8.071 ms8.080
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.994 ms8.090 ms7.990 ms7.911
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.934 ms7.983 ms7.949 ms7.877

2023-03-22 00:00:01 - 2023-03-22 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.171  ms0.110  ms0.107  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.266 ms0.271 ms0.257 ms0.307
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.196 ms0.143 ms0.140 ms0.138
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.435 ms0.553 ms0.442 ms0.393
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.140 ms0.175 ms0.148 ms0.156
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.863 ms0.989 ms0.617 ms0.598
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.945 ms1.255 ms1.023 ms0.955
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.487 ms4.378 ms4.433 ms4.429
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.036 ms7.937 ms8.145 ms8.197
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.150 ms8.509 ms8.105 ms8.129
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.054 ms7.995 ms8.031 ms8.052
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.036 ms8.166 ms8.060 ms8.078
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.986 ms8.019 ms7.969 ms7.971

2023-03-21 23:45:01 - 2023-03-22 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.135  ms0.104  ms0.102  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.258 ms0.194 ms0.221 ms0.174
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.155 ms0.145 ms0.141 ms0.143
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.459 ms0.668 ms0.448 ms0.372
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.149 ms0.163 ms0.136 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.652 ms0.595 ms0.525 ms0.452
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.104 ms0.891 ms0.991 ms1.017
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.367 ms4.330 ms4.384 ms4.239
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.081 ms8.094 ms8.182 ms8.237
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.186 ms8.120 ms174.732 ms52.569
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.965 ms7.944 ms7.933 ms7.950
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.935 ms7.924 ms7.943 ms7.960
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.956 ms7.915 ms7.948 ms7.954

2023-03-21 23:30:01 - 2023-03-21 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.157  ms0.129  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.255 ms0.529 ms0.506 ms0.442
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.188 ms0.144 ms0.131 ms0.131
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.684 ms0.381 ms0.425 ms0.392
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.159 ms0.151 ms0.127 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.684 ms0.666 ms0.798 ms1.071
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.075 ms1.033 ms0.958 ms0.948
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.371 ms6.132 ms5.692 ms5.448
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.055 ms8.043 ms7.933 ms7.951
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.431 ms8.061 ms7.968 ms8.223
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.983 ms7.939 ms7.974 ms7.970
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.983 ms7.930 ms7.932 ms7.962
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.894 ms7.846 ms7.837 ms7.865

2023-03-21 23:15:02 - 2023-03-21 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.209  ms0.125  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.266 ms0.329 ms0.482 ms0.303
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.231 ms0.149 ms0.133 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.694 ms0.730 ms0.466 ms0.465
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.162 ms0.128 ms0.138 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.625 ms0.565 ms0.511 ms0.559
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.037 ms1.320 ms1.111 ms1.006
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.150 ms5.758 ms9.677 ms5.332
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.438 ms8.217 ms8.317 ms8.318
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.062 ms8.354 ms8.082 ms8.529
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.985 ms7.968 ms7.984 ms8.005
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.950 ms7.955 ms7.968 ms7.928
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.838 ms7.842 ms7.866 ms7.867

2023-03-21 23:00:01 - 2023-03-21 23:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.167  ms0.132  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.304 ms0.192 ms0.371 ms0.422
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.211 ms0.130 ms0.146 ms0.127
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.671 ms0.683 ms0.384 ms0.411
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.186 ms0.162 ms0.114 ms0.097
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.938 ms1.169 ms1.315 ms1.264
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.990 ms1.066 ms1.167 ms1.029
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.584 ms4.407 ms4.598 ms5.102
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.456 ms8.634 ms8.756 ms8.603
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.447 ms8.471 ms8.259 ms8.110
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.938 ms8.021 ms7.994 ms7.978
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.948 ms7.987 ms8.030 ms7.980
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.985 ms8.001 ms7.957 ms8.001

2023-03-21 22:45:01 - 2023-03-21 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.159   ms0.183  ms0.166  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.359 ms0.291 ms0.280 ms0.363
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.143 ms0.177 ms0.150
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.427 ms0.638 ms0.676 ms0.396
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.145 ms0.159 ms0.137 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.683 ms0.721 ms0.543 ms0.791
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.894 ms1.162 ms0.893 ms1.195
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 10.175 ms5.359 ms5.363 ms5.699
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.910 ms7.966 ms7.868 ms8.202
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 199.115 ms8.064 ms8.186 ms7.997
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.048 ms7.998 ms7.976 ms7.953
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.928 ms7.929 ms7.961 ms7.895
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.985 ms7.967 ms8.009 ms7.956

2023-03-21 22:30:01 - 2023-03-21 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.156  ms0.145  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.241 ms0.297 ms0.318 ms0.349
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.151 ms0.147 ms0.121 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.637 ms0.627 ms0.434 ms0.445
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.186 ms0.176 ms0.128 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.874 ms0.573 ms0.731 ms0.617
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.240 ms1.180 ms1.194 ms1.178
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.322 ms4.468 ms4.312 ms4.248
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.344 ms8.240 ms8.259 ms8.355
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.129 ms8.044 ms8.327 ms8.078
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.030 ms7.957 ms7.954 ms8.007
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.987 ms7.991 ms8.013 ms7.986
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.945 ms7.927 ms7.909 ms7.931

2023-03-21 22:15:02 - 2023-03-21 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.159  ms0.115  ms0.106  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.244 ms0.389 ms0.323 ms0.365
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.217 ms0.132 ms0.137 ms0.134
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.677 ms0.724 ms0.485 ms0.482
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.158 ms0.141 ms0.143 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.864 ms0.578 ms0.621 ms0.674
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.902 ms1.315 ms1.173 ms0.983
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.428 ms4.487 ms4.594 ms4.446
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.185 ms7.967 ms7.972 ms8.000
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 111.238 ms8.377 ms8.266 ms8.314
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.038 ms8.040 ms8.039 ms8.003
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.048 ms8.034 ms8.050 ms8.020
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.029 ms7.983 ms7.990 ms7.971

2023-03-21 22:00:01 - 2023-03-21 22:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.199   ms0.156  ms0.142  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.226 ms0.482 ms0.300 ms0.448
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.200 ms0.174 ms0.122 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.481 ms0.398 ms0.382 ms0.378
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.136 ms0.145 ms0.115 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.786 ms0.612 ms0.667 ms0.692
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.140 ms1.028 ms0.957 ms0.904
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.229 ms5.486 ms7.226 ms5.109
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.477 ms8.176 ms8.419 ms8.486
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 524.936 ms51.410 ms8.137 ms8.384
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.963 ms7.982 ms7.986 ms7.975
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.940 ms7.980 ms7.922 ms7.926
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.911 ms7.915 ms7.881 ms7.863

2023-03-21 21:45:01 - 2023-03-21 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.177  ms0.130  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.426 ms0.198 ms0.482 ms0.261
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.205 ms0.148 ms0.138 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.581 ms0.518 ms0.411 ms0.417
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.140 ms0.115 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.803 ms0.666 ms0.659 ms0.708
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.108 ms1.160 ms0.984 ms0.954
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.741 ms5.356 ms5.341 ms5.048
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.003 ms8.155 ms8.102 ms7.991
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 446.491 ms8.415 ms8.149 ms8.199
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.145 ms7.964 ms8.017 ms8.120
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.018 ms8.125 ms8.007 ms8.115
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.067 ms8.056 ms8.054 ms8.152

2023-03-21 21:15:01 - 2023-03-21 21:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.180  ms0.134  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.220 ms0.346 ms0.291 ms0.408
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.240 ms0.170 ms0.127 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.763 ms0.585 ms0.488 ms0.464
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.193 ms0.176 ms0.129 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.682 ms0.678 ms0.672 ms0.668
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.169 ms1.281 ms1.061 ms1.350
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.676 ms4.880 ms5.164 ms5.608
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.402 ms8.248 ms8.218 ms8.158
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 218.630 ms12.693 ms8.071 ms8.526
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.005 ms7.976 ms7.996 ms7.988
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.992 ms7.942 ms7.952 ms7.964
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.881 ms7.875 ms7.903 ms7.884

2023-03-21 21:00:01 - 2023-03-21 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.162  ms0.138  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.397 ms0.359 ms0.327 ms0.179
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.183 ms0.155 ms0.138 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.583 ms0.425 ms0.412 ms0.469
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.143 ms0.132 ms0.130 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.769 ms0.621 ms0.636 ms0.483
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.136 ms1.255 ms1.028 ms0.900
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.437 ms4.555 ms4.381 ms4.532
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.416 ms8.067 ms8.159 ms8.291
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 129.038 ms8.290 ms8.285 ms8.130
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.128 ms8.004 ms8.094 ms8.071
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.067 ms7.966 ms8.041 ms8.022
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.909 ms7.926 ms7.881 ms7.902

2023-03-21 20:45:02 - 2023-03-21 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.162  ms0.106  ms0.114  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.323 ms0.231 ms0.503 ms0.478
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.148 ms0.136 ms0.135 ms0.142
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.623 ms0.493 ms0.407 ms0.512
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.150 ms0.138 ms0.131 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 38.703 ms0.628 ms0.944 ms0.545
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.908 ms0.937 ms1.183 ms1.207
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 26.960 ms4.657 ms4.438 ms4.506
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.727 ms8.031 ms7.910 ms8.258
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.511 ms8.340 ms8.246 ms8.433
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.967 ms8.014 ms7.951 ms7.965
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.950 ms7.980 ms7.897 ms7.853
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.967 ms7.912 ms7.938 ms7.891

2023-03-21 20:30:01 - 2023-03-21 20:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.186  ms0.125  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.474 ms0.167 ms0.416 ms0.315
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.199 ms0.159 ms0.144 ms0.131
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.580 ms0.479 ms0.462 ms0.421
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.162 ms0.180 ms0.120 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.847 ms0.686 ms0.765 ms0.585
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.373 ms1.187 ms1.162 ms1.074
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 17.855 ms4.395 ms4.558 ms4.365
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.296 ms8.383 ms8.269 ms8.372
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 500.445 ms199.392 ms9.746 ms8.032
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.979 ms8.046 ms8.040 ms8.033
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.978 ms8.023 ms7.960 ms7.975
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.994 ms7.957 ms7.970 ms7.949

2023-03-21 20:15:02 - 2023-03-21 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.168  ms0.131  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.408 ms0.413 ms0.293 ms0.416
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.253 ms0.144 ms0.127 ms0.119
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.561 ms0.583 ms0.424 ms0.405
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.218 ms0.157 ms0.129 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.719 ms0.642 ms0.549 ms0.588
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.045 ms1.292 ms0.938 ms0.854
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.329 ms4.291 ms4.262 ms4.419
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.112 ms8.202 ms8.179 ms8.447
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 264.089 ms9.915 ms8.148 ms8.268
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.060 ms8.034 ms7.951 ms7.961
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.895 ms7.885 ms7.937 ms7.933
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.036 ms8.056 ms8.032 ms8.048

2023-03-21 20:00:01 - 2023-03-21 20:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.166   ms0.129  ms0.118  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.394 ms0.457 ms0.492 ms0.392
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.182 ms0.137 ms0.126 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.487 ms0.421 ms0.440 ms0.446
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.139 ms0.125 ms0.139 ms0.109
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.621 ms0.616 ms0.521 ms0.522
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.146 ms1.028 ms0.902 ms0.874
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.315 ms4.301 ms4.968 ms4.322
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.338 ms8.159 ms8.111 ms8.178
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.313 ms8.042 ms8.127 ms8.138
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.086 ms8.055 ms7.973 ms7.913
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.967 ms7.987 ms7.983 ms7.942
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 8.000 ms7.969 ms8.010 ms7.977

2023-03-21 19:45:01 - 2023-03-21 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.164  ms0.103  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.474 ms0.328 ms0.283 ms0.425
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.141 ms0.148 ms0.126 ms0.136
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.458 ms0.598 ms0.428 ms0.372
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.150 ms0.129 ms0.118 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.766 ms0.733 ms0.820 ms0.697
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.865 ms1.056 ms1.155 ms0.866
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.585 ms4.436 ms4.512 ms4.390
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.023 ms7.973 ms7.957 ms8.014
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 120.070 ms13.190 ms8.116 ms8.663
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.992 ms8.040 ms7.918 ms7.926
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.951 ms7.892 ms7.907 ms7.877
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.967 ms7.937 ms7.942 ms7.934

2023-03-21 19:30:01 - 2023-03-21 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.247   ms0.158  ms0.121  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.191 ms0.160 ms0.361 ms0.352
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.151 ms0.160 ms0.134 ms0.136
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.754 ms0.691 ms0.412 ms0.422
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.176 ms0.159 ms0.143 ms0.135
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 17.721 ms0.594 ms0.742 ms0.655
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.980 ms1.096 ms1.036 ms0.883
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.557 ms4.363 ms4.539 ms4.491
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.229 ms8.317 ms8.063 ms8.139
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 295.880 ms14.598 ms8.646 ms8.166
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.020 ms7.995 ms8.033 ms7.996
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.996 ms8.000 ms8.062 ms8.019
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.978 ms7.925 ms7.936 ms7.993

2023-03-21 19:15:02 - 2023-03-21 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.162   ms0.123  ms0.140  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.222 ms0.379 ms0.135
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.148 ms0.152 ms0.121 ms0.118
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.656 ms0.678 ms0.429 ms0.612
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.235 ms0.153 ms0.119 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.904 ms0.612 ms0.624 ms0.675
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.137 ms1.106 ms1.074 ms1.032
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.668 ms4.471 ms4.343 ms4.309
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.159 ms9.661 ms8.203 ms8.159
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 673.924 ms35.921 ms8.026 ms8.811
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.039 ms7.989 ms7.920 ms7.953
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.060 ms7.953 ms7.940 ms8.059
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.952 ms7.956 ms7.966 ms7.959

2023-03-21 19:00:01 - 2023-03-21 19:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.158   ms0.144  ms0.150  ms0.172  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.262 ms0.177 ms0.387 ms0.307
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.118 ms0.184 ms0.150 ms0.167
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.487 ms0.535 ms0.500 ms0.497
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.186 ms0.169 ms0.182 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.614 ms0.729 ms0.535 ms0.536
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.122 ms0.896 ms1.129 ms1.032
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.287 ms4.265 ms4.339 ms4.278
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.276 ms8.065 ms8.460 ms8.408
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 7.975 ms8.064 ms8.181 ms8.062
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.882 ms7.935 ms7.858 ms7.899
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.849 ms7.912 ms7.823 ms7.839
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.046 ms8.012 ms7.983 ms8.056

2023-03-21 18:45:01 - 2023-03-21 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.167   ms0.151  ms0.133  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.340 ms0.170 ms0.414 ms0.358
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.169 ms0.144 ms0.152 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.641 ms0.682 ms0.415 ms0.467
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.169 ms0.137 ms0.142 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.811 ms0.735 ms0.653 ms0.635
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.201 ms1.012 ms0.993 ms0.800
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 54.742 ms4.463 ms4.434 ms4.497
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.048 ms8.248 ms8.198 ms8.125
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 137.164 ms248.864 ms17.878 ms8.121
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.078 ms8.056 ms8.021 ms7.982
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.970 ms7.973 ms8.010 ms8.031
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 8.003 ms7.943 ms7.942 ms7.936

2023-03-21 18:30:01 - 2023-03-21 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.150  ms0.125  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.215 ms0.352 ms0.153 ms0.269
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.161 ms0.148 ms0.136 ms0.132
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.406 ms0.629 ms0.377 ms0.427
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.163 ms0.150 ms0.127 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.675 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.230 ms1.149 ms1.017 ms0.758
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.322 ms4.651 ms4.470 ms4.359
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.282 ms8.275 ms8.073 ms8.118
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 316.394 ms16.352 ms8.165 ms8.100
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.026 ms8.086 ms8.066 ms8.056
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.024 ms8.015 ms8.054 ms8.048
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.995 ms7.940 ms7.972 ms7.999

2023-03-21 18:15:01 - 2023-03-21 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.162  ms0.113  ms0.184  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.213 ms0.161 ms0.337 ms0.377
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.150 ms0.138 ms0.126 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.621 ms0.603 ms0.417 ms0.408
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.155 ms0.187 ms0.123 ms0.113
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.925 ms0.564 ms
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.282 ms1.042 ms0.908 ms0.898
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.012 ms5.134 ms5.017 ms5.105
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.418 ms8.066 ms8.109 ms8.303
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 137.153 ms8.305 ms8.330 ms8.223
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.243 ms8.104 ms8.072 ms8.131
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.056 ms8.119 ms8.112 ms8.058
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.024 ms7.962 ms7.943 ms7.980

2023-03-21 18:00:01 - 2023-03-21 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.164   ms0.185  ms0.152  ms0.149  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.279 ms0.389 ms0.227 ms0.374
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.174 ms0.203 ms0.138 ms0.127
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.748 ms0.765 ms0.499 ms0.469
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.151 ms0.165 ms0.123 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.798 ms0.600 ms0.621 ms0.625
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.096 ms1.157 ms1.147 ms1.057
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.414 ms4.320 ms4.711 ms4.477
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.049 ms8.048 ms8.055 ms8.065
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.325 ms8.106 ms8.319 ms8.164
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.028 ms7.972 ms7.925 ms7.931
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.928 ms7.982 ms7.907 ms7.896
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.990 ms7.988 ms7.934 ms7.944

2023-03-21 17:45:01 - 2023-03-21 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.187  ms0.131  ms0.104  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.262 ms0.362 ms0.328 ms0.163
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.148 ms0.151 ms0.130 ms0.148
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.518 ms0.545 ms0.446 ms0.439
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.181 ms0.146 ms0.125 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.696 ms0.709 ms0.613 ms0.649
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.088 ms1.244 ms1.091 ms1.120
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.688 ms4.478 ms4.449 ms4.581
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.030 ms8.107 ms8.099 ms8.331
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.359 ms8.167 ms8.257 ms8.462
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.004 ms7.966 ms8.018 ms7.991
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.880 ms7.987 ms7.920 ms7.934
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.021 ms7.953 ms7.971 ms7.942

2023-03-21 17:30:02 - 2023-03-21 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.162  ms0.110  ms0.107  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.211 ms0.427 ms0.406 ms0.309
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.167 ms0.147 ms0.146 ms0.143
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.561 ms0.461 ms0.460 ms0.500
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.158 ms0.150 ms0.161 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 12.263 ms0.900 ms0.612 ms0.788
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.981 ms0.976 ms0.965 ms0.998
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.732 ms4.396 ms4.396 ms4.689
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.409 ms8.154 ms8.265 ms8.322
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 453.503 ms20.192 ms8.345 ms8.224
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.953 ms7.927 ms7.913 ms7.967
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.961 ms7.968 ms7.978 ms7.978
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.983 ms8.005 ms7.968 ms7.950

2023-03-21 17:15:01 - 2023-03-21 17:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.156  ms0.156  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.253 ms0.352 ms0.329 ms0.257
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.164 ms0.157 ms0.145 ms0.157
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.509 ms0.592 ms0.435 ms0.386
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.196 ms0.138 ms0.158 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 44.282 ms0.566 ms0.595 ms0.591
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.167 ms1.212 ms1.041 ms1.260
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.331 ms4.733 ms4.363 ms4.352
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.383 ms8.144 ms8.292 ms8.121
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.589 ms8.129 ms8.286 ms8.078
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.894 ms7.840 ms7.942 ms7.929
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.928 ms7.878 ms7.841 ms7.810
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.965 ms8.003 ms7.988 ms7.963

2023-03-21 17:00:01 - 2023-03-21 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.230   ms0.172  ms0.129  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.459 ms0.304 ms0.284 ms0.341
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.169 ms0.149 ms0.133 ms0.124
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.505 ms0.540 ms0.502 ms0.775
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.157 ms0.130 ms0.157 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.866 ms0.676 ms0.603 ms0.509
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.976 ms0.948 ms0.961 ms0.962
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.473 ms4.520 ms4.455 ms4.501
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.472 ms8.388 ms8.376 ms8.479
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.127 ms7.960 ms8.030 ms8.056
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.997 ms7.951 ms7.963 ms7.965
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.933 ms7.958 ms8.001 ms7.955
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.991 ms7.925 ms7.911 ms7.929

2023-03-21 16:45:01 - 2023-03-21 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.189  ms0.139  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.433 ms0.164 ms0.389 ms0.408
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.159 ms0.144 ms0.137 ms0.145
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.506 ms0.488 ms0.459 ms0.498
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.172 ms0.189 ms0.117 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.947 ms0.718 ms0.621 ms0.548
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.232 ms0.934 ms1.031 ms1.203
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.541 ms5.876 ms5.168 ms5.050
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.391 ms8.186 ms8.167 ms7.988
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 372.276 ms27.877 ms8.283 ms8.163
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.119 ms7.966 ms8.005 ms8.026
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.103 ms7.990 ms8.004 ms8.009
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.913 ms7.943 ms7.940 ms7.940

2023-03-21 16:30:01 - 2023-03-21 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.164  ms0.127  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.294 ms0.416 ms0.336 ms0.181
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.196 ms0.176 ms0.151 ms0.161
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.745 ms0.432 ms0.412 ms0.441
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.184 ms0.154 ms0.134 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.688 ms0.657 ms0.550 ms0.586
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.170 ms1.244 ms1.081 ms1.125
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.407 ms4.366 ms5.098 ms4.354
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.422 ms8.281 ms8.267 ms8.524
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.272 ms8.165 ms8.009 ms8.226
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.926 ms7.973 ms7.950 ms7.935
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.983 ms7.967 ms7.944 ms8.008
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.916 ms7.913 ms7.900 ms7.912

2023-03-21 16:15:01 - 2023-03-21 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.23), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.176   ms0.189  ms0.138  ms0.157  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.453 ms0.245 ms0.465 ms0.426
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.162 ms0.131 ms0.132 ms0.150
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.585 ms0.855 ms0.404 ms0.398
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.159 ms0.166 ms0.200 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.875 ms0.665 ms0.655 ms0.693
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.211 ms1.176 ms1.346 ms0.956
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.322 ms4.876 ms4.347 ms4.345
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.398 ms8.355 ms8.283 ms8.224
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 163.232 ms8.072 ms8.566 ms8.147
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.065 ms8.000 ms8.115 ms8.008
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.011 ms8.084 ms8.007 ms7.982
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.23) 7.973 ms8.022 ms8.023 ms7.994

2023-03-21 15:45:01 - 2023-03-21 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.127   ms0.143  ms0.124  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.324 ms0.296 ms0.202 ms0.238
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.110 ms0.136 ms0.125
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.570 ms0.555 ms0.335 ms0.419
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.151 ms0.136 ms0.125 ms0.105
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.474 ms0.711 ms0.626 ms0.944
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.868 ms0.808 ms0.920 ms0.886
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.508 ms5.602 ms6.347 ms5.379
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.149 ms8.070 ms8.127 ms7.892
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.766 ms8.237 ms8.341 ms8.127
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.031 ms7.901 ms7.941 ms7.926
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.920 ms7.856 ms7.909 ms7.914
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 8.026 ms7.929 ms7.960 ms7.985

2023-03-21 15:30:01 - 2023-03-21 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.149  ms0.116  ms0.113  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.229 ms0.420 ms0.300 ms0.315
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.153 ms0.137 ms0.142 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.535 ms0.432 ms0.449 ms0.454
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.240 ms0.186 ms0.150 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.797 ms0.820 ms0.756 ms0.618
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.999 ms1.007 ms0.904 ms0.870
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.368 ms5.332 ms5.219 ms5.320
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.079 ms8.002 ms8.158 ms8.010
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 409.995 ms33.768 ms8.420 ms8.318
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.095 ms8.069 ms8.044 ms8.096
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.033 ms8.047 ms8.056 ms8.021
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 7.998 ms7.981 ms8.013 ms7.980

2023-03-21 15:15:01 - 2023-03-21 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.171  ms0.132  ms0.099  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.424 ms0.494 ms0.334 ms0.254
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.183 ms0.153 ms0.121 ms0.121
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.528 ms0.551 ms0.576 ms0.682
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.170 ms0.165 ms0.127 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.815 ms0.699 ms0.887 ms0.857
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.129 ms0.980 ms0.878 ms0.937
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.370 ms5.310 ms6.987 ms5.755
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 7.990 ms8.297 ms8.062 ms8.061
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 50.943 ms8.125 ms8.241 ms8.277
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.035 ms8.016 ms8.024 ms8.047
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.999 ms7.969 ms7.982 ms7.957
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.958 ms7.979 ms8.021 ms7.974

2023-03-21 15:00:01 - 2023-03-21 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.149  ms0.154  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.271 ms0.437 ms0.253 ms0.294
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.172 ms0.162 ms0.128 ms0.129
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.656 ms0.696 ms0.415 ms0.427
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.199 ms0.137 ms0.128 ms0.177
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.665 ms0.825 ms0.629 ms0.718
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.179 ms0.981 ms0.957 ms0.803
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.438 ms4.507 ms4.621 ms4.460
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.076 ms8.010 ms7.981 ms8.218
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.261 ms8.944 ms8.268 ms8.426
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.985 ms8.064 ms8.066 ms8.046
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.978 ms7.988 ms8.060 ms7.954
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 7.957 ms7.956 ms7.942 ms7.909

2023-03-21 14:45:01 - 2023-03-21 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.171  ms0.130  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.225 ms0.210 ms0.283 ms0.409
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.173 ms0.153 ms0.133 ms0.130
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.604 ms0.468 ms0.443 ms0.454
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.148 ms0.122 ms0.123 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.685 ms0.640 ms0.782 ms1.105
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.957 ms1.002 ms0.988 ms0.896
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.454 ms5.309 ms9.864 ms5.205
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.255 ms8.249 ms8.401 ms8.195
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 138.562 ms7.921 ms8.058 ms8.234
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.935 ms7.874 ms7.937 ms7.963
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.945 ms7.922 ms7.946 ms7.973
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.898 ms7.879 ms7.864 ms7.930

2023-03-21 14:30:01 - 2023-03-21 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.175  ms0.131  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.487 ms0.384 ms0.342 ms0.372
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.150 ms0.136 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.483 ms0.427 ms0.396
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.158 ms0.139 ms0.147 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.807 ms0.676 ms0.668 ms0.851
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.310 ms1.476 ms1.152 ms1.041
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.504 ms4.461 ms4.396 ms4.428
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.581 ms8.214 ms8.188 ms8.393
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 515.043 ms40.008 ms8.488 ms7.998
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.871 ms7.892 ms7.930 ms7.981
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.959 ms7.976 ms7.959 ms8.007
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.927 ms7.931 ms7.939 ms8.016

2023-03-21 14:15:01 - 2023-03-21 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.215   ms0.144  ms0.129  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.471 ms0.325 ms0.379 ms0.174
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.209 ms0.163 ms0.130 ms0.135
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.692 ms0.539 ms0.428 ms0.434
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.148 ms0.161 ms0.122 ms0.111
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.707 ms0.610 ms0.594 ms0.581
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.930 ms0.863 ms0.868 ms1.093
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.578 ms4.453 ms5.266 ms4.462
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.381 ms7.943 ms7.958 ms7.959
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 377.095 ms25.354 ms8.568 ms8.533
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.067 ms8.061 ms7.987 ms8.000
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.984 ms8.037 ms7.989 ms8.000
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.980 ms7.941 ms7.919 ms7.997

2023-03-21 14:00:01 - 2023-03-21 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.21), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.167   ms0.162  ms0.103  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.345 ms0.220 ms0.467 ms0.336
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.176 ms0.146 ms0.123 ms0.113
6 > 10.72.4.126 (10.72.4.126) 0.473 ms0.452 ms0.427 ms0.451
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.146 ms0.149 ms0.130 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 8.878 ms0.826 ms0.630 ms0.617
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.195 ms1.230 ms0.923 ms0.948
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.568 ms4.550 ms4.438 ms4.356
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.604 ms8.146 ms8.131 ms8.354
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.005 ms8.730 ms8.402 ms87.589
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.898 ms7.954 ms7.938 ms7.953
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.999 ms7.943 ms7.969 ms7.946
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.21) 7.938 ms7.948 ms7.938 ms7.925

2023-03-21 13:45:01 - 2023-03-21 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.154  ms0.107  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.256 ms0.262 ms0.364 ms0.450
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.188 ms0.145 ms0.131 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.634 ms0.467 ms0.771 ms0.520
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.191 ms0.130 ms0.114 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.503 ms0.574 ms0.567 ms0.761
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.096 ms1.131 ms1.019 ms1.083
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.288 ms5.233 ms5.292 ms5.179
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.077 ms7.941 ms7.875 ms7.974
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.234 ms8.139 ms8.164 ms8.100
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.080 ms8.049 ms8.069 ms8.123
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 8.071 ms8.026 ms8.068 ms8.065
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.25) 8.054 ms8.087 ms8.009 ms8.047

2023-03-21 13:30:01 - 2023-03-21 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.198   ms0.180  ms0.125  ms0.147  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.464 ms0.272 ms0.345 ms0.493
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.186 ms0.168 ms0.133 ms0.141
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.559 ms0.445 ms0.476 ms0.469
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.164 ms0.149 ms0.143 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.701 ms0.612 ms0.560 ms0.728
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.999 ms0.898 ms1.171 ms0.964
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.357 ms4.269 ms4.488 ms4.356
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.163 ms8.375 ms8.447 ms8.127
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 8.167 ms8.235 ms8.689 ms8.415
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.096 ms7.911 ms7.934 ms7.954
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.937 ms7.812 ms7.821 ms7.876
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 7.978 ms8.098 ms8.075 ms8.049

2023-03-21 13:15:01 - 2023-03-21 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.260   ms0.186  ms0.126  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.223 ms0.208 ms0.304 ms0.481
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.245 ms0.164 ms0.139 ms0.118
6 > 10.72.4.116 (10.72.4.116) 0.457 ms0.445 ms0.429 ms0.405
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.167 ms0.156 ms0.117 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.805 ms0.660 ms0.651 ms0.647
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.084 ms1.093 ms1.314 ms1.216
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.676 ms5.347 ms5.484 ms5.264
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.162 ms8.355 ms8.334 ms8.093
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 68.054 ms8.454 ms8.214 ms8.075
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.058 ms8.043 ms7.895 ms8.041
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.976 ms8.003 ms7.995 ms7.978
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.18) 7.996 ms8.000 ms8.001 ms7.971

2023-03-21 13:00:01 - 2023-03-21 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.27), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.147   ms0.141  ms0.121  ms0.108  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.288 ms0.242 ms0.222 ms0.347
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.237 ms0.136 ms0.124 ms0.139
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.521 ms0.628 ms0.455 ms0.435
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.150 ms0.196 ms0.116 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 46.714 ms0.773 ms0.677 ms0.652
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.143 ms1.239 ms0.930 ms0.969
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.707 ms4.461 ms4.549 ms4.485
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.284 ms8.272 ms8.180 ms8.202
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 10.168 ms8.301 ms8.094 ms8.054
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.989 ms7.996 ms7.994 ms8.000
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 8.064 ms8.003 ms8.049 ms7.985
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.27) 7.947 ms7.911 ms7.906 ms7.895

2023-03-21 12:45:01 - 2023-03-21 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.17), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.143  ms0.135  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.325 ms0.299 ms0.406 ms0.339
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.239 ms0.167 ms0.142 ms0.137
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.563 ms0.461 ms0.487 ms0.425
7 > 10.73.32.56 (10.73.32.56) 0.168 ms0.144 ms0.127 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 11.069 ms0.626 ms0.657 ms0.808
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.117 ms1.000 ms1.152 ms1.333
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.827 ms6.362 ms5.141 ms5.230
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.240 ms8.284 ms8.285 ms8.191
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 361.476 ms32.380 ms8.169 ms8.514
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 8.017 ms7.937 ms7.979 ms7.934
15 > vl222.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.107) 7.963 ms7.897 ms7.904 ms7.945
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.17) 7.881 ms7.866 ms7.842 ms7.847

2023-03-21 12:30:01 - 2023-03-21 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.20), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.153  ms0.155  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.208 ms0.196 ms0.378 ms0.262
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.175 ms0.148 ms0.138 ms0.135
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.608 ms0.619 ms0.468 ms0.485
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.150 ms0.142 ms0.121 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.741 ms0.674 ms0.669 ms0.715
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.204 ms1.099 ms1.282 ms1.046
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 37.884 ms4.957 ms4.542 ms4.512
11 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 8.100 ms8.121 ms8.408 ms8.332
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 345.110 ms23.215 ms8.321 ms8.583
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.001 ms7.991 ms7.996 ms8.009
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.965 ms8.007 ms8.011 ms8.094
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.20) 8.038 ms8.025 ms8.054 ms8.009

2023-03-21 12:15:02 - 2023-03-21 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.24), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.175  ms0.149  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.298 ms0.357 ms0.171 ms0.362
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.195 ms0.196 ms0.149 ms0.150
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.495 ms0.490 ms0.475 ms0.465
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.155 ms0.133 ms0.191 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.682 ms0.931 ms0.605 ms0.835
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.183 ms0.890 ms1.316 ms1.066
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.336 ms4.413 ms4.346 ms4.374
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.487 ms8.384 ms8.168 ms8.042
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 563.164 ms45.480 ms8.267 ms7.950
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 8.003 ms7.929 ms7.967 ms7.976
15 > vl223.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.109) 7.898 ms7.864 ms7.892 ms7.921
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.24) 8.019 ms8.044 ms8.028 ms8.037

2023-03-21 12:00:01 - 2023-03-21 12:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.172  ms0.139  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.224 ms0.391 ms0.320 ms0.558
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.156 ms0.148 ms0.152 ms0.149
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.680 ms0.597 ms0.381 ms0.432
7 > 10.73.32.128 (10.73.32.128) 0.163 ms0.152 ms0.144 ms0.146
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.647 ms0.653 ms0.555 ms0.572
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms0.925 ms0.978 ms1.341
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.206 ms5.080 ms5.170 ms5.653
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.167 ms8.409 ms8.396 ms8.545
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 50.593 ms8.536 ms8.090 ms8.687
13 >
14 > unn-185-156-45-116.cdn77.com (185.156.45.116) 7.952 ms7.956 ms7.920 ms7.926
15 > vl224.par-itx5-dist-2.cdn77.com (185.156.45.111) 7.906 ms7.890 ms7.917 ms8.105
16 > 166981262.par.cdn77.com (138.199.26.19) 7.912 ms7.876 ms7.893 ms7.846

2023-03-21 11:45:02 - 2023-03-21 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.26), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.174  ms0.146  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.322 ms0.429 ms0.196 ms0.388
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.220 ms0.143 ms0.142 ms0.141
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.543 ms0.548 ms0.465 ms0.456
7 > 10.73.32.132 (10.73.32.132) 0.165 ms0.130 ms0.145 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.584 ms0.602 ms0.624 ms0.863
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.245 ms1.039 ms1.132 ms1.186
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.412 ms4.393 ms4.426 ms4.695
11 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.226) 8.207 ms8.153 ms8.342 ms8.382
12 > 10.200.2.71 (10.200.2.71) 266.031 ms14.508 ms8.068 ms8.223
13 >
14 > unn-185-156-45-114.cdn77.com (185.156.45.114) 7.918 ms7.935 ms7.946 ms7.951
15 > vl221.par-itx5-dist-1.cdn77.com (185.156.45.105) 7.978 ms7.955 ms7.957 ms8.005
16 > 710011804.par.cdn77.com (138.199.26.26) 7.967 ms7.953 ms7.958 ms7.930

2023-03-21 11:30:02 - 2023-03-21 11:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (138.199.26.25), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.174   ms0.139  ms0.108  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 3.345 ms0.366 ms0.472 ms0.380
5 > 10.13.152.126 (10.13.152.126) 0.157 ms0.199 ms0.172 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.481 ms0.444 ms0.367 ms0.509
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.120 ms0.137 ms0.122 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.713 ms0.398 ms0.525 ms0.866
9 > be103.lo