LON1-ERI (EU/UK/London) smokeping node
ANYCAST CDN77 (AS60068 www.cdn77.com IPv4)


2023-06-04 06:00:01 - Now

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.178  ms0.133  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.281 ms0.437 ms0.210 ms0.379
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.227 ms0.170 ms0.123 ms0.134
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.539 ms0.611 ms0.404 ms0.404
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.176 ms0.170 ms0.134 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.771 ms0.632 ms0.678 ms0.754
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.193 ms0.969 ms0.905 ms1.034
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.448 ms5.301 ms5.202 ms5.278
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.300 ms12.118 ms12.153 ms12.213
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.815 ms11.817 ms11.818 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.924 ms11.826 ms11.875 ms11.779
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.020 ms12.046 ms12.018 ms12.052
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.331 ms12.232 ms12.227 ms12.178
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.188 ms12.106 ms12.182 ms12.183

2023-06-04 05:45:01 - 2023-06-04 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.147  ms0.143  ms0.167  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.479 ms0.372 ms0.272 ms0.367
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.174 ms0.170 ms0.130 ms0.130
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.652 ms0.385 ms0.367 ms0.375
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.198 ms0.211 ms0.126 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.029 ms0.662 ms0.557 ms0.489
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.926 ms1.273 ms0.967 ms0.971
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.628 ms4.635 ms4.262 ms4.358
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.473 ms12.263 ms12.232 ms12.149
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.716 ms11.747 ms11.695 ms11.729
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.802 ms11.744 ms11.786 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.041 ms11.946 ms11.968 ms11.971
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.202 ms12.207 ms12.263 ms12.176
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.260 ms12.301 ms12.200 ms12.220

2023-06-04 05:30:01 - 2023-06-04 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.158   ms0.140  ms0.126  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.443 ms0.378 ms0.455 ms0.440
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.169 ms0.172 ms0.124 ms0.119
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.511 ms0.437 ms0.386 ms0.419
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.258 ms0.183 ms0.136 ms0.156
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.661 ms0.830 ms0.641 ms0.531
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.944 ms0.912 ms0.895 ms0.864
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.422 ms4.486 ms4.604 ms4.387
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.095 ms12.199 ms12.098 ms12.293
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.750 ms11.750 ms11.795 ms11.774
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.798 ms11.881 ms11.861 ms11.830
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.100 ms12.006 ms11.981 ms12.039
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.219 ms12.228 ms12.226 ms12.157
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.151 ms12.138 ms12.141 ms12.142

2023-06-04 05:15:01 - 2023-06-04 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.166   ms0.149  ms0.134  ms0.150  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.417 ms0.589 ms0.220 ms0.508
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.184 ms0.175 ms0.131 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.548 ms0.477 ms0.434 ms0.434
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.231 ms0.183 ms0.129 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.893 ms0.799 ms0.958 ms1.082
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.068 ms1.048 ms0.931 ms1.145
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.308 ms4.481 ms5.617 ms4.410
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.343 ms12.144 ms12.139 ms12.101
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.818 ms11.795 ms11.836 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.798 ms11.888 ms11.860
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.085 ms12.087 ms12.024 ms12.106
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.279 ms12.255 ms12.276 ms12.257
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.198 ms12.201 ms12.195 ms12.186

2023-06-04 05:00:01 - 2023-06-04 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.144   ms0.151  ms0.166  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.409 ms0.433 ms0.578 ms0.583
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.152 ms0.158 ms0.128 ms0.152
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.515 ms0.365 ms0.353 ms0.378
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.146 ms0.182 ms0.159 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.575 ms0.541 ms0.644 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.167 ms1.224 ms1.079 ms1.066
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.358 ms4.367 ms5.277 ms4.452
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.170 ms12.509 ms12.407 ms12.240
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.716 ms11.758 ms11.712 ms11.775
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.810 ms11.873 ms11.874 ms11.870
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.146 ms12.090 ms12.091 ms12.107
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.298 ms12.203 ms12.279 ms12.225
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.304 ms12.161 ms12.245 ms12.210

2023-06-04 04:30:02 - 2023-06-04 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.113  ms0.104  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.268 ms0.333 ms0.328 ms0.142
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.153 ms0.139 ms0.144 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.599 ms0.452 ms0.430 ms0.437
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.184 ms0.192 ms0.130 ms0.163
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.882 ms0.697 ms1.124 ms0.733
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.172 ms1.118 ms0.947 ms1.233
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.452 ms4.301 ms4.371 ms4.356
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.677 ms12.437 ms12.233 ms12.085
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.801 ms11.760 ms11.800 ms11.830
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.812 ms11.818 ms11.838 ms11.810
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.957 ms11.969 ms11.976 ms12.043
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.279 ms12.202 ms12.207 ms12.217
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.257 ms12.216 ms12.228 ms12.210

2023-06-04 04:15:01 - 2023-06-04 04:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.178  ms0.171  ms0.171  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.314 ms0.344 ms0.306 ms0.323
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.187 ms0.151 ms0.185 ms0.179
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.502 ms0.574 ms0.419 ms0.435
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.148 ms0.160 ms0.112 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.663 ms0.601 ms0.615 ms0.555
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.932 ms0.895 ms0.808 ms0.782
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.108 ms5.726 ms5.189 ms5.201
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.039 ms12.041 ms12.092 ms12.156
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.733 ms11.889 ms11.897 ms11.777
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.845 ms11.882 ms11.811 ms11.874
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.000 ms12.021 ms12.045 ms12.029
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.151 ms12.130 ms12.166 ms12.180
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.226 ms12.194 ms12.233 ms12.207

2023-06-04 04:00:01 - 2023-06-04 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.138  ms0.139  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.335 ms0.363 ms0.301 ms0.453
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.181 ms0.178 ms0.137 ms0.136
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.503 ms0.421 ms0.399 ms0.398
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.214 ms0.200 ms0.180 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 86.331 ms2.426 ms0.498 ms0.538
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.897 ms1.055 ms0.874 ms0.858
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.344 ms4.420 ms4.338 ms4.373
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.151 ms12.476 ms12.094 ms12.348
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.829 ms11.805 ms11.817 ms11.907
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.815 ms11.797 ms11.771 ms11.878
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.049 ms12.113 ms12.099 ms12.048
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.262 ms12.310 ms12.271 ms12.348
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.271 ms12.243 ms12.305 ms12.249

2023-06-04 03:45:02 - 2023-06-04 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.156  ms0.146  ms0.151  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.154 ms0.432 ms0.098 ms0.368
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.139 ms0.159 ms0.189 ms0.134
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.536 ms0.363 ms0.372 ms0.337
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.207 ms0.140 ms0.134 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.580 ms0.444 ms0.632 ms0.576
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.895 ms0.837 ms0.774 ms0.806
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.292 ms4.292 ms4.274 ms4.255
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.119 ms12.080 ms12.173 ms12.401
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.790 ms11.850 ms11.789 ms11.720
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.852 ms11.766 ms11.769 ms11.817
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.051 ms11.975 ms12.040 ms12.020
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.166 ms12.282 ms12.176 ms12.241
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.186 ms12.169 ms12.202 ms12.189

2023-06-04 03:30:01 - 2023-06-04 03:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.175  ms0.130  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.417 ms0.562 ms0.138 ms0.424
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.159 ms0.133 ms0.124 ms0.126
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.624 ms0.492 ms0.491 ms0.722
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.259 ms0.177 ms0.171 ms0.167
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.971 ms0.898 ms0.741 ms0.981
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.380 ms1.359 ms1.071 ms1.145
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.509 ms5.227 ms5.092 ms5.344
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.090 ms12.230 ms12.112 ms12.278
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.803 ms11.862 ms11.861 ms11.859
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.946 ms11.963 ms11.962 ms11.883
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.113 ms12.167 ms12.103 ms12.000
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.280 ms12.356 ms12.287 ms12.327
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.235 ms12.252 ms12.323 ms12.227

2023-06-04 03:15:01 - 2023-06-04 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.151  ms0.121  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.464 ms0.316 ms0.473 ms0.465
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.166 ms0.148 ms0.143 ms0.141
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.544 ms0.487 ms0.473 ms0.467
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.259 ms0.152 ms0.121 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.871 ms0.634 ms0.638 ms0.683
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.036 ms1.012 ms0.912 ms1.000
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.476 ms4.360 ms4.317 ms4.416
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.305 ms12.211 ms12.399 ms12.471
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.755 ms11.774 ms11.782 ms11.761
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.870 ms11.908 ms11.893 ms11.858
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.067 ms12.123 ms12.075 ms12.097
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.301 ms12.299 ms12.210 ms12.261
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.171 ms12.124 ms12.139 ms12.154

2023-06-04 02:45:01 - 2023-06-04 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.160   ms0.142  ms0.109  ms0.156  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.215 ms0.170 ms0.325 ms0.413
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.182 ms0.158 ms0.123 ms0.140
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.458 ms0.660 ms0.424 ms0.417
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.269 ms0.144 ms0.142 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.821 ms0.641 ms0.784 ms0.759
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.051 ms1.157 ms0.969 ms0.843
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.830 ms5.339 ms5.183 ms5.208
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.183 ms12.294 ms12.262 ms12.180
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.831 ms11.776 ms11.753 ms11.767
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.850 ms11.834 ms11.825 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.040 ms12.076 ms12.092 ms12.036
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.119 ms12.225 ms12.289 ms12.194
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.180 ms12.264 ms12.214 ms12.162

2023-06-04 02:30:02 - 2023-06-04 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.137  ms0.122  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.439 ms0.315 ms0.494 ms0.399
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.180 ms0.148 ms0.126 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.554 ms0.746 ms0.466 ms0.436
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.190 ms0.179 ms0.120 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.804 ms0.823 ms0.679 ms0.584
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.094 ms0.947 ms1.028 ms0.980
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.223 ms5.377 ms5.283 ms5.466
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.339 ms12.278 ms12.349 ms12.222
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.906 ms11.855 ms11.925 ms11.991
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.998 ms11.872 ms11.941 ms11.876
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.180 ms12.201 ms12.104 ms12.155
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.256 ms12.256 ms12.224 ms12.209
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.319 ms12.242 ms12.306 ms12.326

2023-06-04 02:15:01 - 2023-06-04 02:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.256   ms0.150  ms0.132  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.461 ms0.449 ms0.415 ms0.258
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.181 ms0.133 ms0.141 ms0.127
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.665 ms0.722 ms0.486 ms0.429
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.287 ms0.188 ms0.114 ms0.154
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.551 ms0.856 ms0.802 ms0.676
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.076 ms1.234 ms0.953 ms1.072
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.417 ms4.369 ms4.824 ms4.341
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.368 ms12.503 ms12.266 ms12.185
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.811 ms11.848 ms11.758 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.944 ms11.915 ms11.840 ms11.831
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.014 ms12.021 ms11.999 ms12.015
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.208 ms12.198 ms12.148 ms12.228
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.275 ms12.150 ms12.163 ms12.228

2023-06-04 02:00:01 - 2023-06-04 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.149  ms0.122  ms0.107  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.328 ms0.244 ms0.335 ms0.388
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.147 ms0.153 ms0.148 ms0.150
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.432 ms0.444 ms0.425 ms0.419
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.262 ms0.184 ms0.123 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.877 ms0.515 ms0.471 ms0.492
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.145 ms1.069 ms1.031 ms1.100
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.608 ms4.427 ms4.398 ms4.386
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.286 ms11.986 ms12.008 ms12.537
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.795 ms11.742 ms11.787 ms11.800
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.868 ms11.862 ms11.904 ms11.854
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.946 ms11.911 ms12.011 ms11.917
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.234 ms12.206 ms12.212 ms12.166
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.209 ms12.224 ms12.183 ms12.206

2023-06-04 01:45:02 - 2023-06-04 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.152  ms0.137  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.410 ms0.300 ms0.271 ms0.393
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.172 ms0.176 ms0.133 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.486 ms0.642 ms0.438 ms0.398
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.182 ms0.130 ms0.128 ms0.182
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.863 ms1.003 ms1.235 ms1.572
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.951 ms1.250 ms1.044 ms1.099
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.519 ms4.988 ms4.442 ms4.543
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.236 ms12.268 ms12.179 ms12.064
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.886 ms11.868 ms11.856 ms11.811
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.888 ms11.893 ms11.855 ms11.877
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.072 ms12.085 ms12.065 ms12.054
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.263 ms12.420 ms12.269 ms12.224
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.287 ms12.207 ms12.240 ms12.255

2023-06-04 01:30:01 - 2023-06-04 01:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.182  ms0.152  ms0.162  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.358 ms0.496 ms0.264 ms0.190
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.212 ms0.170 ms0.155 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.568 ms0.578 ms0.475 ms0.503
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.158 ms0.233 ms0.153 ms0.108
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.790 ms1.112 ms0.600 ms0.711
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.492 ms1.151 ms1.041 ms1.115
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.472 ms4.489 ms4.329 ms4.531
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.298 ms12.048 ms12.191 ms12.039
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.850 ms11.812 ms11.871 ms11.836
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.823 ms11.978 ms11.814 ms11.826
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.154 ms12.147 ms12.012 ms12.136
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.275 ms12.386 ms12.554 ms12.328
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.233 ms12.182 ms12.173 ms12.166

2023-06-04 01:15:01 - 2023-06-04 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.178  ms0.133  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.372 ms0.281 ms0.448 ms0.461
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.182 ms0.147 ms0.155 ms0.166
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.596 ms0.558 ms0.441 ms0.471
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.185 ms0.168 ms0.130 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.815 ms0.670 ms0.670 ms0.604
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.128 ms0.994 ms0.934 ms1.134
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.328 ms4.494 ms4.356 ms4.424
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.213 ms12.097 ms12.121 ms12.179
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.789 ms11.844 ms11.788 ms11.837
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.899 ms11.833 ms11.776 ms11.875
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.111 ms12.007 ms12.016 ms12.031
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.254 ms12.249 ms12.289 ms12.298
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.249 ms12.139 ms12.244 ms12.100

2023-06-04 01:00:01 - 2023-06-04 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.172  ms0.125  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.365 ms0.344 ms0.198 ms0.266
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.177 ms0.164 ms0.131 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.553 ms0.423 ms0.412 ms0.433
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.201 ms0.218 ms0.195 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.902 ms0.722 ms0.721 ms0.798
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.404 ms1.206 ms1.214 ms1.087
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.202 ms5.222 ms5.077 ms5.196
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.191 ms12.437 ms12.167 ms12.399
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.851 ms11.902 ms11.939 ms11.870
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.918 ms11.889 ms11.950 ms11.995
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.131 ms12.039 ms12.006 ms12.087
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.228 ms12.287 ms12.333 ms12.242
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.217 ms12.279 ms12.216 ms12.253

2023-06-04 00:45:01 - 2023-06-04 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.171  ms0.139  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.258 ms0.153 ms0.288 ms0.125
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.153 ms0.171 ms0.116 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.448 ms0.633 ms0.423 ms0.403
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.160 ms0.149 ms0.137 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.719 ms0.820 ms0.710 ms0.517
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.937 ms1.084 ms0.988 ms0.921
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.580 ms4.702 ms4.532 ms4.467
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.436 ms12.349 ms12.261 ms12.273
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.903 ms11.820 ms11.836 ms11.799
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.938 ms11.819 ms11.945 ms11.966
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.120 ms12.120 ms12.091 ms12.056
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.211 ms12.233 ms12.279 ms12.319
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.295 ms12.277 ms12.267 ms12.278

2023-06-04 00:30:01 - 2023-06-04 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.187  ms0.142  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.357 ms0.359 ms0.432 ms0.164
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.189 ms0.165 ms0.132 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.517 ms0.427 ms0.515 ms0.504
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.220 ms0.184 ms0.124 ms0.182
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.597 ms0.601 ms0.748
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.328 ms1.121 ms1.124 ms1.152
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.428 ms4.523 ms4.640 ms4.415
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.429 ms12.120 ms12.168 ms12.223
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.833 ms11.734 ms11.736 ms11.896
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.905 ms11.828 ms11.842 ms11.805
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.016 ms12.007 ms11.988 ms11.989
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.167 ms12.225 ms12.240 ms12.262
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.251 ms12.264 ms12.183 ms12.248

2023-06-04 00:15:02 - 2023-06-04 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.161  ms0.150  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.277 ms0.339 ms0.331 ms0.423
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.207 ms0.223 ms0.133 ms0.151
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.712 ms0.609 ms0.477 ms0.408
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.204 ms0.243 ms0.156 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.767 ms0.693 ms0.635 ms0.670
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.241 ms1.291 ms1.283 ms1.051
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.689 ms4.521 ms4.599 ms4.514
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.396 ms12.126 ms12.179 ms12.218
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.849 ms11.881 ms11.893 ms11.850
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.947 ms11.942 ms11.951 ms11.955
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.276 ms12.095 ms12.117 ms12.165
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.295 ms12.372 ms12.298 ms12.275
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.389 ms12.361 ms12.327 ms12.276

2023-06-04 00:00:01 - 2023-06-04 00:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.153  ms0.136  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.300 ms0.378 ms0.324 ms0.282
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.152 ms0.189 ms0.127 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.816 ms0.667 ms0.429 ms0.422
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.194 ms0.185 ms0.145 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.000 ms0.632 ms0.551 ms0.474
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.220 ms0.942 ms1.163 ms1.250
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.489 ms5.945 ms5.294 ms
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.300 ms12.261 ms12.281 ms12.290
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.788 ms11.905 ms11.901 ms11.788
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.874 ms11.887 ms11.849 ms11.782
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.081 ms12.128 ms12.046 ms12.025
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.261 ms12.269 ms12.368 ms12.303
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.274 ms12.301 ms12.271 ms12.364

2023-06-03 23:45:01 - 2023-06-04 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.153  ms0.139  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.300 ms0.320 ms0.368 ms0.300
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.158 ms0.165 ms0.135 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.648 ms0.502 ms0.423 ms0.451
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.167 ms0.169 ms0.159 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.824 ms0.881 ms0.795 ms0.721
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.985 ms1.015 ms1.003 ms0.990
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.444 ms4.741 ms4.678 ms4.402
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.156 ms12.337 ms12.027 ms12.109
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.737 ms11.780 ms11.791 ms11.789
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.866 ms11.828 ms11.746 ms11.889
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.049 ms12.045 ms12.066 ms12.014
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.192 ms12.289 ms12.390 ms12.263
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.187 ms12.176 ms12.223 ms12.180

2023-06-03 23:15:01 - 2023-06-03 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.144  ms0.138  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.425 ms0.424 ms0.469 ms0.469
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.168 ms0.156 ms0.137 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.709 ms0.603 ms0.472 ms0.492
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.200 ms0.131 ms0.117 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 22.715 ms0.870 ms1.253 ms0.641
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.234 ms1.148 ms0.922 ms0.976
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.442 ms4.500 ms4.511 ms4.542
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.292 ms12.202 ms12.294 ms12.299
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.916 ms11.841 ms11.840 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.890 ms11.913 ms11.846 ms11.931
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.094 ms12.097 ms12.118 ms12.126
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.324 ms12.313 ms12.269 ms12.249
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.302 ms12.341 ms12.249 ms12.369

2023-06-03 23:00:01 - 2023-06-03 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.174   ms0.140  ms0.117  ms0.114  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.317 ms0.418 ms0.484 ms0.379
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.274 ms0.138 ms0.118 ms0.117
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.790 ms0.692 ms0.466 ms0.494
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.236 ms0.267 ms0.134 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.713 ms0.679 ms0.623 ms0.994
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.065 ms0.939 ms0.841 ms0.888
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.476 ms5.245 ms5.759 ms6.493
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.160 ms12.078 ms12.293 ms12.177
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.844 ms11.833 ms11.852
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.869 ms11.890 ms11.867 ms11.984
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.194 ms12.126 ms12.050 ms11.994
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.249 ms12.239 ms12.318 ms12.214
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.314 ms12.286 ms12.275 ms12.302

2023-06-03 22:45:01 - 2023-06-03 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.278   ms0.206  ms0.141  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.451 ms0.343 ms0.284 ms0.436
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.247 ms0.133 ms0.121 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.553 ms0.603 ms0.573 ms0.451
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.263 ms0.244 ms0.144 ms0.109
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.729 ms0.700 ms0.728 ms0.691
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.248 ms0.943 ms0.930 ms0.862
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.219 ms5.309 ms5.185 ms5.101
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.489 ms12.274 ms12.221 ms12.097
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.805 ms11.817 ms11.845 ms11.816
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.820 ms11.889 ms11.895 ms11.859
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.121 ms12.089 ms12.106 ms12.101
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.210 ms12.203 ms12.101 ms12.267
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.219 ms12.296 ms12.321 ms12.342

2023-06-03 22:30:01 - 2023-06-03 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.160  ms0.124  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.227 ms0.247 ms0.395 ms0.280
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.135 ms0.147 ms0.128 ms0.140
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.499 ms0.415 ms0.448 ms0.426
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.183 ms0.153 ms0.169 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.783 ms0.922 ms0.668 ms0.659
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.407 ms1.382 ms1.372 ms1.292
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.593 ms5.492 ms5.208 ms5.382
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.355 ms12.201 ms12.193 ms12.215
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.838 ms11.768 ms11.775 ms11.880
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.964 ms11.886 ms11.924 ms11.964
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.048 ms12.081 ms12.022 ms12.084
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.313 ms12.304 ms12.325 ms12.362
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.260 ms12.246 ms12.260 ms12.257

2023-06-03 22:15:01 - 2023-06-03 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.187  ms0.149  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.232 ms0.188 ms0.129
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.225 ms0.168 ms0.146 ms0.135
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.631 ms0.484 ms0.770 ms0.478
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.184 ms0.163 ms0.150 ms0.180
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.894 ms0.819 ms0.661 ms0.625
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.963 ms0.997 ms0.927 ms0.852
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 40.385 ms4.381 ms4.385 ms5.042
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.471 ms12.230 ms12.360 ms12.573
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.783 ms11.772 ms11.816 ms11.871
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.855 ms11.931 ms11.822 ms11.811
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.026 ms12.042 ms12.032 ms12.016
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.231 ms12.248 ms12.275 ms12.172
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.298 ms12.251 ms12.276 ms12.280

2023-06-03 22:00:01 - 2023-06-03 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.174   ms0.169  ms0.128  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.453 ms0.259 ms0.411 ms0.477
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.165 ms0.192 ms0.121 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 1.355 ms0.594 ms0.414 ms0.701
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.182 ms0.191 ms0.131 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.712 ms0.674 ms0.617 ms0.630
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.242 ms1.236 ms1.051 ms1.019
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.442 ms4.428 ms4.942 ms4.440
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.053 ms12.231 ms12.184 ms12.227
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.814 ms11.732 ms11.727 ms11.795
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.830 ms11.744 ms11.802 ms11.778
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms12.109 ms11.965 ms12.030
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.159 ms12.198 ms12.317 ms12.243
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.106 ms12.197 ms12.216 ms12.212

2023-06-03 21:45:02 - 2023-06-03 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.163  ms0.110  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.418 ms0.235 ms0.445 ms0.444
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.158 ms0.142 ms0.134
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.521 ms0.415 ms0.428 ms0.394
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.197 ms0.161 ms0.124 ms0.171
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.653 ms0.566 ms0.698 ms0.697
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.163 ms0.981 ms0.971 ms0.987
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.473 ms4.376 ms4.319 ms4.322
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.375 ms12.159 ms12.388 ms12.026
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.722 ms11.776 ms11.842 ms11.788
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.768 ms11.813 ms11.877
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.005 ms12.067 ms11.970 ms11.963
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.214 ms12.223 ms12.226 ms12.217
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.172 ms12.239 ms12.176 ms12.151

2023-06-03 21:30:01 - 2023-06-03 21:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.236   ms0.176  ms0.215  ms0.164  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.359 ms0.234 ms0.307 ms0.385
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.200 ms0.148 ms0.132 ms0.134
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.735 ms0.578 ms0.494 ms0.465
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.150 ms0.158 ms0.135 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.935 ms0.880 ms0.779 ms0.655
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.067 ms0.972 ms1.124 ms1.055
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.387 ms4.351 ms4.512 ms4.572
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.990 ms12.093 ms12.297 ms12.363
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.794 ms11.850 ms11.857 ms11.876
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.915 ms11.839 ms11.793 ms11.782
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.097 ms12.140 ms12.105 ms12.146
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.227 ms12.213 ms12.142 ms12.142
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.180 ms12.246 ms12.243 ms12.243

2023-06-03 21:15:01 - 2023-06-03 21:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.151  ms0.152  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.264 ms0.207 ms0.282 ms0.226
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.143 ms0.139 ms0.156 ms0.188
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.481 ms0.619 ms0.486 ms0.655
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.147 ms0.168 ms0.118 ms0.176
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.874 ms0.650 ms0.622 ms0.807
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.069 ms1.051 ms0.980 ms1.213
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.883 ms4.312 ms4.684 ms4.445
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.171 ms12.265 ms12.187 ms12.246
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.794 ms11.811 ms11.804 ms11.805
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.938 ms11.819 ms11.874 ms11.874
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.050 ms12.062 ms12.069 ms12.077
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.250 ms12.241 ms12.267 ms12.261
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.262 ms12.255 ms12.307 ms12.338

2023-06-03 21:00:01 - 2023-06-03 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.139  ms0.158  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.287 ms0.231 ms0.460 ms0.349
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.205 ms0.158 ms0.144 ms0.143
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.529 ms0.714 ms0.514 ms0.516
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.228 ms0.143 ms0.127 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 34.688 ms29.486 ms0.891 ms0.777
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.040 ms1.306 ms1.256 ms1.074
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.467 ms4.971 ms4.430 ms4.596
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.179 ms12.185 ms12.356 ms12.346
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.863 ms11.859 ms11.914 ms11.777
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.878 ms11.865 ms11.855 ms11.781
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.078 ms12.084 ms12.157 ms12.128
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.295 ms12.289 ms12.398 ms12.380
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.354 ms12.343 ms12.331 ms12.257

2023-06-03 20:45:01 - 2023-06-03 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.109   ms0.130  ms0.160  ms0.169  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.132 ms0.310 ms0.358 ms0.209
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.136 ms0.129 ms0.153 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.552 ms0.634 ms0.462 ms0.823
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.150 ms0.199 ms0.199 ms0.153
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.917 ms0.394 ms0.553 ms0.459
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.070 ms1.161 ms1.001 ms0.874
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.425 ms4.344 ms4.694 ms4.332
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.192 ms12.280 ms12.263 ms12.190
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.841 ms11.842 ms11.906
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.903 ms11.927 ms11.920 ms11.870
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.038 ms12.053 ms12.056
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.213 ms12.274 ms12.237 ms12.355
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.249 ms12.326 ms12.287 ms12.331

2023-06-03 20:30:01 - 2023-06-03 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.221  ms0.124  ms0.158  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.361 ms0.289 ms0.343 ms0.346
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.170 ms0.139 ms0.138 ms0.134
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.555 ms0.565 ms0.446 ms0.504
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.298 ms0.164 ms0.138 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.628 ms0.549 ms0.578 ms0.605
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.057 ms1.121 ms1.202 ms0.962
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.533 ms5.288 ms5.242 ms5.617
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.150 ms12.254 ms12.400 ms12.360
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.800 ms11.829 ms11.852 ms11.852
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.856 ms11.896 ms11.935
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.037 ms12.035 ms12.135 ms12.108
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.287 ms12.271 ms12.216 ms12.262
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.326 ms12.286 ms12.356 ms12.371

2023-06-03 20:00:01 - 2023-06-03 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.140  ms0.131  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.273 ms0.421 ms0.401 ms0.252
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.151 ms0.154 ms0.133 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.437 ms0.425 ms0.445 ms0.424
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.176 ms0.153 ms0.129 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.646 ms0.590 ms0.530 ms0.534
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.974 ms0.951 ms1.246 ms0.875
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.472 ms4.490 ms4.380 ms5.219
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.526 ms12.508 ms12.216 ms12.247
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.799 ms11.734 ms11.760 ms11.847
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.869 ms11.852 ms11.942 ms11.915
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.086 ms12.125 ms12.105 ms12.086
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.275 ms12.331 ms12.346 ms12.272
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.291 ms12.274 ms12.268 ms12.245

2023-06-03 19:30:01 - 2023-06-03 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.260   ms0.213  ms0.154  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.240 ms0.272 ms0.351 ms0.366
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.182 ms0.227 ms0.166 ms0.152
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.800 ms0.683 ms0.482 ms0.472
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.204 ms0.152 ms0.137 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.720 ms0.608 ms0.733 ms0.664
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.109 ms0.811 ms0.852 ms0.956
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.511 ms4.424 ms4.406 ms4.480
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.074 ms11.977 ms12.335 ms12.240
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.803 ms11.833 ms11.849 ms11.784
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.893 ms11.903 ms11.883 ms11.869
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.057 ms11.975 ms12.094 ms12.069
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.249 ms12.187 ms12.303 ms12.194
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.214 ms12.381 ms12.319 ms12.309

2023-06-03 19:15:01 - 2023-06-03 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.156  ms0.132  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.384 ms0.306 ms0.323 ms0.169
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.206 ms0.174 ms0.130 ms0.128
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.669 ms0.732 ms0.493 ms0.417
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.180 ms0.192 ms0.178 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.646 ms0.733 ms0.764 ms0.700
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.039 ms1.253 ms1.285 ms1.160
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 266.534 ms4.614 ms4.645 ms4.583
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.466 ms12.410 ms12.234 ms12.267
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.911 ms11.915 ms11.932 ms11.950
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.965 ms11.893 ms11.866 ms11.953
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.080 ms12.033 ms12.049 ms12.033
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.399 ms12.300 ms12.335 ms12.324
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.372 ms12.314 ms12.306 ms12.288

2023-06-03 19:00:01 - 2023-06-03 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.175  ms0.165  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.382 ms0.212 ms0.427 ms0.388
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.175 ms0.164 ms0.130 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.784 ms0.659 ms0.483 ms0.462
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.222 ms0.239 ms0.129 ms0.143
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.757 ms0.746 ms1.084 ms0.651
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.933 ms0.956 ms0.921 ms1.200
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.089 ms5.091 ms5.444 ms5.160
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.124 ms12.439 ms12.372 ms12.143
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.750 ms11.783 ms11.775 ms11.830
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.860 ms11.822 ms11.869 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.033 ms12.053 ms12.050 ms12.039
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.214 ms12.249 ms12.202 ms12.231
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.227 ms12.235 ms12.276 ms12.324

2023-06-03 18:45:01 - 2023-06-03 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.195  ms0.120  ms0.104  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.445 ms0.360 ms0.445
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.189 ms0.168 ms0.133 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.505 ms0.371 ms0.411 ms0.403
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.171 ms0.159 ms0.130 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.793 ms0.666 ms0.670 ms0.719
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.137 ms1.366 ms1.164 ms1.116
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 31.729 ms4.474 ms4.547 ms4.554
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.347 ms12.315 ms12.319 ms12.352
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.851 ms11.804 ms11.819 ms11.857
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.949 ms11.897 ms11.904 ms11.935
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.104 ms12.129 ms12.043 ms12.095
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.278 ms12.298 ms12.272 ms12.302
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.276 ms12.265 ms12.238 ms12.278

2023-06-03 18:30:01 - 2023-06-03 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.193  ms0.167  ms0.192  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.437 ms0.358 ms0.325 ms0.383
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.209 ms0.166 ms0.136 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.617 ms0.490 ms0.748 ms0.518
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.279 ms0.251 ms0.122 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.782 ms0.640 ms0.610 ms0.702
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.423 ms1.054 ms1.143 ms1.020
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.565 ms5.553 ms5.616 ms5.791
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.129 ms12.302 ms12.255 ms12.426
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.902 ms11.813 ms11.862 ms11.840
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.840 ms11.877 ms11.885
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.136 ms12.092 ms12.103 ms12.180
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.226 ms12.219 ms12.202 ms12.215
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.276 ms12.250 ms12.270 ms12.269

2023-06-03 18:15:01 - 2023-06-03 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.283   ms0.156  ms0.134  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.498 ms0.290 ms0.351 ms0.498
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.164 ms0.145 ms0.132 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.839 ms0.600 ms0.549 ms0.482
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.168 ms0.150 ms0.133 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.750 ms0.708 ms0.742 ms0.679
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.187 ms1.261 ms1.018 ms1.213
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 5.041 ms4.473 ms4.447 ms4.496
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.303 ms12.187 ms12.581 ms12.255
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.938 ms11.891 ms11.750 ms11.779
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.953 ms11.903 ms11.951 ms12.018
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.170 ms12.197 ms12.107 ms12.112
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.362 ms12.253 ms12.256 ms12.351
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.311 ms12.351 ms12.317 ms12.344

2023-06-03 18:00:01 - 2023-06-03 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.192  ms0.173  ms0.169  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.309 ms0.438 ms0.377 ms0.536
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.162 ms0.132 ms0.124 ms0.134
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.718 ms0.594 ms0.806 ms0.541
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.190 ms0.177 ms0.129 ms0.153
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.799 ms0.657 ms0.626 ms0.599
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.249 ms1.028 ms1.471 ms1.046
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.422 ms4.905 ms4.494 ms4.472
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.248 ms12.543 ms12.366 ms12.141
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.935 ms11.830 ms11.836 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.856 ms11.769 ms11.826 ms11.855
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.080 ms12.052 ms12.110 ms12.124
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.298 ms12.234 ms12.307 ms12.311
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.154 ms12.207 ms12.184 ms12.236

2023-06-03 17:45:01 - 2023-06-03 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.149  ms0.133  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.351 ms0.407 ms0.315 ms0.164
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.209 ms0.171 ms0.142 ms0.157
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.833 ms0.634 ms0.420 ms0.374
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.278 ms0.175 ms0.141 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.051 ms0.781 ms0.643 ms0.722
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.131 ms0.991 ms1.137 ms1.169
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.892 ms4.556 ms4.489 ms4.631
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.304 ms12.390 ms12.282 ms12.204
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.873 ms11.887 ms11.914 ms11.938
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.937 ms11.841 ms11.914 ms11.956
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.133 ms12.112 ms12.064 ms12.057
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.310 ms12.214 ms12.259 ms12.333
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.257 ms12.275 ms12.274 ms12.276

2023-06-03 17:30:01 - 2023-06-03 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.264  ms0.111  ms0.158  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.440 ms0.205 ms0.392 ms0.210
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.153 ms0.197 ms0.166 ms0.163
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.516 ms0.483 ms0.475 ms0.482
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.160 ms0.136 ms0.159 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.668 ms0.702 ms0.753 ms0.663
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.948 ms1.235 ms1.422 ms1.453
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.366 ms5.630 ms6.400 ms5.730
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.546 ms12.153 ms12.236 ms12.321
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.884 ms11.833 ms11.798 ms11.858
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.882 ms11.836 ms11.907
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.123 ms12.028 ms12.101 ms12.101
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.264 ms12.225 ms12.218 ms12.265
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.356 ms12.300 ms12.340 ms12.371

2023-06-03 17:00:02 - 2023-06-03 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.134  ms0.144  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.303 ms0.222 ms0.235 ms0.291
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.266 ms0.188 ms0.127 ms0.127
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.785 ms0.606 ms0.428 ms0.410
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.173 ms0.146 ms0.132 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.930 ms0.748 ms0.670 ms0.673
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.006 ms1.091 ms1.013 ms0.976
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.393 ms4.415 ms4.352 ms4.297
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.162 ms12.094 ms12.068 ms12.061
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.784 ms11.783 ms11.842 ms11.730
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.787 ms11.808 ms11.824 ms11.791
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.059 ms12.061 ms11.992 ms12.008
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.182 ms12.154 ms12.140 ms12.189
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.258 ms12.247 ms12.209 ms12.214

2023-06-03 16:45:01 - 2023-06-03 17:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.145  ms0.122  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.231 ms0.451 ms0.363 ms0.225
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.131 ms0.141 ms0.121 ms0.120
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.484 ms0.509 ms0.709 ms0.454
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.175 ms0.150 ms0.132 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.907 ms0.617 ms0.652 ms0.595
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.298 ms1.206 ms1.059 ms1.004
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.285 ms5.151 ms6.573 ms5.200
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.182 ms12.247 ms12.269 ms12.191
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.791 ms11.765 ms11.785 ms11.793
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.853 ms11.875 ms11.877 ms11.895
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.081 ms12.110 ms12.084 ms12.080
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.256 ms12.244 ms12.233 ms12.237
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.248 ms12.298 ms12.243 ms12.212

2023-06-03 16:30:01 - 2023-06-03 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.207  ms0.154  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.393 ms0.412 ms0.363 ms0.576
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.194 ms0.191 ms0.165 ms0.158
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.567 ms0.467 ms0.488 ms0.416
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.190 ms0.194 ms0.164 ms0.206
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.831 ms0.775 ms0.622 ms0.586
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.204 ms1.428 ms1.276 ms1.088
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.323 ms5.179 ms5.226 ms5.253
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.490 ms12.315 ms12.363 ms12.541
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.746 ms11.719 ms11.719 ms11.739
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.866 ms11.807 ms11.787 ms11.822
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.015 ms12.048 ms12.103 ms11.994
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.210 ms12.179 ms12.200 ms12.216
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.240 ms12.256 ms12.279 ms12.256

2023-06-03 16:15:01 - 2023-06-03 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.208  ms0.141  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.307 ms0.379 ms0.297 ms0.404
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.194 ms0.245 ms0.168 ms0.158
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.523 ms0.660 ms0.564 ms0.518
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.174 ms0.134 ms0.134 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.613 ms0.581 ms0.579 ms0.482
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.935 ms1.268 ms1.028 ms1.016
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 9.128 ms6.008 ms5.272 ms5.330
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.352 ms12.172 ms12.238 ms12.142
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.890 ms11.787 ms11.906 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.878 ms11.980 ms11.888 ms11.925
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.107 ms12.154 ms12.137 ms12.048
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.264 ms12.239 ms12.190 ms12.159
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.265 ms12.261 ms12.310 ms12.347

2023-06-03 16:00:01 - 2023-06-03 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.157  ms0.139  ms0.145  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.467 ms0.534 ms0.623 ms0.533
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.176 ms0.167 ms0.160 ms0.138
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.749 ms0.494 ms0.470 ms0.456
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.191 ms0.180 ms0.133 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.851 ms0.840 ms0.730 ms0.599
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.124 ms1.042 ms1.140 ms1.160
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.643 ms5.425 ms5.939 ms5.947
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.268 ms12.275 ms12.197 ms12.154
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.807 ms11.840 ms11.830 ms12.010
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.940 ms11.836 ms11.805 ms11.814
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.098 ms12.071 ms12.120 ms12.093
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.264 ms12.200 ms12.340 ms12.243
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.205 ms12.302 ms12.354 ms12.288

2023-06-03 15:30:01 - 2023-06-03 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.148  ms0.132  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.280 ms0.435 ms0.317 ms0.300
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.151 ms0.164 ms0.130 ms0.132
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.518 ms0.575 ms0.391 ms0.426
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.153 ms0.193 ms0.131 ms0.139
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.778 ms1.031 ms0.825 ms0.783
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.017 ms0.874 ms0.836 ms1.088
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.430 ms4.388 ms4.772 ms4.425
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.458 ms12.246 ms12.268 ms12.363
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.816 ms11.751 ms11.728 ms11.857
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.823 ms11.844 ms11.790 ms11.844
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.000 ms12.030 ms12.013 ms11.971
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.221 ms12.248 ms12.158 ms12.145
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.197 ms12.177 ms12.147 ms12.145

2023-06-03 15:15:01 - 2023-06-03 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.260  ms0.136  ms0.188  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.287 ms0.356 ms0.298 ms0.416
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.202 ms0.183 ms0.126 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.466 ms0.572 ms0.417 ms0.413
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.206 ms0.187 ms0.122 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.809 ms0.642 ms0.645 ms0.566
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.366 ms1.024 ms0.988 ms0.989
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.416 ms5.961 ms5.309 ms5.505
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.440 ms12.212 ms12.347 ms12.317
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.826 ms11.778 ms11.792 ms11.828
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.941 ms11.918 ms11.908 ms11.897
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.125 ms12.035 ms12.052 ms12.188
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.270 ms12.290 ms12.341 ms12.263
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.271 ms12.307 ms12.343 ms12.315

2023-06-03 15:00:01 - 2023-06-03 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.170  ms0.105  ms0.099  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.368 ms0.286 ms0.292 ms0.413
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.259 ms0.150 ms0.135 ms0.123
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.460 ms0.720 ms0.480 ms0.439
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.212 ms0.149 ms0.129 ms0.142
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.674 ms0.708 ms0.742 ms0.741
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.387 ms1.155 ms1.106 ms1.170
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.792 ms5.496 ms5.220 ms5.094
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.205 ms12.243 ms12.174 ms12.198
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.765 ms11.750 ms11.863 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.847 ms11.818 ms11.847 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.125 ms12.051 ms12.103 ms
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.279 ms12.302 ms12.306 ms12.348
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.328 ms12.276 ms12.328 ms12.204

2023-06-03 14:45:01 - 2023-06-03 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.293   ms0.194  ms0.146  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.397 ms0.422 ms0.470 ms0.441
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.179 ms0.167 ms0.149 ms0.154
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.500 ms0.425 ms0.419 ms0.410
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.320 ms0.214 ms0.152 ms0.150
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.828 ms0.912 ms0.848 ms0.640
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.122 ms1.105 ms0.988 ms0.961
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.514 ms4.655 ms4.544 ms4.428
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.110 ms12.129 ms12.158 ms12.233
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.799 ms11.778 ms11.966 ms11.937
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.796 ms11.899 ms11.952 ms11.868
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.083 ms12.124 ms12.117 ms12.131
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.217 ms12.215 ms12.182 ms12.218
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.222 ms12.206 ms12.310 ms12.289

2023-06-03 14:30:01 - 2023-06-03 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.280   ms0.146  ms0.118  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.229 ms0.391 ms0.393 ms0.251
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.148 ms0.222 ms0.126 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.725 ms0.658 ms0.430 ms0.415
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.192 ms0.216 ms0.122 ms0.156
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.923 ms0.671 ms0.701 ms0.738
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.999 ms1.026 ms1.090 ms0.972
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.538 ms4.694 ms4.383 ms4.434
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.258 ms12.372 ms12.018 ms12.218
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.822 ms11.695 ms11.834 ms11.819
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.859 ms11.782 ms11.796 ms11.711
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.053 ms11.974 ms12.058 ms12.003
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.212 ms12.253 ms12.208 ms12.183
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.257 ms12.273 ms12.277 ms12.236

2023-06-03 14:15:01 - 2023-06-03 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.155   ms0.143  ms0.131  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.290 ms0.428 ms0.205 ms0.380
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.168 ms0.173 ms0.161 ms0.159
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.542 ms0.535 ms0.401 ms0.379
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.152 ms0.184 ms0.126 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.573 ms0.660 ms0.552 ms0.524
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.992 ms1.209 ms0.924 ms1.096
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 42.216 ms57.278 ms5.439 ms5.585
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.198 ms12.342 ms12.442 ms12.586
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.857 ms11.796 ms11.760 ms11.802
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.840 ms11.768 ms11.786 ms11.849
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.121 ms12.119 ms12.004 ms12.082
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.288 ms12.207 ms12.251 ms12.323
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.419 ms12.311 ms12.274 ms12.330

2023-06-03 14:00:01 - 2023-06-03 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.161  ms0.125  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.526 ms0.214 ms0.202 ms0.395
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.160 ms0.179 ms0.153 ms0.170
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.566 ms0.449 ms0.538 ms0.481
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.192 ms0.172 ms0.146 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.675 ms0.789 ms0.661 ms0.633
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.411 ms1.327 ms1.131 ms1.222
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.432 ms4.377 ms4.382 ms4.458
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.444 ms12.282 ms12.427 ms12.253
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.739 ms11.745 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.818 ms11.864 ms11.857 ms11.837
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.139 ms12.044 ms12.074 ms12.103
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.274 ms12.192 ms12.190 ms12.226
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.227 ms12.199 ms12.229 ms12.211

2023-06-03 13:45:01 - 2023-06-03 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.194  ms0.129  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.259 ms0.350 ms0.581 ms0.538
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.208 ms0.213 ms0.147 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.518 ms0.551 ms0.486 ms0.469
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.187 ms0.164 ms0.116 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.921 ms0.843 ms0.784 ms0.803
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.960 ms1.046 ms1.037 ms1.039
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.498 ms4.462 ms4.364 ms4.385
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.286 ms12.502 ms12.072 ms12.467
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.926 ms11.830 ms11.802 ms11.818
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.839 ms11.891 ms11.835 ms11.868
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.082 ms12.077 ms12.102 ms11.965
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.257 ms12.213 ms12.212 ms12.153
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.108 ms12.231 ms12.219 ms12.277

2023-06-03 13:30:01 - 2023-06-03 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.278   ms0.162  ms0.148  ms0.114  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.476 ms0.488 ms0.449 ms0.343
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.158 ms0.148 ms0.129 ms0.148
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.428 ms0.616 ms0.479 ms0.417
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.223 ms0.169 ms0.151 ms0.211
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.028 ms0.777 ms0.727 ms0.804
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.207 ms0.989 ms1.022 ms1.112
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.691 ms5.601 ms5.343 ms5.242
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.215 ms12.333 ms12.242 ms12.173
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.950 ms11.896 ms11.821 ms11.916
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.965 ms11.994 ms11.877 ms11.970
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.102 ms17.607 ms20.966 ms12.104
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.263 ms12.198 ms12.124 ms12.203
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.264 ms12.220 ms12.207 ms12.263

2023-06-03 13:15:01 - 2023-06-03 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.154  ms0.128  ms0.106  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.478 ms0.500 ms0.280 ms0.424
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.171 ms0.181 ms0.149 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.610 ms0.592 ms0.419 ms
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.196 ms0.178 ms0.124 ms0.167
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.998 ms0.870 ms0.667 ms0.580
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.945 ms0.992 ms1.043 ms1.021
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.374 ms5.131 ms4.963 ms5.009
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.372 ms12.622 ms12.123 ms12.082
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.839 ms11.890 ms11.817 ms11.824
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.960 ms11.901 ms11.985 ms11.977
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.130 ms12.127 ms12.112 ms12.075
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.318 ms12.161 ms12.169 ms12.230
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.256 ms12.299 ms12.274 ms12.317

2023-06-03 12:45:01 - 2023-06-03 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.247   ms0.211  ms0.144  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.328 ms0.299 ms0.448 ms0.328
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.165 ms0.172 ms0.152 ms0.153
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.730 ms0.566 ms0.478 ms0.462
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.180 ms0.178 ms0.121 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.927 ms0.803 ms0.772 ms0.558
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.111 ms1.125 ms0.953 ms1.385
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.426 ms6.071 ms5.518 ms5.255
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.293 ms12.250 ms12.151 ms12.240
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.800 ms11.844 ms11.846 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.865 ms11.899 ms11.852 ms11.818
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.039 ms12.135 ms12.062 ms12.121
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.296 ms12.308 ms12.263 ms12.198
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.182 ms12.261 ms12.254 ms12.212

2023-06-03 12:30:01 - 2023-06-03 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.213  ms0.155  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.408 ms0.438 ms0.401
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.243 ms0.194 ms0.146 ms0.125
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.910 ms0.772 ms0.506 ms0.518
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.288 ms0.199 ms0.114 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.004 ms0.800 ms0.931 ms0.809
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.017 ms0.923 ms0.909 ms0.946
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.641 ms5.370 ms5.116 ms5.807
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.176 ms12.213 ms12.332 ms12.287
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.908 ms11.813 ms11.791 ms11.917
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.899 ms11.911 ms11.958 ms11.988
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.211 ms12.028 ms12.104 ms12.171
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.315 ms12.250 ms12.286 ms12.348
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.324 ms12.285 ms12.244 ms12.269

2023-06-03 12:15:01 - 2023-06-03 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.192  ms0.155  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.387 ms0.249 ms0.416 ms0.420
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.170 ms0.166 ms0.139 ms0.122
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.768 ms0.610 ms0.381 ms0.451
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.191 ms0.140 ms0.136 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.891 ms0.614 ms0.616 ms0.595
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.154 ms1.023 ms0.975 ms0.993
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.468 ms5.381 ms5.512 ms5.562
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.121 ms12.179 ms12.168 ms12.382
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.794 ms11.787 ms11.836 ms11.822
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.869 ms11.829 ms11.924
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.032 ms12.069 ms12.023 ms12.117
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.238 ms12.303 ms12.327 ms12.290
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.279 ms12.234 ms12.253 ms12.242

2023-06-03 12:00:01 - 2023-06-03 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.371   ms0.204  ms0.222  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.257 ms0.493 ms0.271 ms0.418
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.281 ms0.168 ms0.127 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.486 ms0.573 ms0.452 ms0.497
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.173 ms0.173 ms0.129 ms0.178
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.787 ms0.704 ms0.756 ms0.706
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.887 ms0.956 ms1.095 ms0.917
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.425 ms4.496 ms4.520 ms4.716
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.305 ms12.483 ms12.345 ms12.569
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.957 ms11.873 ms11.811 ms11.867
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.977 ms11.958 ms11.957 ms11.948
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.129 ms12.152 ms12.170 ms12.098
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.390 ms12.358 ms12.374 ms12.346
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.391 ms12.348 ms12.288 ms12.347

2023-06-03 11:45:01 - 2023-06-03 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.243   ms0.163  ms0.145  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.460 ms0.183 ms0.357 ms0.326
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.161 ms0.162 ms0.161 ms0.136
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.625 ms0.459 ms0.440 ms0.440
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.193 ms0.209 ms0.144 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.039 ms0.760 ms0.771 ms0.605
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.315 ms1.258 ms1.288 ms1.237
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.418 ms4.405 ms4.360 ms4.377
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.506 ms12.157 ms12.289 ms12.411
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.801 ms11.768 ms11.840 ms11.883
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.910 ms11.753 ms11.919 ms11.915
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.058 ms12.051 ms12.055 ms12.073
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.289 ms12.129 ms12.155 ms12.187
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.182 ms12.233 ms12.199 ms12.173

2023-06-03 11:30:01 - 2023-06-03 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.162  ms0.154  ms0.175  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.402 ms0.213 ms0.360 ms0.377
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.260 ms0.165 ms0.123 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.493 ms0.443 ms0.651 ms0.426
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.234 ms0.247 ms0.141 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 25.247 ms0.615 ms0.729 ms0.562
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.096 ms0.984 ms1.025 ms0.960
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.524 ms4.439 ms4.502 ms4.809
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.298 ms12.174 ms12.304 ms12.236
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.877 ms11.881 ms11.923 ms11.954
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.988 ms11.868 ms11.946 ms12.058
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.213 ms12.116 ms12.119 ms12.211
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.279 ms12.367 ms12.314 ms12.342
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.330 ms12.408 ms12.387 ms12.380

2023-06-03 11:00:01 - 2023-06-03 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.231  ms0.140  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.376 ms0.347 ms0.264 ms0.422
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.253 ms0.176 ms0.153 ms0.150
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.734 ms0.593 ms0.716 ms0.431
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.270 ms0.215 ms0.132 ms0.135
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.859 ms0.662 ms0.627 ms0.614
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.004 ms0.912 ms0.901 ms0.959
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.433 ms5.332 ms7.605 ms5.535
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.242 ms12.218 ms12.382 ms12.357
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.877 ms11.772 ms11.890 ms11.859
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.924 ms11.885 ms11.867 ms11.890
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.145 ms12.085 ms12.061 ms12.228
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.275 ms12.193 ms12.271 ms12.264
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.300 ms12.258 ms12.182 ms12.226

2023-06-03 10:45:01 - 2023-06-03 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.168  ms0.159  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.404 ms0.188 ms0.300 ms0.358
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.189 ms0.160 ms0.124 ms0.117
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.513 ms0.468 ms0.473 ms0.401
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.210 ms0.194 ms0.131 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.746 ms0.703 ms0.647 ms0.750
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.035 ms1.083 ms1.175 ms1.106
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.354 ms5.431 ms5.097 ms5.405
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.074 ms12.080 ms12.030 ms12.136
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.759 ms11.778 ms11.740 ms11.800
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.795 ms11.767 ms11.792 ms11.792
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.988 ms12.104 ms12.024 ms12.040
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.306 ms12.107 ms12.094 ms12.204
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.267 ms12.259 ms12.179 ms12.234

2023-06-03 10:30:01 - 2023-06-03 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.230   ms0.152  ms0.135  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.513 ms0.408 ms0.264 ms0.414
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.183 ms0.175 ms0.127 ms0.127
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.815 ms0.630 ms0.440 ms0.403
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.179 ms0.135 ms0.124 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.609 ms0.572 ms0.803 ms0.749
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.133 ms1.092 ms1.040 ms1.220
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.429 ms4.526 ms4.435 ms4.480
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.270 ms12.538 ms12.269 ms12.052
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.872 ms11.835 ms11.814 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.813 ms11.835 ms11.841 ms11.946
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.107 ms12.056 ms12.104 ms12.068
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.384 ms12.302 ms12.270 ms12.321
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.291 ms12.290 ms12.247 ms12.262

2023-06-03 10:15:01 - 2023-06-03 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.188   ms0.283  ms0.126  ms0.183  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.193 ms0.278 ms0.394 ms0.312
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.161 ms0.144 ms0.140 ms0.116
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.559 ms0.472 ms0.618 ms0.389
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.142 ms0.147 ms0.127 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.452 ms0.481 ms0.584 ms0.672
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.944 ms1.074 ms0.871 ms0.857
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.482 ms4.644 ms4.446 ms4.383
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.021 ms12.063 ms12.306 ms12.173
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.788 ms11.736 ms11.732 ms11.718
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.785 ms11.815 ms11.797 ms11.885
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.010 ms12.017 ms11.964 ms12.006
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.190 ms12.233 ms12.139 ms12.107
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.198 ms12.218 ms12.228 ms12.278

2023-06-03 10:00:01 - 2023-06-03 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.146  ms0.116  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.260 ms0.515 ms0.413 ms0.275
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.147 ms0.149 ms0.134 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.605 ms0.654 ms0.466 ms0.439
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.170 ms0.156 ms0.115 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.761 ms0.787 ms0.603 ms0.481
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.516 ms1.219 ms1.024 ms1.063
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.710 ms4.517 ms4.516 ms4.735
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.201 ms12.240 ms12.221 ms12.378
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.916 ms11.827 ms11.842 ms11.820
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.035 ms11.985 ms11.956 ms12.050
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.150 ms12.150 ms12.204 ms12.114
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.340 ms12.226 ms12.347 ms12.331
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.316 ms12.297 ms12.305 ms12.325

2023-06-03 09:45:01 - 2023-06-03 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.129  ms0.124  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.251 ms0.274 ms0.401 ms0.399
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.213 ms0.149 ms0.155 ms0.168
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.661 ms0.637 ms0.639 ms0.624
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.372 ms0.180 ms0.119 ms0.115
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.806 ms0.823 ms0.846 ms0.628
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.089 ms1.229 ms1.002 ms0.928
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.418 ms7.985 ms5.595 ms5.676
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.436 ms12.173 ms12.342 ms12.484
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.812 ms11.899 ms11.809 ms11.820
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.934 ms11.873 ms11.890 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.118 ms11.977 ms12.121 ms12.112
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.312 ms12.318 ms12.317 ms12.283
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.345 ms12.382 ms12.269 ms12.138

2023-06-03 09:30:01 - 2023-06-03 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.196  ms0.155  ms0.159  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.499 ms0.268 ms0.450 ms0.514
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.164 ms0.187 ms0.180 ms0.159
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.627 ms0.587 ms0.524 ms0.505
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.335 ms0.184 ms0.189 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.740 ms0.715 ms0.805 ms0.689
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.335 ms1.181 ms1.112 ms1.062
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.368 ms4.286 ms4.551 ms4.415
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.261 ms12.209 ms12.291 ms12.155
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.836 ms11.744 ms11.849 ms11.812
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.779 ms11.826 ms11.892 ms11.853
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.112 ms12.029 ms12.085 ms12.069
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.296 ms12.192 ms12.226 ms12.223
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.279 ms12.215 ms12.186 ms12.213

2023-06-03 09:15:01 - 2023-06-03 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.210  ms0.171  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.296 ms0.245 ms0.244 ms0.312
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.178 ms0.192 ms0.149 ms0.132
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.548 ms0.644 ms0.471 ms0.402
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.268 ms0.258 ms0.171 ms0.155
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.972 ms0.781 ms0.697 ms0.707
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.381 ms0.943 ms0.966 ms0.966
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.935 ms5.854 ms5.451 ms5.361
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.265 ms12.470 ms12.233 ms12.619
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.789 ms11.865 ms11.858 ms11.879
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.873 ms11.915 ms12.018 ms11.882
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.118 ms12.072 ms12.084 ms12.068
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.269 ms12.214 ms12.356 ms12.265
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.245 ms12.315 ms12.270 ms12.313

2023-06-03 09:00:01 - 2023-06-03 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.198  ms0.122  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.372 ms0.450 ms0.153 ms0.327
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.190 ms0.174 ms0.151 ms0.127
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.669 ms0.621 ms0.455 ms0.585
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.205 ms0.183 ms0.151 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.612 ms0.589 ms0.473 ms0.529
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.150 ms1.179 ms0.946 ms1.110
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.513 ms4.406 ms4.361 ms4.371
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.546 ms12.297 ms12.127 ms12.248
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.770 ms11.784 ms11.815 ms11.859
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.871 ms11.884 ms11.828 ms11.817
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.018 ms11.956 ms11.950 ms12.021
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.184 ms12.227 ms12.295 ms12.351
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.232 ms12.199 ms12.278 ms12.274

2023-06-03 08:45:01 - 2023-06-03 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.268   ms0.182  ms0.133  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.296 ms0.427 ms0.378 ms0.222
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.133 ms0.184 ms0.161 ms0.144
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.432 ms0.684 ms0.458 ms0.464
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.237 ms0.148 ms0.129 ms0.149
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.931 ms0.791 ms0.689 ms0.682
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.981 ms0.998 ms1.133 ms0.967
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.491 ms8.833 ms6.006 ms5.847
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.135 ms12.117 ms12.370 ms12.170
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.811 ms11.824 ms11.882 ms11.851
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.852 ms11.883 ms11.953 ms11.880
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.099 ms12.038 ms12.059 ms12.077
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.173 ms12.131 ms12.179 ms12.257
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.200 ms12.225 ms12.189 ms12.240

2023-06-03 08:30:01 - 2023-06-03 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.261   ms0.148  ms0.124  ms0.099  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.415 ms0.511 ms0.321 ms0.283
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.182 ms0.195 ms0.150 ms0.122
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.538 ms0.484 ms0.472 ms0.478
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.327 ms0.249 ms0.129 ms0.112
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.822 ms0.718 ms0.654 ms0.651
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.117 ms1.055 ms1.031 ms1.008
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.629 ms4.570 ms4.691 ms4.573
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.600 ms12.356 ms12.274 ms12.185
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.901 ms11.965 ms11.981 ms11.945
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.889 ms11.917 ms11.900 ms11.933
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.125 ms12.172 ms12.053 ms12.182
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.382 ms12.403 ms12.319 ms12.312
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.349 ms12.345 ms12.367 ms12.297

2023-06-03 07:45:01 - 2023-06-03 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.152  ms0.105  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.424 ms0.402 ms0.337 ms0.435
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.217 ms0.146 ms0.141 ms0.123
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.531 ms0.604 ms0.453 ms0.485
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.207 ms0.148 ms0.137 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.609 ms0.551 ms0.653 ms0.703
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.322 ms1.169 ms0.973 ms1.155
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.099 ms5.056 ms6.145 ms5.616
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.230 ms12.218 ms12.342 ms12.234
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.745 ms11.811 ms11.878 ms11.900
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.910 ms11.901 ms11.875 ms11.951
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.060 ms12.215 ms12.179 ms12.001
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.259 ms12.291 ms12.394 ms12.252
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.285 ms12.278 ms12.187 ms12.271

2023-06-03 07:30:01 - 2023-06-03 07:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.154  ms0.125  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.440 ms0.317 ms0.299 ms0.384
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.210 ms0.174 ms0.132 ms0.143
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.513 ms0.559 ms0.462 ms0.458
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.161 ms0.136 ms0.127 ms0.150
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.813 ms0.727 ms1.187 ms0.945
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.082 ms1.161 ms1.101 ms1.013
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.749 ms4.364 ms4.287 ms4.452
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.482 ms12.182 ms12.218 ms12.244
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.775 ms11.771 ms11.870 ms11.756
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.833 ms11.757 ms11.860 ms11.873
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.061 ms11.958 ms12.037 ms12.057
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.218 ms12.266 ms12.323 ms12.355
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.319 ms12.275 ms12.232 ms12.313

2023-06-03 07:15:01 - 2023-06-03 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.154   ms0.146  ms0.122  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.129 ms0.239 ms0.195 ms0.328
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.125 ms0.123 ms0.129 ms0.173
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.466 ms0.636 ms0.422 ms
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.163 ms0.148 ms0.118 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.966 ms0.745 ms0.650 ms0.671
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.891 ms1.023 ms0.893 ms0.872
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.602 ms7.769 ms6.706 ms5.350
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.172 ms12.039 ms12.179 ms12.360
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.824 ms11.821 ms11.770 ms11.841
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.829 ms11.821 ms11.804 ms11.853
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms12.101 ms12.019 ms12.060
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.263 ms12.219 ms12.195 ms12.213
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.229 ms12.301 ms12.266 ms12.301

2023-06-03 06:45:01 - 2023-06-03 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.215  ms0.151  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.269 ms0.231 ms0.427 ms0.164
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.230 ms0.180 ms0.147 ms0.133
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.782 ms0.586 ms0.715 ms0.651
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.227 ms0.181 ms0.127 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.673 ms0.597 ms0.578 ms0.875
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.933 ms1.033 ms1.042 ms1.062
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.716 ms4.411 ms4.388 ms4.773
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.037 ms12.225 ms12.177 ms12.357
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.787 ms11.825 ms11.835 ms11.862
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.779 ms11.840 ms11.822 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.011 ms12.037 ms12.005 ms12.010
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.271 ms12.280 ms12.184 ms12.225
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.195 ms12.239 ms12.221 ms12.139

2023-06-03 06:15:01 - 2023-06-03 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.257   ms0.209  ms0.137  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.384 ms0.379 ms0.308
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.192 ms0.165 ms0.127 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.627 ms0.498 ms0.392 ms0.420
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.172 ms0.139 ms0.152 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.896 ms0.687 ms0.643 ms0.585
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.223 ms1.078 ms1.091 ms1.075
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.483 ms4.947 ms4.490 ms4.520
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.202 ms12.280 ms12.586 ms12.608
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.822 ms11.897 ms11.879 ms11.889
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.889 ms11.975 ms11.894 ms11.950
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.118 ms12.104 ms12.169 ms12.170
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.336 ms12.344 ms12.300 ms12.308
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.306 ms12.267 ms12.290 ms12.293

2023-06-03 06:00:01 - 2023-06-03 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.204   ms0.149  ms0.160  ms0.159  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.337 ms0.441 ms0.376 ms0.230
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.166 ms0.186 ms0.138 ms0.129
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.614 ms0.578 ms0.445 ms0.462
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.215 ms0.147 ms0.127 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.964 ms0.726 ms1.048 ms0.783
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.197 ms1.310 ms1.185 ms1.194
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.629 ms4.394 ms4.399 ms4.394
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.176 ms12.187 ms12.093 ms12.117
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.809 ms11.794 ms11.765 ms11.779
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.860 ms11.902 ms11.909 ms11.817
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.030 ms11.989 ms12.076 ms12.058
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.325 ms12.213 ms12.263 ms12.207
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.351 ms12.405 ms12.339 ms12.326

2023-06-03 05:30:01 - 2023-06-03 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.141   ms0.125  ms0.121  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.213 ms0.260 ms0.155 ms0.354
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.135 ms0.126 ms0.129 ms0.138
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.398 ms0.547 ms0.437 ms0.839
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.222 ms0.201 ms0.183 ms0.186
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.478 ms0.430 ms0.600 ms0.549
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.842 ms1.092 ms0.782 ms1.020
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.118 ms6.193 ms6.648 ms5.679
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.100 ms12.150 ms11.986 ms12.311
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.781 ms11.785 ms11.791 ms11.781
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.818 ms11.857 ms11.816 ms11.852
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.049 ms12.021 ms12.056 ms12.108
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.218 ms12.169 ms12.217 ms12.153
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.226 ms12.172 ms12.212 ms12.222

2023-06-03 05:15:01 - 2023-06-03 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.182  ms0.127  ms0.144  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.390 ms0.259 ms0.405 ms0.214
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.287 ms0.187 ms0.150 ms0.158
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.485 ms0.433 ms0.419 ms0.429
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.245 ms0.239 ms0.156 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.051 ms0.892 ms0.680 ms0.634
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.181 ms1.348 ms0.906 ms0.995
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.467 ms4.738 ms4.532 ms4.434
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.279 ms12.084 ms12.309 ms12.165
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.824 ms11.794 ms11.926 ms11.953
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.921 ms11.804 ms11.879 ms11.841
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.077 ms12.028 ms12.031 ms12.051
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.228 ms12.156 ms12.195 ms12.262
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.158 ms12.282 ms12.152 ms12.227

2023-06-03 05:00:01 - 2023-06-03 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.151  ms0.159  ms0.121  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.305 ms0.460 ms0.380 ms0.371
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.212 ms0.130 ms0.119 ms0.121
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.593 ms0.641 ms0.442 ms0.464
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.165 ms0.192 ms0.159 ms0.115
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.756 ms1.115 ms0.670 ms0.591
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.469 ms1.394 ms1.071 ms1.078
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.404 ms5.099 ms6.381 ms5.189
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.302 ms12.305 ms12.484 ms12.218
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.834 ms11.866 ms11.811 ms11.784
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.929 ms11.851 ms12.023 ms11.891
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.096 ms12.085 ms12.084 ms12.098
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.264 ms12.304 ms12.266 ms12.256
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.228 ms12.247 ms12.297 ms12.281

2023-06-03 04:45:01 - 2023-06-03 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.171  ms0.136  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.313 ms0.241 ms0.226 ms0.388
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.205 ms0.161 ms0.124 ms0.120
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.492 ms0.475 ms0.459 ms0.475
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.271 ms0.159 ms0.130 ms0.113
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.615 ms0.818 ms0.754 ms0.886
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.251 ms1.131 ms1.042 ms1.123
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 96.290 ms5.370 ms5.349 ms7.225
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.398 ms12.363 ms12.115 ms12.230
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.846 ms11.807 ms11.827 ms11.798
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.882 ms11.845 ms11.935 ms11.932
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.068 ms12.005 ms12.130 ms12.077
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.308 ms12.345 ms12.271 ms12.195
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.237 ms12.232 ms12.267 ms12.252

2023-06-03 04:30:01 - 2023-06-03 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.162  ms0.148  ms0.133  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.264 ms0.446 ms0.463 ms0.314
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.189 ms0.220 ms0.163 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.497 ms0.528 ms0.444 ms0.452
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.233 ms0.209 ms0.122 ms0.218
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.962 ms0.548 ms0.576 ms0.568
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.058 ms0.950 ms1.009 ms1.008
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.256 ms5.065 ms4.977 ms5.017
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.183 ms12.149 ms12.101 ms11.997
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.701 ms11.779 ms11.726 ms11.740
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.780 ms11.851 ms11.780 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.058 ms12.115 ms12.068 ms12.007
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.212 ms12.164 ms12.253 ms12.207
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.330 ms12.301 ms12.232 ms12.373

2023-06-03 04:15:01 - 2023-06-03 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.183  ms0.164  ms0.151  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.276 ms0.407 ms0.355 ms0.485
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.168 ms0.170 ms0.154 ms0.222
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.681 ms0.455 ms0.439 ms0.450
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.195 ms0.211 ms0.165 ms0.153
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.658 ms0.624 ms1.183 ms1.171
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.191 ms1.058 ms0.915 ms1.295
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.373 ms4.336 ms4.587 ms4.291
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.331 ms12.372 ms12.227 ms12.125
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.903 ms11.782 ms11.810 ms11.799
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.796 ms11.852 ms11.833 ms11.858
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.092 ms12.098 ms12.070
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.268 ms12.272 ms12.260 ms12.272
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.310 ms12.277 ms12.260 ms12.229

2023-06-03 03:30:01 - 2023-06-03 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.160  ms0.165  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.445 ms0.327 ms0.379 ms0.270
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.165 ms0.203 ms0.132 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.699 ms0.770 ms0.572 ms0.474
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.219 ms0.257 ms0.120 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.860 ms0.771 ms0.754 ms0.812
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.154 ms1.151 ms1.053 ms1.186
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.448 ms4.405 ms4.398 ms4.360
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.128 ms12.228 ms12.309 ms12.240
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.823 ms11.812 ms11.724 ms11.771
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.846 ms11.845 ms11.855
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.078 ms12.046 ms11.995 ms12.013
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.339 ms12.246 ms12.202 ms12.314
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.117 ms12.193 ms12.176 ms12.186

2023-06-03 03:15:01 - 2023-06-03 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.140  ms0.109  ms0.104  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.626 ms0.606 ms0.385 ms0.491
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.250 ms0.168 ms0.148 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.740 ms0.623 ms0.424 ms0.509
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.193 ms0.166 ms0.161 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.829 ms0.719 ms0.576 ms0.626
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.048 ms1.049 ms1.144 ms1.069
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.679 ms4.467 ms4.471 ms4.389
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.436 ms12.268 ms12.240 ms12.426
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.827 ms11.879 ms11.928 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.949 ms11.916 ms11.986 ms11.956
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.196 ms12.069 ms12.157 ms12.086
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.403 ms12.286 ms12.345 ms12.308
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.335 ms12.293 ms12.222 ms12.296

2023-06-03 03:00:01 - 2023-06-03 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.191  ms0.130  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.416 ms0.235 ms0.402 ms0.293
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.161 ms0.236 ms0.126 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.942 ms0.621 ms0.476 ms0.460
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.299 ms0.152 ms0.144 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.723 ms0.909 ms0.621 ms1.210
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.055 ms0.969 ms1.015 ms1.299
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.550 ms5.410 ms5.911 ms5.634
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.220 ms12.276 ms12.142 ms12.162
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.765 ms11.767 ms11.767 ms11.852
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.862 ms11.959 ms11.913 ms11.877
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.115 ms12.038 ms12.065 ms12.073
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.183 ms12.318 ms12.269 ms12.257
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.226 ms12.266 ms12.203 ms12.230

2023-06-03 02:45:02 - 2023-06-03 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.262   ms0.178  ms0.138  ms0.143  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.242 ms0.416 ms0.166 ms0.291
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.161 ms0.172 ms0.134 ms0.171
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.622 ms0.517 ms0.411 ms0.467
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.191 ms0.204 ms0.151 ms0.129
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 74.083 ms0.616 ms0.644 ms1.100
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.866 ms1.058 ms0.966 ms1.017
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.450 ms4.366 ms4.421 ms4.354
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.548 ms12.134 ms12.116 ms12.172
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.735 ms11.705 ms11.782 ms11.848
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.806 ms11.861 ms11.766 ms11.746
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.040 ms11.994 ms12.065 ms12.065
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.310 ms12.144 ms12.202 ms12.249
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.177 ms12.219 ms12.164 ms12.148

2023-06-03 02:30:01 - 2023-06-03 02:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.187  ms0.104  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.462 ms0.401 ms0.444 ms0.378
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.223 ms0.163 ms0.139 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.658 ms0.430 ms0.443 ms0.422
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.200 ms0.165 ms0.126 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.629 ms2.056 ms0.758 ms0.472
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.162 ms1.117 ms1.136 ms1.132
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.252 ms6.992 ms10.686 ms5.323
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.315 ms12.433 ms12.216 ms12.211
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.854 ms11.874 ms11.976 ms11.934
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.928 ms11.859 ms11.959 ms11.954
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.145 ms12.096 ms12.087 ms12.075
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.157 ms12.272 ms12.268 ms12.303
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.276 ms12.256 ms12.294 ms12.296

2023-06-03 02:15:01 - 2023-06-03 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.180  ms0.145  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.275 ms0.484 ms0.406 ms0.295
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.176 ms0.147 ms0.162 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.615 ms0.398 ms0.507 ms0.498
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.175 ms0.143 ms0.141 ms0.148
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.715 ms0.728 ms0.619 ms0.589
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.097 ms1.104 ms1.110 ms0.984
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.331 ms5.409 ms6.026 ms5.431
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.027 ms12.535 ms12.240 ms12.376
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.829 ms11.821 ms11.767 ms11.882
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.919 ms11.875 ms11.873 ms11.851
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.037 ms12.096 ms12.045 ms12.120
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.220 ms12.184 ms12.143
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.202 ms12.220 ms12.143 ms12.179

2023-06-03 02:00:01 - 2023-06-03 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.209  ms0.150  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.416 ms0.376 ms0.392 ms0.252
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.195 ms0.162 ms0.144 ms0.169
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.368 ms0.349 ms0.389 ms0.353
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.215 ms0.160 ms0.137 ms0.171
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.420 ms0.886 ms0.549 ms3.875
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 12.447 ms0.870 ms0.893 ms0.702
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.687 ms5.445 ms5.209 ms91.708
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.304 ms12.398 ms12.359 ms12.236
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.876 ms11.865 ms11.841 ms11.845
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.839 ms11.910 ms11.914 ms11.881
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.028 ms12.040 ms12.064
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.278 ms12.229 ms12.258 ms12.277
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.171 ms12.197 ms12.227 ms12.197

2023-06-03 01:45:01 - 2023-06-03 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.149  ms0.133  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.466 ms0.253 ms0.231 ms0.361
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.285 ms0.185 ms0.146 ms0.144
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.612 ms0.701 ms0.441 ms0.638
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.222 ms0.140 ms0.131 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.791 ms1.067 ms1.420 ms1.613
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.993 ms0.964 ms1.211 ms1.254
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.442 ms4.451 ms4.371 ms4.736
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.191 ms12.064 ms12.062 ms12.092
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.723 ms11.808 ms11.788 ms11.830
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.828 ms11.779 ms11.828 ms11.831
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.032 ms11.995 ms12.015 ms12.013
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.222 ms12.345 ms12.357 ms12.286
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.222 ms12.226 ms12.229 ms12.220

2023-06-03 01:30:01 - 2023-06-03 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.276   ms0.147  ms0.140  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.493 ms0.299 ms0.405 ms0.332
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.185 ms0.138 ms0.122 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.705 ms0.715 ms0.549 ms0.508
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.153 ms0.168 ms0.135 ms0.144
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.852 ms0.894 ms0.691 ms0.707
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.306 ms1.154 ms1.106 ms1.044
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.275 ms5.045 ms167.137 ms6.318
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.338 ms12.231 ms12.299 ms12.393
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.872 ms11.829 ms11.874 ms11.877
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.945 ms11.903 ms11.853 ms11.858
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.092 ms12.087 ms12.055 ms12.143
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.241 ms12.266 ms12.330 ms12.201
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.271 ms12.268 ms12.273 ms12.274

2023-06-03 01:15:01 - 2023-06-03 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.179  ms0.142  ms0.168  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.312 ms0.349 ms0.396 ms0.425
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.299 ms0.256 ms0.141 ms0.140
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.571 ms0.660 ms0.515 ms0.494
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.148 ms0.189 ms0.133 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.773 ms0.566 ms0.680 ms0.655
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.277 ms1.076 ms1.092 ms1.264
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.122 ms7.604 ms5.307 ms5.122
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.341 ms12.324 ms12.554 ms12.266
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.756 ms11.894 ms11.795 ms11.760
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.904 ms11.952 ms11.903 ms11.978
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.182 ms12.099 ms12.066 ms12.122
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.212 ms12.270 ms12.306 ms12.241
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.245 ms12.299 ms12.274 ms12.310

2023-06-03 01:00:01 - 2023-06-03 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.158  ms0.120  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.232 ms0.325 ms0.385 ms0.396
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.232 ms0.137 ms0.118 ms0.139
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.683 ms0.407 ms0.450 ms0.481
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.197 ms0.123 ms0.125 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.177 ms0.871 ms1.084 ms0.585
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.111 ms0.967 ms1.093 ms1.118
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.516 ms4.577 ms4.791 ms4.602
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.383 ms12.174 ms12.221 ms12.201
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.923 ms11.865 ms11.928 ms11.902
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.944 ms11.916 ms11.959 ms11.912
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.135 ms12.064 ms12.099 ms12.120
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.325 ms12.297 ms12.378 ms12.336
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.336 ms12.260 ms12.281 ms12.331

2023-06-03 00:45:01 - 2023-06-03 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.225  ms0.190  ms0.158  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.303 ms0.518 ms0.453 ms0.414
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.230 ms0.211 ms0.135 ms0.153
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.590 ms0.424 ms0.448 ms0.431
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.315 ms0.205 ms0.148 ms0.182
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 56.915 ms0.748 ms1.043 ms1.091
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.982 ms1.335 ms0.939 ms0.842
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.411 ms5.653 ms5.568 ms5.259
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.242 ms12.303 ms12.325 ms12.590
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.763 ms11.862 ms11.889 ms11.776
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.827 ms11.892 ms11.940 ms11.904
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.082 ms12.133 ms12.072 ms12.072
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.305 ms12.276 ms12.256 ms12.290
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.281 ms12.367 ms12.274 ms12.396

2023-06-03 00:30:01 - 2023-06-03 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.145   ms0.144  ms0.135  ms0.172  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.277 ms0.247 ms0.380 ms0.290
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.124 ms0.175 ms0.184 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.698 ms0.662 ms0.546 ms0.394
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.142 ms0.159 ms0.125 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.551 ms0.537 ms0.503 ms0.591
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.874 ms0.706 ms0.882 ms0.812
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.970 ms5.310 ms4.994 ms5.093
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.247 ms12.183 ms12.409 ms12.178
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.726 ms11.746 ms11.724 ms11.730
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.800 ms11.811 ms11.788 ms11.857
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.911 ms12.053 ms12.048 ms12.072
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.138 ms12.171 ms12.180 ms12.178
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.304 ms12.190 ms12.197 ms12.251

2023-06-03 00:15:01 - 2023-06-03 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.154  ms0.128  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.262 ms0.245 ms0.159 ms0.407
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.158 ms0.150 ms0.128 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.550 ms0.477 ms0.528 ms0.460
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.158 ms0.145 ms0.115 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.802 ms0.727 ms0.666 ms0.573
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.055 ms1.078 ms1.017 ms1.016
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.468 ms5.179 ms5.198 ms5.241
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.211 ms12.461 ms12.258 ms12.267
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.828 ms11.881 ms11.870 ms11.829
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.895 ms11.836 ms11.857 ms11.874
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.087 ms12.056 ms12.005
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.180 ms12.177 ms12.167 ms12.159
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.193 ms12.180 ms12.132 ms12.118

2023-06-03 00:00:01 - 2023-06-03 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.225  ms0.124  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.568 ms0.621 ms0.268 ms0.435
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.197 ms0.207 ms0.157 ms0.154
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.563 ms0.469 ms0.622 ms0.472
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.214 ms0.172 ms0.119 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 8.750 ms0.590 ms0.782 ms0.634
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.182 ms1.106 ms1.295 ms1.234
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.424 ms4.554 ms4.649 ms4.442
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.246 ms12.134 ms12.160 ms12.176
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.874 ms11.857 ms11.823 ms11.857
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.979 ms11.946 ms11.918 ms11.928
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.035 ms12.162 ms12.127 ms12.122
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.251 ms12.183 ms12.377 ms12.347
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.146 ms12.193 ms12.129 ms12.115

2023-06-02 23:45:01 - 2023-06-03 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.174  ms0.149  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.415 ms0.372 ms0.382 ms0.257
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.169 ms0.166 ms0.133 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.625 ms0.737 ms0.488 ms0.459
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.183 ms0.137 ms0.128 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.602 ms0.596 ms0.636 ms0.593
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.002 ms1.314 ms1.125 ms0.919
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.457 ms4.352 ms4.360 ms4.394
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.227 ms12.159 ms12.155 ms12.270
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.913 ms11.837 ms11.890 ms11.825
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.850 ms11.860 ms11.834 ms11.824
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.049 ms12.105 ms12.105 ms12.036
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.202 ms12.128 ms12.212 ms12.224
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.212 ms12.284 ms12.272 ms12.242

2023-06-02 23:30:01 - 2023-06-02 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.137  ms0.128  ms0.108  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.390 ms0.405 ms0.355 ms0.283
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.236 ms0.158 ms0.121 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.442 ms0.451 ms0.792 ms0.529
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.304 ms0.192 ms0.137 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.892 ms0.907 ms0.793 ms1.159
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.145 ms1.167 ms1.101 ms1.014
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 6.759 ms5.016 ms5.153 ms5.084
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.180 ms12.431 ms12.072 ms12.053
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.765 ms11.734 ms11.679 ms11.841
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.842 ms11.771 ms11.820 ms11.855
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.064 ms11.979 ms12.092 ms12.086
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.306 ms12.269 ms12.224 ms12.205
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.285 ms12.233 ms12.276 ms12.253

2023-06-02 23:15:01 - 2023-06-02 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.126  ms0.177  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.319 ms0.269 ms0.131 ms0.261
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.159 ms0.157 ms0.137 ms0.139
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.566 ms0.357 ms0.720 ms0.460
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.158 ms0.151 ms0.114 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.722 ms76.780 ms3.027 ms0.524
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.906 ms0.972 ms0.877 ms0.912
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 76.303 ms6.260 ms5.656 ms5.827
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.196 ms12.169 ms12.182 ms12.247
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.792 ms11.737 ms11.796 ms11.800
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.827 ms11.810 ms11.795 ms11.860
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.134 ms12.081 ms12.066 ms12.079
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.259 ms12.244 ms12.233 ms12.248
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.339 ms12.277 ms12.235 ms12.338

2023-06-02 23:00:01 - 2023-06-02 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.319   ms0.238  ms0.126  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.339 ms0.188 ms0.221 ms0.117
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.242 ms0.169 ms0.134 ms0.146
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.659 ms0.480 ms0.753 ms0.468
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.196 ms0.226 ms0.169 ms0.175
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 35.720 ms0.723 ms1.029 ms0.683
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.083 ms1.176 ms1.114 ms1.041
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.616 ms4.564 ms4.449 ms4.586
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.203 ms12.197 ms12.192 ms12.279
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.934 ms11.909 ms11.861 ms11.887
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.956 ms11.974 ms11.992 ms11.933
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.094 ms12.154 ms12.087 ms12.130
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.270 ms12.407 ms12.390 ms12.298
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.308 ms12.390 ms12.276 ms12.281

2023-06-02 22:45:01 - 2023-06-02 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.214   ms0.166  ms0.163  ms0.179  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.277 ms0.214 ms0.346 ms0.318
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.195 ms0.173 ms0.129 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.749 ms0.437 ms0.464 ms0.412
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.242 ms0.190 ms0.134 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.763 ms1.240 ms0.594 ms0.543
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.104 ms0.965 ms0.986 ms0.930
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.432 ms4.293 ms4.287 ms4.349
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.024 ms12.070 ms12.060 ms12.151
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.843 ms11.858 ms11.769 ms11.818
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.805 ms11.878 ms11.927 ms11.955
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.109 ms11.978 ms12.030 ms12.029
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.352 ms12.190 ms12.261 ms12.308
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.376 ms12.302 ms12.220 ms12.201

2023-06-02 22:30:01 - 2023-06-02 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.214   ms0.145  ms0.117  ms0.113  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.444 ms0.439 ms0.316 ms0.441
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.170 ms0.142 ms0.128 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.739 ms0.573 ms0.453 ms0.425
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.214 ms0.128 ms0.118 ms0.163
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.173 ms0.812 ms0.748 ms0.596
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.070 ms0.932 ms1.348 ms1.154
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.526 ms4.508 ms4.713 ms4.422
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.236 ms12.497 ms12.553 ms12.193
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.873 ms11.832 ms11.868 ms11.835
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.957 ms11.838 ms11.960 ms11.936
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.082 ms12.062 ms12.085 ms12.142
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.371 ms12.334 ms12.326 ms12.306
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.276 ms12.319 ms12.342 ms12.320

2023-06-02 22:15:01 - 2023-06-02 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.227  ms0.142  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.396 ms0.325 ms0.387 ms0.154
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.180 ms0.239 ms0.129 ms0.122
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.498 ms0.413 ms0.403 ms0.456
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.216 ms0.168 ms0.137 ms0.158
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.693 ms0.713 ms0.697 ms0.690
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.503 ms1.329 ms1.014 ms0.906
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.567 ms4.348 ms4.392 ms4.437
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.510 ms12.265 ms12.310 ms12.356
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.825 ms11.771 ms11.722 ms11.713
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.951 ms11.869 ms11.927 ms11.860
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.019 ms11.992 ms12.036 ms11.995
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.197 ms12.220 ms12.210 ms12.242
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.224 ms12.187 ms12.228 ms12.249

2023-06-02 22:00:01 - 2023-06-02 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.294   ms0.159  ms0.160  ms0.163  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.264 ms0.229 ms0.193 ms0.338
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.151 ms0.134 ms0.141 ms0.154
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.414 ms0.382 ms0.364 ms0.362
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.198 ms0.194 ms0.154 ms0.115
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.860 ms0.671 ms0.733 ms0.576
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.019 ms1.347 ms1.179 ms1.343
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.384 ms5.391 ms5.297 ms6.911
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.321 ms12.244 ms12.402 ms12.150
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.754 ms11.794 ms11.861 ms11.755
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 350.555 ms330.481 ms100.759 ms114.503
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.128 ms11.997 ms12.057 ms12.029
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.167 ms12.168 ms12.190
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.225 ms12.296 ms12.276 ms12.263

2023-06-02 21:30:01 - 2023-06-02 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.183  ms0.134  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.420 ms0.232 ms0.447 ms0.165
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.242 ms0.178 ms0.152 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.440 ms0.685 ms0.469 ms0.455
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.182 ms0.124 ms0.170 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.854 ms0.786 ms0.875 ms1.073
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.986 ms1.021 ms0.933 ms0.953
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.653 ms4.401 ms4.418 ms4.847
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.201 ms12.248 ms12.223 ms12.199
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.843 ms11.842 ms11.854 ms11.806
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.853 ms11.892 ms11.888 ms11.909
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.179 ms12.122 ms12.129 ms12.019
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.225 ms12.274 ms12.282 ms12.226
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.255 ms12.234 ms12.252 ms12.257

2023-06-02 21:15:01 - 2023-06-02 21:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.150  ms0.101  ms0.098  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.239 ms0.261 ms0.290 ms0.200
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.217 ms0.179 ms0.126 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.437 ms0.489 ms0.414 ms0.510
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.252 ms0.212 ms0.115 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.748 ms0.773 ms0.733 ms0.659
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.013 ms1.172 ms1.138 ms1.029
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.407 ms4.386 ms4.325 ms4.443
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.220 ms12.195 ms12.214 ms12.277
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.716 ms11.736 ms11.762 ms11.774
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.777 ms11.769 ms11.807 ms11.870
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.998 ms12.013 ms11.979 ms12.165
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.290 ms12.143 ms12.216 ms12.152
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.240 ms12.143 ms12.239 ms12.202

2023-06-02 21:00:01 - 2023-06-02 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.231  ms0.114  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.364 ms0.260 ms0.464 ms0.308
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.250 ms0.146 ms0.128 ms0.144
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.638 ms0.529 ms0.408 ms0.397
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.215 ms0.174 ms0.154 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.823 ms0.714 ms0.738 ms0.619
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.091 ms1.057 ms1.003 ms0.949
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 9.688 ms4.680 ms4.351 ms4.357
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.496 ms12.138 ms12.208 ms12.217
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.826 ms11.782 ms11.806 ms11.842
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.870 ms11.750 ms11.835 ms11.875
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.160 ms12.008 ms11.956 ms11.976
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.293 ms12.170 ms12.220 ms12.211
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.230 ms12.115 ms12.142 ms12.198

2023-06-02 20:45:01 - 2023-06-02 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.262   ms0.161  ms0.155  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.454 ms0.480 ms0.335 ms0.197
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.242 ms0.166 ms0.127 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.749 ms0.478 ms0.489 ms0.616
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.209 ms0.132 ms0.123 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.841 ms0.716 ms0.687 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.885 ms0.916 ms0.988 ms0.956
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.913 ms4.330 ms4.498 ms4.394
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.369 ms12.395 ms12.373 ms12.517
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.823 ms11.777 ms11.811 ms11.789
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.858 ms11.858 ms11.894
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.032 ms12.106 ms12.076 ms12.046
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.243 ms12.274 ms12.208 ms12.256
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.277 ms12.329 ms12.221 ms12.311

2023-06-02 20:30:01 - 2023-06-02 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.175   ms0.202  ms0.126  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.417 ms0.235 ms0.430 ms0.282
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.188 ms0.165 ms0.130 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.537 ms0.564 ms0.432 ms0.437
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.193 ms0.166 ms0.149 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.967 ms0.698 ms0.620 ms0.633
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.898 ms0.992 ms1.063 ms0.970
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 101.489 ms5.596 ms5.681 ms5.548
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.064 ms12.052 ms12.102 ms12.051
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.844 ms11.732 ms11.775 ms11.790
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.849 ms11.879 ms11.876 ms11.867
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.101 ms12.105 ms12.116 ms12.172
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.229 ms12.214 ms12.151 ms12.143
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.189 ms12.278 ms12.200 ms12.286

2023-06-02 20:00:01 - 2023-06-02 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.159  ms0.180  ms0.109  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.279 ms0.218 ms0.379 ms0.377
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.221 ms0.181 ms0.135 ms0.148
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.599 ms0.494 ms0.580 ms0.588
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.247 ms0.161 ms0.166 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.889 ms0.612 ms0.578 ms0.639
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.093 ms1.085 ms0.981 ms1.021
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.407 ms4.656 ms4.458 ms4.399
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.315 ms12.247 ms12.466 ms12.112
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.846 ms11.746 ms11.782 ms11.803
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.863 ms11.891 ms11.832 ms11.909
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.062 ms12.081 ms12.058 ms12.094
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.241 ms12.239 ms12.208 ms12.199
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.185 ms12.175 ms12.261 ms12.240

2023-06-02 19:45:01 - 2023-06-02 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.160  ms0.162  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.412 ms0.358 ms0.312 ms0.209
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.170 ms0.151 ms0.130 ms0.144
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.744 ms0.419 ms0.453 ms0.419
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.246 ms0.196 ms0.131 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.799 ms0.570 ms0.661 ms0.563
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.319 ms0.973 ms0.963 ms0.964
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.437 ms4.644 ms4.408 ms4.393
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.395 ms12.383 ms12.273 ms12.448
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.845 ms11.814 ms11.780
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.906 ms11.873 ms11.893
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.198 ms12.136 ms12.061 ms12.035
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.325 ms12.240 ms12.308 ms12.302
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.283 ms12.263 ms12.298 ms12.286

2023-06-02 19:30:01 - 2023-06-02 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.156  ms0.118  ms0.111  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.247 ms0.471 ms0.373 ms0.171
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.192 ms0.179 ms0.147 ms0.158
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.613 ms0.488 ms0.434 ms0.417
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.228 ms0.196 ms0.147 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.755 ms0.662 ms0.603 ms0.654
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.256 ms1.421 ms1.087 ms1.084
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.633 ms4.412 ms4.360 ms4.389
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.355 ms12.181 ms12.099 ms12.059
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.768 ms11.752 ms11.779 ms11.905
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.849 ms11.837 ms11.904 ms11.955
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.056 ms12.036 ms12.115 ms11.987
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.226 ms12.201 ms12.151 ms12.162
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.166 ms12.190 ms12.183 ms12.244

2023-06-02 18:45:01 - 2023-06-02 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.175  ms0.128  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.278 ms0.243 ms0.318 ms0.443
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.169 ms0.125 ms0.122 ms0.119
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.427 ms0.415 ms0.382 ms0.356
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.162 ms0.155 ms0.134 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.622 ms0.553 ms0.558 ms0.562
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.962 ms1.050 ms1.221 ms1.011
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.403 ms4.430 ms4.613 ms4.426
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.076 ms12.179 ms12.160 ms12.202
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.820 ms11.819 ms11.834 ms11.808
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.805 ms11.820 ms11.871 ms11.840
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.055 ms12.009 ms11.996 ms11.994
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.206 ms12.287 ms12.308 ms12.265
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.255 ms12.279 ms12.271 ms12.246

2023-06-02 18:30:01 - 2023-06-02 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.179  ms0.136  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.340 ms0.431 ms0.393 ms0.200
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.146 ms0.241 ms0.121 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.711 ms0.597 ms0.430 ms0.442
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.178 ms0.174 ms0.150 ms0.139
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.803 ms0.722 ms0.730 ms0.753
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.200 ms1.147 ms1.279 ms1.310
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 34.711 ms5.570 ms5.795 ms5.527
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.252 ms12.204 ms12.256 ms12.221
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.833 ms11.870 ms11.882 ms11.846
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.919 ms11.949 ms11.869 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.094 ms12.101 ms12.144 ms12.014
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.338 ms12.252 ms12.249 ms12.273
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.275 ms12.244 ms12.236 ms12.261

2023-06-02 18:15:01 - 2023-06-02 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.223  ms0.164  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.286 ms0.360 ms0.375 ms0.363
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.218 ms0.147 ms0.132 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.528 ms0.460 ms0.407 ms0.475
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.176 ms0.152 ms0.147 ms0.156
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.797 ms0.615 ms0.556 ms0.555
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.042 ms0.968 ms0.960 ms1.038
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.686 ms4.517 ms4.847 ms4.687
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.286 ms12.150 ms12.267 ms12.419
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.778 ms11.929 ms11.849 ms11.858
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.029 ms11.993 ms12.004 ms12.012
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.092 ms12.079 ms12.135 ms12.153
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.307 ms12.127 ms12.268 ms12.208
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.286 ms12.269 ms12.277 ms12.276

2023-06-02 18:00:01 - 2023-06-02 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.281   ms0.186  ms0.162  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.258 ms0.339 ms0.194 ms0.317
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.261 ms0.150 ms0.145 ms0.148
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.574 ms0.506 ms0.537 ms0.495
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.200 ms0.185 ms0.152 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 7.812 ms0.759 ms0.742 ms0.692
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.254 ms1.109 ms1.228 ms1.176
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.501 ms4.401 ms4.350 ms4.603
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.168 ms12.061 ms12.060 ms12.096
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.749 ms11.693 ms11.801 ms11.835
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.897 ms11.864 ms11.872 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.007 ms12.081 ms12.024 ms12.063
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.201 ms12.158 ms12.194 ms12.205
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.215 ms12.280 ms12.169 ms12.208

2023-06-02 17:45:01 - 2023-06-02 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.141  ms0.129  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.448 ms0.418 ms0.291 ms0.402
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.196 ms0.153 ms0.123 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.491 ms0.491 ms0.379 ms0.361
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.196 ms0.213 ms0.146 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.757 ms0.657 ms0.677 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.049 ms0.917 ms1.010 ms1.149
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.648 ms5.301 ms4.949 ms5.206
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.422 ms12.216 ms12.122 ms12.121
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.761 ms11.783 ms11.771 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.817 ms11.760 ms11.782 ms11.810
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.041 ms12.049 ms12.052 ms12.024
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.192 ms12.182 ms12.134 ms12.138
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.279 ms12.297 ms12.280 ms12.230

2023-06-02 17:30:01 - 2023-06-02 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.169  ms0.117  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.313 ms0.368 ms0.357 ms0.385
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.203 ms0.158 ms0.124 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.720 ms0.699 ms0.443 ms0.437
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.284 ms0.266 ms0.136 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.019 ms0.842 ms0.857 ms0.672
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.159 ms1.403 ms1.133 ms1.119
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.552 ms4.626 ms4.440 ms4.529
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.272 ms12.505 ms12.165 ms12.130
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.882 ms11.828 ms11.832 ms11.833
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.879 ms11.867 ms11.873 ms11.843
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.092 ms12.058 ms12.079 ms12.012
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.279 ms12.299 ms12.283 ms12.239
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.294 ms12.375 ms12.292 ms12.266

2023-06-02 17:15:01 - 2023-06-02 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.159  ms0.145  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.523 ms0.189 ms0.269 ms0.288
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.231 ms0.212 ms0.154 ms0.157
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 1.572 ms0.777 ms0.433 ms0.563
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.294 ms0.336 ms0.164 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.013 ms0.810 ms0.724 ms0.728
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.052 ms1.030 ms1.142 ms0.928
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.324 ms6.819 ms5.349 ms5.162
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.187 ms12.312 ms12.229 ms12.233
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.810 ms11.853 ms11.889 ms11.886
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.877 ms11.823 ms11.886 ms11.827
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.073 ms12.084 ms11.989 ms12.068
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.260 ms12.294 ms12.136 ms12.158
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.301 ms12.197 ms12.293 ms12.197

2023-06-02 17:00:01 - 2023-06-02 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.255   ms0.174  ms0.129  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.468 ms0.407 ms0.235 ms0.383
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.161 ms0.168 ms0.140 ms0.118
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.683 ms0.398 ms0.410 ms0.432
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.161 ms0.121 ms0.125 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.727 ms0.759 ms0.611 ms0.625
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.225 ms1.222 ms0.743 ms0.951
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.650 ms5.271 ms6.612 ms5.600
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.196 ms12.174 ms12.268 ms12.220
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.818 ms11.802 ms11.807 ms11.741
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.964 ms11.816 ms11.950 ms11.962
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.098 ms12.111 ms12.193 ms12.182
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.268 ms12.325 ms12.307 ms12.266
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.298 ms12.298 ms12.250 ms12.307

2023-06-02 16:45:01 - 2023-06-02 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.186  ms0.132  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.487 ms0.473 ms0.378 ms0.394
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.288 ms0.223 ms0.120 ms0.117
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.673 ms0.488 ms0.446 ms0.453
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.141 ms0.162 ms0.115 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.913 ms0.749 ms0.613 ms0.598
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.559 ms1.152 ms1.301 ms0.952
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.431 ms4.503 ms4.832 ms4.375
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.274 ms12.416 ms12.133 ms12.437
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.851 ms11.806 ms11.731 ms11.842
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.942 ms11.812 ms11.876 ms11.888
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.059 ms12.027 ms12.008 ms12.034
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.199 ms12.167 ms12.197 ms12.187
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.094 ms12.189 ms12.111 ms12.121

2023-06-02 16:30:01 - 2023-06-02 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.243  ms0.226  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.359 ms0.458 ms0.288 ms0.415
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.213 ms0.162 ms0.133 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.696 ms0.554 ms0.458 ms0.473
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.258 ms0.191 ms0.152 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.861 ms0.792 ms0.648 ms0.583
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.983 ms0.903 ms0.927 ms0.814
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.501 ms4.799 ms4.470 ms4.525
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.339 ms12.239 ms12.357 ms12.423
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.804 ms11.800 ms11.855 ms11.878
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.869 ms11.930 ms11.824 ms11.865
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.122 ms12.165 ms12.110 ms12.141
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.358 ms12.293 ms12.279 ms12.349
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.248 ms12.254 ms12.276 ms12.255

2023-06-02 16:15:01 - 2023-06-02 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.169  ms0.148  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.354 ms0.485 ms0.385 ms0.425
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.176 ms0.158 ms0.120 ms0.108
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.535 ms0.445 ms0.380 ms0.400
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.146 ms0.131 ms0.138 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.754 ms0.613 ms0.568 ms0.719
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.014 ms1.036 ms1.063 ms0.897
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.293 ms5.534 ms5.567 ms5.645
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.270 ms12.303 ms12.160 ms12.380
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.757 ms11.786 ms11.759 ms11.758
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.787 ms11.802 ms11.785 ms11.800
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.020 ms12.024 ms12.064 ms12.022
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.180 ms12.240 ms12.162 ms12.300
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.189 ms12.210 ms12.178 ms12.240

2023-06-02 16:00:01 - 2023-06-02 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.125  ms0.152  ms0.102  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.339 ms0.223 ms0.170 ms0.209
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.155 ms0.129 ms0.123 ms0.128
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.462 ms0.560 ms0.489 ms0.426
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.135 ms0.154 ms0.121 ms0.191
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 83.526 ms0.861 ms0.481 ms1.795
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.061 ms0.689 ms0.754 ms0.651
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 36.449 ms5.064 ms5.531 ms5.679
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.159 ms12.150 ms12.140 ms12.190
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.715 ms11.721 ms11.717 ms11.769
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.805 ms11.774 ms11.773 ms11.745
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.025 ms11.983 ms12.003 ms12.058
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.229 ms12.210 ms12.236 ms12.205
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.314 ms12.304 ms12.263 ms12.306

2023-06-02 15:30:01 - 2023-06-02 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.259   ms0.204  ms0.122  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.204 ms0.534 ms0.445 ms0.293
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.179 ms0.163 ms0.124 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.609 ms0.454 ms0.459 ms0.432
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.229 ms0.137 ms0.139 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.802 ms0.811 ms0.788 ms0.676
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.845 ms0.874 ms0.809 ms0.720
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 7.134 ms5.697 ms5.390 ms6.871
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.397 ms12.322 ms12.460 ms12.129
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.844 ms11.777 ms11.728 ms11.769
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.929 ms11.887 ms11.845 ms11.937
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.144 ms12.013 ms12.136 ms12.153
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.408 ms12.245 ms12.240 ms12.232
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.226 ms12.264 ms12.229 ms12.272

2023-06-02 15:15:01 - 2023-06-02 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.260   ms0.152  ms0.153  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.346 ms0.455 ms0.372 ms0.397
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.165 ms0.139 ms0.133 ms0.125
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.639 ms0.511 ms0.428 ms0.415
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.186 ms0.142 ms0.115 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.917 ms0.785 ms0.675 ms0.681
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.008 ms0.967 ms1.250 ms1.241
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.382 ms4.358 ms4.370 ms4.880
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.217 ms12.076 ms12.171 ms11.970
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.741 ms11.730 ms11.857 ms11.778
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.822 ms11.776 ms11.860 ms11.801
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.116 ms12.038 ms12.088 ms12.096
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.223 ms12.258 ms12.231 ms12.207
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.214 ms12.319 ms12.236 ms12.236

2023-06-02 15:00:01 - 2023-06-02 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.177  ms0.133  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.271 ms0.249 ms0.426 ms0.323
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.159 ms0.147 ms0.131 ms0.127
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.647 ms0.626 ms0.393 ms0.370
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.153 ms0.142 ms0.154 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.838 ms0.783 ms0.519 ms0.568
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.040 ms1.003 ms0.981 ms0.925
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.441 ms5.533 ms6.341 ms5.750
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.159 ms12.159 ms12.361 ms12.541
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.851 ms11.785 ms11.865
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.984 ms11.759 ms11.826 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 11.955 ms12.040 ms12.002 ms11.981
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.332 ms12.283 ms12.181 ms12.279
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.234 ms12.224 ms12.240 ms12.246

2023-06-02 14:45:01 - 2023-06-02 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.177   ms0.144  ms0.123  ms0.110  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.246 ms0.213 ms0.133 ms0.459
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.183 ms0.178 ms0.142 ms0.123
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.568 ms0.380 ms0.367 ms0.373
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.230 ms0.142 ms0.137 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.803 ms0.496 ms0.481 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.979 ms0.964 ms1.123 ms0.998
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.396 ms4.414 ms5.093 ms4.355
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.175 ms12.215 ms12.082 ms12.200
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.823 ms11.742 ms11.768 ms11.812
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.777 ms11.834 ms11.911 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.031 ms12.039 ms12.050 ms12.003
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.227 ms12.146 ms12.135 ms12.185
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.162 ms12.141 ms12.202 ms12.189

2023-06-02 14:30:01 - 2023-06-02 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.168  ms0.157  ms0.157  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.340 ms0.466 ms0.279 ms0.370
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.188 ms0.166 ms0.126 ms0.146
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.691 ms0.603 ms0.426 ms0.471
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.183 ms0.179 ms0.142 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.665 ms0.703 ms0.687 ms0.707
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.022 ms0.911 ms0.908 ms0.823
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.999 ms4.512 ms4.752 ms4.448
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.297 ms12.397 ms12.522 ms12.368
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.832 ms11.852 ms11.779 ms11.846
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.841 ms11.847 ms11.873 ms11.925
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.106 ms12.181 ms12.105 ms12.118
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.223 ms12.234 ms12.267 ms12.295
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.297 ms12.263 ms12.322 ms12.312

2023-06-02 14:15:01 - 2023-06-02 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.276   ms0.143  ms0.135  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.254 ms0.282 ms0.305 ms0.237
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.157 ms0.159 ms0.140 ms0.141
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.597 ms0.530 ms0.449 ms0.834
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.229 ms0.162 ms0.140 ms0.184
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.754 ms0.818 ms0.610 ms0.701
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.980 ms1.369 ms1.120 ms1.055
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.499 ms4.258 ms4.314 ms4.357
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.522 ms12.141 ms12.164 ms12.651
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.840 ms11.824 ms11.797 ms11.767
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.811 ms11.877 ms11.815 ms11.873
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.135 ms12.044 ms12.083 ms12.078
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.179 ms12.150 ms12.315 ms12.262
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.134 ms12.178 ms12.192 ms12.166

2023-06-02 14:00:01 - 2023-06-02 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.163  ms0.141  ms0.109  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.459 ms0.343 ms0.391 ms0.272
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.161 ms0.151 ms0.152 ms0.121
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.607 ms0.646 ms0.417 ms0.404
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.165 ms0.159 ms0.118 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.721 ms0.659 ms0.797 ms0.754
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.928 ms0.952 ms0.974 ms0.944
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.173 ms5.301 ms5.261 ms5.014
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.372 ms12.363 ms12.167 ms12.149
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.839 ms11.880 ms11.854 ms11.831
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.868 ms11.896 ms11.963 ms11.937
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.082 ms12.089 ms12.065 ms12.123
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.269 ms12.182 ms12.170 ms12.195
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.185 ms12.236 ms12.209 ms12.230

2023-06-02 13:45:01 - 2023-06-02 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.179   ms0.122  ms0.142  ms0.152  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.506 ms0.288 ms0.458 ms0.301
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.174 ms0.156 ms0.130 ms0.130
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.713 ms0.607 ms0.418 ms0.479
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.216 ms0.220 ms0.129 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.923 ms0.691 ms0.669 ms0.553
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.591 ms1.040 ms1.056 ms1.093
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 5.680 ms4.421 ms4.387 ms4.590
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.115 ms12.027 ms12.324 ms12.186
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.824 ms11.832 ms11.880 ms11.811
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.855 ms11.815 ms11.878 ms11.835
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.038 ms12.028 ms12.091 ms12.022
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.201 ms12.161 ms12.218 ms12.221
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.149 ms12.204 ms12.161 ms12.202

2023-06-02 13:30:01 - 2023-06-02 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.160  ms0.125  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.396 ms0.151 ms0.145 ms0.372
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.172 ms0.158 ms0.119 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.470 ms0.528 ms0.473 ms0.525
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.160 ms0.123 ms0.117 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.717 ms0.641 ms0.623 ms0.803
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.923 ms1.213 ms1.134 ms1.266
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.375 ms4.604 ms4.426 ms4.435
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.186 ms12.209 ms11.982 ms12.120
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.735 ms11.757 ms11.824 ms11.793
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.860 ms11.852 ms11.875 ms11.861
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.005 ms12.060 ms12.085 ms12.054
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.228 ms12.155 ms12.304 ms12.225
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.289 ms12.241 ms12.215 ms12.225

2023-06-02 13:15:01 - 2023-06-02 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.147  ms0.134  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.238 ms0.465 ms0.452 ms0.380
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.211 ms0.162 ms0.147 ms0.135
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.630 ms0.683 ms0.487 ms0.430
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.247 ms0.239 ms0.155 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.812 ms0.716 ms0.650 ms0.606
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.255 ms1.032 ms0.902 ms0.827
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 54.378 ms10.715 ms5.570 ms5.924
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.147 ms12.169 ms12.149 ms12.252
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.836 ms11.803 ms11.853 ms11.804
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.839 ms11.826 ms11.791
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.028 ms12.044 ms12.008 ms11.996
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.221 ms12.183 ms12.211 ms12.261
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.233 ms12.231 ms12.253 ms12.230

2023-06-02 13:00:01 - 2023-06-02 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.116  ms0.131  ms0.168  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.328 ms0.294 ms0.165 ms0.359
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.171 ms0.264 ms0.142 ms0.132
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.524 ms0.458 ms0.574 ms0.451
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.182 ms0.159 ms0.145 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.995 ms0.762 ms0.615 ms0.700
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.938 ms0.919 ms0.922 ms0.962
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.484 ms4.652 ms4.502 ms4.540
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.401 ms12.359 ms12.100 ms12.221
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.866 ms11.859 ms11.833 ms11.893
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.998 ms11.913 ms11.886 ms11.938
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.158 ms12.128 ms12.181 ms12.166
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.348 ms12.341 ms12.306 ms12.310
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.391 ms12.279 ms12.296 ms12.255

2023-06-02 12:45:02 - 2023-06-02 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.305   ms0.183  ms0.142  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.466 ms0.425 ms0.454 ms0.416
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.189 ms0.160 ms0.130 ms0.171
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.503 ms0.600 ms0.490 ms0.486
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.183 ms0.161 ms0.129 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.819 ms0.674 ms0.708 ms0.789
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.276 ms1.257 ms1.098 ms1.203
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.354 ms4.877 ms5.378 ms5.367
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.412 ms12.312 ms12.478 ms12.228
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.854 ms11.848 ms11.810 ms11.904
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.854 ms12.003 ms11.876 ms11.835
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.067 ms12.154 ms12.054 ms12.058
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.265 ms12.335 ms12.234 ms12.352
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.278 ms12.279 ms12.324 ms12.374

2023-06-02 12:30:01 - 2023-06-02 12:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.172  ms0.159  ms0.151  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.280 ms0.406 ms0.422 ms0.342
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.171 ms0.139 ms0.128 ms0.121
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.444 ms0.380 ms0.393 ms0.373
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.260 ms0.195 ms0.144 ms0.149
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.797 ms0.680 ms0.602 ms0.575
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.226 ms0.914 ms0.904 ms0.939
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.403 ms4.335 ms4.476 ms4.436
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.351 ms12.110 ms12.072 ms12.163
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.787 ms11.812 ms11.750 ms11.764
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.806 ms11.839 ms11.771 ms11.905
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.030 ms12.056 ms12.065 ms12.097
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.334 ms12.265 ms12.253 ms12.220
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.179 ms12.238 ms12.181 ms12.156

2023-06-02 12:15:01 - 2023-06-02 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.177   ms0.195  ms0.151  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.293 ms0.299 ms0.363 ms0.181
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.149 ms0.140 ms0.143 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.409 ms0.426 ms0.427 ms0.469
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.263 ms0.141 ms0.122 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.802 ms0.844 ms0.746 ms0.861
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.008 ms1.078 ms0.981 ms1.155
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.542 ms4.646 ms4.552 ms4.471
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.181 ms12.474 ms12.241 ms12.384
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.836 ms11.906 ms11.791 ms11.920
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.944 ms11.845 ms11.865 ms11.954
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.133 ms12.045 ms12.064 ms12.118
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.309 ms12.235 ms12.352 ms12.229
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.267 ms12.357 ms12.258 ms12.312

2023-06-02 12:00:01 - 2023-06-02 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.230   ms0.149  ms0.119  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.272 ms0.239 ms0.420 ms0.360
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.293 ms0.138 ms0.126 ms0.153
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.530 ms0.652 ms0.436 ms0.425
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.146 ms0.197 ms0.144 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.590 ms0.615 ms0.575 ms0.542
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.851 ms1.120 ms0.997 ms1.103
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.002 ms5.073 ms5.045 ms8.002
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.122 ms12.242 ms12.301 ms12.394
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.781 ms11.729 ms11.782 ms11.756
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.773 ms11.865 ms11.829 ms11.857
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.021 ms11.972 ms12.067 ms12.125
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.287 ms12.201 ms12.139 ms12.172
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.180 ms12.206 ms12.242 ms12.276

2023-06-02 11:45:02 - 2023-06-02 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.267   ms0.202  ms0.130  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.291 ms0.420 ms0.365 ms0.416
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.176 ms0.150 ms0.167 ms0.160
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.479 ms0.601 ms0.387 ms0.452
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.187 ms0.297 ms0.149 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.716 ms0.625 ms0.570 ms0.597
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.116 ms1.163 ms1.100 ms1.059
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.394 ms4.430 ms4.528 ms4.556
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.225 ms12.144 ms12.189 ms12.507
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.780 ms11.830 ms11.810 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.898 ms11.856 ms11.908 ms11.850
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.073 ms12.168 ms12.051 ms12.255
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.264 ms12.365 ms12.379 ms12.323
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.282 ms12.197 ms12.243 ms12.251

2023-06-02 11:30:01 - 2023-06-02 11:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.165  ms0.140  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.299 ms0.184 ms0.389 ms0.369
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.185 ms0.152 ms0.132 ms0.125
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.693 ms0.420 ms0.414 ms0.424
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.168 ms0.146 ms0.146 ms0.192
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.615 ms0.558 ms0.555 ms0.555
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.974 ms1.134 ms1.068 ms1.094
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.531 ms5.536 ms6.233 ms5.263
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.429 ms12.015 ms12.423 ms12.220
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.747 ms11.767 ms11.791 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.896 ms11.831 ms11.858 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.071 ms12.146 ms12.155 ms12.044
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.231 ms12.196 ms12.202 ms12.228
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.266 ms12.225 ms12.251 ms12.272

2023-06-02 11:15:01 - 2023-06-02 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.168   ms0.158  ms0.128  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.360 ms0.173 ms0.360 ms0.232
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.141 ms0.143 ms0.142 ms0.129
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.677 ms0.573 ms0.379 ms0.448
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.215 ms0.158 ms0.189 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.686 ms0.597 ms0.531 ms0.592
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.994 ms1.125 ms0.812 ms0.874
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.278 ms5.207 ms5.232 ms5.099
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.159 ms12.117 ms12.082 ms12.063
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.774 ms11.773 ms11.730 ms11.858
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.891 ms11.862 ms11.851 ms11.786
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.107 ms12.027 ms12.056 ms12.070
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.242 ms12.300 ms12.224 ms12.228
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.265 ms12.306 ms12.242 ms12.327

2023-06-02 11:00:01 - 2023-06-02 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.136  ms0.135  ms0.151  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.311 ms0.234 ms0.168 ms0.507
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.169 ms0.161 ms0.142 ms0.131
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.537 ms0.432 ms0.387 ms0.401
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.248 ms0.265 ms0.136 ms0.158
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.582 ms0.553 ms0.568 ms0.606
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.910 ms0.987 ms0.855 ms0.849
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 46.201 ms4.251 ms4.568 ms4.331
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.204 ms12.155 ms12.114 ms12.451
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.786 ms11.731 ms11.833 ms11.784
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.862 ms11.840 ms11.849 ms11.856
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.007 ms12.014 ms11.989 ms11.979
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.227 ms12.230 ms12.280 ms12.197
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.178 ms12.200 ms12.133 ms12.149

2023-06-02 10:45:01 - 2023-06-02 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.190  ms0.129  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.392 ms0.191 ms0.434 ms0.198
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.218 ms0.137 ms0.229 ms0.110
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.644 ms0.431 ms0.427 ms0.382
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.190 ms0.175 ms0.137 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.685 ms0.606 ms0.525 ms0.647
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.168 ms1.063 ms1.083 ms1.074
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.578 ms4.403 ms4.983 ms4.336
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.205 ms12.177 ms12.282 ms12.101
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.862 ms11.839 ms11.793 ms11.864
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.832 ms11.866 ms11.896 ms11.759
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.031 ms12.129 ms12.014 ms12.033
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.240 ms12.226 ms12.221 ms12.210
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.257 ms12.223 ms12.259 ms12.199

2023-06-02 10:30:01 - 2023-06-02 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.217  ms0.132  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.239 ms0.216 ms0.329 ms0.268
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.164 ms0.133 ms0.137 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.505 ms0.642 ms0.449 ms0.415
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.173 ms0.162 ms0.137 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.871 ms0.583 ms0.603 ms0.557
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.109 ms1.112 ms1.009 ms1.051
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.462 ms4.476 ms4.896 ms4.463
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.168 ms12.151 ms12.251 ms12.215
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.908 ms11.898 ms11.800 ms11.872
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.926 ms11.826 ms11.964 ms11.805
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.031 ms12.070 ms12.136 ms12.103
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.233 ms12.295 ms12.262 ms12.293
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.235 ms12.239 ms12.307 ms12.226

2023-06-02 10:15:01 - 2023-06-02 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.185  ms0.187  ms0.168  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.199 ms0.387 ms0.437
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.190 ms0.135 ms0.125 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.543 ms0.514 ms0.477 ms0.469
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.232 ms0.177 ms0.151 ms0.110
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.641 ms0.589 ms0.601 ms0.615
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.134 ms1.261 ms0.897 ms0.972
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.519 ms4.516 ms5.242 ms4.589
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.307 ms12.285 ms12.184 ms12.339
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.928 ms11.882 ms11.926 ms11.842
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.975 ms11.909 ms11.879 ms11.933
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.125 ms12.043 ms12.042 ms12.019
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.255 ms12.301 ms12.313 ms12.310
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.284 ms12.298 ms12.305 ms12.325

2023-06-02 10:00:01 - 2023-06-02 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.173  ms0.144  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.392 ms0.125 ms0.353 ms0.318
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.178 ms0.152 ms0.167 ms0.157
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.390 ms0.382 ms0.393 ms0.357
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.219 ms0.140 ms0.118 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.726 ms0.633 ms0.461 ms0.475
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.012 ms0.981 ms1.015 ms1.071
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 28.084 ms4.189 ms4.289 ms6.774
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.144 ms12.384 ms12.287 ms12.185
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.710 ms11.773 ms11.813 ms11.787
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.757 ms11.828 ms11.870 ms11.800
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.017 ms11.996 ms12.032 ms11.994
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.210 ms12.219 ms12.241 ms12.198
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.164 ms12.156 ms12.169 ms12.124

2023-06-02 09:45:02 - 2023-06-02 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.186  ms0.142  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.423 ms0.366 ms0.440 ms0.322
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.199 ms0.133 ms0.126 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.451 ms0.666 ms0.472 ms0.667
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.268 ms0.181 ms0.120 ms0.111
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.784 ms0.806 ms0.714 ms0.895
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.103 ms1.177 ms1.152 ms1.040
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.440 ms4.358 ms4.365 ms4.619
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.321 ms12.324 ms12.255 ms12.217
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.822 ms11.836 ms11.855 ms11.844
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.873 ms11.875 ms11.780 ms11.817
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.015 ms11.978 ms12.693 ms12.004
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.266 ms12.209 ms12.200 ms12.184
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.325 ms12.203 ms12.253 ms12.302

2023-06-02 09:30:01 - 2023-06-02 09:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.280   ms0.254  ms0.120  ms0.142  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.330 ms0.247 ms0.383 ms0.277
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.208 ms0.182 ms0.145 ms0.139
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.696 ms0.667 ms0.465 ms0.440
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.272 ms0.176 ms0.133 ms0.179
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.189 ms0.891 ms1.025 ms0.766
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.435 ms1.107 ms1.241 ms1.069
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.717 ms4.500 ms4.496 ms4.539
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.307 ms12.319 ms12.294 ms12.493
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.872 ms11.879 ms11.811 ms11.914
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.970 ms11.957 ms12.024 ms11.983
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.136 ms12.126 ms12.130 ms12.136
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.264 ms12.275 ms12.292 ms12.293
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.264 ms12.330 ms12.258 ms12.377

2023-06-02 09:15:01 - 2023-06-02 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.150   ms0.144  ms0.140  ms0.279  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.336 ms0.146 ms0.235 ms0.178
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.235 ms0.140 ms0.139 ms0.151
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.432 ms0.532 ms0.471 ms0.449
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.155 ms0.149 ms0.139 ms0.162
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.612 ms0.553 ms0.581 ms0.758
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.976 ms0.986 ms0.931 ms0.907
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.341 ms4.360 ms4.651 ms4.334
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.173 ms12.108 ms12.235 ms12.349
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.717 ms11.750 ms11.811 ms11.765
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.827 ms11.732 ms11.785 ms11.839
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.083 ms12.038 ms12.034 ms12.037
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.255 ms12.312 ms12.247 ms12.271
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.238 ms12.285 ms12.215 ms12.199

2023-06-02 09:00:01 - 2023-06-02 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.171  ms0.177  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.337 ms0.466 ms0.350 ms0.358
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.144 ms0.138 ms0.139 ms0.133
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.657 ms0.608 ms0.504 ms0.456
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.175 ms0.192 ms0.128 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.720 ms0.663 ms0.649 ms0.632
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.012 ms1.136 ms0.987 ms0.960
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 11.003 ms5.199 ms5.165 ms6.816
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.320 ms12.180 ms12.301 ms12.284
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.902 ms11.816 ms11.836 ms11.837
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.920 ms11.928 ms11.900 ms11.975
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.145 ms12.096 ms12.089 ms12.102
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.428 ms12.237 ms12.232 ms12.238
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.228 ms12.411 ms12.329 ms12.237

2023-06-02 08:45:01 - 2023-06-02 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.193  ms0.146  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.491 ms0.406 ms0.331 ms0.140
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.243 ms0.149 ms0.139 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.723 ms0.480 ms0.493 ms0.434
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.200 ms0.172 ms0.194 ms0.178
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.708 ms0.737 ms0.584 ms0.595
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.322 ms0.846 ms1.013 ms1.452
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 40.608 ms4.363 ms4.468 ms4.297
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.305 ms12.375 ms12.657 ms12.170
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.813 ms11.747 ms11.749 ms11.787
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.838 ms11.769 ms11.795 ms11.786
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.051 ms12.013 ms12.074 ms12.120
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.250 ms12.127 ms12.350 ms12.124
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.178 ms12.191 ms12.174 ms12.178

2023-06-02 08:30:01 - 2023-06-02 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.239  ms0.148  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.268 ms0.412 ms0.448 ms0.249
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.195 ms0.157 ms0.128 ms0.141
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.482 ms0.635 ms0.390 ms0.469
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.164 ms0.148 ms0.128 ms0.183
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.854 ms0.896 ms0.665 ms0.663
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.310 ms1.221 ms1.286 ms1.362
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.443 ms4.397 ms4.353 ms4.390
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.434 ms12.147 ms12.205 ms12.454
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.842 ms12.090 ms11.771 ms11.767
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.795 ms11.807 ms11.911 ms11.837
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.987 ms12.018 ms12.130 ms12.027
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.258 ms12.369 ms12.187 ms12.132
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.168 ms12.238 ms12.184 ms12.159

2023-06-02 08:15:01 - 2023-06-02 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.143  ms0.173  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.399 ms0.522 ms0.354 ms0.287
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.169 ms0.169 ms0.154 ms0.162
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.570 ms0.543 ms0.465 ms0.403
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.154 ms0.206 ms0.157 ms0.160
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.828 ms0.746 ms0.776 ms0.787
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.016 ms1.240 ms1.047 ms0.998
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.358 ms4.382 ms4.416 ms4.511
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.369 ms12.078 ms12.309 ms12.179
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.840 ms11.876 ms11.830 ms11.865
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.850 ms11.864 ms11.915 ms11.820
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms11.935 ms12.013 ms12.034
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.291 ms12.273 ms12.366 ms12.249
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.288 ms12.259 ms12.239 ms12.307

2023-06-02 08:00:01 - 2023-06-02 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.167  ms0.142  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.469 ms0.462 ms0.476 ms0.465
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.172 ms0.137 ms0.129 ms0.136
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.651 ms0.435 ms0.638 ms0.398
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.145 ms0.141 ms0.114 ms0.108
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.633 ms0.847 ms0.677 ms22.364
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.059 ms0.952 ms1.258 ms1.026
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.296 ms5.044 ms5.074 ms5.134
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.168 ms12.128 ms12.075 ms12.103
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.767 ms11.743 ms11.768 ms11.772
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.943 ms11.837 ms11.828 ms11.896
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.051 ms12.030 ms12.020 ms11.981
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.200 ms12.171 ms12.244 ms12.192
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.221 ms12.273 ms12.309 ms12.313

2023-06-02 07:45:01 - 2023-06-02 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.115  ms0.102  ms0.102  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.246 ms0.169 ms0.358 ms0.329
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.155 ms0.136 ms0.125 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.503 ms0.442 ms0.483 ms0.501
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.177 ms0.175 ms0.126 ms0.157
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.763 ms0.601 ms0.577 ms0.537
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.235 ms0.972 ms0.953 ms0.941
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.808 ms5.095 ms6.382 ms5.191
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.175 ms12.361 ms12.111 ms12.300
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.901 ms11.837 ms11.889 ms11.826
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.801 ms11.799 ms11.905 ms11.898
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.022 ms12.082 ms12.101 ms12.064
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.193 ms12.191 ms12.240 ms12.248
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.208 ms12.188 ms12.187 ms12.205

2023-06-02 07:30:01 - 2023-06-02 07:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.138   ms0.209  ms0.125  ms0.194  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.428 ms0.279 ms0.224 ms0.352
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.223 ms0.166 ms0.137 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.440 ms0.557 ms0.377 ms0.511
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.178 ms0.153 ms0.154 ms0.156
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.669 ms0.568 ms0.541 ms0.608
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.109 ms1.005 ms1.069 ms1.023
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.375 ms4.388 ms4.408 ms4.433
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.225 ms12.265 ms12.152 ms12.347
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.816 ms11.800 ms11.791 ms11.822
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.803 ms11.782 ms11.844 ms11.869
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.027 ms12.038 ms12.009 ms12.092
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.244 ms12.390 ms12.285 ms12.252
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.182 ms12.176 ms12.166 ms12.133

2023-06-02 07:00:01 - 2023-06-02 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.166  ms0.108  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.411 ms0.448 ms0.327 ms0.508
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.178 ms0.176 ms0.132 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.478 ms0.561 ms0.427 ms0.647
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.261 ms0.138 ms0.123 ms0.109
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.687 ms0.863 ms0.599 ms0.757
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.050 ms1.211 ms0.996 ms0.856
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.559 ms4.776 ms4.426 ms4.329
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.201 ms12.251 ms12.153 ms12.235
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.829 ms11.767 ms11.841 ms11.811
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.813 ms11.845 ms11.944 ms11.897
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.075 ms12.044 ms12.114 ms12.127
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.254 ms12.279 ms12.231 ms12.253
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.240 ms12.273 ms12.246 ms12.204

2023-06-02 06:45:01 - 2023-06-02 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.229   ms0.173  ms0.131  ms0.105  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.318 ms0.332 ms0.415 ms0.516
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.182 ms0.161 ms0.145 ms0.148
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.552 ms0.414 ms0.395 ms0.416
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.186 ms0.165 ms0.155 ms0.144
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.703 ms0.689 ms0.668 ms0.696
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.123 ms1.136 ms1.133 ms1.214
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.448 ms4.516 ms4.453 ms4.451
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.282 ms12.241 ms12.113 ms12.058
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.820 ms11.784 ms11.794
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.860 ms11.973 ms11.856 ms11.851
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.106 ms12.030 ms12.136 ms12.177
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.244 ms12.405 ms12.315 ms12.278
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.317 ms12.278 ms12.231 ms12.245

2023-06-02 06:30:01 - 2023-06-02 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.173  ms0.122  ms0.101  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.306 ms0.383 ms0.322 ms0.447
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.183 ms0.147 ms0.132 ms0.122
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.715 ms0.669 ms0.425 ms0.487
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.215 ms0.161 ms0.135 ms0.121
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.791 ms0.630 ms0.511 ms0.669
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.090 ms1.035 ms0.999 ms0.935
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.296 ms5.311 ms5.634 ms4.971
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.165 ms12.220 ms12.168 ms12.208
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.806 ms11.837 ms11.779 ms11.882
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.839 ms11.863 ms11.808
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.057 ms12.046 ms12.677 ms12.099
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.181 ms12.256 ms12.204 ms12.225
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.297 ms12.236 ms12.265 ms12.215

2023-06-02 06:15:01 - 2023-06-02 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.269   ms0.165  ms0.119  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.449 ms0.418 ms0.379 ms0.479
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.172 ms0.156 ms0.112 ms0.116
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.624 ms0.588 ms0.457 ms0.482
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.274 ms0.205 ms0.131 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.897 ms1.043 ms0.877 ms0.692
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.876 ms1.152 ms0.869 ms1.036
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.547 ms4.381 ms4.418 ms4.395
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.169 ms12.231 ms12.253 ms12.503
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.809 ms11.742 ms11.822 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.834 ms11.804 ms11.848 ms11.842
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.010 ms12.045 ms12.056 ms12.033
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.148 ms12.166 ms12.151 ms12.322
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.197 ms12.171 ms12.141 ms12.154

2023-06-02 06:00:01 - 2023-06-02 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.247   ms0.150  ms0.132  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.400 ms0.392 ms0.237 ms0.393
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.174 ms0.143 ms0.132 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.711 ms0.544 ms0.397 ms0.429
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.168 ms0.161 ms0.168 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.709 ms0.584 ms0.588 ms0.534
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.991 ms0.991 ms0.934 ms0.914
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 4.872 ms5.054 ms5.010 ms5.034
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.948 ms12.030 ms12.045 ms11.990
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.755 ms11.734 ms11.693 ms11.680
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.846 ms11.804 ms11.817 ms11.793
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.023 ms12.041 ms11.978 ms12.099
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.285 ms12.248 ms12.307 ms12.300
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.303 ms12.252 ms12.200 ms12.240

2023-06-02 05:45:01 - 2023-06-02 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.285   ms0.144  ms0.116  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.207 ms0.316 ms0.399 ms0.319
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.153 ms0.141 ms0.133 ms0.134
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.678 ms0.686 ms0.421 ms0.441
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.194 ms0.258 ms0.132 ms0.172
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.225 ms0.997 ms0.670 ms0.747
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.519 ms1.075 ms1.291 ms1.125
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.362 ms4.886 ms4.312 ms4.324
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.211 ms12.596 ms12.219 ms12.195
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.800 ms11.787 ms11.772 ms11.778
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.910 ms11.881 ms11.858 ms11.840
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.049 ms12.093 ms12.069 ms12.095
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.243 ms12.216 ms12.248 ms12.208
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.205 ms12.247 ms12.193 ms12.248

2023-06-02 05:30:01 - 2023-06-02 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.259  ms0.164  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.328 ms0.441 ms0.425 ms0.443
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.222 ms0.137 ms0.132 ms0.137
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.715 ms0.588 ms0.511 ms0.488
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.220 ms0.146 ms0.122 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.692 ms0.786 ms0.707 ms0.727
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.953 ms1.046 ms1.194 ms1.084
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.375 ms4.488 ms4.962 ms4.358
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.220 ms12.417 ms12.162 ms11.974
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.767 ms11.836 ms11.825 ms11.827
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.809 ms11.798 ms11.827 ms11.886
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.107 ms12.042 ms12.013 ms11.941
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.214 ms12.403 ms12.311 ms12.348
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.378 ms12.210 ms12.225 ms12.260

2023-06-02 05:00:02 - 2023-06-02 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.194  ms0.132  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.333 ms0.203 ms0.491 ms0.324
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.160 ms0.134 ms0.136 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.612 ms0.617 ms0.456 ms0.444
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.213 ms0.140 ms0.126 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.966 ms0.521 ms0.599 ms0.552
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.064 ms0.912 ms1.026 ms1.282
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.646 ms5.634 ms8.142 ms5.991
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.227 ms12.407 ms12.143 ms12.291
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.916 ms11.881 ms11.895 ms11.863
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.847 ms11.898 ms11.936 ms11.895
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.063 ms12.092 ms12.073 ms12.083
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.231 ms12.224 ms12.355 ms12.318
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.321 ms12.289 ms12.329 ms12.293

2023-06-02 04:15:01 - 2023-06-02 05:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.187  ms0.141  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.260 ms0.224 ms0.491 ms0.503
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.163 ms0.143 ms0.132 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.630 ms0.669 ms0.474 ms0.826
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.176 ms0.140 ms0.123 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.564 ms0.581 ms0.490 ms0.489
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.130 ms1.314 ms1.084 ms0.971
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.398 ms4.414 ms4.486 ms4.535
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.163 ms12.134 ms12.172 ms12.247
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.815 ms11.830 ms11.829
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.928 ms11.916 ms11.882 ms11.877
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.036 ms12.100 ms12.032 ms12.081
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.289 ms12.346 ms12.341 ms12.282
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.269 ms12.291 ms12.242 ms12.247

2023-06-02 04:00:01 - 2023-06-02 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.117  ms0.124  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.354 ms0.270 ms0.346 ms0.325
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.234 ms0.160 ms0.150 ms0.161
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.782 ms0.573 ms0.407 ms0.413
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.165 ms0.153 ms0.151 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.745 ms0.564 ms0.701 ms1.716
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.095 ms1.298 ms1.225 ms1.177
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.446 ms4.384 ms4.380 ms4.366
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.347 ms12.121 ms12.398 ms12.076
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.762 ms11.768 ms11.754 ms11.749
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.811 ms11.799 ms11.868 ms11.860
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.086 ms12.058 ms12.038 ms12.035
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.293 ms12.323 ms12.228 ms12.229
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.181 ms12.177 ms12.210 ms12.192

2023-06-02 03:45:01 - 2023-06-02 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.195  ms0.139  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.278 ms0.308 ms0.377 ms0.317
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.215 ms0.155 ms0.121 ms0.117
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.494 ms0.456 ms0.535 ms0.526
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.351 ms0.157 ms0.148 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.749 ms0.623 ms0.584 ms0.667
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.973 ms0.958 ms1.174 ms1.074
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.476 ms5.197 ms7.000 ms5.249
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.138 ms12.241 ms12.428 ms12.203
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.947 ms11.811 ms11.864 ms11.833
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.859 ms11.805 ms11.875 ms11.843
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.115 ms12.143 ms12.096 ms12.142
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.384 ms12.258 ms12.284 ms12.377
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.252 ms12.268 ms12.237 ms12.258

2023-06-02 03:30:01 - 2023-06-02 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.230   ms0.151  ms0.161  ms0.159  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.269 ms0.249 ms0.303 ms0.391
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.175 ms0.175 ms0.157 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.579 ms0.397 ms0.429 ms0.448
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.163 ms0.173 ms0.149 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.984 ms0.594 ms0.784 ms1.542
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.004 ms0.954 ms1.006 ms1.099
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.462 ms4.349 ms4.303
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.408 ms12.199 ms12.162 ms12.144
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.704 ms11.757 ms11.789 ms11.802
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.748 ms11.763 ms11.812 ms11.829
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.023 ms12.032 ms11.989 ms12.026
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.129 ms12.189 ms12.166 ms12.247
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.146 ms12.141 ms12.145 ms12.120

2023-06-02 03:15:01 - 2023-06-02 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.193  ms0.146  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.319 ms0.429 ms0.430
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.232 ms0.165 ms0.134 ms0.131
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.624 ms0.593 ms0.524 ms0.491
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.273 ms0.162 ms0.151 ms0.150
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.953 ms0.761 ms1.688 ms1.265
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.987 ms0.999 ms1.302 ms1.094
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.753 ms5.193 ms5.521 ms5.367
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.402 ms12.031 ms12.331 ms12.269
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.786 ms11.858 ms11.830 ms11.831
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.861 ms11.809 ms12.013
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.048 ms12.029 ms12.033 ms12.123
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.306 ms12.324 ms12.274 ms12.275
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.283 ms12.366 ms12.302 ms12.338

2023-06-02 03:00:01 - 2023-06-02 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.153  ms0.129  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.380 ms0.379 ms0.352 ms0.429
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.160 ms0.166 ms0.137 ms0.138
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.632 ms0.551 ms0.476 ms0.423
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.195 ms0.208 ms0.284 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.593 ms0.582 ms0.741 ms0.917
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.305 ms1.139 ms0.986 ms1.207
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.518 ms4.455 ms4.497 ms4.531
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.232 ms12.245 ms12.187 ms12.186
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.862 ms11.810 ms11.818 ms11.820
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.894 ms11.907 ms11.939 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.164 ms12.018 ms12.037 ms12.023
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.242 ms12.318 ms12.247 ms12.346
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.245 ms12.241 ms12.245 ms12.283

2023-06-02 02:45:01 - 2023-06-02 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.192  ms0.135  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.466 ms0.225 ms0.469 ms0.489
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.177 ms0.150 ms0.138 ms0.130
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.711 ms0.423 ms0.413 ms0.416
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.165 ms0.159 ms0.124 ms0.141
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 28.175 ms0.621 ms0.955 ms0.581
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.271 ms1.000 ms0.982 ms0.877
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.327 ms4.364 ms4.372 ms4.335
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.230 ms12.209 ms12.124 ms12.135
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.753 ms11.761 ms11.777 ms12.063
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.854 ms11.801 ms11.817 ms11.790
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.982 ms11.995 ms11.959 ms12.011
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.232 ms12.205 ms12.213 ms12.215
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.240 ms12.228 ms12.210 ms12.226

2023-06-02 02:30:01 - 2023-06-02 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.178   ms0.156  ms0.154  ms0.151  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.291 ms0.214 ms0.483 ms0.404
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.168 ms0.147 ms0.131 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.612 ms0.625 ms0.479 ms0.445
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.176 ms0.144 ms0.128 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.758 ms0.654 ms0.526 ms0.583
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.044 ms1.047 ms0.982 ms0.797
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.459 ms4.422 ms4.544 ms4.500
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.326 ms12.365 ms12.336 ms12.228
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.797 ms11.943 ms11.801 ms11.819
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.940 ms11.886 ms11.821 ms11.870
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.127 ms12.021 ms12.050 ms12.112
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.283 ms12.347 ms12.363 ms12.352
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.175 ms12.191 ms12.243 ms12.174

2023-06-02 02:15:01 - 2023-06-02 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.275   ms0.273  ms0.191  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.529 ms0.301 ms0.469 ms0.440
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.181 ms0.159 ms0.129 ms0.120
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.515 ms0.617 ms0.504 ms0.535
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.204 ms0.147 ms0.169 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.731 ms0.672 ms0.514 ms0.700
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.248 ms1.274 ms1.306 ms1.465
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.500 ms4.560 ms4.589 ms4.639
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.420 ms12.272 ms12.273 ms12.114
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.840 ms11.868 ms11.937 ms11.863
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.905 ms11.879 ms11.837 ms11.838
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.027 ms12.107 ms12.050 ms12.046
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.153 ms12.150 ms12.174 ms12.301
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.229 ms12.226 ms12.175 ms12.280

2023-06-02 01:45:01 - 2023-06-02 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.191   ms0.181  ms0.131  ms0.152  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.490 ms0.436 ms0.218 ms0.350
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.178 ms0.169 ms0.123 ms0.126
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.686 ms0.425 ms0.367 ms0.396
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.196 ms0.143 ms0.145 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.742 ms0.877 ms1.099 ms1.077
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.097 ms1.200 ms1.294 ms1.137
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 4.978 ms52.887 ms5.235 ms5.483
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.223 ms12.151 ms12.348 ms12.239
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.765 ms11.733 ms11.772 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.833 ms11.822 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.037 ms12.059 ms12.102 ms12.001
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.249 ms12.307 ms12.282 ms12.342
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.298 ms12.247 ms12.252 ms12.239

2023-06-02 01:30:01 - 2023-06-02 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.164   ms0.139  ms0.120  ms0.245  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.244 ms0.453 ms0.456 ms0.432
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.165 ms0.155 ms0.119 ms0.117
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.554 ms0.501 ms0.506 ms0.498
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.144 ms0.147 ms0.116 ms0.109
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.550 ms0.506 ms41.664 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.015 ms1.141 ms1.006 ms0.930
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.596 ms4.495 ms4.409 ms4.379
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.439 ms12.102 ms12.011 ms12.288
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.841 ms11.742 ms11.797 ms11.814
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.835 ms11.857 ms11.826 ms11.941
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.115 ms12.052 ms12.054 ms12.049
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.201 ms12.253 ms12.313 ms12.265
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.272 ms12.174 ms12.132 ms12.198

2023-06-02 01:15:01 - 2023-06-02 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.168   ms0.245  ms0.134  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.402 ms0.263 ms0.265 ms0.414
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.144 ms0.152 ms0.141 ms0.164
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.475 ms0.424 ms0.621 ms0.411
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.205 ms0.188 ms0.150 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.888 ms0.819 ms0.766 ms0.718
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.801 ms0.928 ms1.038 ms0.722
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.394 ms4.507 ms4.431 ms4.294
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.091 ms12.421 ms12.493 ms12.027
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.779 ms11.786 ms11.741 ms11.762
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.828 ms11.826 ms11.830 ms11.834
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.943 ms11.942 ms12.001 ms11.962
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.169 ms12.140 ms12.184 ms12.204
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.159 ms12.120 ms12.147 ms12.220

2023-06-02 01:00:02 - 2023-06-02 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.213  ms0.140  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.282 ms0.247 ms0.357 ms0.306
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.182 ms0.164 ms0.130 ms0.189
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.703 ms0.432 ms0.455 ms0.484
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.168 ms0.164 ms0.140 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.811 ms0.641 ms0.565 ms0.521
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.034 ms1.344 ms1.048 ms1.064
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.546 ms4.336 ms4.472 ms4.597
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.262 ms12.129 ms12.510 ms12.274
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.757 ms11.780 ms11.816 ms11.761
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.856 ms11.798 ms11.861 ms11.868
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 13.970 ms12.006 ms12.083 ms12.115
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.259 ms12.195 ms12.201 ms12.248
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.233 ms12.246 ms12.234 ms12.218

2023-06-02 00:45:01 - 2023-06-02 01:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.209   ms0.177  ms0.155  ms0.165  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.406 ms0.168 ms0.390 ms0.349
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.205 ms0.190 ms0.139 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.430 ms0.479 ms0.539 ms0.444
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.197 ms0.198 ms0.145 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.701 ms0.758 ms0.581 ms0.660
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.094 ms1.083 ms1.177 ms1.021
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.311 ms5.049 ms5.049 ms5.384
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.283 ms12.296 ms12.480 ms12.373
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.774 ms11.731 ms11.722 ms11.748
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.831 ms11.883 ms11.800 ms11.838
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.117 ms11.985 ms12.037 ms12.082
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.307 ms12.222 ms12.174 ms12.201
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.257 ms12.195 ms12.225 ms12.208

2023-06-02 00:30:01 - 2023-06-02 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.159  ms0.145  ms0.153  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.400 ms0.201 ms0.275 ms0.304
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.296 ms0.156 ms0.142 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.502 ms0.626 ms0.506 ms0.508
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.174 ms0.178 ms0.133 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.725 ms0.588 ms0.875 ms0.983
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.278 ms0.972 ms0.977 ms1.100
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.493 ms4.417 ms4.432 ms4.616
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.546 ms12.230 ms12.599 ms12.388
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.816 ms11.829 ms11.828 ms11.852
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.843 ms11.853 ms11.932 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.061 ms12.107 ms12.068 ms12.051
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.307 ms12.241 ms12.193 ms12.233
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.178 ms12.186 ms12.167 ms12.164

2023-06-02 00:15:01 - 2023-06-02 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.289   ms0.183  ms0.173  ms0.174  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.384 ms0.336 ms0.414 ms0.476
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.270 ms0.169 ms0.140 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.472 ms0.492 ms0.432 ms0.471
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.237 ms0.354 ms0.153 ms0.157
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.650 ms0.585 ms0.632 ms0.707
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.259 ms1.146 ms0.972 ms1.507
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 20.905 ms4.629 ms4.489 ms4.863
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.169 ms12.210 ms12.207 ms12.129
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.842 ms11.833 ms11.881 ms11.860
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.034 ms11.915 ms11.946 ms11.928
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.153 ms12.098 ms12.105 ms12.121
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.287 ms12.316 ms12.283 ms12.264
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.243 ms12.186 ms12.263 ms12.298

2023-06-01 23:45:01 - 2023-06-02 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.142  ms0.129  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.278 ms0.510 ms0.350 ms0.452
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.194 ms0.154 ms0.159 ms0.145
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.699 ms0.502 ms0.451 ms0.440
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.161 ms0.159 ms0.162 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.942 ms0.614 ms0.598 ms0.515
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.320 ms1.054 ms1.308 ms0.899
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.101 ms5.525 ms5.678 ms6.012
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.185 ms12.142 ms12.203 ms12.241
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.805 ms11.766 ms11.834 ms11.777
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.833 ms11.855 ms11.826 ms11.818
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.036 ms12.034 ms12.014 ms12.007
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.372 ms12.277 ms12.282 ms12.285
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.262 ms12.237 ms12.292 ms12.276

2023-06-01 23:30:01 - 2023-06-01 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.279   ms0.170  ms0.108  ms0.105  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.363 ms0.473 ms0.346 ms0.427
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.230 ms0.174 ms0.124 ms0.121
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.670 ms0.600 ms0.633 ms0.513
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.234 ms0.159 ms0.129 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.745 ms0.655 ms0.520 ms0.550
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.987 ms1.267 ms1.144 ms1.198
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.452 ms4.713 ms4.495 ms4.491
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.517 ms12.212 ms12.455 ms12.405
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.864 ms11.851 ms11.885 ms11.910
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.921 ms11.875 ms11.971 ms11.952
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.104 ms12.145 ms12.055 ms12.130
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.458 ms12.392 ms12.310 ms12.270
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.283 ms12.236 ms12.198 ms12.285

2023-06-01 23:15:01 - 2023-06-01 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.171   ms0.144  ms0.113  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.248 ms0.169 ms0.299 ms0.392
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.186 ms0.173 ms0.132 ms0.141
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.452 ms0.592 ms0.446 ms0.424
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.281 ms0.157 ms0.166 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.123 ms0.828 ms0.943 ms0.819
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.261 ms1.128 ms1.013 ms0.779
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.208 ms5.654 ms5.270 ms5.194
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.136 ms12.264 ms12.264 ms12.247
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.855 ms11.809 ms11.780 ms11.838
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.856 ms11.908 ms11.857 ms11.895
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.198 ms12.097 ms12.022 ms12.099
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.177 ms12.205 ms12.217 ms12.280
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.205 ms12.212 ms12.176 ms12.160

2023-06-01 22:30:01 - 2023-06-01 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.133  ms0.118  ms0.106  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.254 ms0.325 ms0.168 ms0.337
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.234 ms0.215 ms0.159 ms0.230
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.816 ms0.481 ms0.778 ms0.472
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.169 ms0.158 ms0.117 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.723 ms0.595 ms0.593 ms0.618
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.906 ms0.795 ms0.824 ms0.819
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.103 ms5.058 ms5.090 ms5.502
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.414 ms12.199 ms12.220 ms12.172
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.796 ms11.790 ms11.753 ms11.771
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.831 ms11.876 ms11.833 ms11.830
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.057 ms12.087 ms11.968 ms11.962
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.238 ms12.221 ms12.231 ms12.200
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.250 ms12.251 ms12.333 ms12.210

2023-06-01 22:00:01 - 2023-06-01 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.145  ms0.123  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.250 ms0.392 ms0.400 ms0.354
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.144 ms0.144 ms0.132 ms0.139
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.450 ms0.580 ms0.420 ms0.568
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.160 ms0.136 ms0.127 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.763 ms0.747 ms0.530 ms0.620
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.070 ms1.034 ms1.065 ms1.004
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.371 ms5.451 ms5.266 ms5.418
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.582 ms12.320 ms12.153 ms12.216
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.853 ms11.838 ms11.810 ms11.756
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.894 ms11.930 ms11.826 ms11.865
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.059 ms11.995 ms12.103 ms12.124
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.260 ms12.323 ms12.179 ms12.235
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.227 ms12.267 ms12.304 ms12.234

2023-06-01 21:15:01 - 2023-06-01 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.182  ms0.127  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.306 ms0.251 ms0.387 ms0.280
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.188 ms0.142 ms0.125 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.443 ms0.442 ms0.360 ms0.410
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.272 ms0.149 ms0.142 ms0.147
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.864 ms0.762 ms0.546 ms0.673
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.039 ms1.341 ms1.157 ms1.054
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.290 ms5.249 ms5.144 ms5.234
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.296 ms12.361 ms12.220 ms12.115
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.753 ms11.796 ms11.722 ms11.780
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.872 ms11.889 ms11.746 ms11.729
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.988 ms11.938 ms11.928 ms11.967
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.183 ms12.171 ms12.168 ms12.108
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.188 ms12.296 ms12.210 ms12.276

2023-06-01 21:00:01 - 2023-06-01 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.178  ms0.133  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.249 ms0.458 ms0.363 ms0.458
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.176 ms0.162 ms0.131 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.602 ms0.781 ms0.469 ms0.494
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.205 ms0.171 ms0.119 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.816 ms0.721 ms0.700 ms0.743
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.097 ms0.837 ms0.965 ms1.102
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.402 ms4.453 ms4.331 ms4.421
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.294 ms12.213 ms12.317 ms12.466
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.766 ms11.737 ms11.764 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.856 ms11.801 ms11.813 ms11.874
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.041 ms12.023 ms11.967 ms12.019
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.235 ms12.248 ms12.199 ms12.192
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.296 ms12.238 ms12.257 ms12.292

2023-06-01 20:45:01 - 2023-06-01 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.174  ms0.151  ms0.165  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.547 ms0.201 ms0.460 ms0.187
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.239 ms0.154 ms0.131 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.646 ms0.403 ms0.418 ms0.406
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.161 ms0.133 ms0.171 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.032 ms0.746 ms0.780 ms0.524
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.136 ms1.198 ms0.996 ms1.088
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.841 ms5.061 ms5.042 ms5.012
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.438 ms12.274 ms12.418 ms12.493
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.779 ms11.807 ms11.841 ms11.823
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.883 ms11.761 ms11.836 ms11.775
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.026 ms12.029 ms11.962 ms12.005
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.243 ms12.282 ms12.236 ms12.235
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.317 ms12.276 ms12.330 ms12.323

2023-06-01 20:30:01 - 2023-06-01 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.256   ms0.149  ms0.178  ms0.164  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.258 ms0.372 ms0.394 ms0.359
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.163 ms0.153 ms0.150 ms0.141
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.562 ms0.462 ms0.405 ms0.422
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.161 ms0.125 ms0.114 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.833 ms0.748 ms0.739 ms0.707
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.064 ms0.988 ms1.028 ms1.060
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.482 ms4.530 ms4.755 ms4.413
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.387 ms12.407 ms12.412 ms12.470
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.835 ms11.814 ms11.804 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.823 ms11.849 ms11.850
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.146 ms12.120 ms12.038 ms12.143
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.234 ms12.301 ms12.337 ms12.330
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.275 ms12.226 ms12.282 ms12.271

2023-06-01 20:15:01 - 2023-06-01 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.164   ms0.146  ms0.124  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.353 ms0.205 ms0.384 ms0.420
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.187 ms0.149 ms0.132 ms0.153
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.461 ms0.646 ms0.444 ms0.437
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.159 ms0.148 ms0.127 ms0.124
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.633 ms0.560 ms0.603 ms0.545
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.035 ms1.175 ms1.026 ms1.496
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.318 ms4.309 ms4.282 ms4.292
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.096 ms12.139 ms12.182 ms12.175
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.857 ms11.856 ms11.839 ms11.798
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.901 ms11.857 ms11.929 ms11.805
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.100 ms12.070 ms12.018 ms12.010
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.199 ms12.215 ms12.133 ms12.193
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.222 ms12.207 ms12.259 ms12.196

2023-06-01 20:00:01 - 2023-06-01 20:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.152  ms0.142  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.280 ms0.416 ms0.169 ms0.380
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.161 ms0.143 ms0.136 ms0.144
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.484 ms0.453 ms0.455 ms0.446
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.191 ms0.149 ms0.136 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.867 ms0.618 ms0.686 ms0.767
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.936 ms1.065 ms1.295 ms0.748
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.581 ms4.330 ms4.780 ms4.249
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.325 ms12.387 ms12.168 ms12.240
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.895 ms11.789 ms11.889 ms11.853
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.851 ms11.787 ms11.831 ms11.857
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.036 ms12.109 ms12.068 ms12.101
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.320 ms12.274 ms12.236 ms12.200
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.229 ms12.213 ms12.245 ms12.279

2023-06-01 19:45:01 - 2023-06-01 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.188  ms0.139  ms0.114  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.292 ms0.419 ms0.283 ms0.204
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.155 ms0.153 ms0.129 ms0.151
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.623 ms0.681 ms0.444 ms0.445
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.251 ms0.194 ms0.146 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.849 ms0.727 ms0.880 ms0.961
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.185 ms1.325 ms1.082 ms1.019
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.350 ms5.161 ms5.194 ms5.067
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.278 ms12.229 ms12.175 ms12.171
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.786 ms11.761 ms11.757 ms11.822
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.739 ms11.778 ms11.786 ms11.789
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.985 ms12.013 ms11.963 ms12.037
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.228 ms12.201 ms12.118 ms12.163
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.253 ms12.219 ms12.276 ms12.231

2023-06-01 19:30:01 - 2023-06-01 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.199  ms0.157  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.317 ms0.176 ms0.507 ms0.471
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.257 ms0.148 ms0.135 ms0.124
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.559 ms0.575 ms0.410 ms0.427
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.215 ms0.269 ms0.153 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.805 ms0.658 ms0.521 ms0.554
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.152 ms0.911 ms1.204 ms0.866
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.702 ms4.417 ms4.506 ms4.700
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.235 ms12.169 ms12.132 ms12.384
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.819 ms11.771 ms11.744 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.853 ms11.875 ms11.900 ms11.942
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.051 ms12.167 ms12.085 ms12.092
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.245 ms12.250 ms12.282 ms12.243
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.232 ms12.255 ms12.253 ms12.236

2023-06-01 19:15:01 - 2023-06-01 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.242   ms0.160  ms0.140  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.312 ms0.425 ms0.355 ms0.346
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.180 ms0.147 ms0.128 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.571 ms0.450 ms0.445 ms0.451
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.244 ms0.155 ms0.131 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.699 ms0.689 ms0.721 ms0.624
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.028 ms1.139 ms1.182 ms0.903
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.698 ms5.399 ms5.355 ms5.183
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.142 ms12.201 ms12.113 ms12.188
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.830 ms11.801 ms11.775 ms11.781
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.841 ms11.857 ms11.897
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.072 ms12.037 ms12.062 ms12.091
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.298 ms12.253 ms12.151 ms12.261
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.176 ms12.198 ms12.213 ms12.216

2023-06-01 19:00:01 - 2023-06-01 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.258   ms0.176  ms0.143  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.390 ms0.351 ms0.492 ms0.315
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.167 ms0.178 ms0.142 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.578 ms0.430 ms0.401 ms0.408
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.206 ms0.161 ms0.152 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.668 ms0.663 ms0.496 ms0.552
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.174 ms1.212 ms0.983 ms1.277
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.522 ms4.404 ms4.558 ms4.662
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.382 ms12.199 ms12.387 ms12.206
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.816 ms11.840 ms11.853 ms11.831
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.908 ms11.892 ms11.806 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.165 ms12.020 ms12.054 ms12.156
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.296 ms12.320 ms12.255 ms12.312
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.293 ms12.990 ms12.248 ms12.248

2023-06-01 18:45:01 - 2023-06-01 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.281   ms0.216  ms0.141  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.229 ms0.218 ms0.374 ms0.439
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.166 ms0.145 ms0.131 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.663 ms0.561 ms0.402 ms0.427
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.243 ms0.145 ms0.134 ms0.127
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.536 ms0.647 ms0.678 ms0.515
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.346 ms1.104 ms1.102 ms0.990
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.172 ms5.484 ms5.098 ms5.146
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.288 ms12.347 ms12.317 ms12.185
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.812 ms11.726 ms11.760 ms11.731
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.772 ms11.736 ms11.765 ms11.819
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.028 ms12.018 ms11.973 ms12.007
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.198 ms12.248 ms12.207 ms12.188
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.291 ms12.267 ms12.251 ms12.241

2023-06-01 18:30:01 - 2023-06-01 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.173  ms0.136  ms0.127  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.461 ms0.393 ms0.210 ms0.338
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.151 ms0.156 ms0.118 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.586 ms0.482 ms0.519 ms0.418
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.170 ms0.144 ms0.129 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.648 ms0.569 ms0.483 ms0.585
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.900 ms1.012 ms1.083 ms1.290
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.405 ms5.293 ms6.082 ms5.670
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.254 ms12.296 ms12.277 ms12.241
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.787 ms11.870 ms11.852 ms11.797
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.860 ms11.843 ms11.896 ms11.908
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.056 ms11.999 ms12.085 ms11.984
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.142 ms12.214 ms12.167 ms12.215
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.198 ms12.306 ms12.300 ms12.226

2023-06-01 18:15:02 - 2023-06-01 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.267   ms0.154  ms0.145  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.264 ms0.180 ms0.279 ms0.418
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.163 ms0.142 ms0.131 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.381 ms0.657 ms0.431 ms0.425
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.156 ms0.179 ms0.130 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.842 ms0.760 ms0.643 ms0.590
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.098 ms1.048 ms1.087 ms1.289
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.301 ms4.443 ms4.352 ms4.348
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.159 ms12.273 ms12.217 ms12.238
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.784 ms11.754 ms11.754 ms11.733
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.859 ms11.821 ms11.891 ms11.856
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 15.583 ms12.138 ms12.061 ms12.076
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.272 ms12.221 ms12.169 ms12.276
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.182 ms12.214 ms12.139 ms12.166

2023-06-01 18:00:01 - 2023-06-01 18:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.229  ms0.145  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.265 ms0.343 ms0.172 ms0.302
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.227 ms0.166 ms0.127 ms0.129
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.658 ms0.653 ms0.479 ms0.485
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.195 ms0.189 ms0.127 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.695 ms0.530 ms0.584 ms0.541
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.000 ms1.010 ms0.909 ms0.908
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.291 ms5.221 ms5.538 ms5.149
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.167 ms12.234 ms12.564 ms12.250
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.844 ms11.863 ms11.824 ms11.794
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.861 ms11.852 ms11.867 ms11.911
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.098 ms12.088 ms12.089 ms12.035
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.283 ms12.371 ms12.289 ms12.243
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.231 ms12.228 ms12.220 ms12.214

2023-06-01 17:45:01 - 2023-06-01 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.190  ms0.138  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.407 ms0.440 ms0.489 ms0.315
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.261 ms0.176 ms0.160 ms0.189
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.536 ms0.644 ms0.435 ms0.420
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.211 ms0.179 ms0.121 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.673 ms0.596 ms0.572 ms0.498
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.341 ms1.149 ms1.034 ms1.218
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.689 ms5.885 ms5.353 ms7.892
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.184 ms12.219 ms12.245 ms12.165
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.918 ms11.878 ms11.836 ms11.848
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.796 ms11.899 ms11.901 ms11.918
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.103 ms12.030 ms12.063 ms12.060
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.212 ms12.299 ms12.293 ms12.208
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.231 ms12.282 ms12.276 ms12.289

2023-06-01 17:30:01 - 2023-06-01 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.148  ms0.134  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.474 ms0.248 ms0.412 ms0.347
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.178 ms0.210 ms0.146 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.443 ms0.430 ms0.518 ms0.472
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.171 ms0.164 ms0.124 ms0.147
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.829 ms0.922 ms0.856 ms0.580
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.921 ms1.144 ms1.325 ms1.162
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.451 ms4.354 ms4.410 ms4.507
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.298 ms12.540 ms12.573 ms12.318
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.785 ms11.748 ms11.778 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.874 ms11.803 ms11.824 ms11.758
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.093 ms11.987 ms11.987 ms12.008
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.200 ms12.212 ms12.201 ms12.155
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.213 ms12.156 ms12.209 ms12.191

2023-06-01 17:15:01 - 2023-06-01 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.161  ms0.146  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.295 ms0.377 ms0.475 ms0.415
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.240 ms0.160 ms0.154 ms0.148
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.708 ms0.666 ms0.462 ms0.428
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.182 ms0.154 ms0.118 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.713 ms0.773 ms0.637 ms0.678
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.043 ms0.998 ms1.187 ms1.003
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.351 ms4.497 ms4.351 ms4.359
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.102 ms12.368 ms12.276 ms12.214
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.833 ms11.767 ms11.796 ms11.774
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.821 ms11.813 ms11.870 ms11.809
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.998 ms12.000 ms11.990 ms12.029
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.208 ms12.173 ms12.167 ms12.226
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.154 ms12.167 ms12.236 ms12.189

2023-06-01 17:00:01 - 2023-06-01 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.199  ms0.142  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.389 ms0.493 ms0.329 ms0.333
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.219 ms0.201 ms0.133 ms0.135
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.599 ms0.469 ms0.465 ms0.450
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.247 ms0.197 ms0.119 ms0.140
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.854 ms0.750 ms0.713 ms0.666
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.231 ms1.424 ms1.386 ms1.023
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.461 ms5.293 ms5.270 ms7.438
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.284 ms12.196 ms12.229 ms12.202
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.822 ms11.842 ms11.870 ms11.904
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.920 ms11.884 ms11.914 ms11.863
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 11.994 ms12.116 ms12.154 ms12.065
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.264 ms12.339 ms12.242 ms12.306
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.326 ms12.428 ms12.278 ms12.270

2023-06-01 16:45:01 - 2023-06-01 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.214  ms0.155  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.169 ms0.263 ms0.508 ms0.472
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.164 ms0.137 ms0.133 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.615 ms0.461 ms0.473 ms0.499
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.211 ms0.175 ms0.124 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 47.081 ms0.727 ms0.631 ms0.600
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.901 ms1.091 ms1.297 ms0.871
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.563 ms4.422 ms4.606 ms4.510
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.362 ms12.306 ms12.470 ms12.163
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.812 ms11.705 ms11.742 ms11.785
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.835 ms11.790 ms11.848 ms11.853
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.001 ms12.017 ms12.054
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.205 ms12.271 ms12.304 ms12.226
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.221 ms12.247 ms12.179 ms12.180

2023-06-01 16:30:01 - 2023-06-01 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.153   ms0.123  ms0.109  ms0.113  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.455 ms0.224 ms0.430 ms0.149
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.152 ms0.169 ms0.127 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.496 ms0.622 ms0.403 ms0.416
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.265 ms0.145 ms0.125 ms0.153
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.693 ms0.515 ms0.597 ms0.507
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.241 ms1.028 ms0.947 ms1.120
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.523 ms4.656 ms4.475 ms4.435
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.129 ms12.269 ms12.445 ms12.238
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.910 ms11.772 ms11.810 ms11.864
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.825 ms11.818 ms11.823 ms11.891
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.066 ms12.067 ms12.080 ms12.112
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.255 ms12.224 ms12.307 ms12.381
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.263 ms12.271 ms12.256 ms12.289

2023-06-01 16:15:01 - 2023-06-01 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.194  ms0.148  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.302 ms0.446 ms0.139 ms0.355
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.171 ms0.138 ms0.135 ms0.186
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.687 ms0.458 ms0.451 ms0.433
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.244 ms0.137 ms0.158 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.642 ms0.605 ms0.753 ms0.627
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.092 ms1.099 ms1.101 ms0.927
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.585 ms5.116 ms5.658 ms5.418
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.213 ms12.194 ms12.225 ms12.115
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.761 ms11.810 ms11.775 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.921 ms11.894 ms11.882 ms11.910
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.114 ms12.086 ms12.067 ms12.091
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.136 ms12.315 ms12.215
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.301 ms12.216 ms12.258 ms12.250

2023-06-01 15:45:01 - 2023-06-01 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.197  ms0.144  ms0.175  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.548 ms0.432 ms0.393 ms0.173
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.161 ms0.139 ms0.129 ms0.141
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.555 ms0.523 ms0.493 ms0.441
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.177 ms0.172 ms0.167 ms0.182
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.808 ms0.667 ms0.623 ms0.580
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.893 ms1.159 ms1.176 ms1.098
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.271 ms4.648 ms4.317 ms4.533
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.213 ms12.402 ms12.151 ms12.514
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.793 ms11.741 ms11.781 ms11.947
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.806 ms11.792 ms11.826 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.996 ms12.002 ms12.062 ms12.003
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.252 ms12.288 ms12.248 ms12.193
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.302 ms12.230 ms12.279 ms12.262

2023-06-01 15:30:01 - 2023-06-01 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.174   ms0.231  ms0.140  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.445 ms0.327 ms0.425 ms0.362
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.188 ms0.166 ms0.133 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.594 ms0.732 ms0.440 ms0.446
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.215 ms0.267 ms0.183 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.925 ms0.618 ms0.491 ms0.529
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.201 ms1.063 ms1.076 ms1.097
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 18.509 ms4.464 ms4.424 ms4.488
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.081 ms12.352 ms12.268 ms12.212
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.744 ms11.778 ms11.684 ms11.762
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.846 ms11.874 ms11.862 ms11.871
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.057 ms12.071 ms11.989 ms12.061
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.243 ms12.312 ms12.296 ms12.225
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.106 ms12.165 ms12.124 ms12.109

2023-06-01 15:15:01 - 2023-06-01 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.165  ms0.113  ms0.147  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.270 ms0.349 ms0.588 ms0.592
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.176 ms0.147 ms0.141 ms0.131
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.456 ms0.535 ms0.487 ms0.434
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.182 ms0.180 ms0.148 ms0.179
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.692 ms0.595 ms0.653 ms0.649
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.052 ms1.242 ms0.996 ms1.078
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.364 ms4.334 ms4.259 ms4.346
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.127 ms12.285 ms12.090 ms12.420
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.849 ms11.743 ms11.784 ms11.790
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.851 ms11.836 ms11.820 ms11.827
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.083 ms12.049 ms12.009 ms12.014
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.239 ms12.185 ms12.250 ms12.125
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.246 ms12.213 ms12.180 ms12.171

2023-06-01 15:00:01 - 2023-06-01 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.306   ms0.216  ms0.131  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.257 ms0.438 ms0.398 ms0.148
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.175 ms0.171 ms0.151 ms0.131
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.752 ms0.647 ms0.462 ms0.512
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.186 ms0.174 ms0.167 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.625 ms0.593 ms0.733 ms0.703
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.005 ms0.972 ms1.051 ms1.103
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.439 ms4.440 ms4.561 ms4.380
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.199 ms12.321 ms12.191 ms12.367
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.823 ms11.775 ms11.786 ms11.773
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.816 ms11.860 ms11.885
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.133 ms12.068 ms12.082 ms12.021
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.142 ms12.102 ms12.218 ms12.172
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.191 ms12.197 ms12.189 ms12.247

2023-06-01 14:45:01 - 2023-06-01 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.267   ms0.168  ms0.125  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.352 ms0.471 ms0.412 ms0.141
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.223 ms0.147 ms0.143 ms0.117
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.558 ms0.542 ms0.479 ms0.436
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.188 ms0.171 ms0.120 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.868 ms0.716 ms0.715 ms0.923
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.046 ms1.228 ms1.102 ms1.059
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.568 ms4.577 ms4.562 ms61.135
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.369 ms12.252 ms12.177 ms12.390
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.895 ms11.881 ms11.880 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.008 ms11.894 ms11.974 ms11.974
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.191 ms12.107 ms12.095 ms12.172
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.403 ms12.308 ms12.366 ms12.292
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.249 ms12.233 ms12.245 ms12.221

2023-06-01 14:30:01 - 2023-06-01 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.206  ms0.132  ms0.161  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.454 ms0.433 ms0.432 ms0.431
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.221 ms0.188 ms0.147 ms0.162
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.534 ms0.604 ms0.402 ms0.442
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.329 ms0.182 ms0.128 ms0.138
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.645 ms0.551 ms0.491 ms0.565
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.983 ms1.069 ms1.046 ms1.052
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.446 ms4.515 ms4.280 ms4.493
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.279 ms12.235 ms12.185 ms12.092
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.789 ms11.731 ms11.853 ms11.760
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.818 ms11.807 ms11.891 ms11.837
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.040 ms12.007 ms11.999 ms12.000
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.269 ms12.363 ms12.225 ms12.608
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.232 ms12.259 ms12.252 ms12.243

2023-06-01 14:15:01 - 2023-06-01 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.248   ms0.195  ms0.141  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.379 ms0.234 ms0.265 ms0.372
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.179 ms0.148 ms0.138 ms0.136
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.492 ms0.460 ms
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.194 ms0.133 ms0.118 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.543 ms0.686 ms0.565 ms0.545
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.202 ms1.184 ms1.202 ms1.235
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.862 ms4.424 ms7.026 ms4.540
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.353 ms12.540 ms12.246 ms12.327
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.865 ms11.871 ms11.806
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.954 ms11.812 ms11.837 ms11.961
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.057 ms12.018 ms12.073 ms12.072
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.238 ms12.338 ms12.268 ms12.292
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.251 ms12.291 ms12.374 ms12.280

2023-06-01 13:45:01 - 2023-06-01 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.264   ms0.179  ms0.137  ms0.143  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.256 ms0.460 ms0.356 ms0.443
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.167 ms0.142 ms0.125 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.575 ms0.422 ms0.462 ms
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.179 ms0.158 ms0.156 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.932 ms0.833 ms0.641 ms0.572
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.226 ms1.171 ms1.179 ms1.043
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.234 ms7.197 ms5.346 ms5.139
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.155 ms12.238 ms12.231 ms12.211
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.786 ms11.824 ms11.782 ms11.803
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.804 ms11.839 ms11.882 ms11.854
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.071 ms11.998 ms12.020 ms11.993
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.252 ms12.182 ms12.161 ms12.264
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.212 ms12.261 ms12.270 ms12.318

2023-06-01 13:30:01 - 2023-06-01 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.154  ms0.132  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.249 ms0.446 ms0.421 ms0.438
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.175 ms0.152 ms0.159 ms0.155
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.487 ms0.475 ms0.385 ms0.446
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.222 ms0.172 ms0.142 ms0.141
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.646 ms0.746 ms0.814 ms0.729
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.924 ms0.972 ms0.911 ms1.183
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.435 ms4.270 ms4.303 ms4.439
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.109 ms12.015 ms11.966 ms12.208
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.717 ms11.755 ms11.759 ms11.720
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.103 ms11.792 ms11.806 ms11.819
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.062 ms12.017 ms12.004 ms12.015
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.224 ms12.260 ms12.332 ms12.190
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.205 ms12.261 ms12.276 ms12.340

2023-06-01 13:15:01 - 2023-06-01 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.156  ms0.151  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.552 ms0.436 ms0.215 ms0.338
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.159 ms0.150 ms0.127 ms0.143
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.566 ms0.499 ms0.388 ms0.435
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.199 ms0.182 ms0.135 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.619 ms0.552 ms0.577 ms0.532
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.125 ms0.850 ms1.000 ms0.962
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 93.524 ms4.464 ms4.419 ms5.693
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.299 ms12.195 ms12.371 ms12.444
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.815 ms11.920 ms11.931 ms11.894
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.819 ms11.955 ms11.953 ms11.893
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.121 ms12.082 ms12.058 ms12.070
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.233 ms12.298 ms12.302 ms12.279
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.280 ms12.275 ms12.267 ms12.276

2023-06-01 13:00:01 - 2023-06-01 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.258   ms0.167  ms0.133  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.497 ms0.196 ms0.356 ms0.369
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.191 ms0.165 ms0.132 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.527 ms0.636 ms0.466 ms0.509
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.230 ms0.167 ms0.141 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.722 ms0.649 ms0.501 ms0.480
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.316 ms0.854 ms1.038 ms1.247
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.351 ms4.560 ms4.387 ms4.373
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.251 ms12.185 ms12.092 ms12.112
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.739 ms11.747 ms11.812 ms11.855
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.786 ms11.815 ms11.862 ms11.928
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.138 ms12.061 ms12.080 ms12.018
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.125 ms12.218 ms12.252 ms12.194
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.205 ms12.181 ms12.249 ms12.259

2023-06-01 12:45:01 - 2023-06-01 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.152  ms0.133  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.414 ms0.430 ms0.480 ms0.417
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.181 ms0.189 ms0.126 ms0.117
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.507 ms0.691 ms0.470 ms0.489
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.139 ms0.169 ms0.132 ms0.119
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.781 ms0.762 ms0.701 ms0.733
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.321 ms1.008 ms0.815 ms0.976
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.572 ms4.444 ms4.462 ms4.315
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.148 ms12.230 ms12.263 ms12.239
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.793 ms11.674 ms11.702 ms11.773
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.845 ms11.799 ms11.871 ms11.808
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.059 ms12.029 ms12.105 ms12.040
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.342 ms12.349 ms12.254 ms12.240
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.154 ms12.194 ms12.254 ms12.234

2023-06-01 12:30:01 - 2023-06-01 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.319   ms0.177  ms0.162  ms0.260  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.450 ms0.283 ms0.378 ms0.269
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.197 ms0.150 ms0.173 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.564 ms0.536 ms0.451 ms0.432
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.204 ms0.265 ms0.131 ms0.114
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.763 ms0.735 ms0.646 ms0.570
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.947 ms1.001 ms1.261 ms0.992
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 51.760 ms4.567 ms4.426 ms4.539
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.362 ms12.323 ms12.340 ms12.497
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.856 ms11.830 ms11.855
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.902 ms11.854 ms11.834 ms11.850
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.051 ms12.125 ms12.182 ms12.048
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.332 ms12.262 ms12.327 ms12.328
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.301 ms12.218 ms12.223 ms12.210

2023-06-01 12:15:01 - 2023-06-01 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.320   ms0.234  ms0.131  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.272 ms0.403 ms0.475 ms0.331
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.204 ms0.148 ms0.132 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.474 ms0.470 ms0.438 ms0.558
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.229 ms0.195 ms0.136 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.725 ms0.852 ms0.835 ms0.561
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.048 ms1.113 ms0.960 ms1.048
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 9.018 ms6.173 ms5.915 ms6.583
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.346 ms12.187 ms12.284 ms12.267
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.896 ms11.821 ms11.867 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.914 ms11.890 ms11.969 ms11.863
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.111 ms12.157 ms12.099 ms12.079
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.276 ms12.247 ms12.232 ms12.256
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.181 ms12.252 ms12.230 ms12.217

2023-06-01 11:45:01 - 2023-06-01 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.288   ms0.164  ms0.129  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.413 ms0.198 ms0.375 ms0.301
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.280 ms0.156 ms0.127 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.642 ms0.415 ms0.445 ms0.481
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.171 ms0.191 ms0.147 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.772 ms0.637 ms0.574 ms0.606
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.067 ms1.027 ms1.007 ms1.149
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.486 ms4.371 ms4.495 ms4.479
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.226 ms12.202 ms12.247 ms12.127
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.821 ms11.769 ms11.783 ms11.796
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.881 ms11.877 ms11.928 ms11.907
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.056 ms12.032 ms12.104 ms12.061
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.296 ms12.316 ms12.274 ms12.289
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.190 ms12.183 ms12.221 ms12.253

2023-06-01 11:30:01 - 2023-06-01 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.285   ms0.175  ms0.149  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.472 ms0.262 ms0.351 ms0.306
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.249 ms0.138 ms0.125 ms0.135
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.463 ms0.424 ms0.433 ms0.461
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.177 ms0.165 ms0.129 ms0.118
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.818 ms0.689 ms0.888 ms0.907
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.000 ms1.077 ms1.143 ms1.278
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.454 ms4.435 ms4.400 ms4.385
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.408 ms12.510 ms12.055 ms12.136
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.772 ms11.745 ms11.759 ms11.768
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.878 ms11.841 ms11.895 ms11.915
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms12.029 ms12.049 ms12.046
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.225 ms12.248 ms12.165 ms12.247
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.230 ms12.194 ms12.225 ms12.200

2023-06-01 11:15:02 - 2023-06-01 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.175   ms0.119  ms0.111  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.490 ms0.232 ms0.362 ms0.406
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.187 ms0.163 ms0.138 ms0.143
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.534 ms0.426 ms0.403 ms0.420
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.290 ms0.166 ms0.123 ms0.161
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.706 ms0.620 ms0.569 ms0.637
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.174 ms0.985 ms0.914 ms0.871
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.697 ms4.449 ms4.349 ms4.399
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.428 ms12.129 ms12.371 ms12.414
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.776 ms11.737 ms11.740 ms11.746
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.797 ms11.849 ms11.866 ms11.795
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.977 ms12.039 ms12.088 ms12.045
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.253 ms12.286 ms12.351 ms12.282
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.196 ms12.152 ms12.187 ms12.133

2023-06-01 11:00:01 - 2023-06-01 11:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.172  ms0.151  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.289 ms0.172 ms0.326 ms0.456
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.283 ms0.159 ms0.145 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.577 ms0.463 ms0.437 ms0.412
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.178 ms0.163 ms0.123 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.805 ms0.546 ms0.663 ms0.573
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.086 ms1.017 ms0.971 ms0.977
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.261 ms5.255 ms5.335 ms5.108
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.172 ms12.120 ms12.219 ms12.259
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.859 ms11.896 ms11.954 ms11.871
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.919 ms11.893 ms11.850 ms11.863
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.024 ms12.104 ms12.050 ms12.065
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.167 ms12.133 ms12.217 ms12.209
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.236 ms12.282 ms12.223 ms12.217

2023-06-01 10:45:01 - 2023-06-01 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.285   ms0.166  ms0.139  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.446 ms0.318 ms0.346 ms0.460
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.239 ms0.170 ms0.132 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.779 ms0.534 ms0.425 ms0.437
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.206 ms0.136 ms0.147 ms0.157
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.642 ms0.670 ms0.575 ms0.524
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.227 ms0.867 ms0.819 ms0.936
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.443 ms4.463 ms4.591 ms5.269
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.381 ms12.623 ms12.412 ms12.550
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.829 ms11.855 ms11.826 ms11.850
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.953 ms11.916 ms11.904 ms11.899
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.140 ms12.129 ms12.073 ms12.095
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.317 ms12.340 ms12.303 ms12.258
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.276 ms12.247 ms12.226 ms12.301

2023-06-01 10:30:01 - 2023-06-01 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.329   ms0.165  ms0.157  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.294 ms0.441 ms0.343 ms0.314
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.184 ms0.257 ms0.151 ms0.149
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.565 ms0.458 ms0.410 ms0.466
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.202 ms0.212 ms0.149 ms0.205
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.775 ms0.825 ms0.733 ms0.724
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.092 ms0.967 ms0.985 ms1.014
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.719 ms4.401 ms4.324 ms4.459
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.972 ms12.205 ms12.196 ms12.391
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.879 ms11.813 ms11.785 ms11.788
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.911 ms11.945 ms11.863 ms11.908
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.043 ms12.172 ms12.003 ms12.129
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.313 ms12.254 ms12.229 ms12.213
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.214 ms12.160 ms12.218 ms12.231

2023-06-01 10:15:02 - 2023-06-01 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.248   ms0.173  ms0.126  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.350 ms0.167 ms0.372
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.161 ms0.158 ms0.132 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.667 ms0.554 ms0.482 ms0.457
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.323 ms0.190 ms0.133 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.974 ms0.769 ms0.806 ms0.658
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.063 ms1.212 ms1.181 ms1.230
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.541 ms4.527 ms4.454 ms4.537
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.029 ms12.155 ms12.157 ms12.167
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.846 ms11.823 ms11.795 ms11.915
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.862 ms11.844 ms11.874 ms11.913
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.064 ms12.050 ms12.023 ms12.023
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.246 ms12.246 ms12.346 ms12.311
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.277 ms12.327 ms12.261 ms12.226

2023-06-01 10:00:02 - 2023-06-01 10:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.289   ms0.182  ms0.139  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.274 ms0.304 ms0.408 ms0.275
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.179 ms0.169 ms0.145 ms0.117
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.521 ms0.460 ms0.424 ms0.464
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.244 ms0.179 ms0.118 ms0.121
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.725 ms0.651 ms0.543 ms0.629
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.421 ms1.439 ms1.358 ms1.179
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 17.771 ms5.916 ms4.326 ms4.395
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.482 ms12.082 ms12.160 ms12.165
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.805 ms11.843 ms11.873 ms11.816
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.821 ms11.855 ms11.812 ms11.891
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.194 ms12.053 ms12.078 ms12.063
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.163 ms12.250 ms12.214 ms12.225
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.239 ms12.228 ms12.244 ms12.271

2023-06-01 09:45:01 - 2023-06-01 10:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.218   ms0.139  ms0.118  ms0.126  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.560 ms0.277 ms0.283 ms0.436
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.175 ms0.162 ms0.132 ms0.126
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.572 ms0.378 ms0.368 ms0.363
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.201 ms0.174 ms0.135 ms0.148
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.786 ms0.769 ms0.816 ms0.615
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.360 ms1.235 ms1.143 ms1.184
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.548 ms4.448 ms4.576 ms4.502
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.264 ms12.213 ms12.571 ms12.268
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.789 ms11.798 ms11.766 ms11.809
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.852 ms11.819 ms11.939 ms11.851
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.085 ms12.141 ms12.070 ms12.059
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.277 ms12.231 ms12.235 ms12.200
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.342 ms12.251 ms12.273 ms12.274

2023-06-01 09:30:01 - 2023-06-01 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.154  ms0.183  ms0.150  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.491 ms0.273 ms0.451 ms0.516
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.232 ms0.146 ms0.130 ms0.151
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.659 ms0.695 ms0.409 ms0.727
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.181 ms0.137 ms0.169 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.915 ms0.951 ms0.652 ms0.588
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.193 ms1.079 ms1.035 ms1.101
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.500 ms5.998 ms5.263 ms5.191
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.637 ms12.507 ms12.328 ms12.274
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.823 ms11.793 ms11.802 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.909 ms11.953 ms11.849 ms11.896
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.131 ms12.159 ms12.060 ms12.082
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.268 ms12.199 ms12.205 ms12.219
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.273 ms12.296 ms12.307 ms12.242

2023-06-01 09:15:01 - 2023-06-01 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.243   ms0.175  ms0.130  ms0.104  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.525 ms0.410 ms0.259
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.153 ms0.143 ms0.135 ms0.129
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.767 ms0.501 ms0.465 ms0.421
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.144 ms0.172 ms0.128 ms0.162
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.760 ms0.594 ms0.744 ms0.745
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.039 ms0.985 ms1.033 ms1.014
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.488 ms4.579 ms4.304 ms4.332
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.200 ms12.255 ms12.225 ms12.385
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.759 ms11.703 ms11.859 ms11.804
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.770 ms11.813 ms11.882 ms11.857
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.048 ms12.024 ms12.075 ms12.086
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.252 ms12.255 ms12.246 ms12.260
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.242 ms12.218 ms12.238 ms12.200

2023-06-01 09:00:01 - 2023-06-01 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.136  ms0.126  ms0.144  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.426 ms0.278 ms0.368 ms0.167
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.168 ms0.158 ms0.122 ms0.140
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.705 ms0.548 ms0.468 ms0.473
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.153 ms0.168 ms0.166 ms0.140
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.828 ms1.018 ms6.613 ms0.665
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.129 ms1.064 ms1.072 ms1.203
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.611 ms4.542 ms4.484 ms4.532
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.177 ms12.179 ms12.171 ms12.169
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.769 ms11.815 ms11.792 ms11.802
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.883 ms11.898 ms11.892 ms11.938
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.053 ms12.047 ms12.044 ms12.072
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.357 ms12.176 ms12.236 ms12.231
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.275 ms12.300 ms12.232 ms12.199

2023-06-01 08:45:01 - 2023-06-01 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.162  ms0.133  ms0.152  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.514 ms0.344 ms0.437 ms0.392
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.172 ms0.154 ms0.143 ms0.131
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.651 ms0.427 ms0.433 ms0.447
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.155 ms0.176 ms0.139 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.896 ms0.655 ms0.662 ms0.643
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.106 ms1.097 ms1.298 ms1.246
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.381 ms5.316 ms5.548 ms6.217
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.411 ms12.234 ms12.226 ms12.271
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.817 ms11.762 ms11.895 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.751 ms12.006 ms11.802 ms11.938
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.160 ms12.057 ms12.043 ms12.092
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.268 ms12.169 ms12.283 ms12.195
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.281 ms12.236 ms12.273 ms12.258

2023-06-01 08:30:01 - 2023-06-01 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.176  ms0.128  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.400 ms0.169 ms0.149 ms0.478
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.168 ms0.164 ms0.138 ms0.144
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.534 ms0.454 ms0.426 ms0.433
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.203 ms0.148 ms0.139 ms0.157
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.816 ms0.736 ms0.733 ms0.773
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.998 ms0.928 ms1.035 ms1.051
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.712 ms4.456 ms4.443 ms4.600
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.219 ms12.553 ms12.213 ms12.275
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.960 ms11.863 ms11.901 ms11.861
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.950 ms11.881 ms11.877 ms11.894
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.044 ms12.086 ms12.222
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.262 ms12.268 ms12.310 ms12.287
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.316 ms12.313 ms12.285 ms12.344

2023-06-01 08:15:01 - 2023-06-01 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.232  ms0.140  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.316 ms0.230 ms0.306 ms0.505
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.178 ms0.142 ms0.131 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.485 ms0.407 ms0.461 ms0.473
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.215 ms0.265 ms0.138 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.020 ms0.726 ms0.928 ms2.053
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.300 ms1.179 ms1.110 ms1.127
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.495 ms5.141 ms5.508 ms6.041
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.272 ms12.417 ms12.233 ms12.153
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.819 ms11.798 ms11.789 ms11.778
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.896 ms11.867 ms11.846 ms11.896
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.071 ms12.028 ms12.056 ms12.071
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.262 ms12.310 ms12.238 ms12.284
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.312 ms12.229 ms12.287 ms12.237

2023-06-01 08:00:01 - 2023-06-01 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.160  ms0.126  ms0.136  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.159 ms0.326 ms0.398
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.182 ms0.124 ms0.125 ms0.137
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.471 ms0.607 ms0.455 ms0.718
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.177 ms0.130 ms0.122 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.870 ms0.780 ms0.772 ms0.869
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.304 ms1.242 ms1.127 ms1.215
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.560 ms4.560 ms4.988 ms4.521
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.277 ms12.220 ms12.108 ms12.302
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.927 ms11.848 ms11.805 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.884 ms11.861 ms11.912 ms11.944
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.146 ms12.134 ms12.160 ms12.041
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.398 ms12.298 ms12.263 ms12.304
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.259 ms12.237 ms12.246 ms12.224

2023-06-01 07:30:01 - 2023-06-01 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.225   ms0.166  ms0.146  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.426 ms0.384 ms0.477 ms0.288
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.225 ms0.145 ms0.120 ms0.115
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.471 ms0.425 ms0.431 ms0.408
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.148 ms0.199 ms0.132 ms0.140
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.820 ms0.743 ms0.734 ms0.692
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.151 ms1.267 ms0.992 ms1.134
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.472 ms4.364 ms4.693 ms4.414
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.215 ms12.214 ms12.230 ms12.253
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.770 ms11.747 ms11.783 ms11.717
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.803 ms11.835 ms11.828 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.986 ms12.026 ms12.065 ms12.038
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.182 ms12.152 ms12.234 ms12.151
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.224 ms12.236 ms12.234 ms12.198

2023-06-01 06:45:01 - 2023-06-01 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.177  ms0.155  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.279 ms0.201 ms0.321 ms0.423
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.209 ms0.170 ms0.135 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.439 ms0.503 ms0.505 ms0.619
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.141 ms0.186 ms0.119 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.875 ms0.678 ms0.573 ms0.686
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.131 ms1.201 ms1.336 ms1.116
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.377 ms4.406 ms4.406 ms4.376
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.335 ms12.238 ms12.410 ms12.218
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.803 ms11.844 ms11.757 ms11.771
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.862 ms11.817 ms11.821 ms11.812
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.024 ms12.015 ms12.106 ms12.047
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.264 ms12.134 ms12.204 ms12.222
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.207 ms12.183 ms12.168 ms12.203

2023-06-01 06:30:01 - 2023-06-01 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.161  ms0.144  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.432 ms0.434 ms0.290 ms0.266
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.171 ms0.154 ms0.132 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.425 ms0.404 ms0.394 ms0.419
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.204 ms0.206 ms0.162 ms0.211
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.734 ms0.541 ms0.697 ms0.713
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.929 ms1.101 ms0.972 ms1.084
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.322 ms5.035 ms6.829 ms5.689
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.326 ms12.220 ms12.230 ms12.195
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.818 ms11.751 ms12.043 ms11.846
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.932 ms11.884 ms11.866 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.177 ms12.132 ms12.088 ms12.094
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.187 ms12.242 ms12.233 ms12.247
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.245 ms12.205 ms12.244 ms12.266

2023-06-01 06:15:01 - 2023-06-01 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.177  ms0.167  ms0.141  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.353 ms0.441 ms0.342 ms0.363
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.262 ms0.161 ms0.132 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.447 ms0.510 ms0.415 ms0.416
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.198 ms0.143 ms0.185 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.073 ms0.721 ms0.550 ms0.578
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.212 ms0.979 ms1.009 ms1.065
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 40.426 ms5.285 ms5.372 ms5.259
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.244 ms12.190 ms12.181 ms12.175
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.781 ms11.799 ms11.779 ms11.765
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.857 ms11.827 ms11.838 ms11.868
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.021 ms12.062 ms12.075 ms12.035
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.233 ms12.175 ms12.284 ms12.210
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.168 ms12.150 ms12.148 ms12.196

2023-06-01 06:00:01 - 2023-06-01 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.200   ms0.172  ms0.124  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.300 ms0.537 ms0.417 ms0.418
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.169 ms0.139 ms0.124 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.565 ms0.463 ms0.479 ms0.435
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.142 ms0.212 ms0.167 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.864 ms0.707 ms0.675 ms0.673
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.323 ms1.342 ms1.016 ms1.085
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.678 ms4.822 ms4.587 ms4.516
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.170 ms12.448 ms12.169 ms12.233
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.888 ms11.795 ms11.825 ms11.805
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.913 ms11.807 ms11.867 ms11.843
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.076 ms12.009 ms12.080 ms12.121
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.357 ms12.336 ms12.368 ms12.351
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.239 ms12.222 ms12.240 ms12.244

2023-06-01 05:45:01 - 2023-06-01 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.255   ms0.162  ms0.122  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.504 ms0.192 ms0.294 ms0.306
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.209 ms0.136 ms0.148 ms0.165
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.644 ms0.687 ms0.599 ms0.467
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.166 ms0.127 ms0.115 ms0.164
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.830 ms0.714 ms0.642 ms0.661
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.071 ms0.951 ms0.938 ms0.956
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.505 ms4.680 ms4.351 ms4.377
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.497 ms12.363 ms12.274 ms12.399
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.745 ms11.772 ms11.686 ms11.889
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.815 ms11.861 ms11.793 ms11.900
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.020 ms12.012 ms11.980 ms12.020
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.261 ms12.256 ms12.258 ms12.291
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.282 ms12.340 ms12.320 ms12.254

2023-06-01 05:30:02 - 2023-06-01 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.161  ms0.145  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.275 ms0.167 ms0.434 ms0.367
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.161 ms0.162 ms0.130 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.395 ms0.404 ms0.412 ms0.393
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.176 ms0.175 ms0.172 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.827 ms0.701 ms0.640 ms0.460
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.110 ms1.079 ms1.031 ms0.982
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.273 ms6.402 ms5.239 ms5.197
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.355 ms12.375 ms12.324 ms12.560
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.868 ms11.808 ms11.817 ms11.880
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.881 ms11.837 ms11.913 ms11.917
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.095 ms12.016 ms12.055 ms12.095
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.241 ms12.175 ms12.211 ms12.255
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.306 ms12.235 ms12.231 ms12.246

2023-06-01 05:15:02 - 2023-06-01 05:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.150  ms0.112  ms0.095  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.358 ms0.269 ms0.311 ms0.402
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.170 ms0.180 ms0.130 ms0.136
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.560 ms0.520 ms0.466 ms0.468
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.207 ms0.173 ms0.130 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.785 ms0.793 ms0.741 ms0.772
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.237 ms1.216 ms0.993 ms1.013
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.527 ms4.404 ms4.895 ms4.445
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.347 ms12.262 ms12.233 ms12.309
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.987 ms11.819 ms11.805 ms11.786
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.922 ms11.826 ms11.975 ms11.885
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.227 ms12.150 ms12.204 ms12.131
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.417 ms12.294 ms12.278 ms12.237
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.306 ms12.231 ms12.313 ms12.295

2023-06-01 05:00:01 - 2023-06-01 05:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.180  ms0.163  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.347 ms0.349 ms0.559 ms0.301
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.167 ms0.152 ms0.120 ms0.116
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.531 ms0.457 ms0.579 ms0.591
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.152 ms0.166 ms0.119 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.640 ms0.676 ms0.620 ms0.638
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.984 ms0.875 ms0.997 ms0.915
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.519 ms4.299 ms4.336 ms4.519
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.217 ms12.138 ms12.206 ms12.270
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.823 ms11.798 ms11.838 ms11.769
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.852 ms11.823 ms11.828 ms11.885
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.048 ms11.982 ms12.077 ms12.035
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.219 ms12.195 ms12.411 ms12.153
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.138 ms12.094 ms12.150 ms12.106

2023-06-01 04:45:01 - 2023-06-01 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.173  ms0.157  ms0.145  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.278 ms0.169 ms0.348 ms0.436
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.228 ms0.156 ms0.145 ms0.142
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.446 ms0.516 ms0.443 ms0.495
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.194 ms0.146 ms0.130 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.935 ms0.620 ms0.642 ms0.625
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.108 ms1.082 ms1.031 ms1.119
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.755 ms4.530 ms4.661 ms43.449
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.283 ms12.402 ms12.217 ms12.303
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.784 ms11.797 ms11.803 ms11.853
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.887 ms11.778 ms11.816 ms11.773
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.081 ms12.030 ms12.067 ms12.088
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.285 ms12.339 ms12.259 ms12.223
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.311 ms12.285 ms12.283 ms12.264

2023-06-01 04:30:01 - 2023-06-01 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.146  ms0.129  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.402 ms0.374 ms0.166 ms0.348
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.204 ms0.173 ms0.139 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.491 ms0.387 ms0.352 ms0.404
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.231 ms0.162 ms0.169 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.652 ms0.515 ms0.839 ms0.712
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.263 ms1.047 ms1.031 ms1.084
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.413 ms4.395 ms4.341
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.162 ms12.270 ms12.168 ms12.173
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.810 ms11.745 ms11.807 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.764 ms11.870 ms11.872 ms11.845
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.060 ms12.057 ms12.035 ms12.023
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.320 ms12.230 ms12.228 ms12.209
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.208 ms12.244 ms12.193 ms12.111

2023-06-01 04:15:01 - 2023-06-01 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.226   ms0.181  ms0.108  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.239 ms0.520 ms0.356 ms0.153
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.153 ms0.148 ms0.137 ms0.130
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.694 ms0.532 ms0.452 ms0.452
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.170 ms0.189 ms0.121 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.292 ms0.658 ms0.578 ms0.619
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.099 ms0.982 ms1.230 ms1.130
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.355 ms4.616 ms4.367 ms4.382
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.360 ms12.406 ms12.308 ms11.987
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.817 ms11.795 ms11.725 ms11.824
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.893 ms11.833 ms11.771
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.122 ms12.059 ms12.055 ms11.944
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.269 ms12.166 ms12.230 ms12.186
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.161 ms12.151 ms12.147 ms12.206

2023-06-01 04:00:01 - 2023-06-01 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.258   ms0.140  ms0.105  ms0.121  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.387 ms0.341 ms0.505 ms0.505
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.210 ms0.171 ms0.123 ms0.129
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.515 ms0.492 ms0.449 ms0.380
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.143 ms0.196 ms0.163 ms0.146
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.059 ms1.244 ms0.975 ms1.316
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.877 ms1.233 ms1.013 ms0.876
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.220 ms9.178 ms5.023 ms4.965
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.450 ms12.527 ms11.897 ms12.217
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.813 ms11.736 ms11.705 ms11.745
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.802 ms11.765 ms11.740 ms11.764
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.034 ms12.052 ms12.013 ms12.027
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.204 ms12.192 ms12.145 ms12.163
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.255 ms12.247 ms12.323 ms12.261

2023-06-01 03:45:01 - 2023-06-01 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.157  ms0.114  ms0.111  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.401 ms0.170 ms0.296 ms0.361
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.246 ms0.158 ms0.129 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.665 ms0.438 ms0.387 ms0.441
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.242 ms0.152 ms0.194 ms0.204
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.257 ms1.253 ms0.862 ms1.561
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.179 ms0.995 ms1.114 ms1.068
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.248 ms5.347 ms6.321 ms5.394
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.203 ms12.143 ms12.166 ms12.341
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.858 ms11.838 ms11.893 ms11.814
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.846 ms11.876 ms11.855 ms11.883
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.088 ms12.081 ms12.134
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.224 ms12.276 ms12.277 ms12.156
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.209 ms12.243 ms12.242 ms12.172

2023-06-01 03:30:02 - 2023-06-01 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.170  ms0.125  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.190 ms0.383 ms0.461
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.157 ms0.143 ms0.135 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.670 ms0.607 ms0.519 ms0.472
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.239 ms0.197 ms0.117 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.965 ms0.833 ms0.660 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.266 ms1.059 ms0.883 ms0.886
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.266 ms4.629 ms4.402 ms4.500
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.146 ms12.353 ms12.083 ms12.156
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.814 ms11.820 ms11.833 ms11.780
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.830 ms11.769 ms11.805 ms11.910
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.094 ms12.074 ms12.082 ms12.094
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.212 ms12.232 ms12.233 ms12.168
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.269 ms12.231 ms12.259 ms12.221

2023-06-01 03:15:01 - 2023-06-01 03:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.172  ms0.126  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.312 ms0.481 ms0.334 ms0.534
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.158 ms0.138 ms0.144 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.845 ms0.548 ms0.773 ms0.498
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.178 ms0.413 ms0.148 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 6.783 ms0.786 ms0.610 ms0.646
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.067 ms1.151 ms1.083 ms0.988
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.336 ms5.668 ms5.135 ms5.612
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.007 ms12.106 ms12.191 ms12.168
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.796 ms11.719 ms11.748 ms11.751
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.744 ms11.897 ms11.773 ms11.760
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.083 ms12.065 ms12.089 ms12.078
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.310 ms12.186 ms12.183 ms12.185
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.271 ms12.299 ms12.243 ms12.248

2023-06-01 03:00:01 - 2023-06-01 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.145  ms0.115  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.444 ms0.416 ms0.543 ms0.288
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.171 ms0.223 ms0.132 ms0.122
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.708 ms0.637 ms0.463 ms0.424
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.217 ms0.155 ms0.207 ms0.207
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.878 ms0.669 ms0.726 ms0.571
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.312 ms1.121 ms1.193 ms1.098
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.512 ms4.623 ms4.824 ms8.468
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.371 ms12.091 ms12.124 ms12.284
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.870 ms11.740 ms11.744 ms11.816
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.842 ms11.798 ms11.901 ms11.912
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.133 ms12.038 ms12.025 ms11.986
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.222 ms12.163 ms12.190 ms12.222
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.163 ms12.159 ms12.222 ms12.144

2023-06-01 02:45:01 - 2023-06-01 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.149  ms0.140  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.307 ms0.412 ms0.357 ms0.396
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.165 ms0.134 ms0.126 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.599 ms0.440 ms0.430 ms0.471
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.216 ms0.144 ms0.134 ms0.141
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.785 ms0.654 ms0.642 ms0.609
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.084 ms1.091 ms1.112 ms1.015
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.386 ms5.263 ms5.072 ms5.138
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.092 ms12.225 ms12.336 ms12.193
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.784 ms11.857 ms11.815 ms11.774
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.933 ms11.873 ms11.916 ms12.012
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.129 ms12.040 ms12.109 ms12.054
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.289 ms12.171 ms12.162 ms12.228
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.175 ms12.182 ms12.170 ms12.174

2023-06-01 02:30:01 - 2023-06-01 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.163  ms0.150  ms0.171  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.528 ms0.373 ms0.432 ms0.422
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.193 ms0.163 ms0.118 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.695 ms0.663 ms0.484 ms0.418
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.174 ms0.216 ms0.120 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.661 ms0.679 ms0.594 ms0.596
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.022 ms0.976 ms0.990 ms1.041
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.632 ms4.979 ms5.020 ms4.931
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.306 ms12.183 ms12.119 ms12.035
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.774 ms11.825 ms11.853 ms11.785
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.864 ms11.893 ms11.882 ms11.824
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.072 ms12.010 ms12.021 ms12.029
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.209 ms12.283 ms12.307 ms12.241
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.265 ms12.269 ms12.251 ms12.237

2023-06-01 02:15:01 - 2023-06-01 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.198  ms0.178  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.228 ms0.343 ms0.385 ms0.383
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.174 ms0.160 ms0.131 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.630 ms0.458 ms0.419 ms0.442
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.216 ms0.163 ms0.127 ms0.122
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.779 ms0.627 ms1.343 ms0.935
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.994 ms1.199 ms1.111 ms0.885
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.409 ms5.122 ms5.235 ms5.168
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.262 ms12.225 ms12.227 ms12.572
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.824 ms11.782 ms11.873 ms11.899
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.004 ms11.841 ms11.872 ms11.904
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.061 ms12.082 ms12.053 ms12.082
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.322 ms12.302 ms12.231 ms12.285
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.190 ms12.211 ms12.193 ms12.200

2023-06-01 02:00:01 - 2023-06-01 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.164  ms0.128  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.493 ms0.401 ms0.380 ms0.147
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.130 ms0.134 ms0.144 ms0.129
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.500 ms0.413 ms0.377 ms0.407
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.164 ms0.171 ms0.119 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.792 ms0.622 ms0.580 ms0.570
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.199 ms1.112 ms1.121 ms1.182
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.419 ms4.358 ms4.421 ms4.383
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.153 ms12.136 ms12.427 ms12.300
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.707 ms11.730 ms11.793 ms11.724
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.785 ms11.777 ms11.785 ms11.775
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.025 ms12.016 ms12.048 ms12.047
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.205 ms12.141 ms12.206 ms12.195
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.257 ms12.200 ms12.225 ms12.163

2023-06-01 01:45:01 - 2023-06-01 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.175   ms0.132  ms0.121  ms0.116  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.352 ms0.392 ms0.348 ms0.309
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.178 ms0.132 ms0.120 ms0.114
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.618 ms0.445 ms0.387 ms0.408
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.213 ms0.144 ms0.114 ms0.105
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.241 ms0.766 ms0.520 ms0.570
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms1.079 ms0.990 ms0.905
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.224 ms7.082 ms5.127 ms4.688
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.176 ms11.877 ms12.047 ms12.001
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.803 ms11.719 ms11.727 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.851 ms11.809 ms11.835 ms11.833
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms12.010 ms11.959 ms11.992
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.126 ms12.128 ms12.154 ms12.122
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.259 ms12.301 ms12.269 ms12.270

2023-06-01 01:30:01 - 2023-06-01 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.184  ms0.127  ms0.148  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.456 ms0.240 ms0.378 ms0.378
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.161 ms0.160 ms0.133 ms0.120
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.670 ms0.479 ms0.748 ms0.414
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.196 ms0.147 ms0.111 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.728 ms0.728 ms0.525 ms0.544
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.078 ms1.163 ms0.954 ms0.990
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.350 ms4.436 ms4.463 ms4.409
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.100 ms12.445 ms12.316 ms12.179
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.824 ms11.805 ms11.813 ms11.821
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.786 ms11.799 ms11.836 ms11.856
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.021 ms12.094 ms12.029
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.397 ms12.272 ms12.251 ms12.284
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.264 ms12.231 ms12.229 ms12.231

2023-06-01 01:15:01 - 2023-06-01 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.191   ms0.242  ms0.127  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.276 ms0.523 ms0.452 ms0.473
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.241 ms0.199 ms0.160 ms0.135
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.560 ms0.519 ms0.432 ms0.483
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.222 ms0.246 ms0.210 ms0.183
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.943 ms0.879 ms0.725 ms0.628
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.020 ms1.074 ms1.048 ms0.899
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.582 ms4.530 ms4.411 ms4.481
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.427 ms12.121 ms12.339 ms12.134
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.824 ms11.860 ms11.819 ms11.823
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.890 ms11.910 ms11.869 ms11.924
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.081 ms12.229 ms12.172 ms12.134
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.304 ms12.356 ms12.414 ms12.313
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.274 ms12.288 ms12.355 ms12.325

2023-06-01 01:00:01 - 2023-06-01 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.145  ms0.157  ms0.134  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.245 ms0.382 ms0.347 ms0.396
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.197 ms0.172 ms0.163 ms0.141
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.455 ms0.397 ms0.409 ms0.396
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.193 ms0.284 ms0.170 ms0.141
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.844 ms0.698 ms0.682 ms0.744
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.182 ms1.238 ms1.322 ms1.099
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.409 ms4.420 ms4.349 ms4.329
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.336 ms12.341 ms12.318 ms12.465
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.766 ms11.784 ms11.811 ms11.732
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.766 ms11.779 ms11.755 ms11.765
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.071 ms11.962 ms12.020 ms12.013
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.259 ms12.136 ms12.165 ms12.209
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.190 ms12.122 ms12.127 ms12.135

2023-06-01 00:45:01 - 2023-06-01 01:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.263   ms0.187  ms0.124  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.369 ms0.370 ms0.206 ms0.387
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.175 ms0.169 ms0.126 ms0.126
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.648 ms0.517 ms0.501 ms0.482
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.223 ms0.146 ms0.162 ms0.144
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.719 ms0.846 ms0.690 ms0.618
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.369 ms1.289 ms1.103 ms1.031
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.523 ms4.548 ms4.525 ms4.391
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.305 ms12.176 ms12.572 ms12.258
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.825 ms11.772 ms11.776 ms11.788
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.844 ms11.924 ms11.885 ms11.857
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.021 ms12.020 ms11.961 ms12.009
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.207 ms12.381 ms12.200 ms12.215
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.260 ms12.231 ms12.228 ms12.261

2023-06-01 00:30:01 - 2023-06-01 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.148   ms0.128  ms0.173  ms0.103  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.255 ms0.383 ms0.491 ms0.371
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.195 ms0.161 ms0.142 ms0.116
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.578 ms0.414 ms0.441 ms0.419
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.288 ms0.239 ms0.185 ms0.177
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.746 ms0.571 ms0.714 ms0.563
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.013 ms1.053 ms1.189 ms1.058
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.227 ms4.932 ms4.938 ms5.738
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.366 ms12.110 ms12.202 ms12.198
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.748 ms11.678 ms11.693 ms11.721
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.732 ms11.833 ms11.831 ms11.772
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.039 ms12.077 ms11.976
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.150 ms12.185 ms12.199 ms12.207
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.303 ms12.319 ms12.226 ms12.272

2023-06-01 00:15:01 - 2023-06-01 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.120  ms0.115  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.400 ms0.267 ms0.383 ms0.396
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.159 ms0.158 ms0.130 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.514 ms0.492 ms0.510 ms0.560
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.208 ms0.191 ms0.130 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.630 ms0.566 ms0.644 ms0.560
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.807 ms1.069 ms0.945 ms0.932
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.393 ms4.438 ms4.453 ms4.382
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.214 ms12.217 ms12.215 ms12.233
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.778 ms11.729 ms11.745 ms11.750
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.840 ms11.799 ms11.872 ms11.817
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.077 ms12.043 ms12.013 ms12.062
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.216 ms12.211 ms12.202 ms12.202
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.171 ms12.241 ms12.195 ms12.232

2023-06-01 00:00:01 - 2023-06-01 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.199  ms0.203  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.546 ms0.344 ms0.511 ms0.552
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.239 ms0.172 ms0.128 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.613 ms0.600 ms0.437 ms0.422
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.271 ms0.161 ms0.146 ms0.141
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.111 ms0.891 ms1.047 ms0.646
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.871 ms1.056 ms0.898 ms0.752
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.719 ms5.454 ms5.195 ms5.121
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.958 ms12.126 ms12.254 ms12.150
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.863 ms11.804 ms11.795 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.771 ms11.827 ms11.836 ms11.830
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms11.955 ms12.099 ms12.067
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.217 ms12.160 ms12.154 ms12.148
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.210 ms12.256 ms12.238 ms12.231

2023-05-31 23:45:01 - 2023-06-01 00:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.193  ms0.142  ms0.132  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.362 ms0.268 ms0.351
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.178 ms0.156 ms0.140 ms0.115
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.424 ms0.425 ms0.422 ms0.457
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.173 ms0.129 ms0.186 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 39.734 ms0.589 ms0.528 ms0.579
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.080 ms1.293 ms1.177 ms1.240
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.451 ms4.453 ms4.458 ms4.421
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.099 ms12.050 ms12.042 ms12.213
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.825 ms11.855 ms11.760 ms12.009
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.773 ms11.727 ms11.817 ms11.822
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.065 ms12.012 ms11.993 ms12.118
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.151 ms12.142 ms12.197 ms12.187
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.176 ms12.188 ms12.227 ms12.218

2023-05-31 23:30:01 - 2023-05-31 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.176  ms0.134  ms0.122  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.327 ms0.380 ms0.442 ms0.405
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.153 ms0.154 ms0.122 ms0.115
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.701 ms0.676 ms0.417 ms0.391
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.222 ms0.312 ms0.124 ms0.120
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.614 ms0.570 ms0.483 ms0.536
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.863 ms1.098 ms0.830 ms1.161
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.076 ms5.072 ms5.117 ms5.342
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.348 ms12.138 ms12.441 ms12.215
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.797 ms11.761 ms11.807 ms11.780
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.855 ms11.828 ms11.909 ms11.891
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.008 ms12.093 ms12.097
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.357 ms12.237 ms12.204 ms12.215
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.258 ms12.315 ms12.257 ms12.238

2023-05-31 23:15:01 - 2023-05-31 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.164  ms0.146  ms0.150  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.511 ms0.406 ms0.425 ms0.484
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.183 ms0.170 ms0.135 ms0.141
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.594 ms0.540 ms0.539 ms0.535
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.162 ms0.148 ms0.162 ms0.167
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.681 ms0.982 ms0.713 ms0.757
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.487 ms1.404 ms0.981 ms0.941
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 22.240 ms8.475 ms4.441 ms4.419
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.093 ms12.015 ms12.277 ms12.368
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.884 ms11.706 ms11.817 ms11.773
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.083 ms11.881 ms11.869 ms11.841
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.987 ms12.002 ms12.001 ms12.075
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.209 ms12.176 ms12.193 ms12.222
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.216 ms12.206 ms12.218 ms12.231

2023-05-31 23:00:01 - 2023-05-31 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.173   ms0.131  ms0.114  ms0.114  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.236 ms0.224 ms0.415 ms0.418
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.188 ms0.148 ms0.122 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.493 ms0.388 ms0.403 ms0.445
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.170 ms0.126 ms0.116 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.730 ms0.574 ms0.641 ms0.549
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.110 ms1.160 ms0.920 ms0.959
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.354 ms5.367 ms5.663 ms5.269
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.216 ms12.152 ms12.151 ms12.141
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.816 ms11.762 ms11.858 ms11.938
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.928 ms11.842 ms11.883 ms11.929
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms12.039 ms12.070 ms12.108
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.262 ms12.164 ms12.193 ms12.226
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.214 ms12.271 ms12.210 ms12.183

2023-05-31 22:45:01 - 2023-05-31 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.188  ms0.127  ms0.124  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.433 ms0.370 ms0.416 ms0.417
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.182 ms0.186 ms0.132 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.653 ms0.439 ms0.372 ms0.454
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.216 ms0.155 ms0.173 ms0.166
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.785 ms0.800 ms0.844 ms0.675
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.209 ms1.270 ms1.046 ms1.048
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.345 ms4.344 ms4.498 ms4.402
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.078 ms12.145 ms12.181 ms12.475
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.766 ms11.744 ms11.797 ms11.824
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.935 ms11.824 ms11.884 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.097 ms12.064 ms12.129 ms12.106
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.239 ms12.214 ms12.215 ms12.248
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.160 ms12.164 ms12.149 ms12.164

2023-05-31 22:30:01 - 2023-05-31 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.161  ms0.131  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.598 ms0.411 ms0.257 ms0.487
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.177 ms0.153 ms0.145 ms0.141
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.667 ms0.543 ms0.398 ms0.436
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.190 ms0.168 ms0.142 ms0.154
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.718 ms0.660 ms0.600 ms0.568
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.945 ms0.967 ms1.286 ms1.053
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.533 ms4.497 ms4.487 ms4.476
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.228 ms12.248 ms12.204 ms12.352
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.858 ms11.880 ms11.864 ms11.894
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.936 ms11.943 ms12.005 ms11.939
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.111 ms12.074 ms12.047 ms12.097
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.295 ms12.372 ms12.303 ms12.312
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.333 ms12.333 ms12.306 ms12.284

2023-05-31 22:15:01 - 2023-05-31 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.139  ms0.150  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.252 ms0.176 ms0.442 ms0.413
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.177 ms0.162 ms0.138 ms0.138
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.467 ms0.428 ms0.374 ms0.409
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.174 ms0.153 ms0.148 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.740 ms0.815 ms0.810 ms0.740
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.243 ms1.253 ms1.321 ms1.152
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.589 ms4.334 ms4.298 ms4.687
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 16.050 ms12.202 ms12.181 ms12.127
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.814 ms11.729 ms11.738 ms11.812
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.824 ms11.860 ms11.844 ms11.835
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.040 ms11.974 ms12.017 ms11.950
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.250 ms12.320 ms12.195 ms12.159
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.236 ms12.166 ms12.200 ms12.172

2023-05-31 22:00:01 - 2023-05-31 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.133   ms0.132  ms0.148  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.463 ms0.284 ms0.362 ms0.234
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.129 ms0.138 ms0.156 ms0.132
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.359 ms0.351 ms0.392 ms0.369
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.134 ms0.148 ms0.122 ms0.171
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 58.274 ms0.987 ms0.499 ms1.238
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.967 ms0.799 ms0.976 ms0.926
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 8.078 ms5.969 ms6.381 ms5.436
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.198 ms12.498 ms12.174 ms12.258
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.815 ms11.778 ms11.798 ms11.696
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.796 ms11.822 ms11.792 ms11.856
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.019 ms12.177 ms12.063 ms12.082
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.281 ms12.232 ms12.270 ms12.241
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.266 ms12.256 ms12.219 ms12.234

2023-05-31 21:45:01 - 2023-05-31 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.141  ms0.126  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.391 ms0.565 ms0.435 ms0.368
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.185 ms0.164 ms0.122 ms0.122
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.460 ms0.455 ms0.473 ms0.462
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.234 ms0.161 ms0.184 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.901 ms0.662 ms0.558 ms0.641
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.153 ms1.127 ms1.067 ms1.040
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 259.803 ms4.432 ms4.582 ms4.445
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.273 ms12.203 ms12.199 ms12.191
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.822 ms11.800 ms11.763 ms11.867
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.903 ms11.928 ms11.946 ms11.895
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.071 ms12.108 ms12.075 ms11.996
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.285 ms12.326 ms12.280 ms12.337
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.252 ms12.191 ms12.180 ms12.208

2023-05-31 21:30:02 - 2023-05-31 21:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.206   ms0.194  ms0.147  ms0.108  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.279 ms0.425 ms0.504 ms0.346
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.177 ms0.189 ms0.125 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.489 ms0.484 ms0.471 ms0.442
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.203 ms0.150 ms0.137 ms0.139
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 58.574 ms0.630 ms0.610 ms0.540
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.098 ms0.972 ms0.966 ms0.934
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.393 ms5.189 ms5.007 ms5.548
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.604 ms12.485 ms12.442 ms12.057
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.812 ms11.811 ms11.765 ms11.839
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.946 ms11.914 ms11.867 ms11.858
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.082 ms12.062 ms12.008 ms12.019
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.251 ms12.170 ms12.133 ms12.182
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.249 ms12.151 ms12.275 ms12.266

2023-05-31 21:00:01 - 2023-05-31 21:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.152  ms0.139  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.506 ms0.541 ms0.410 ms0.273
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.199 ms0.158 ms0.140 ms0.152
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.548 ms0.626 ms0.458 ms0.466
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.237 ms0.284 ms0.154 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.731 ms0.823 ms0.514 ms0.697
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.889 ms0.940 ms0.938 ms0.791
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.388 ms4.420 ms4.521 ms4.479
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.150 ms12.365 ms12.116 ms12.484
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.779 ms11.722 ms11.792 ms11.819
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.898 ms11.808 ms11.787 ms11.792
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.054 ms12.044 ms12.108 ms12.027
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.192 ms12.200 ms12.377 ms12.195
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.297 ms12.157 ms12.184 ms12.124

2023-05-31 20:45:01 - 2023-05-31 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.163  ms0.139  ms0.148  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.436 ms0.437 ms0.210 ms0.304
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.212 ms0.161 ms0.165 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.461 ms0.634 ms0.400 ms0.362
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.174 ms0.154 ms0.154 ms0.145
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.142 ms0.656 ms0.547 ms0.470
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.132 ms0.928 ms0.984 ms1.033
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.494 ms4.485 ms4.326 ms4.437
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.358 ms12.202 ms12.172 ms12.160
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.836 ms11.838 ms11.845 ms11.855
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.852 ms11.892 ms11.847 ms11.819
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.032 ms12.011 ms11.993 ms12.039
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.231 ms12.210 ms12.221 ms12.224
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.235 ms12.219 ms12.235 ms12.215

2023-05-31 20:30:01 - 2023-05-31 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.160  ms0.129  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.371 ms0.468 ms0.204 ms0.361
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.186 ms0.143 ms0.137 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.441 ms0.528 ms0.408 ms0.386
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.193 ms0.162 ms0.118 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.936 ms0.647 ms0.595 ms0.573
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.293 ms1.293 ms0.955 ms1.026
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 15.581 ms4.370 ms4.391 ms4.473
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.440 ms12.202 ms12.263 ms12.369
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.844 ms11.845 ms11.841 ms11.818
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.921 ms11.782 ms11.862 ms11.813
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.039 ms12.079 ms12.098 ms12.085
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.286 ms12.211 ms12.137 ms12.151
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.237 ms12.150 ms12.190 ms12.165

2023-05-31 20:15:01 - 2023-05-31 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.140  ms0.126  ms0.123  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.356 ms0.162 ms0.424 ms0.325
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.165 ms0.158 ms0.126 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.530 ms0.681 ms0.393 ms0.471
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.176 ms0.187 ms0.166 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.616 ms0.725 ms0.647 ms0.685
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.025 ms1.212 ms1.340 ms1.271
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.383 ms6.993 ms5.964 ms5.257
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.412 ms12.217 ms12.236 ms12.140
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.797 ms11.710 ms11.747 ms11.866
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.876 ms11.870 ms11.876 ms11.879
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.070 ms12.082 ms12.065 ms12.081
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.200 ms12.199 ms12.361 ms12.293
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.338 ms12.271 ms12.285 ms12.332

2023-05-31 20:00:01 - 2023-05-31 20:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.273   ms0.200  ms0.159  ms0.169  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.293 ms0.384 ms0.387 ms0.315
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.177 ms0.181 ms0.187 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.752 ms0.576 ms0.434 ms0.400
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.176 ms0.189 ms0.138 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.442 ms0.614 ms0.696 ms0.626
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.047 ms1.182 ms1.101 ms1.226
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.368 ms4.551 ms4.216 ms4.372
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.392 ms12.251 ms12.568 ms12.307
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.785 ms11.806 ms11.754 ms11.880
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.817 ms11.842 ms11.908 ms11.880
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.009 ms12.069 ms12.028 ms11.966
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.138 ms12.164 ms12.144 ms12.171
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.139 ms12.161 ms12.211 ms12.224

2023-05-31 19:45:01 - 2023-05-31 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.286   ms0.156  ms0.157  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.331 ms0.155 ms0.137 ms0.319
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.168 ms0.158 ms0.135 ms0.115
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.591 ms
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.177 ms0.185 ms0.143 ms0.129
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.629 ms0.758 ms0.625 ms0.719
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.945 ms
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 58.320 ms5.274 ms5.377 ms5.712
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.305 ms12.089 ms12.124 ms12.188
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.769 ms11.849 ms11.750
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.859 ms11.812 ms11.916 ms11.951
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.072 ms12.023 ms11.988 ms12.063
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.306 ms12.273 ms12.192 ms12.260
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.239 ms12.184 ms12.232 ms12.221

2023-05-31 19:30:01 - 2023-05-31 19:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.109   ms0.115  ms0.126  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.296 ms0.312 ms0.168 ms0.297
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.122 ms0.125 ms0.149 ms0.115
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.389 ms0.654 ms0.498 ms0.370
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.148 ms0.137 ms0.267 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 30.531 ms3.289 ms1.852 ms1.061
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.706 ms0.789 ms0.859 ms0.924
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.316 ms4.345 ms4.293 ms4.249
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.936 ms12.295 ms12.202 ms12.135
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.741 ms11.793 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.803 ms11.833 ms11.769 ms11.846
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.046 ms12.047 ms12.042
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.230 ms12.231 ms12.235 ms12.233
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.209 ms12.242 ms12.240 ms12.202

2023-05-31 19:15:01 - 2023-05-31 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.190   ms0.165  ms0.109  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.426 ms0.322 ms0.437 ms0.353
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.236 ms0.167 ms0.131 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.609 ms0.562 ms0.740 ms0.436
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.200 ms0.147 ms0.157 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.776 ms0.527 ms0.509 ms0.456
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.080 ms1.206 ms1.260 ms1.222
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.540 ms4.562 ms4.383 ms4.434
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.294 ms12.244 ms12.208 ms12.518
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.829 ms11.793 ms11.830 ms11.854
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.946 ms11.920 ms11.838
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.078 ms12.091 ms12.140 ms12.057
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.333 ms12.272 ms12.306 ms12.324
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.227 ms12.252 ms12.254 ms12.267

2023-05-31 19:00:01 - 2023-05-31 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.181   ms0.154  ms0.131  ms0.131  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.292 ms0.184 ms0.526 ms0.480
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.243 ms0.144 ms0.124 ms0.131
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.698 ms0.767 ms0.451 ms0.488
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.222 ms0.169 ms0.135 ms0.168
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.648 ms0.796 ms0.763 ms0.749
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.102 ms0.959 ms0.862 ms0.996
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.498 ms5.117 ms5.122 ms5.242
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.258 ms12.336 ms12.296 ms12.153
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.984 ms11.858 ms11.833 ms11.826
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.942 ms11.905 ms11.840 ms11.812
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.092 ms12.085 ms12.101 ms12.080
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.196 ms12.233 ms12.258 ms12.128
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.207 ms12.260 ms12.208 ms12.198

2023-05-31 18:45:01 - 2023-05-31 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.195  ms0.158  ms0.156  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.273 ms0.391 ms0.386 ms0.187
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.152 ms0.165 ms0.150 ms0.159
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.520 ms0.586 ms0.406 ms0.386
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.143 ms0.144 ms0.151 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.809 ms0.657 ms0.627 ms0.606
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.153 ms0.907 ms1.051 ms0.989
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 73.027 ms5.168 ms5.393 ms5.174
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.396 ms12.072 ms12.643 ms12.321
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.832 ms11.902 ms11.867 ms11.821
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.884 ms11.807 ms11.840 ms11.843
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.075 ms12.037 ms11.981 ms11.989
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.229 ms12.300 ms12.247 ms12.243
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.215 ms12.244 ms12.188 ms12.192

2023-05-31 18:30:01 - 2023-05-31 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.147  ms0.126  ms0.167  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.324 ms0.353 ms0.368 ms0.320
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.238 ms0.137 ms0.123 ms0.124
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.497 ms0.608 ms0.388 ms0.457
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.246 ms0.166 ms0.117 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.890 ms0.714 ms0.606 ms0.595
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.129 ms1.084 ms1.100 ms1.195
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.500 ms4.670 ms4.343 ms4.297
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.361 ms12.300 ms12.333 ms12.129
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.912 ms11.804 ms11.809 ms11.787
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.840 ms11.814 ms11.803 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.139 ms12.051 ms11.984
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.203 ms12.280 ms12.291 ms12.315
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.350 ms12.354 ms12.312 ms12.297

2023-05-31 18:15:01 - 2023-05-31 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.236   ms0.189  ms0.136  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.458 ms0.216 ms0.319 ms0.383
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.178 ms0.152 ms0.123 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.686 ms0.618 ms0.422 ms0.472
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.324 ms0.176 ms0.200 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.836 ms0.766 ms1.002 ms0.887
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.266 ms1.189 ms1.171 ms0.993
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.432 ms4.428 ms4.519 ms4.769
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.162 ms12.409 ms12.272 ms12.186
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.901 ms11.862 ms11.879 ms11.790
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.880 ms11.877 ms11.856 ms11.828
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.037 ms12.106 ms12.070 ms12.061
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.240 ms12.321 ms12.314 ms12.292
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.216 ms12.313 ms12.241 ms12.238

2023-05-31 18:00:01 - 2023-05-31 18:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.181  ms0.160  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.409 ms0.170 ms0.435 ms0.287
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.208 ms0.172 ms0.130 ms0.122
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.510 ms0.382 ms0.381 ms0.400
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.277 ms0.164 ms0.128 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.623 ms0.557 ms0.553 ms0.500
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.944 ms1.228 ms0.717 ms1.038
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.984 ms4.544 ms4.405 ms4.435
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.299 ms12.127 ms12.275 ms12.258
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.851 ms11.778 ms11.793 ms11.907
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.893 ms11.877 ms11.841 ms11.872
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.149 ms12.103 ms12.083 ms12.123
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.238 ms12.182 ms12.257 ms12.237
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.254 ms12.243 ms12.258 ms12.242

2023-05-31 17:45:01 - 2023-05-31 18:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.236   ms0.176  ms0.133  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.503 ms0.459 ms0.315 ms0.293
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.152 ms0.150 ms0.126 ms0.123
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.435 ms0.600 ms0.442 ms0.492
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.200 ms0.233 ms0.127 ms0.158
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.718 ms0.652 ms0.574 ms0.450
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.232 ms1.063 ms1.018 ms0.927
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 327.101 ms4.547 ms4.278 ms
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.968 ms12.072 ms12.072 ms12.117
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.738 ms11.773 ms11.755 ms11.736
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.832 ms11.801 ms11.838 ms11.778
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.984 ms12.001 ms11.944 ms12.058
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.264 ms12.219 ms12.210 ms12.167
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.217 ms12.277 ms12.192 ms12.263

2023-05-31 17:30:01 - 2023-05-31 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.157  ms0.125  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.422 ms0.216 ms0.426 ms0.129
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.159 ms0.159 ms0.147 ms0.135
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.838 ms0.572 ms0.382 ms0.384
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.115 ms0.194 ms0.135 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.609 ms0.509 ms0.491 ms0.694
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.825 ms0.864 ms0.831 ms0.765
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.271 ms5.707 ms5.135 ms5.128
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.433 ms12.176 ms12.234 ms12.162
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.781 ms11.775 ms11.756 ms11.861
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.868 ms11.879 ms11.900 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.026 ms12.076 ms12.145 ms12.207
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.162 ms12.152 ms12.191 ms12.145
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.216 ms12.200 ms12.324 ms12.255

2023-05-31 17:15:01 - 2023-05-31 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.220   ms0.135  ms0.110  ms0.112  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.461 ms0.194 ms0.364 ms0.257
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.168 ms0.151 ms0.144 ms0.144
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.540 ms0.507 ms0.426 ms0.396
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.199 ms0.133 ms0.173 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.784 ms0.680 ms0.696 ms0.532
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.984 ms0.929 ms0.913 ms0.855
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.609 ms5.991 ms5.732 ms5.399
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.105 ms12.161 ms12.078 ms12.356
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.763 ms11.821 ms11.791 ms11.753
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.808 ms11.884 ms11.883 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 115.988 ms12.040 ms
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.239 ms12.129 ms12.208 ms12.230
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.262 ms12.267 ms12.289 ms12.246

2023-05-31 17:00:01 - 2023-05-31 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.159   ms0.134  ms0.108  ms0.166  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.324 ms0.447 ms0.245 ms0.462
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.150 ms0.161 ms0.156 ms0.145
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.396 ms0.383 ms0.390 ms0.396
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.145 ms0.164 ms0.147 ms0.159
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.739 ms0.690 ms0.647 ms0.626
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.869 ms0.825 ms0.941 ms0.874
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.676 ms4.324 ms4.463 ms4.407
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.254 ms12.309 ms12.192 ms12.281
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.865 ms11.779 ms11.760 ms11.782
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.820 ms11.876 ms11.857 ms11.898
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.016 ms12.131 ms12.052
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.205 ms12.296 ms12.266 ms12.219
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.269 ms12.271 ms12.278 ms12.242

2023-05-31 16:45:01 - 2023-05-31 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.156  ms0.106  ms0.097  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.241 ms0.154 ms0.349 ms0.213
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.173 ms0.185 ms0.125 ms0.125
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.474 ms0.434 ms0.496 ms0.786
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.198 ms0.199 ms0.164 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.601 ms0.771 ms0.721 ms0.747
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.059 ms1.040 ms0.929 ms1.379
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.774 ms5.420 ms5.742 ms5.459
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.183 ms12.327 ms12.106 ms12.139
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.846 ms11.846 ms11.815 ms11.824
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.962 ms11.943 ms11.797 ms11.944
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.112 ms12.038 ms12.102 ms12.047
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.304 ms12.204 ms12.204 ms12.247
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.264 ms12.233 ms12.202 ms12.243

2023-05-31 16:30:01 - 2023-05-31 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.173  ms0.116  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.353 ms0.252 ms0.360 ms0.332
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.258 ms0.175 ms0.126 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.535 ms0.594 ms0.432 ms0.459
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.269 ms0.232 ms0.135 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.758 ms0.614 ms0.624 ms0.538
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.169 ms0.956 ms0.961 ms1.247
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.502 ms4.420 ms4.299 ms4.443
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.275 ms12.366 ms12.335 ms12.123
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.816 ms11.768 ms11.790 ms11.781
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.808 ms11.870 ms11.844 ms11.829
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.030 ms11.967 ms11.982 ms12.035
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.253 ms12.252 ms12.339 ms12.288
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.281 ms12.173 ms12.143 ms12.137

2023-05-31 16:15:01 - 2023-05-31 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.252   ms0.163  ms0.139  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.358 ms0.138 ms0.483 ms0.341
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.141 ms0.163 ms0.136 ms0.144
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.662 ms0.378 ms0.404 ms0.700
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.247 ms0.220 ms0.171 ms0.141
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.739 ms0.877 ms0.701 ms0.900
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.933 ms0.857 ms0.851 ms0.899
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.440 ms5.366 ms5.113 ms5.550
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.331 ms12.340 ms12.151 ms12.172
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.841 ms11.796 ms11.827 ms11.784
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.781 ms11.889 ms11.800 ms11.881
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.066 ms12.013 ms12.031 ms12.102
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.214 ms12.135 ms12.190 ms12.212
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.208 ms12.222 ms12.192 ms12.225

2023-05-31 16:00:01 - 2023-05-31 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.207  ms0.148  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.455 ms0.295 ms0.462 ms0.429
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.320 ms0.138 ms0.128 ms0.127
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.751 ms0.434 ms0.419 ms0.447
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.188 ms0.198 ms0.123 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.943 ms0.564 ms0.608 ms0.597
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.425 ms1.383 ms1.184 ms1.098
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.460 ms4.460 ms4.361 ms4.658
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.672 ms12.309 ms12.479 ms12.215
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.848 ms11.841 ms11.920 ms11.786
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.793 ms11.927 ms11.807 ms11.780
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.045 ms12.045 ms12.057 ms12.007
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.128 ms12.239 ms12.204 ms12.234
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.207 ms12.310 ms12.210 ms12.170

2023-05-31 15:45:01 - 2023-05-31 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.197  ms0.163  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.291 ms0.237 ms0.363 ms0.344
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.154 ms0.155 ms0.141 ms0.140
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.927 ms0.699 ms0.722 ms0.664
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.202 ms0.178 ms0.118 ms0.144
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.784 ms0.651 ms0.664 ms0.677
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.197 ms0.977 ms0.986 ms1.160
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.553 ms4.533 ms4.832 ms4.593
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.244 ms12.105 ms12.229 ms12.210
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.902 ms11.833 ms11.909 ms11.885
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.937 ms11.856 ms11.845 ms11.915
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.103 ms12.009 ms12.070 ms12.089
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.252 ms12.278 ms12.243 ms12.193
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.334 ms12.284 ms12.286 ms12.276

2023-05-31 15:30:01 - 2023-05-31 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.241   ms0.178  ms0.123  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.391 ms0.442 ms0.259 ms0.443
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.200 ms0.149 ms0.121 ms0.128
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.634 ms
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.311 ms0.431 ms0.167 ms0.181
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.844 ms0.956 ms0.776 ms0.648
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.931 ms1.281 ms1.301 ms1.261
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 9.762 ms5.483 ms6.180 ms5.055
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.311 ms12.336 ms12.186 ms12.152
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.834 ms11.827 ms11.795 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.875 ms11.840 ms11.939 ms11.845
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.143 ms12.007 ms12.016 ms12.041
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.194 ms12.206 ms12.263 ms12.244
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.257 ms12.323 ms12.255 ms12.233

2023-05-31 15:15:01 - 2023-05-31 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.226  ms0.143  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.448 ms0.223 ms0.390 ms0.374
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.183 ms0.215 ms0.139 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.712 ms0.569 ms0.482 ms0.454
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.188 ms0.155 ms0.136 ms0.150
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.738 ms0.777 ms0.696 ms0.679
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.503 ms1.255 ms0.981 ms0.908
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.240 ms5.316 ms5.304 ms5.386
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.171 ms12.087 ms12.207 ms12.129
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.779 ms11.718 ms11.787 ms11.779
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.779 ms11.780 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.031 ms12.102 ms12.037 ms12.088
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.319 ms12.315 ms12.272 ms12.253
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.339 ms12.267 ms12.240 ms12.332

2023-05-31 15:00:01 - 2023-05-31 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.183   ms0.143  ms0.127  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.475 ms0.203 ms0.390 ms0.375
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.216 ms0.186 ms0.128 ms0.119
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.648 ms0.544 ms0.380 ms0.404
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.169 ms0.258 ms0.135 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.829 ms0.675 ms0.680 ms0.620
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.008 ms0.963 ms0.908 ms0.843
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 7.714 ms4.358 ms4.322 ms4.482
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.125 ms12.190 ms12.174 ms12.149
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.808 ms11.740 ms11.821 ms11.855
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.949 ms11.899 ms11.888 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.104 ms11.977 ms12.012 ms12.054
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.271 ms12.162 ms12.232 ms12.265
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.212 ms12.178 ms12.192 ms12.189

2023-05-31 14:45:01 - 2023-05-31 15:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.187   ms0.166  ms0.128  ms0.118  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.360 ms0.230 ms0.238 ms0.467
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.186 ms0.253 ms0.144 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.518 ms0.539 ms0.393 ms0.370
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.133 ms0.147 ms0.122 ms0.116
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.742 ms0.626 ms0.647 ms0.605
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.015 ms0.920 ms0.983 ms1.012
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.520 ms5.220 ms5.204 ms4.962
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.531 ms12.205 ms12.112 ms12.200
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.723 ms11.718 ms11.775 ms11.849
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.909 ms11.834 ms11.836 ms11.863
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.142 ms12.023 ms12.040 ms12.039
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.218 ms12.210 ms12.221 ms12.254
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.187 ms12.224 ms12.211 ms12.286

2023-05-31 14:30:01 - 2023-05-31 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.226  ms0.181  ms0.146  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.408 ms0.401 ms0.423 ms0.405
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.217 ms0.168 ms0.132 ms0.125
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.552 ms0.557 ms0.435 ms0.446
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.206 ms0.246 ms0.131 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.649 ms0.798 ms0.727 ms0.768
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.004 ms1.163 ms1.029 ms1.041
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.484 ms4.642 ms4.521 ms4.444
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.283 ms12.284 ms12.190 ms12.310
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.850 ms11.832 ms11.884 ms11.778
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.934 ms11.904 ms11.885 ms11.891
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms12.268 ms12.131 ms12.058
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.285 ms12.379 ms12.307 ms12.429
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.327 ms12.286 ms12.256 ms12.283

2023-05-31 14:15:01 - 2023-05-31 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.135  ms0.120  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.294 ms0.284 ms0.470 ms0.361
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.245 ms0.143 ms0.136 ms0.134
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.513 ms0.424 ms0.695 ms0.410
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.199 ms0.162 ms0.129 ms0.119
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 12.961 ms0.673 ms0.759 ms0.562
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.244 ms1.353 ms1.302 ms1.217
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.267 ms7.775 ms6.126 ms5.708
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.179 ms12.443 ms12.339 ms12.233
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.833 ms11.829 ms11.789 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.893 ms11.894 ms11.930 ms11.899
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.112 ms12.093 ms12.107 ms12.116
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.206 ms12.278 ms12.196
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.294 ms12.333 ms12.273 ms12.249

2023-05-31 14:00:01 - 2023-05-31 14:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.256   ms0.196  ms0.133  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.479 ms0.298 ms0.418 ms0.304
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.235 ms0.170 ms0.135 ms0.126
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.753 ms0.518 ms0.470 ms0.421
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.179 ms0.135 ms0.132 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.713 ms0.960 ms0.649 ms0.734
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.100 ms1.044 ms1.010 ms1.036
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.392 ms4.426 ms4.418 ms4.548
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.363 ms12.242 ms12.183 ms12.354
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.744 ms11.818 ms11.761 ms11.822
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.774 ms11.827 ms11.841 ms11.759
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.055 ms11.987 ms12.000 ms12.017
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.249 ms12.225 ms12.198 ms12.213
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.201 ms12.186 ms12.196 ms12.192

2023-05-31 13:45:01 - 2023-05-31 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.184  ms0.124  ms0.129  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.509 ms0.256 ms0.453 ms0.456
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.222 ms0.170 ms0.205 ms0.205
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.573 ms0.532 ms0.407 ms0.429
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.160 ms0.185 ms0.149 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.671 ms0.571 ms0.555 ms0.567
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.093 ms1.174 ms1.281 ms1.099
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.745 ms4.694 ms4.388 ms4.812
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.203 ms11.983 ms12.265 ms12.248
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.843 ms11.751 ms11.764 ms11.792
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.855 ms11.727 ms11.809 ms11.797
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.024 ms12.073 ms12.044 ms12.018
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.231 ms12.314 ms12.189 ms12.238
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.237 ms12.271 ms12.311 ms12.273

2023-05-31 13:30:01 - 2023-05-31 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.226  ms0.129  ms0.117  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.393 ms0.203 ms0.418 ms0.414
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.203 ms0.149 ms0.132 ms0.139
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.659 ms0.539 ms0.384 ms0.457
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.174 ms0.231 ms0.191 ms0.191
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.946 ms0.680 ms0.554 ms0.656
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.299 ms0.989 ms0.956 ms0.977
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.865 ms5.606 ms5.542 ms5.231
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.438 ms12.181 ms12.070 ms12.453
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.840 ms11.826 ms11.765 ms11.819
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.926 ms11.945 ms11.859 ms11.934
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.135 ms12.014 ms12.093 ms12.036
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.177 ms12.189 ms12.208 ms12.192
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.172 ms12.229 ms12.244 ms12.225

2023-05-31 13:15:01 - 2023-05-31 13:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.135  ms0.114  ms0.105  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.250 ms0.260 ms0.195 ms0.348
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.180 ms0.170 ms0.148 ms0.143
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.691 ms0.639 ms0.407 ms0.468
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.227 ms0.126 ms0.122 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.869 ms0.666 ms0.560 ms0.466
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.944 ms0.900 ms0.890 ms0.818
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.700 ms4.329 ms4.346 ms4.344
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.074 ms12.101 ms12.110 ms12.020
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.790 ms11.811 ms11.911 ms11.734
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.851 ms11.838 ms11.826 ms11.722
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms12.022 ms11.984 ms12.032
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.243 ms12.234 ms12.340 ms12.179
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.229 ms12.233 ms12.210 ms12.207

2023-05-31 13:00:02 - 2023-05-31 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.185  ms0.117  ms0.106  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.226 ms0.346 ms0.353 ms0.351
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.154 ms0.135 ms0.127 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.705 ms0.381 ms0.443 ms0.481
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.217 ms0.161 ms0.126 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.885 ms0.595 ms0.588 ms0.724
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.217 ms1.145 ms1.201 ms0.765
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.376 ms4.500 ms4.539 ms4.399
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.369 ms12.318 ms12.588 ms12.334
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.791 ms11.774 ms11.746 ms11.701
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.857 ms11.862 ms11.823 ms11.871
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.633 ms12.016 ms12.063 ms12.030
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.176 ms12.290 ms12.194 ms12.179
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.139 ms12.132 ms12.182 ms12.115

2023-05-31 12:45:01 - 2023-05-31 13:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.164  ms0.128  ms0.112  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.344 ms0.416 ms0.357 ms0.371
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.213 ms0.182 ms0.132 ms0.136
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.763 ms0.681 ms0.414 ms0.741
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.218 ms0.302 ms0.157 ms0.120
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.799 ms0.682 ms0.620 ms0.640
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.980 ms1.178 ms0.942 ms0.915
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.561 ms5.460 ms5.679 ms5.305
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.508 ms12.198 ms12.477 ms12.302
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.766 ms11.757 ms11.806 ms11.922
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.995 ms11.863 ms11.783 ms11.790
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.029 ms12.053 ms12.097 ms12.023
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.350 ms12.268 ms12.206 ms12.310
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.233 ms12.264 ms12.204 ms12.230

2023-05-31 12:30:01 - 2023-05-31 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.149  ms0.150  ms0.196  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.361 ms0.432 ms0.218 ms0.398
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.157 ms0.137 ms0.130 ms0.127
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.773 ms0.455 ms0.453 ms0.455
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.175 ms0.174 ms0.154 ms0.138
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.834 ms0.696 ms0.585 ms0.527
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.161 ms1.009 ms1.043 ms0.975
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.468 ms4.385 ms4.350 ms4.855
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.263 ms12.304 ms12.514 ms12.162
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.741 ms11.807 ms11.724 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.841 ms11.739 ms11.807 ms11.786
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.983 ms11.960 ms12.005 ms11.946
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.220 ms12.168 ms12.255 ms12.190
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.232 ms12.216 ms12.189 ms12.237

2023-05-31 12:15:01 - 2023-05-31 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.212   ms0.156  ms0.131  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.387 ms0.457 ms0.360 ms0.409
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.164 ms0.135 ms0.123 ms0.130
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.790 ms0.537 ms
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.178 ms0.124 ms0.117 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.520 ms0.680 ms0.882 ms0.579
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.960 ms1.204 ms1.180 ms1.040
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.334 ms4.308 ms4.411 ms4.318
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.178 ms12.220 ms12.464 ms12.284
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.743 ms11.792 ms11.801 ms11.805
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.856 ms11.821 ms11.938 ms11.947
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.097 ms12.102 ms12.012 ms11.959
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.194 ms12.190 ms12.115 ms12.143
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.162 ms12.211 ms12.113 ms12.131

2023-05-31 12:00:01 - 2023-05-31 12:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.211   ms0.147  ms0.127  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.236 ms0.458 ms0.411 ms0.532
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.269 ms0.155 ms0.124 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.407 ms0.636 ms0.372 ms0.491
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.160 ms0.162 ms0.121 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.702 ms0.744 ms0.729 ms0.686
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.946 ms0.941 ms0.928 ms0.831
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.514 ms4.408 ms4.434 ms4.514
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.121 ms12.151 ms12.192 ms12.315
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.761 ms11.728 ms11.746 ms11.771
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.879 ms11.853 ms11.798 ms11.881
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.126 ms14.793 ms29.737 ms11.990
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.235 ms12.215 ms12.268 ms12.332
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.231 ms12.170 ms12.132 ms12.220

2023-05-31 11:45:01 - 2023-05-31 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.154  ms0.129  ms0.124  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.378 ms0.173 ms0.441 ms0.375
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.238 ms0.140 ms0.137 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.570 ms0.416 ms0.433 ms0.439
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.185 ms0.156 ms0.126 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.721 ms0.715 ms0.804 ms1.030
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.127 ms1.057 ms1.170 ms1.133
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.735 ms4.601 ms4.316 ms4.332
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.231 ms12.447 ms12.416 ms12.198
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.765 ms11.724 ms11.713 ms11.767
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.806 ms11.879 ms11.939 ms11.867
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.044 ms12.000 ms12.002 ms12.036
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.342 ms12.311 ms12.289 ms12.235
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.286 ms12.226 ms12.268 ms12.312

2023-05-31 11:30:01 - 2023-05-31 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.277   ms0.256  ms0.152  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.367 ms0.227 ms0.197 ms0.380
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.216 ms0.168 ms0.145 ms0.138
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.683 ms0.469 ms0.530 ms0.518
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.155 ms0.200 ms0.180 ms0.184
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.677 ms0.724 ms0.680 ms0.604
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.129 ms1.254 ms1.292 ms1.247
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.452 ms4.461 ms4.432 ms4.332
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.252 ms12.227 ms12.186 ms12.021
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.798 ms11.865 ms11.900 ms11.813
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.917 ms11.837 ms11.805 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.017 ms11.999 ms12.049 ms12.104
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.294 ms12.203 ms12.167 ms12.150
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.249 ms12.134 ms12.262 ms12.194

2023-05-31 11:15:01 - 2023-05-31 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.286   ms0.191  ms0.133  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.486 ms0.357 ms0.486 ms0.594
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.209 ms0.154 ms0.134 ms0.147
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.620 ms
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.185 ms0.170 ms0.128 ms0.157
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.594 ms0.507 ms0.573 ms0.864
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.007 ms1.261 ms1.116 ms0.907
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.453 ms4.344 ms4.427 ms4.513
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.321 ms12.291 ms12.264 ms12.173
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.781 ms11.846 ms11.804
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.838 ms11.854 ms11.860 ms11.813
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.115 ms11.983 ms12.034 ms12.000
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.209 ms12.314 ms12.270 ms12.213
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.196 ms12.211 ms12.254 ms12.247

2023-05-31 11:00:02 - 2023-05-31 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.144  ms0.137  ms0.149  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.271 ms0.382 ms0.162 ms0.370
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.215 ms0.207 ms0.155 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.809 ms0.417 ms0.419 ms0.424
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.166 ms0.140 ms0.118 ms0.115
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.774 ms0.569 ms0.658 ms0.782
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.946 ms0.904 ms0.906 ms1.107
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.470 ms4.652 ms4.313 ms4.363
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.579 ms12.188 ms12.346 ms12.105
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.804 ms11.818 ms11.748 ms11.777
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.841 ms11.860 ms11.847 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.041 ms12.050 ms12.046 ms12.102
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.136 ms12.224 ms12.198 ms12.174
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.189 ms12.197 ms12.303 ms12.184

2023-05-31 10:30:01 - 2023-05-31 11:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.266   ms0.159  ms0.137  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.326 ms0.362 ms0.455 ms0.344
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.255 ms0.158 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.552 ms0.474 ms0.380 ms0.435
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.186 ms0.195 ms0.192 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.834 ms0.712 ms0.682 ms0.677
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.219 ms0.884 ms0.798 ms0.889
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.706 ms4.474 ms4.448 ms4.753
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.227 ms12.247 ms12.444 ms12.568
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.801 ms11.777 ms11.858 ms11.787
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.913 ms11.870 ms11.926 ms11.939
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.177 ms12.059 ms12.074 ms
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.294 ms12.386 ms12.384 ms12.285
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.255 ms12.227 ms12.292 ms12.286

2023-05-31 10:15:01 - 2023-05-31 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.230   ms0.171  ms0.176  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.385 ms0.146 ms0.442 ms0.237
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.159 ms0.204 ms0.130 ms0.124
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.803 ms0.628 ms0.537 ms0.578
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.350 ms0.201 ms0.170 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.745 ms0.579 ms0.627 ms0.611
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.456 ms1.039 ms1.190 ms1.324
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.669 ms5.926 ms5.202 ms5.209
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.226 ms12.404 ms12.429 ms12.224
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.764 ms11.797 ms11.745 ms11.776
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.932 ms11.921 ms11.879 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.196 ms12.050 ms12.072 ms12.050
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.192 ms12.211 ms12.278 ms12.138
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.294 ms12.280 ms12.238 ms12.280

2023-05-31 10:00:01 - 2023-05-31 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.174   ms0.119  ms0.108  ms0.105  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.527 ms0.234 ms0.391 ms0.427
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.191 ms0.135 ms0.126 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.518 ms0.728 ms0.472 ms0.424
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.182 ms0.207 ms0.175 ms0.189
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.777 ms0.723 ms0.790 ms0.625
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.941 ms1.016 ms1.087 ms1.265
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 34.230 ms4.815 ms4.462 ms5.504
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.149 ms12.309 ms12.267 ms12.319
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.830 ms11.800 ms11.818 ms11.834
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.822 ms11.867 ms11.832 ms11.844
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.078 ms12.104 ms12.137 ms12.034
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.247 ms12.282 ms12.230 ms12.411
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.252 ms12.201 ms12.248 ms12.270

2023-05-31 09:30:01 - 2023-05-31 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.181  ms0.149  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.452 ms0.465 ms0.373 ms0.169
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.148 ms0.148 ms0.129 ms0.135
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.480 ms0.448 ms0.443 ms0.441
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.162 ms0.186 ms0.123 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.700 ms0.508 ms0.576 ms0.675
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.873 ms1.116 ms1.064 ms1.319
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.869 ms5.595 ms5.378 ms5.284
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 11.957 ms12.151 ms12.158 ms12.008
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.813 ms11.775 ms11.742 ms11.828
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.913 ms11.818 ms11.782 ms11.855
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.076 ms12.003 ms12.011 ms12.013
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.276 ms12.199 ms12.239 ms12.245
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.271 ms12.305 ms12.218 ms12.269

2023-05-31 09:15:01 - 2023-05-31 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.183  ms0.135  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.380 ms0.309 ms0.467 ms0.303
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.170 ms0.169 ms0.127 ms0.120
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.748 ms0.663 ms0.393 ms0.417
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.183 ms0.167 ms0.145 ms0.183
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.711 ms0.885 ms0.645 ms0.659
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.114 ms1.046 ms1.134 ms1.152
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.332 ms4.419 ms4.351 ms5.225
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.235 ms12.160 ms12.184 ms12.120
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.697 ms11.784 ms11.742
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.884 ms11.895 ms11.798 ms11.791
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.975 ms11.952 ms12.002 ms11.961
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.187 ms12.268 ms12.194 ms12.233
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.185 ms12.182 ms12.209 ms12.202

2023-05-31 09:00:01 - 2023-05-31 09:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.261   ms0.150  ms0.136  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.321 ms0.288 ms0.381 ms0.421
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.170 ms0.146 ms0.126 ms0.122
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.479 ms0.483 ms0.433 ms0.437
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.214 ms0.175 ms0.179 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.886 ms0.860 ms0.541 ms0.616
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.173 ms1.252 ms1.121 ms1.230
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.363 ms6.633 ms5.405 ms5.467
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.283 ms12.455 ms12.497 ms12.266
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.849 ms11.828 ms11.847 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.886 ms11.820 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.048 ms12.071 ms12.106 ms12.032
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.268 ms12.283 ms12.217 ms12.186
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.203 ms12.158 ms12.215 ms12.167

2023-05-31 08:45:01 - 2023-05-31 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.340   ms0.191  ms0.120  ms0.147  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.327 ms0.322 ms0.185 ms0.369
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.173 ms0.163 ms0.126 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.537 ms0.611 ms0.428 ms0.377
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.175 ms0.202 ms0.165 ms0.185
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.059 ms0.697 ms0.595 ms0.699
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.026 ms1.018 ms1.289 ms1.094
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 57.135 ms4.552 ms4.522 ms4.526
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.410 ms12.202 ms12.231 ms12.240
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.868 ms11.785 ms11.847 ms11.854
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.970 ms11.963 ms11.867 ms11.968
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.180 ms12.144 ms12.057 ms12.138
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.332 ms12.255 ms12.295 ms12.308
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.263 ms12.327 ms12.333 ms12.355

2023-05-31 08:30:01 - 2023-05-31 08:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.178  ms0.159  ms0.149  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.450 ms0.372 ms0.153 ms0.314
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.181 ms0.168 ms0.157 ms0.151
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.672 ms0.516 ms0.448 ms0.463
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.190 ms0.164 ms0.186 ms0.163
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.795 ms0.806 ms0.691 ms0.827
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.099 ms1.063 ms1.014 ms1.169
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.536 ms4.452 ms4.516 ms4.642
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.175 ms12.262 ms12.171 ms12.126
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.773 ms11.814 ms11.803 ms11.768
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.867 ms11.832 ms11.872 ms11.886
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.115 ms12.005 ms12.111 ms12.032
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.341 ms12.404 ms12.267 ms12.235
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.191 ms12.156 ms12.190 ms12.167

2023-05-31 08:15:01 - 2023-05-31 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.244   ms0.169  ms0.132  ms0.128  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.494 ms0.238 ms0.481 ms0.298
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.222 ms0.183 ms0.134 ms0.136
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.457 ms0.561 ms0.427 ms0.436
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.330 ms0.179 ms0.209 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.785 ms0.755 ms0.673 ms0.550
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.960 ms0.965 ms0.922 ms0.948
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.428 ms5.038 ms5.383 ms5.244
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.145 ms12.411 ms12.131 ms12.184
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.832 ms11.819 ms11.913 ms11.854
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.949 ms11.873 ms11.838 ms11.861
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.036 ms12.180 ms12.041 ms12.020
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.355 ms12.192 ms12.284 ms12.208
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.207 ms12.123 ms12.146 ms12.251

2023-05-31 08:00:01 - 2023-05-31 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.178  ms0.124  ms0.115  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.269 ms0.443 ms0.381 ms0.278
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.254 ms0.165 ms0.132 ms0.126
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.754 ms0.648 ms0.487 ms0.501
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.225 ms0.164 ms0.158 ms0.137
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.664 ms0.593 ms0.613 ms0.720
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.045 ms1.243 ms0.971 ms0.941
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.490 ms7.237 ms5.446 ms5.530
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.269 ms12.217 ms12.199 ms12.169
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.875 ms11.825 ms11.841 ms11.858
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.893 ms11.905 ms11.860 ms11.937
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.039 ms12.035 ms12.084 ms12.064
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.258 ms12.215 ms12.257 ms12.220
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.229 ms12.211 ms12.331 ms12.212

2023-05-31 07:45:01 - 2023-05-31 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.192   ms0.145  ms0.153  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.475 ms0.429 ms0.423 ms0.212
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.157 ms0.154 ms0.140 ms0.135
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.589 ms0.366 ms0.406 ms0.403
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.164 ms0.147 ms0.136 ms0.113
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.588 ms0.513 ms3.018 ms0.919
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.939 ms1.048 ms1.059 ms1.169
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.310 ms4.536 ms4.294 ms4.283
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.285 ms12.330 ms12.243 ms12.342
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.788 ms11.712 ms11.707 ms11.735
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.800 ms11.846 ms11.881 ms11.803
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.032 ms11.946 ms12.044 ms12.030
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.235 ms12.169 ms12.184 ms12.157
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.177 ms12.230 ms12.346 ms12.304

2023-05-31 07:30:01 - 2023-05-31 07:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.194  ms0.139  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.344 ms0.241 ms0.377 ms0.432
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.187 ms0.160 ms0.128 ms0.128
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.529 ms0.604 ms0.439 ms0.425
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.167 ms0.159 ms0.129 ms0.136
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.726 ms0.657 ms0.601 ms0.527
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.425 ms1.239 ms1.005 ms1.055
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.812 ms5.634 ms5.337 ms5.235
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.152 ms12.066 ms12.179 ms12.265
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.730 ms11.770 ms11.778 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.895 ms11.818 ms11.863 ms11.843
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.030 ms12.034 ms12.009 ms12.014
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.210 ms12.254 ms12.237 ms12.217
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.240 ms12.228 ms12.190 ms12.241

2023-05-31 07:15:01 - 2023-05-31 07:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.156  ms0.127  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.286 ms0.175 ms0.364 ms0.421
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.162 ms0.165 ms0.124 ms0.123
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.465 ms0.511 ms0.380 ms0.421
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.178 ms0.180 ms0.136 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.794 ms0.626 ms0.902 ms0.780
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.933 ms0.965 ms1.266 ms0.962
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.580 ms5.185 ms5.021 ms6.250
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.146 ms12.168 ms12.126 ms12.081
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.805 ms11.847 ms11.752 ms11.731
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.789 ms11.852 ms11.833 ms11.921
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.059 ms12.036 ms12.056 ms12.041
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.220 ms12.222 ms12.190 ms12.196
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.253 ms12.255 ms12.246 ms12.281

2023-05-31 07:00:01 - 2023-05-31 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.179  ms0.134  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.493 ms0.505 ms0.181 ms0.363
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.150 ms0.140 ms0.139 ms0.138
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.509 ms0.631 ms0.426 ms0.389
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.162 ms0.144 ms0.134 ms0.171
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.815 ms0.715 ms0.601 ms0.601
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.963 ms0.942 ms0.929 ms0.928
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.314 ms4.415 ms4.392 ms4.312
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.127 ms12.226 ms12.161 ms12.158
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.796 ms11.841 ms11.798 ms11.850
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.864 ms11.800 ms11.820 ms11.834
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.103 ms12.004 ms12.126 ms12.006
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.210 ms12.238 ms12.221 ms12.115
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.174 ms12.209 ms12.177 ms12.242

2023-05-31 06:45:01 - 2023-05-31 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.189   ms0.143  ms0.184  ms0.164  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.289 ms0.574 ms0.121 ms0.490
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.172 ms0.150 ms0.120 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.519 ms0.415 ms0.479 ms0.486
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.184 ms0.139 ms0.119 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.704 ms0.709 ms0.754 ms0.733
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.174 ms0.728 ms0.879 ms0.834
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.374 ms4.415 ms4.428 ms4.443
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.212 ms12.151 ms12.200 ms12.228
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.808 ms11.747 ms11.828 ms11.744
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.898 ms11.843 ms11.892 ms11.854
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.130 ms12.072 ms12.074 ms12.090
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.251 ms12.232 ms12.290 ms12.279
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.241 ms12.266 ms12.269 ms12.261

2023-05-31 06:30:01 - 2023-05-31 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.167  ms0.121  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.253 ms0.228 ms0.457 ms0.372
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.188 ms0.163 ms0.131 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.626 ms0.613 ms0.441 ms0.452
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.160 ms0.137 ms0.122 ms0.130
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.816 ms0.864 ms0.892 ms0.861
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.025 ms0.949 ms1.054 ms0.903
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.390 ms4.620 ms4.316 ms4.376
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.526 ms12.368 ms12.549 ms12.426
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.793 ms11.855 ms11.791 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.800 ms11.797 ms11.776 ms11.829
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.080 ms12.053 ms12.063
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.386 ms12.287 ms12.279 ms12.210
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.224 ms12.165 ms12.154 ms12.217

2023-05-31 06:15:01 - 2023-05-31 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.201   ms0.167  ms0.137  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.443 ms0.267 ms0.457 ms0.413
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.152 ms0.135 ms0.124 ms0.129
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.645 ms0.695 ms0.410 ms0.718
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.239 ms0.151 ms0.165 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.231 ms1.204 ms0.888 ms0.835
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.159 ms1.277 ms1.046 ms1.083
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.342 ms4.368 ms4.940 ms4.318
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.163 ms12.427 ms12.382 ms12.106
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.861 ms11.761 ms11.775 ms11.753
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.805 ms11.791 ms11.796 ms11.842
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.071 ms11.972 ms12.005 ms12.020
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.111 ms12.167 ms12.163 ms12.201
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.190 ms12.144 ms12.153 ms12.180

2023-05-31 06:00:01 - 2023-05-31 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.164  ms0.133  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.427 ms0.369 ms0.371 ms0.165
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.139 ms0.127 ms0.130 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.540 ms0.622 ms0.562 ms0.482
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.220 ms0.209 ms0.169 ms0.151
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.661 ms0.874 ms0.941 ms0.823
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.926 ms0.965 ms0.921 ms0.917
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.470 ms5.113 ms5.077 ms5.064
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.332 ms12.080 ms12.020 ms12.139
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 12.339 ms11.771 ms11.772 ms11.786
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.861 ms11.853 ms11.788 ms11.753
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.074 ms12.063 ms12.081 ms12.044
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.192 ms12.242 ms12.153 ms12.162
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.289 ms12.248 ms12.267 ms12.277

2023-05-31 05:45:01 - 2023-05-31 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.145  ms0.137  ms0.158  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.342 ms0.237 ms0.261 ms0.449
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.192 ms0.161 ms0.149 ms0.132
6 >
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.276 ms0.198 ms0.129 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.661 ms0.794 ms0.749 ms0.755
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.020 ms0.924 ms0.947 ms1.044
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.369 ms5.794 ms6.955 ms6.006
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.072 ms11.956 ms12.048 ms12.410
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.813 ms11.858 ms11.802 ms11.827
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.891 ms11.939 ms11.922 ms11.933
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.157 ms12.107 ms12.105 ms12.112
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.274 ms12.205 ms12.256 ms12.188
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.242 ms12.285 ms12.232 ms12.270

2023-05-31 05:30:01 - 2023-05-31 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.165   ms0.126  ms0.120  ms0.119  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.454 ms0.427 ms0.388 ms0.408
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.169 ms0.144 ms0.129 ms0.127
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.621 ms0.582 ms0.393 ms0.392
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.144 ms0.143 ms0.149 ms0.131
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.144 ms0.897 ms0.933 ms0.962
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.987 ms0.952 ms1.139 ms1.199
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.388 ms4.331 ms4.337 ms4.277
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.100 ms12.198 ms12.093 ms12.275
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.742 ms11.781 ms11.820 ms11.792
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.910 ms11.794 ms11.782 ms11.777
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.008 ms11.971 ms11.991 ms11.968
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.208 ms12.233 ms12.161 ms12.072
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.145 ms12.155 ms12.114 ms12.100

2023-05-31 05:15:01 - 2023-05-31 05:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.234   ms0.185  ms0.131  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.351 ms0.341 ms0.392 ms0.473
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.167 ms0.167 ms0.137 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.450 ms0.627 ms0.482 ms0.409
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.201 ms0.154 ms0.211 ms0.158
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.632 ms0.563 ms0.681 ms0.668
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.964 ms1.040 ms1.055 ms1.000
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.518 ms4.464 ms4.741 ms4.401
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.384 ms12.283 ms12.155 ms12.282
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.862 ms11.784 ms11.834 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.868 ms11.887 ms11.904 ms11.946
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.123 ms12.175 ms12.094 ms12.082
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.271 ms12.257 ms12.394 ms12.271
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.257 ms12.309 ms12.244 ms12.250

2023-05-31 05:00:01 - 2023-05-31 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.173   ms0.122  ms0.127  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.329 ms0.493 ms0.383 ms0.460
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.209 ms0.152 ms0.139 ms0.148
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.791 ms0.681 ms0.423 ms0.432
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.225 ms0.266 ms0.160 ms0.167
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.105 ms0.937 ms0.762 ms0.581
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.269 ms1.388 ms1.210 ms1.372
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.398 ms4.357 ms4.281 ms4.505
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.175 ms12.352 ms12.110 ms12.350
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.785 ms11.825 ms11.751 ms11.771
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.756 ms11.799 ms11.782 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.052 ms11.947 ms12.011 ms12.029
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.263 ms12.178 ms12.188 ms12.220
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.279 ms12.236 ms12.263 ms12.242

2023-05-31 04:45:01 - 2023-05-31 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.185  ms0.148  ms0.139  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.535 ms0.399 ms0.418 ms0.439
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.161 ms0.146 ms0.147 ms0.152
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.691 ms0.477 ms0.433 ms0.391
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.309 ms0.179 ms0.120 ms0.160
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.109 ms0.542 ms0.538 ms0.584
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.061 ms1.020 ms1.099 ms0.987
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.449 ms4.457 ms4.395 ms4.524
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.498 ms12.556 ms12.273 ms12.107
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.762 ms11.716 ms11.700 ms11.760
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.868 ms11.864 ms11.832 ms11.783
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.007 ms12.069 ms12.047 ms12.058
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.224 ms12.173 ms12.171 ms12.149
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.219 ms12.153 ms12.125 ms12.191

2023-05-31 04:30:01 - 2023-05-31 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.148  ms0.128  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.240 ms0.180 ms0.444 ms0.413
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.193 ms0.173 ms0.150 ms0.147
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.690 ms0.604 ms0.368 ms0.415
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.161 ms0.159 ms0.136 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.588 ms0.577 ms0.667 ms0.637
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.081 ms1.211 ms1.237 ms1.211
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.604 ms4.444 ms4.598 ms4.502
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.264 ms12.288 ms12.209 ms12.258
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.780 ms11.800 ms11.913 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.848 ms11.867 ms11.923 ms11.914
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.097 ms12.021 ms12.068 ms12.017
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.242 ms12.278 ms12.248 ms12.213
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.226 ms12.274 ms12.277 ms12.206

2023-05-31 04:15:01 - 2023-05-31 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.167  ms0.120  ms0.103  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.478 ms0.186 ms0.438 ms0.466
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.174 ms0.214 ms0.144 ms0.131
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.693 ms0.669 ms0.473 ms0.412
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.194 ms0.217 ms0.173 ms0.126
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.843 ms0.638 ms0.639 ms0.759
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.224 ms1.233 ms1.174 ms0.974
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.059 ms6.067 ms5.438 ms5.447
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.388 ms12.233 ms12.362 ms12.173
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.882 ms11.835 ms11.789 ms11.790
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.935 ms11.938 ms11.905 ms11.920
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.122 ms12.129 ms12.133
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.254 ms12.304 ms12.175 ms12.228
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.296 ms12.246 ms12.252 ms12.320

2023-05-31 04:00:01 - 2023-05-31 04:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.172  ms0.127  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.484 ms0.201 ms0.356 ms0.379
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.184 ms0.156 ms0.132 ms0.133
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.715 ms0.564 ms0.463 ms0.411
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.225 ms0.153 ms0.137 ms0.142
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.102 ms0.659 ms0.620 ms0.637
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.075 ms1.105 ms0.858 ms1.023
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.424 ms4.573 ms4.348 ms4.314
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.500 ms12.321 ms12.129 ms12.136
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.799 ms11.848 ms11.803 ms11.781
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.764 ms11.778 ms11.868 ms11.851
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.028 ms12.107 ms12.061 ms12.129
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.258 ms12.180 ms12.287 ms12.260
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.218 ms12.266 ms12.250 ms12.248

2023-05-31 03:45:01 - 2023-05-31 04:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.207   ms0.180  ms0.149  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.311 ms0.293 ms0.338 ms0.368
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.165 ms0.149 ms0.145 ms0.142
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.547 ms0.420 ms0.448 ms0.442
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.198 ms0.160 ms0.133 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.026 ms0.789 ms0.722 ms0.723
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.026 ms1.269 ms0.977 ms1.007
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.366 ms4.638 ms4.475 ms4.314
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.198 ms12.248 ms12.274 ms12.244
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.761 ms11.847 ms11.777 ms11.801
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.819 ms11.794 ms11.831 ms11.880
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.108 ms12.052 ms12.028 ms12.055
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.309 ms12.304 ms12.276 ms12.330
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.140 ms12.164 ms12.120 ms12.186

2023-05-31 03:30:01 - 2023-05-31 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.172  ms0.142  ms0.132  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.360 ms0.246 ms0.505 ms0.387
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.231 ms0.159 ms0.134 ms0.123
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.460 ms0.554 ms0.434 ms0.467
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.193 ms0.184 ms0.130 ms0.133
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.867 ms0.930 ms0.869 ms0.598
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.885 ms0.880 ms1.128 ms1.012
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.176 ms5.183 ms5.198 ms5.287
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.314 ms12.425 ms12.270 ms12.119
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.810 ms11.726 ms11.852 ms11.776
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.911 ms11.893 ms11.875 ms11.798
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.025 ms12.020 ms12.030 ms12.070
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.325 ms12.343 ms12.397 ms12.274
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.197 ms12.190 ms12.210 ms12.220

2023-05-31 03:15:01 - 2023-05-31 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.181  ms0.134  ms0.120  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.319 ms0.313 ms0.375 ms0.172
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.205 ms0.209 ms0.132 ms0.152
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.468 ms0.540 ms0.452 ms0.414
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.169 ms0.218 ms0.154 ms0.155
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 57.045 ms1.156 ms0.721 ms1.125
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.886 ms0.890 ms0.930 ms0.937
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.377 ms4.284 ms4.365 ms4.279
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.334 ms12.273 ms12.388 ms12.121
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.778 ms11.780 ms11.741 ms11.714
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.834 ms11.846 ms11.845 ms11.822
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.983 ms12.098 ms12.047 ms12.003
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.151 ms12.325 ms12.342 ms12.306
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.227 ms12.230 ms12.212 ms12.189

2023-05-31 03:00:01 - 2023-05-31 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.224   ms0.192  ms0.136  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.408 ms0.457 ms0.400
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.205 ms0.135 ms0.127 ms0.129
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.771 ms0.433 ms0.396 ms0.431
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.196 ms0.149 ms0.130 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.823 ms0.712 ms0.668 ms0.669
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.054 ms0.961 ms0.889 ms0.858
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.830 ms5.504 ms7.051 ms5.548
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.170 ms12.226 ms12.234 ms12.110
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.758 ms11.735 ms11.733 ms11.825
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.818 ms11.867 ms11.958 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.055 ms12.070 ms11.996 ms12.058
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.297 ms12.243 ms12.342 ms12.370
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.315 ms12.283 ms12.249 ms12.312

2023-05-31 02:45:01 - 2023-05-31 03:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.135  ms0.109  ms0.140  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.361 ms0.165 ms0.389 ms0.388
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.160 ms0.160 ms0.125 ms0.127
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.652 ms0.593 ms0.475 ms0.445
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.170 ms0.134 ms0.117 ms0.122
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.638 ms0.600 ms0.522 ms0.690
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.152 ms0.972 ms1.099 ms1.224
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.463 ms4.502 ms4.441 ms4.804
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.210 ms12.166 ms12.205 ms12.134
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.779 ms11.831 ms11.817 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.993 ms11.926 ms11.928 ms11.920
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.136 ms12.156 ms12.131 ms12.083
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.238 ms12.292 ms12.346 ms12.276
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.326 ms12.284 ms12.272 ms12.300

2023-05-31 02:30:01 - 2023-05-31 02:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.313   ms0.218  ms0.143  ms0.110  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.300 ms0.174 ms0.282 ms0.208
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.148 ms0.142 ms0.134 ms0.127
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.605 ms0.570 ms0.356 ms0.465
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.174 ms0.177 ms0.136 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.931 ms0.697 ms1.049 ms1.223
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.135 ms0.962 ms0.889 ms0.876
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.393 ms6.111 ms5.394 ms5.224
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.417 ms12.307 ms12.167 ms12.234
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.795 ms11.806 ms11.792 ms11.737
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.935 ms11.857 ms11.885 ms11.866
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.048 ms12.119 ms12.047 ms12.068
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.214 ms12.326 ms12.324 ms12.328
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.219 ms12.241 ms12.260 ms12.278

2023-05-31 02:15:01 - 2023-05-31 02:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.157  ms0.128  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.272 ms0.366 ms0.334 ms0.494
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.172 ms0.168 ms0.125 ms0.118
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.671 ms0.530 ms0.420 ms0.423
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.180 ms0.188 ms0.116 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.661 ms0.551 ms0.661 ms0.636
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.203 ms1.207 ms0.881 ms1.018
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.395 ms5.727 ms5.021 ms5.343
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.111 ms12.125 ms12.098 ms12.155
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.810 ms11.875 ms11.833 ms11.786
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.807 ms11.794 ms11.848 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.118 ms12.024 ms12.090 ms12.064
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.218 ms12.211 ms12.299 ms12.281
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.333 ms12.262 ms12.207 ms12.250

2023-05-31 02:00:01 - 2023-05-31 02:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.272   ms0.179  ms0.144  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.335 ms0.488 ms0.395 ms0.391
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.249 ms0.157 ms0.150 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.677 ms0.673 ms0.410 ms0.427
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.184 ms0.153 ms0.145 ms0.178
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.795 ms0.679 ms0.536 ms0.549
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.295 ms1.177 ms1.044 ms1.116
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.319 ms5.367 ms5.220 ms5.621
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.283 ms12.432 ms12.327 ms12.195
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.811 ms11.738 ms11.830 ms11.790
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.818 ms11.866 ms11.800 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.201 ms12.135 ms12.130 ms12.080
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.293 ms12.234 ms12.189 ms12.168
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.260 ms12.220 ms12.247 ms12.239

2023-05-31 01:45:01 - 2023-05-31 02:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.173  ms0.148  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.269 ms0.374 ms0.398 ms0.377
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.289 ms0.177 ms0.140 ms0.140
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.574 ms0.496 ms0.401 ms0.447
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.187 ms0.200 ms0.195 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.934 ms0.730 ms0.565 ms0.534
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.029 ms0.993 ms0.951 ms1.067
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.298 ms4.397 ms4.677 ms4.248
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.089 ms12.207 ms12.376 ms12.552
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.842 ms11.754 ms11.750 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.823 ms11.802 ms11.836 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.040 ms12.016 ms12.010 ms12.000
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.237 ms12.278 ms12.177 ms12.365
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.245 ms12.312 ms12.279 ms12.258

2023-05-31 01:30:01 - 2023-05-31 01:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.216   ms0.158  ms0.153  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.274 ms0.250 ms0.379 ms0.435
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.201 ms0.175 ms0.137 ms0.120
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.528 ms0.495 ms0.469 ms0.467
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.217 ms0.132 ms0.157 ms0.138
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 16.459 ms0.601 ms0.629 ms0.660
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.305 ms1.311 ms1.302 ms1.033
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.488 ms4.419 ms4.686 ms4.432
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.551 ms12.227 ms12.293 ms12.205
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.793 ms11.868 ms11.882 ms11.842
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.929 ms11.905 ms11.932 ms11.919
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.083 ms12.082 ms12.027 ms12.035
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.373 ms12.334 ms12.438 ms12.367
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.200 ms12.237 ms12.227 ms12.250

2023-05-31 01:15:01 - 2023-05-31 01:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.198   ms0.159  ms0.159  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.225 ms0.414 ms0.205
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.207 ms0.165 ms0.159 ms0.191
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.697 ms0.449 ms0.906 ms0.793
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.224 ms0.191 ms0.178 ms0.197
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.095 ms0.675 ms0.726 ms0.650
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.040 ms1.333 ms1.222 ms0.992
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.053 ms5.101 ms5.023 ms5.059
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.285 ms12.243 ms12.227 ms12.164
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.805 ms11.736 ms11.791 ms11.800
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.827 ms11.848 ms11.849 ms11.853
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms11.976 ms12.032 ms12.066
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.311 ms12.331 ms12.297 ms12.182
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.254 ms12.231 ms12.262 ms12.340

2023-05-31 01:00:02 - 2023-05-31 01:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.163  ms0.121  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.250 ms0.377 ms0.369 ms0.179
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.223 ms0.146 ms0.121 ms0.119
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.562 ms0.423 ms0.376 ms0.371
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.159 ms0.184 ms0.141 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.795 ms0.603 ms0.600 ms0.589
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.872 ms0.802 ms0.886 ms0.917
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.204 ms5.083 ms5.560 ms5.457
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.221 ms12.191 ms12.090 ms12.091
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.791 ms11.856 ms11.896
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.874 ms11.861 ms11.825 ms11.810
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms12.040 ms12.044 ms12.098
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.256 ms12.300 ms12.242 ms12.222
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.257 ms12.244 ms12.239 ms12.242

2023-05-31 00:45:01 - 2023-05-31 01:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.124  ms0.107  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.264 ms0.309 ms0.415 ms0.387
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.210 ms0.183 ms0.145 ms0.138
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.545 ms0.465 ms0.473 ms0.466
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.140 ms0.181 ms0.124 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.659 ms0.682 ms0.588 ms0.546
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.159 ms1.130 ms1.376 ms1.363
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.442 ms4.522 ms4.561 ms4.431
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.105 ms12.145 ms12.143 ms12.279
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.809 ms11.828 ms11.815 ms11.693
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 12.408 ms11.811 ms11.819 ms11.762
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.003 ms12.047 ms12.047 ms11.991
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.272 ms12.287 ms12.204 ms12.184
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.298 ms12.151 ms12.178 ms12.217

2023-05-31 00:30:01 - 2023-05-31 00:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.255   ms0.126  ms0.143  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.382 ms0.322 ms0.142 ms0.393
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.214 ms0.143 ms0.124 ms0.125
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.638 ms0.609 ms0.467 ms0.454
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.182 ms0.136 ms0.128 ms0.125
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.903 ms0.719 ms0.708 ms0.669
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.001 ms1.008 ms1.080 ms1.084
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.450 ms4.424 ms4.405 ms4.626
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.417 ms12.419 ms12.108 ms12.188
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.840 ms11.844 ms11.834 ms11.786
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.846 ms11.855 ms11.790 ms11.878
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.068 ms12.063 ms11.992 ms11.989
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.269 ms12.294 ms12.322 ms12.327
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.243 ms12.226 ms12.271 ms12.281

2023-05-31 00:15:01 - 2023-05-31 00:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.222  ms0.127  ms0.121  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.499 ms0.204 ms0.480 ms0.287
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.170 ms0.162 ms0.129 ms0.114
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.692 ms0.450 ms0.380 ms0.398
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.143 ms0.198 ms0.120 ms0.123
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.857 ms1.338 ms1.398 ms1.485
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.405 ms0.934 ms1.098 ms1.385
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.364 ms5.403 ms5.686 ms11.926
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.339 ms12.500 ms12.336 ms12.279
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.775 ms11.736 ms11.792 ms11.822
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.899 ms11.984 ms11.830 ms11.962
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.062 ms12.054 ms12.048 ms12.050
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.277 ms12.360 ms12.284 ms12.245
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.314 ms12.299 ms12.252 ms12.286

2023-05-30 23:45:01 - 2023-05-31 00:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.276   ms0.177  ms0.151  ms0.137  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.300 ms0.381 ms0.311 ms0.403
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.215 ms0.174 ms0.129 ms0.131
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.670 ms0.552 ms0.393 ms0.400
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.191 ms0.185 ms0.185 ms0.146
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 27.048 ms0.642 ms0.677 ms0.639
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.975 ms1.003 ms0.812 ms0.971
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.288 ms4.360 ms4.306 ms4.349
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.499 ms12.187 ms12.297 ms12.165
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.757 ms11.703 ms11.713 ms11.722
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.877 ms11.806 ms11.789 ms11.777
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.004 ms12.002 ms12.015 ms12.042
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.263 ms12.235 ms12.161 ms12.161
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.116 ms12.180 ms12.179 ms12.154

2023-05-30 23:30:01 - 2023-05-30 23:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.288   ms0.157  ms0.130  ms0.137  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.378 ms0.192 ms0.245 ms0.351
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.158 ms0.134 ms0.128 ms0.125
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.633 ms0.592 ms0.515 ms0.573
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.259 ms0.184 ms0.129 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.145 ms0.640 ms1.064 ms0.752
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.121 ms1.084 ms1.268 ms1.110
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.326 ms5.519 ms6.260 ms5.899
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.435 ms12.373 ms12.425 ms12.367
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.750 ms11.801 ms11.747 ms11.780
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.881 ms11.840 ms11.839 ms11.893
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.027 ms12.072 ms12.093 ms12.083
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.262 ms12.269 ms12.332
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.275 ms12.274 ms12.304 ms12.249

2023-05-30 23:15:01 - 2023-05-30 23:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.182  ms0.121  ms0.223  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.452 ms0.338 ms0.297 ms0.400
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.204 ms0.147 ms0.128 ms0.127
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.466 ms0.493 ms0.584 ms0.418
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.163 ms0.175 ms0.138 ms0.128
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.745 ms0.733 ms0.630 ms0.607
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.945 ms0.881 ms0.866 ms0.900
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 6.340 ms4.628 ms4.540 ms20.835
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.345 ms12.252 ms12.093 ms12.404
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.954 ms11.738 ms11.792 ms11.759
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.806 ms11.830 ms11.830 ms11.858
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.104 ms12.024 ms12.031 ms12.022
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.258 ms12.273 ms12.168 ms12.183
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.157 ms12.198 ms12.131 ms12.151

2023-05-30 23:00:01 - 2023-05-30 23:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.164   ms0.124  ms0.142  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.438 ms0.159 ms0.334 ms0.401
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.148 ms0.129 ms0.126 ms0.119
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.675 ms0.643 ms0.473 ms0.461
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.183 ms0.166 ms0.139 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.314 ms0.836 ms0.572 ms0.604
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.194 ms1.232 ms1.068 ms1.207
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.268 ms5.317 ms5.231 ms6.761
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.082 ms12.088 ms12.190 ms12.142
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.826 ms11.815 ms11.778 ms11.819
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.894 ms11.920 ms11.910 ms11.964
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.056 ms12.189 ms12.059 ms12.009
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.456 ms12.318 ms12.273 ms12.401
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.288 ms12.234 ms12.250 ms12.276

2023-05-30 22:45:01 - 2023-05-30 23:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.185   ms0.151  ms0.186  ms0.125  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.448 ms0.162 ms0.400 ms0.394
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.185 ms0.180 ms0.127 ms0.122
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.505 ms0.748 ms0.467 ms0.461
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.257 ms0.203 ms0.131 ms0.114
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.680 ms0.583 ms0.539 ms0.544
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.987 ms1.134 ms1.235 ms1.373
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.524 ms4.317 ms4.344 ms4.514
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.104 ms12.357 ms12.100 ms12.170
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.784 ms11.748 ms11.703 ms11.760
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.828 ms11.831 ms11.811 ms11.838
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.993 ms12.043 ms12.007 ms12.071
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.170 ms12.137 ms12.250 ms12.164
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.171 ms12.216 ms12.168 ms12.188

2023-05-30 22:30:01 - 2023-05-30 22:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.195   ms0.126  ms0.153  ms0.159  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.418 ms0.320 ms0.347 ms0.380
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.184 ms0.172 ms0.193 ms0.158
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.487 ms0.568 ms0.492 ms0.456
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.168 ms0.136 ms0.164 ms0.125
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.997 ms1.807 ms0.485 ms0.524
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.117 ms0.940 ms0.891 ms0.977
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.309 ms4.393 ms4.483 ms4.360
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.153 ms12.157 ms12.207 ms12.171
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.822 ms11.826 ms11.793 ms11.877
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.902 ms11.821 ms11.838 ms11.936
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.079 ms12.076 ms12.072 ms12.101
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.320 ms12.240 ms12.328 ms12.346
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.278 ms12.256 ms12.270 ms12.260

2023-05-30 22:15:01 - 2023-05-30 22:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.217   ms0.164  ms0.145  ms0.131  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.242 ms0.177 ms0.319 ms0.360
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.231 ms0.130 ms0.121 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.635 ms0.517 ms0.425 ms0.365
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.156 ms0.134 ms0.113 ms0.112
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.603 ms0.649 ms0.560 ms0.602
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.021 ms0.956 ms0.909 ms1.028
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.666 ms4.421 ms4.504 ms4.454
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.351 ms12.320 ms12.725 ms12.335
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.827 ms11.901 ms11.770 ms11.886
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.928 ms11.870 ms11.887 ms11.856
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 11.996 ms12.097 ms12.088 ms12.053
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.293 ms12.445 ms12.302 ms12.314
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.288 ms12.348 ms12.255 ms12.300

2023-05-30 22:00:01 - 2023-05-30 22:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.228   ms0.194  ms0.152  ms0.152  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.463 ms0.185 ms0.347 ms0.438
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.177 ms0.134 ms0.132 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.586 ms0.610 ms0.422 ms0.420
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.152 ms0.140 ms0.140 ms0.137
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.009 ms0.716 ms0.647 ms0.595
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.436 ms1.005 ms0.995 ms1.112
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.690 ms4.387 ms4.349 ms4.421
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.214 ms12.179 ms12.191 ms12.240
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.837 ms11.797 ms11.850 ms11.884
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.857 ms11.857 ms11.912 ms11.786
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.953 ms12.017 ms12.071 ms12.012
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.283 ms12.227 ms12.247 ms12.132
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.230 ms12.216 ms12.214 ms12.259

2023-05-30 21:45:01 - 2023-05-30 22:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.144   ms0.138  ms0.151  ms0.115  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.436 ms0.214 ms0.371 ms0.532
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.139 ms0.185 ms0.112 ms0.111
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.515 ms0.568 ms0.359 ms0.459
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.225 ms0.196 ms0.141 ms0.116
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.780 ms0.616 ms0.647 ms0.578
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.054 ms1.008 ms0.941 ms1.008
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.806 ms5.466 ms5.199 ms5.137
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.290 ms12.143 ms12.335 ms12.252
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.877 ms11.913 ms11.879 ms11.827
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.899 ms11.933 ms11.913 ms11.915
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.036 ms12.006 ms12.058 ms12.206
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.174 ms12.215 ms12.166 ms12.215
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.188 ms12.249 ms12.174 ms12.213

2023-05-30 21:15:01 - 2023-05-30 21:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.176  ms0.152  ms0.146  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.275 ms0.236 ms0.172 ms0.103
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.150 ms0.146 ms0.139 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.721 ms0.455 ms0.451 ms0.445
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.156 ms0.262 ms0.156 ms0.134
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.844 ms0.721 ms0.720 ms0.615
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.295 ms0.995 ms0.971 ms1.296
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 226.554 ms25.842 ms5.934 ms6.349
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.358 ms12.221 ms12.215 ms12.210
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.847 ms11.734 ms11.790 ms11.776
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.918 ms11.877 ms11.857 ms11.789
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.117 ms12.112 ms12.103 ms12.121
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.204 ms12.219 ms12.248 ms12.251
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.319 ms12.232 ms12.234 ms12.250

2023-05-30 21:00:01 - 2023-05-30 21:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.136  ms0.111  ms0.113  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.206 ms0.213 ms0.135 ms0.176
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.235 ms0.139 ms0.128 ms0.122
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.587 ms0.452 ms0.409 ms0.411
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.173 ms0.177 ms0.159 ms0.177
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.867 ms0.587 ms0.484 ms0.488
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.989 ms1.116 ms1.046 ms1.055
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.460 ms4.513 ms4.499 ms4.565
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.271 ms12.440 ms12.241 ms12.226
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.748 ms11.810 ms11.810 ms11.825
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.849 ms11.802 ms11.833 ms11.918
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.033 ms12.046 ms12.024 ms12.092
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.248 ms12.184 ms12.202 ms12.258
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.265 ms12.233 ms12.246 ms12.239

2023-05-30 20:45:01 - 2023-05-30 21:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.173  ms0.154  ms0.149  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.238 ms0.370 ms0.316 ms0.320
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.185 ms0.188 ms0.140 ms0.136
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.451 ms0.398 ms0.389 ms0.392
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.157 ms0.171 ms0.140 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.843 ms0.608 ms0.663 ms0.706
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.276 ms1.451 ms1.365 ms1.123
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 168.138 ms11.720 ms5.636 ms6.667
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.298 ms12.363 ms12.357 ms12.149
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.770 ms11.793 ms11.884 ms11.850
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.837 ms11.809 ms11.806 ms11.836
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.101 ms12.065 ms12.132 ms12.123
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.337 ms12.283 ms12.304 ms12.299
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.304 ms12.280 ms12.237 ms12.293

2023-05-30 20:30:01 - 2023-05-30 20:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.251   ms0.195  ms0.129  ms0.118  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.380 ms0.358 ms0.229 ms0.367
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.278 ms0.220 ms0.143 ms0.130
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.795 ms0.625 ms0.406 ms0.510
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.193 ms0.159 ms0.130 ms0.139
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.758 ms0.626 ms0.663 ms0.753
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.150 ms0.904 ms0.804 ms0.840
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.709 ms5.735 ms5.358 ms5.119
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.272 ms12.205 ms12.180 ms12.173
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.773 ms11.755 ms11.800 ms11.791
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.828 ms11.800 ms11.851 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.062 ms12.060 ms12.088 ms12.095
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.329 ms12.308 ms12.304 ms12.279
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.258 ms12.267 ms12.241 ms12.225

2023-05-30 20:15:02 - 2023-05-30 20:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.160  ms0.140  ms0.151  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.339 ms0.433 ms0.436 ms0.397
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.264 ms0.184 ms0.138 ms0.137
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.514 ms0.481 ms0.409 ms0.392
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.188 ms0.169 ms0.178 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.884 ms0.702 ms0.727 ms0.790
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.153 ms0.971 ms0.965 ms0.969
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.506 ms4.520 ms4.612 ms4.536
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.163 ms12.134 ms12.225 ms12.180
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.796 ms11.776 ms11.806
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.935 ms11.908 ms11.894 ms11.830
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.093 ms12.042 ms12.077 ms12.074
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.327 ms12.315 ms12.295 ms12.247
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.312 ms12.303 ms12.266 ms12.280

2023-05-30 20:00:01 - 2023-05-30 20:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.170  ms0.134  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.492 ms0.379 ms0.331 ms0.364
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.132 ms0.161 ms0.126 ms0.116
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.695 ms0.676 ms0.368 ms0.395
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.135 ms0.170 ms0.179 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.895 ms0.633 ms0.638 ms0.668
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.404 ms1.201 ms1.062 ms1.111
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.296 ms5.909 ms5.388 ms5.301
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.461 ms12.178 ms12.215 ms12.193
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.812 ms11.828 ms11.764 ms11.731
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.864 ms11.810 ms11.926 ms11.809
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.052 ms12.111 ms12.094 ms12.067
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.341 ms12.243 ms12.247 ms12.257
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.218 ms12.226 ms12.228 ms12.250

2023-05-30 19:30:01 - 2023-05-30 20:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.202   ms0.162  ms0.141  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.364 ms0.181 ms0.392 ms0.374
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.181 ms0.163 ms0.144 ms0.130
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.509 ms0.491 ms0.390 ms0.380
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.189 ms0.158 ms0.132 ms0.162
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.854 ms0.631 ms0.628 ms0.637
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.058 ms1.031 ms1.034 ms1.097
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 7.158 ms5.492 ms5.380 ms5.598
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.227 ms12.274 ms12.200 ms12.088
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.786 ms11.771 ms11.802 ms11.876
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.959 ms11.836 ms11.911 ms11.800
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.003 ms12.012 ms12.037 ms12.062
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.215 ms12.196 ms12.146 ms12.210
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.193 ms12.249 ms12.222 ms12.243

2023-05-30 19:15:01 - 2023-05-30 19:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.235   ms0.166  ms0.149  ms0.108  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.273 ms0.189 ms0.215 ms0.227
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.228 ms0.154 ms0.121 ms0.119
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.685 ms0.656 ms0.519 ms0.533
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.261 ms0.160 ms0.163 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.693 ms0.803 ms0.680 ms0.628
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.027 ms1.122 ms1.014 ms1.078
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 29.724 ms5.135 ms5.279 ms5.237
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.203 ms12.072 ms12.208 ms12.111
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.781 ms11.752 ms11.696 ms11.775
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.786 ms11.802 ms11.823 ms11.735
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.033 ms12.015 ms11.963 ms11.962
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.225 ms12.231 ms12.159 ms12.187
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.222 ms12.295 ms12.393 ms12.395

2023-05-30 19:00:01 - 2023-05-30 19:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.249   ms0.183  ms0.132  ms0.142  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.474 ms0.414 ms0.411 ms0.455
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.233 ms0.193 ms0.147 ms0.133
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.547 ms0.568 ms0.403 ms0.375
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.185 ms0.137 ms0.125 ms0.118
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 29.326 ms0.566 ms0.471 ms0.627
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.383 ms1.117 ms1.150 ms1.102
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.588 ms4.542 ms4.586 ms4.697
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.351 ms12.107 ms12.468 ms12.129
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.842 ms11.840 ms11.846 ms11.898
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.876 ms11.925 ms11.911 ms11.912
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.041 ms12.064 ms12.100 ms12.062
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.273 ms12.260 ms12.321 ms12.222
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.276 ms12.251 ms12.313 ms12.354

2023-05-30 18:45:01 - 2023-05-30 19:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.205   ms0.186  ms0.150  ms0.115  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.427 ms0.290 ms0.323 ms0.135
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.141 ms0.151 ms0.128 ms0.130
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.575 ms0.400 ms0.362 ms0.518
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.248 ms0.166 ms0.240 ms0.304
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.861 ms0.668 ms0.598 ms0.619
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.161 ms1.070 ms1.053 ms1.042
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.478 ms5.375 ms5.512 ms5.183
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.096 ms12.290 ms12.122 ms12.248
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.771 ms11.746 ms11.714 ms11.836
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.853 ms11.914 ms11.882 ms11.841
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.042 ms12.053 ms12.043 ms12.045
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.258 ms12.256 ms12.261 ms12.379
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.213 ms12.215 ms12.233 ms12.242

2023-05-30 18:30:01 - 2023-05-30 18:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.148  ms0.126  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.336 ms0.229 ms0.319 ms0.456
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.208 ms0.143 ms0.125 ms0.122
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.641 ms0.428 ms0.424 ms0.478
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.209 ms0.136 ms0.155 ms0.239
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.838 ms0.731 ms0.607 ms0.662
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.254 ms1.488 ms1.134 ms1.215
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.448 ms4.341 ms4.686 ms4.431
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.000 ms12.469 ms12.345 ms12.136
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.757 ms11.798 ms11.775 ms11.770
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.845 ms11.870 ms11.837 ms11.870
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.108 ms12.048 ms12.067 ms11.999
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.306 ms12.201 ms12.186 ms12.240
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.202 ms12.158 ms12.210 ms12.188

2023-05-30 18:15:02 - 2023-05-30 18:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.262   ms0.191  ms0.138  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.316 ms0.192 ms0.209 ms0.257
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.209 ms0.164 ms0.153 ms0.168
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.636 ms0.608 ms0.391 ms0.378
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.177 ms0.208 ms0.149 ms0.124
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.696 ms0.623 ms0.551 ms0.589
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.151 ms1.020 ms1.035 ms0.855
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 139.332 ms56.863 ms6.010 ms5.421
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.255 ms12.261 ms12.319 ms12.221
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.833 ms11.794 ms11.821 ms11.829
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.876 ms11.813 ms11.829 ms11.844
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.070 ms12.066 ms12.096 ms12.114
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.217 ms12.181 ms12.243 ms12.228
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.298 ms12.273 ms12.246 ms12.265

2023-05-30 18:00:02 - 2023-05-30 18:15:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.299   ms0.153  ms0.137  ms0.133  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.310 ms0.412 ms0.323
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.178 ms0.137 ms0.125 ms0.123
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.504 ms0.624 ms0.392 ms0.428
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.316 ms0.255 ms0.158 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.540 ms0.659 ms0.594 ms0.571
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.925 ms1.009 ms1.011 ms0.975
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.416 ms4.374 ms4.887 ms4.457
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.156 ms12.086 ms12.130 ms12.168
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.899 ms11.773 ms11.828 ms11.800
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.808 ms11.799 ms11.774 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.048 ms11.996 ms12.008 ms12.032
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.245 ms12.203 ms12.212 ms12.237
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.167 ms12.181 ms12.216 ms12.191

2023-05-30 17:45:01 - 2023-05-30 18:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.231   ms0.182  ms0.116  ms0.161  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.326 ms0.367 ms0.147 ms0.435
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.271 ms0.157 ms0.122 ms0.119
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.606 ms0.442 ms0.436 ms0.435
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.193 ms0.175 ms0.122 ms0.163
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.737 ms0.599 ms0.560 ms0.617
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.280 ms1.222 ms1.276 ms1.281
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 51.337 ms4.415 ms4.565 ms4.436
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.205 ms12.150 ms12.189 ms12.212
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.802 ms11.848 ms11.780 ms11.772
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.835 ms11.837 ms11.855 ms11.846
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.027 ms12.127 ms12.110 ms12.131
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.324 ms12.212 ms12.196 ms12.318
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.265 ms12.311 ms12.278 ms12.321

2023-05-30 17:30:01 - 2023-05-30 17:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.182  ms0.129  ms0.156  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.353 ms0.375 ms0.172 ms0.372
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.181 ms0.158 ms0.143 ms0.132
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.519 ms0.569 ms0.486 ms0.441
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.221 ms0.187 ms0.148 ms0.164
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.554 ms0.555 ms0.497 ms0.533
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.213 ms1.017 ms0.892 ms0.883
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.588 ms4.543 ms4.520 ms4.451
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.237 ms12.168 ms12.121 ms12.025
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.840 ms11.866 ms11.798 ms11.804
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.854 ms11.845 ms11.901 ms11.951
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.067 ms12.120 ms12.185 ms12.136
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.252 ms12.265 ms12.332 ms12.209
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.274 ms12.256 ms12.268 ms12.263

2023-05-30 17:15:01 - 2023-05-30 17:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.242   ms0.165  ms0.128  ms0.111  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.353 ms0.215 ms0.387 ms0.314
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.187 ms0.133 ms0.165 ms0.149
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.624 ms0.622 ms0.373 ms0.426
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.206 ms0.184 ms0.184 ms0.148
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.620 ms0.572 ms0.622 ms0.628
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.182 ms1.191 ms1.369 ms1.112
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.685 ms4.389 ms4.438 ms4.501
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.157 ms12.126 ms12.239 ms12.166
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.846 ms11.834 ms11.842 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.899 ms11.938 ms11.905 ms11.909
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.154 ms12.086 ms12.122 ms12.205
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.362 ms12.292 ms12.254 ms12.266
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.295 ms12.333 ms12.257 ms12.203

2023-05-30 17:00:01 - 2023-05-30 17:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.253   ms0.203  ms0.150  ms0.138  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.468 ms0.442 ms0.354 ms0.303
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.193 ms0.178 ms0.136 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.767 ms0.648 ms0.424 ms0.423
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.250 ms0.204 ms0.173 ms0.197
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.770 ms0.599 ms0.625 ms0.785
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.159 ms0.957 ms0.860 ms0.904
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 6.163 ms8.084 ms5.553 ms6.509
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.217 ms12.137 ms12.373 ms12.250
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.833 ms11.786 ms11.766 ms11.864
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.889 ms11.854 ms11.840 ms11.809
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.090 ms12.115 ms12.111 ms12.119
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.215 ms12.204 ms12.254 ms12.221
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.272 ms12.237 ms12.264 ms12.220

2023-05-30 16:45:01 - 2023-05-30 17:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.305   ms0.169  ms0.134  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.269 ms0.275 ms0.390 ms0.378
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.225 ms0.137 ms0.132 ms0.122
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.592 ms0.622 ms0.452 ms0.460
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.235 ms0.150 ms0.135 ms0.162
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 7.606 ms0.698 ms0.662 ms0.583
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.327 ms1.354 ms0.982 ms1.163
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.230 ms5.277 ms5.284 ms6.259
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.604 ms12.235 ms12.308 ms12.243
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.876 ms11.843 ms11.850 ms11.914
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.925 ms11.882 ms11.902 ms11.852
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.090 ms12.069 ms12.048 ms12.036
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.284 ms12.301 ms12.330 ms12.236
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.270 ms12.285 ms12.299 ms12.383

2023-05-30 16:30:01 - 2023-05-30 16:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.222   ms0.170  ms0.140  ms0.130  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.313 ms0.356 ms0.329 ms0.345
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.183 ms0.154 ms0.124 ms0.128
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.564 ms0.395 ms0.360 ms0.355
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.141 ms0.131 ms0.179 ms0.148
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.634 ms0.563 ms0.566 ms0.577
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.902 ms1.241 ms0.944 ms1.002
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.299 ms7.152 ms5.187 ms5.071
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.484 ms12.169 ms12.519 ms12.454
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.775 ms11.770 ms11.837 ms11.802
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.785 ms11.866 ms11.782 ms11.864
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.016 ms12.011 ms12.059 ms12.054
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.215 ms12.171 ms12.175 ms12.182
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.243 ms12.270 ms12.246 ms12.257

2023-05-30 16:15:01 - 2023-05-30 16:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.208   ms0.193  ms0.124  ms0.128  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.267 ms0.223 ms0.352 ms0.397
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.168 ms0.143 ms0.126 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.628 ms0.429 ms0.459 ms0.467
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.191 ms0.213 ms0.149 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.614 ms0.590 ms0.614 ms0.654
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.216 ms1.010 ms0.953 ms1.023
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.449 ms4.495 ms4.445 ms4.443
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.286 ms12.287 ms12.156 ms12.314
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.846 ms11.873 ms11.889 ms11.900
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.923 ms11.847 ms11.913 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.125 ms12.064 ms12.129 ms12.119
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.285 ms12.219 ms12.389 ms12.289
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.288 ms12.217 ms12.259 ms12.267

2023-05-30 16:00:01 - 2023-05-30 16:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.233   ms0.164  ms0.147  ms0.156  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.452 ms0.190 ms0.207 ms0.449
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.176 ms0.125 ms0.152 ms0.129
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.729 ms0.706 ms0.480 ms0.458
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.263 ms0.170 ms0.131 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.809 ms0.643 ms0.595 ms0.569
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.979 ms1.137 ms1.044 ms1.050
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.575 ms4.356 ms4.351 ms4.391
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.309 ms12.148 ms12.219 ms12.204
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.780 ms11.694 ms11.805 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.812 ms11.839 ms11.861 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.056 ms12.023 ms12.074 ms12.013
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.179 ms12.261 ms12.224 ms12.256
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.249 ms12.146 ms12.107 ms12.143

2023-05-30 15:45:01 - 2023-05-30 16:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.232   ms0.181  ms0.156  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.359 ms0.432 ms0.386 ms0.402
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.186 ms0.184 ms0.207 ms0.205
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.467 ms0.368 ms0.363 ms0.355
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.174 ms0.192 ms0.207 ms0.148
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.954 ms0.874 ms0.762 ms0.569
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.152 ms1.006 ms1.155 ms1.362
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.381 ms5.404 ms5.730 ms5.893
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.315 ms12.325 ms12.164 ms12.257
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.856 ms11.823 ms11.797 ms11.799
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.889 ms11.795 ms11.842 ms11.941
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.036 ms12.045 ms12.045 ms12.066
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.241 ms12.227 ms12.201 ms12.296
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.189 ms12.297 ms12.266 ms12.213

2023-05-30 15:30:01 - 2023-05-30 15:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.186   ms0.152  ms0.116  ms0.140  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.326 ms0.248 ms0.248 ms0.225
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.165 ms0.161 ms0.134 ms0.121
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.703 ms0.553 ms0.437 ms0.397
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.199 ms0.197 ms0.166 ms0.181
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.760 ms0.583 ms0.495 ms0.482
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.987 ms1.141 ms0.959 ms0.938
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 53.407 ms4.387 ms4.618 ms4.346
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.311 ms12.258 ms12.400 ms12.300
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.761 ms11.790 ms11.837 ms11.775
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.847 ms11.803 ms11.728 ms11.895
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.042 ms12.057 ms12.031 ms12.058
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.284 ms12.186 ms12.255 ms12.350
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.314 ms12.274 ms12.264 ms12.253

2023-05-30 15:15:01 - 2023-05-30 15:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.169   ms0.195  ms0.140  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.260 ms0.318 ms0.299 ms0.279
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.203 ms0.169 ms0.134 ms0.122
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.471 ms0.492 ms0.455 ms0.518
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.219 ms0.145 ms0.124 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.583 ms0.587 ms0.580 ms0.529
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.205 ms0.917 ms0.863 ms0.821
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 16.076 ms35.353 ms4.459 ms4.429
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.514 ms12.230 ms12.169 ms12.300
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.784 ms11.836 ms11.856 ms11.876
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.946 ms11.856 ms11.933 ms11.876
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.045 ms12.075 ms12.065 ms12.098
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.263 ms12.245 ms12.345 ms12.355
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.350 ms12.344 ms12.307 ms12.269

2023-05-30 15:00:02 - 2023-05-30 15:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.239   ms0.183  ms0.123  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.261 ms0.469 ms0.192 ms0.440
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.183 ms0.180 ms0.136 ms0.146
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.679 ms0.419 ms0.427 ms0.378
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.148 ms0.174 ms0.153 ms0.146
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.558 ms0.674 ms0.528 ms0.514
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.973 ms1.229 ms1.373 ms0.969
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.113 ms5.379 ms6.214 ms5.347
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.576 ms12.216 ms12.165 ms12.139
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.839 ms11.779 ms11.834 ms11.843
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.847 ms11.862 ms11.925 ms11.914
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.145 ms12.048 ms12.095 ms12.123
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.239 ms12.299 ms12.304 ms12.261
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.247 ms12.288 ms12.203 ms12.217

2023-05-30 14:45:01 - 2023-05-30 15:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.328   ms0.157  ms0.152  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.479 ms0.202 ms0.264 ms0.427
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.183 ms0.148 ms0.123 ms0.121
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.513 ms0.671 ms0.448 ms0.464
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.184 ms0.169 ms0.124 ms0.160
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.715 ms0.688 ms0.598 ms0.686
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.060 ms1.289 ms1.168 ms1.272
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.443 ms4.408 ms4.433 ms4.436
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.216 ms12.399 ms12.235 ms12.323
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.864 ms11.743 ms11.817 ms11.814
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.834 ms11.821 ms11.850 ms11.897
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.998 ms12.011 ms12.091 ms11.957
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.242 ms12.228 ms12.237 ms12.161
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.145 ms12.170 ms12.171 ms12.130

2023-05-30 14:30:01 - 2023-05-30 14:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.196   ms0.149  ms0.122  ms0.130  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.252 ms0.423 ms0.415 ms0.421
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.179 ms0.169 ms0.135 ms0.143
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.516 ms0.425 ms0.437 ms0.398
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.194 ms0.135 ms0.144 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 38.608 ms0.516 ms0.500 ms0.568
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.186 ms1.010 ms1.334 ms1.008
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.353 ms4.402 ms4.397 ms4.839
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.392 ms12.349 ms12.281 ms12.300
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.946 ms11.807 ms11.780 ms11.794
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.882 ms11.777 ms11.785 ms11.822
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.047 ms12.031 ms12.014 ms11.998
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.255 ms12.242 ms12.149 ms12.315
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.302 ms12.211 ms12.229 ms12.175

2023-05-30 14:00:01 - 2023-05-30 14:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.146   ms0.140  ms0.130  ms0.161  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.319 ms0.262 ms0.450 ms0.390
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.146 ms0.176 ms0.141 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.497 ms0.415 ms0.382 ms0.375
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.149 ms0.187 ms0.217 ms0.144
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.614 ms0.699 ms0.674 ms0.658
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.130 ms1.203 ms1.167 ms1.251
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 273.262 ms10.367 ms6.013 ms5.609
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.325 ms12.256 ms12.129 ms12.214
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.864 ms11.770 ms11.827 ms11.896
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.930 ms11.829 ms11.886 ms11.842
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.097 ms12.166 ms12.091 ms12.076
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.233 ms12.226 ms12.242 ms12.201
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.205 ms12.218 ms12.203 ms12.178

2023-05-30 13:45:01 - 2023-05-30 14:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.213   ms0.142  ms0.155  ms0.103  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.245 ms0.232 ms0.346 ms0.357
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.188 ms0.151 ms0.134 ms0.138
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.515 ms0.799 ms0.495 ms0.470
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.245 ms0.176 ms0.133 ms0.131
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.554 ms0.547 ms0.630 ms0.665
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.014 ms0.954 ms0.976 ms0.932
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.973 ms4.467 ms4.515 ms4.498
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.396 ms12.188 ms12.349 ms12.240
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.849 ms11.824 ms11.860 ms11.821
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.885 ms11.885 ms11.912 ms11.897
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.099 ms12.097 ms12.119 ms12.134
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.351 ms12.381 ms12.350 ms12.309
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.250 ms12.383 ms12.265 ms12.242

2023-05-30 13:15:01 - 2023-05-30 13:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.246   ms0.167  ms0.138  ms0.143  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.241 ms0.277 ms0.157 ms0.282
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.172 ms0.177 ms0.128 ms0.120
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.711 ms0.589 ms0.536 ms0.478
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.262 ms0.187 ms0.150 ms0.152
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.646 ms0.821 ms0.722 ms0.803
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.956 ms1.411 ms1.174 ms1.069
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.496 ms4.778 ms4.522 ms4.455
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.233 ms12.180 ms12.297 ms12.227
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.894 ms11.862 ms11.963 ms11.925
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.938 ms11.836 ms11.896 ms11.964
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.108 ms12.051 ms12.029 ms12.099
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.237 ms12.381 ms12.323 ms12.430
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.333 ms12.290 ms12.246 ms12.222

2023-05-30 13:00:01 - 2023-05-30 13:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.184   ms0.180  ms0.132  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.259 ms0.257 ms0.334 ms0.353
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.160 ms0.170 ms0.143 ms0.128
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.611 ms0.581 ms0.362 ms0.426
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.181 ms0.175 ms0.136 ms0.153
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.862 ms0.660 ms0.690 ms0.613
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.132 ms1.112 ms1.314 ms1.049
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.447 ms4.466 ms4.364 ms4.354
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.056 ms11.941 ms12.083 ms12.234
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.750 ms11.810 ms11.877 ms11.804
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.796 ms11.795 ms11.816 ms11.854
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.077 ms12.057 ms12.029 ms12.024
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.197 ms12.270 ms12.259 ms12.217
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.227 ms12.261 ms12.237 ms12.212

2023-05-30 12:45:01 - 2023-05-30 13:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.263   ms0.159  ms0.121  ms0.139  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.343 ms0.391 ms0.348 ms0.416
5 > 10.13.152.122 (10.13.152.122) 0.160 ms0.148 ms0.143 ms0.137
6 > 10.72.4.122 (10.72.4.122) 0.683 ms0.694 ms0.409 ms0.455
7 > 10.73.32.46 (10.73.32.46) 0.225 ms0.193 ms0.152 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.776 ms0.630 ms0.673 ms0.514
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.884 ms0.966 ms0.928 ms
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.278 ms5.173 ms5.177 ms5.696
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.146 ms12.166 ms12.189 ms12.120
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.864 ms11.781 ms11.817 ms11.752
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.873 ms11.800 ms11.847 ms11.806
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.053 ms12.044 ms12.083 ms12.082
15 > vl222.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.55) 12.286 ms12.277 ms12.365 ms12.268
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.15) 12.244 ms12.251 ms12.239 ms12.246

2023-05-30 12:30:01 - 2023-05-30 12:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.238   ms0.129  ms0.102  ms0.110  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.422 ms0.193 ms0.357 ms0.444
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.170 ms0.135 ms0.120 ms0.116
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.762 ms0.775 ms0.532 ms0.801
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.174 ms0.152 ms0.145 ms0.192
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.769 ms0.826 ms0.692 ms0.808
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.980 ms1.345 ms0.941 ms1.449
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.792 ms5.370 ms5.115 ms5.859
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.595 ms12.412 ms12.532 ms12.377
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.888 ms11.797 ms11.835 ms11.815
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.865 ms11.827 ms11.816 ms11.862
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.037 ms12.048 ms12.088 ms12.132
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.320 ms12.405 ms12.357 ms12.335
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.310 ms12.310 ms12.276 ms12.299

2023-05-30 12:00:01 - 2023-05-30 12:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.203   ms0.128  ms0.106  ms0.123  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.245 ms0.374 ms0.389 ms0.269
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.267 ms0.179 ms0.131 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.515 ms0.482 ms0.449 ms0.466
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.164 ms0.153 ms0.111 ms0.110
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.775 ms0.601 ms0.586 ms0.575
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.011 ms1.283 ms1.001 ms1.226
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.915 ms4.324 ms4.417 ms4.363
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.356 ms12.161 ms12.441 ms12.233
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.787 ms11.859 ms11.745 ms11.825
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.882 ms11.827 ms11.880 ms11.823
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.978 ms11.967 ms11.990 ms12.040
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.285 ms12.242 ms12.364 ms12.243
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.249 ms12.169 ms12.122 ms12.120

2023-05-30 11:45:01 - 2023-05-30 12:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.140), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.300   ms0.170  ms0.142  ms0.122  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.406 ms0.355 ms0.283 ms0.207
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.161 ms0.230 ms0.177 ms0.150
6 > 10.72.4.120 (10.72.4.120) 0.486 ms0.445 ms0.412 ms0.432
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.235 ms0.212 ms0.153 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.950 ms0.593 ms0.500 ms0.652
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.161 ms1.312 ms1.267 ms1.024
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.482 ms4.469 ms4.383 ms4.368
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.161 ms12.119 ms12.127 ms12.187
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.728 ms11.721 ms11.813
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.887 ms11.928 ms11.917 ms11.907
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 14.562 ms12.044 ms12.036 ms12.045
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.293 ms12.254 ms12.246 ms12.254
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.140) 12.230 ms12.277 ms12.268 ms12.262

2023-05-30 11:30:01 - 2023-05-30 11:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.194   ms0.175  ms0.120  ms0.120  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.366 ms0.270 ms0.264 ms0.381
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.197 ms0.144 ms0.124 ms0.122
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.565 ms0.613 ms0.366 ms0.455
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.193 ms0.150 ms0.109 ms0.112
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 4.797 ms0.613 ms0.724 ms0.657
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.274 ms0.953 ms0.974 ms0.977
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.620 ms5.042 ms4.952 ms5.038
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.164 ms12.139 ms12.409 ms12.397
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.839 ms11.787 ms11.785 ms11.763
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.808 ms11.803 ms11.851 ms11.846
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.953 ms11.979 ms11.995 ms12.055
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.203 ms12.182 ms12.122 ms12.223
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.328 ms12.337 ms12.254 ms12.246

2023-05-30 11:15:01 - 2023-05-30 11:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.237   ms0.179  ms0.148  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.542 ms0.592 ms0.394 ms0.372
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.168 ms0.163 ms0.146 ms0.143
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.701 ms0.448 ms0.456 ms0.452
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.187 ms0.167 ms0.155 ms0.151
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.083 ms0.679 ms0.730 ms0.626
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.974 ms1.233 ms0.935 ms1.157
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 97.707 ms5.424 ms6.222 ms6.034
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.172 ms12.109 ms12.442 ms12.084
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.741 ms11.780 ms11.764 ms11.761
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.869 ms11.933 ms11.907 ms11.828
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.120 ms12.049 ms12.111 ms12.064
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.242 ms12.190 ms12.162 ms12.193
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.330 ms12.246 ms12.302 ms12.226

2023-05-30 11:00:01 - 2023-05-30 11:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.107   ms0.137  ms0.080  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.308 ms0.156 ms0.200 ms0.433
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.153 ms0.109 ms0.107 ms0.109
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.449 ms0.346 ms0.331 ms0.354
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.117 ms0.133 ms0.113 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.619 ms0.792 ms0.746 ms
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.995 ms0.983 ms0.999 ms1.008
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.306 ms4.313 ms4.194 ms4.319
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.143 ms12.272 ms12.161 ms12.069
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.733 ms11.715 ms11.836 ms11.788
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.908 ms11.804 ms11.797 ms11.839
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.099 ms11.986 ms12.016
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.179 ms12.318 ms12.385 ms12.166
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.244 ms12.238 ms12.153 ms12.165

2023-05-30 10:45:01 - 2023-05-30 11:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.259   ms0.158  ms0.124  ms0.116  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.284 ms0.179 ms0.384 ms0.370
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.190 ms0.145 ms0.127 ms0.139
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.750 ms0.557 ms0.390 ms0.446
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.183 ms0.161 ms0.127 ms0.130
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.638 ms0.692 ms0.631 ms0.642
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.429 ms1.020 ms1.238 ms1.221
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.323 ms6.049 ms6.375 ms7.536
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.101 ms12.065 ms11.961 ms12.236
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.821 ms11.794 ms11.865 ms11.820
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.858 ms11.866 ms11.868 ms11.863
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.126 ms12.122 ms12.153 ms12.093
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.250 ms12.229 ms12.171 ms12.232
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.232 ms12.253 ms12.234 ms12.260

2023-05-30 10:30:01 - 2023-05-30 10:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.287   ms0.166  ms0.134  ms0.117  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.324 ms0.387 ms0.394 ms0.615
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.272 ms0.228 ms0.136 ms0.126
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.739 ms0.699 ms0.466 ms0.464
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.204 ms0.184 ms0.134 ms0.135
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.634 ms0.680 ms0.616 ms0.712
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.970 ms1.004 ms1.076 ms1.015
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.585 ms4.617 ms4.533 ms4.507
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.338 ms12.173 ms12.171 ms12.468
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.779 ms11.915 ms11.707 ms11.817
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.853 ms11.893 ms11.864 ms11.847
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.045 ms12.027 ms12.053 ms12.067
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.378 ms12.322 ms12.258 ms12.227
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.247 ms12.148 ms12.153 ms12.166

2023-05-30 10:15:01 - 2023-05-30 10:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.167  ms0.127  ms0.138  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.256 ms0.146 ms0.299 ms0.358
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.159 ms0.135 ms0.131 ms0.143
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.481 ms0.539 ms0.654 ms0.493
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.164 ms0.145 ms0.126 ms0.132
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.551 ms0.576 ms0.595 ms0.458
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.256 ms1.186 ms1.184 ms0.765
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.275 ms5.218 ms5.096 ms10.148
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.165 ms12.262 ms12.242 ms12.358
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.717 ms11.743 ms11.771 ms11.776
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.879 ms11.825 ms11.845 ms11.826
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.046 ms12.030 ms12.033 ms12.071
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.212 ms12.149 ms12.125 ms12.142
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.192 ms12.197 ms12.187 ms12.370

2023-05-30 10:00:01 - 2023-05-30 10:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.178   ms0.133  ms0.126  ms0.126  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.397 ms0.201 ms0.441 ms0.325
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.173 ms0.141 ms0.144 ms0.130
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.444 ms0.455 ms0.369 ms0.462
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.230 ms0.177 ms0.156 ms0.128
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 45.793 ms0.565 ms0.508 ms0.526
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.347 ms1.150 ms0.953 ms1.255
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.809 ms5.827 ms6.102 ms5.442
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.215 ms12.326 ms12.163 ms12.219
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.903 ms11.861 ms11.863 ms11.823
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.801 ms11.871 ms11.846 ms11.792
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.073 ms12.111 ms12.055 ms12.089
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.195 ms12.301 ms12.259 ms12.233
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.291 ms12.296 ms12.270 ms12.309

2023-05-30 09:45:01 - 2023-05-30 10:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.219   ms0.182  ms0.144  ms0.150  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.262 ms0.451 ms0.386 ms0.129
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.178 ms0.165 ms0.132 ms0.139
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.408 ms0.628 ms0.407 ms0.435
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.171 ms0.178 ms0.142 ms0.143
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.679 ms0.623 ms0.519 ms0.477
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.058 ms0.939 ms0.884 ms0.849
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.597 ms4.434 ms4.421 ms4.490
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.205 ms12.304 ms12.260 ms12.227
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.849 ms11.773 ms11.819 ms11.793
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.866 ms11.835 ms11.794 ms11.838
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.107 ms12.077 ms12.032 ms12.052
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.232 ms12.131 ms12.201 ms12.182
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.143 ms12.185 ms12.245 ms12.230

2023-05-30 09:30:01 - 2023-05-30 09:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.254   ms0.172  ms0.129  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.465 ms0.239 ms0.400 ms0.498
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.193 ms0.155 ms0.180 ms0.164
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.428 ms0.607 ms0.456 ms0.630
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.190 ms0.151 ms0.131 ms0.127
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.820 ms0.750 ms0.550 ms0.598
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.266 ms1.171 ms0.994 ms1.105
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.765 ms5.751 ms5.374 ms5.812
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.338 ms12.304 ms12.214 ms12.123
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.795 ms11.771 ms11.735 ms11.785
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.904 ms11.814 ms11.877 ms11.956
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.115 ms12.222 ms12.181 ms12.171
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.369 ms12.310 ms12.289 ms12.373
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.311 ms12.278 ms12.192 ms12.270

2023-05-30 09:00:01 - 2023-05-30 09:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.16), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.197   ms0.152  ms0.150  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.216 ms0.182 ms0.328 ms0.203
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.196 ms0.150 ms0.148 ms0.135
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.692 ms0.655 ms0.469 ms0.451
7 > 10.73.32.130 (10.73.32.130) 0.191 ms0.227 ms0.133 ms0.144
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.755 ms0.525 ms0.554 ms0.623
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.109 ms1.050 ms1.089 ms1.091
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.454 ms5.830 ms5.530 ms5.357
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.449 ms12.235 ms12.183 ms12.193
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.794 ms11.836 ms11.857 ms11.775
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.886 ms11.799 ms11.847 ms11.874
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.016 ms11.999 ms11.992 ms12.061
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.218 ms12.309 ms12.183 ms12.255
16 > 809075600.fra.cdn77.com (195.181.175.16) 12.235 ms12.214 ms12.253 ms12.264

2023-05-30 08:30:01 - 2023-05-30 09:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.182   ms0.178  ms0.120  ms0.135  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.342 ms0.352 ms0.375 ms0.282
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.153 ms0.139 ms0.125 ms0.123
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.682 ms0.705 ms0.441 ms0.489
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.219 ms0.128 ms0.114 ms0.113
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 2.858 ms0.603 ms0.570 ms0.620
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.926 ms0.950 ms0.971 ms1.058
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.411 ms4.605 ms4.657 ms4.373
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.165 ms12.202 ms12.415 ms12.355
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 12.041 ms11.981 ms11.926 ms11.867
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.964 ms11.874 ms11.833 ms11.835
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.107 ms12.127 ms12.118 ms12.052
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.263 ms12.251 ms12.292 ms12.233
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.277 ms12.318 ms12.269 ms12.241

2023-05-30 08:15:01 - 2023-05-30 08:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.172   ms0.179  ms0.111  ms0.097  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.240 ms0.288 ms0.367 ms0.427
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.154 ms0.147 ms0.134 ms0.121
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.583 ms0.649 ms0.410 ms0.735
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.157 ms0.163 ms0.132 ms0.132
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 65.467 ms0.619 ms0.615 ms0.876
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.992 ms0.956 ms0.909 ms0.904
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.513 ms4.332 ms4.366 ms4.420
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.359 ms12.307 ms12.452 ms12.398
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.749 ms11.839 ms11.756 ms11.760
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.791 ms11.783 ms11.832 ms11.825
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.100 ms12.110 ms12.068 ms11.987
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.282 ms12.190 ms12.177 ms12.172
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.217 ms12.294 ms12.275 ms12.201

2023-05-30 08:00:01 - 2023-05-30 08:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.168   ms0.167  ms0.139  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.352 ms0.273 ms0.200 ms0.314
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.217 ms0.168 ms0.119 ms0.124
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.453 ms0.455 ms0.408 ms0.379
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.182 ms0.176 ms0.132 ms0.152
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.708 ms0.647 ms0.695 ms0.522
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.141 ms1.096 ms1.085 ms1.366
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.408 ms4.833 ms4.393 ms4.353
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.147 ms12.366 ms12.090 ms12.191
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.809 ms11.789 ms11.771 ms11.741
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.814 ms11.864 ms11.843 ms11.821
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.029 ms11.994 ms11.991 ms12.069
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.204 ms12.156 ms12.133 ms12.142
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.120 ms12.194 ms12.178 ms12.204

2023-05-30 07:45:02 - 2023-05-30 08:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.245   ms0.115  ms0.155  ms0.136  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.228 ms0.262 ms0.328 ms0.215
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.192 ms0.146 ms0.140 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.492 ms0.456 ms0.443 ms0.443
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.239 ms0.159 ms0.168 ms0.170
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.824 ms0.611 ms0.620 ms0.518
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.099 ms0.979 ms0.964 ms0.908
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.811 ms4.976 ms4.418 ms4.439
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.549 ms12.302 ms12.456 ms12.430
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.845 ms11.744 ms11.795 ms11.785
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.917 ms11.948 ms11.906 ms11.853
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.114 ms12.051 ms12.111 ms12.107
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.304 ms12.363 ms12.328 ms12.211
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.440 ms12.333 ms12.320 ms12.355

2023-05-30 07:30:02 - 2023-05-30 07:45:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.191   ms0.174  ms0.132  ms0.144  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.412 ms0.318 ms0.178 ms0.359
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.140 ms0.165 ms0.132 ms0.152
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.529 ms0.569 ms0.481 ms0.434
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.203 ms0.193 ms0.165 ms0.151
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.810 ms0.744 ms0.585 ms0.659
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.195 ms1.068 ms1.181 ms1.258
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.786 ms4.387 ms5.465 ms4.477
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.164 ms12.124 ms12.196 ms12.252
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.856 ms11.837 ms11.807 ms11.755
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.869 ms11.873 ms11.906 ms11.865
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.126 ms12.091 ms12.168 ms11.983
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.261 ms12.240 ms12.174 ms12.309
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.234 ms12.221 ms12.294 ms12.202

2023-05-30 07:15:01 - 2023-05-30 07:30:02

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.141), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.181  ms0.113  ms0.109  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.274 ms0.347 ms0.360 ms0.170
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.151 ms0.142 ms0.125 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.873 ms0.643 ms0.465 ms0.468
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.144 ms0.142 ms0.141 ms0.126
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.660 ms0.547 ms0.511 ms0.505
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.259 ms0.970 ms0.894 ms0.959
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.312 ms4.533 ms4.290 ms4.499
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.375 ms12.177 ms12.199 ms12.161
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.870 ms11.812 ms11.812 ms11.694
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.902 ms11.920 ms11.797 ms11.810
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.054 ms11.999 ms12.048 ms12.021
15 > vl223.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.57) 12.229 ms12.252 ms12.173 ms12.213
16 > 663193551.fra.cdn77.com (156.146.33.141) 12.172 ms12.135 ms12.256 ms12.270

2023-05-30 07:00:01 - 2023-05-30 07:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.227   ms0.164  ms0.154  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.301 ms0.344 ms0.360 ms0.220
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.154 ms0.167 ms0.141 ms0.157
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.487 ms0.674 ms0.423 ms0.423
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.170 ms0.150 ms0.149 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.667 ms0.515 ms0.592 ms0.567
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.054 ms1.118 ms1.195 ms1.075
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.443 ms4.421 ms4.632 ms4.377
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.356 ms12.202 ms12.209 ms12.134
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.798 ms11.749 ms11.798 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.847 ms11.870 ms11.906 ms11.949
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.109 ms12.093 ms12.059 ms12.026
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.229 ms12.288 ms12.243 ms12.202
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.221 ms12.138 ms12.156 ms12.209

2023-05-30 06:45:01 - 2023-05-30 07:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.198   ms0.141  ms0.105  ms0.097  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.370 ms0.214 ms0.351 ms0.393
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.235 ms0.164 ms0.115 ms0.119
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.848 ms0.686 ms0.480 ms0.472
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.149 ms0.141 ms0.127 ms0.133
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.762 ms0.695 ms1.004 ms0.645
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.026 ms1.296 ms1.007 ms0.800
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.350 ms5.186 ms5.206 ms5.799
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.182 ms12.166 ms12.140 ms12.110
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.754 ms11.728 ms11.792 ms11.728
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.814 ms11.777 ms11.787 ms11.824
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.986 ms12.102 ms12.003 ms12.031
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.202 ms12.177 ms12.170 ms12.294
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.308 ms12.303 ms12.287 ms12.302

2023-05-30 06:30:01 - 2023-05-30 06:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.240   ms0.224  ms0.144  ms0.152  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.422 ms0.434 ms0.255 ms0.399
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.174 ms0.161 ms0.127 ms0.133
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.528 ms0.473 ms0.461 ms0.435
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.241 ms0.228 ms0.115 ms0.117
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.943 ms0.738 ms0.728 ms0.777
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.139 ms1.300 ms1.119 ms1.124
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.505 ms4.367 ms4.380 ms4.371
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.337 ms12.143 ms12.039 ms12.384
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.777 ms11.788 ms11.763 ms11.743
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.842 ms11.806 ms11.878 ms11.845
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.060 ms12.041 ms12.097 ms12.113
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.314 ms12.240 ms12.252 ms12.201
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.194 ms12.198 ms12.232 ms12.223

2023-05-30 06:15:01 - 2023-05-30 06:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.248   ms0.140  ms0.125  ms0.143  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.402 ms0.194 ms0.435 ms0.397
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.151 ms0.159 ms0.127 ms0.133
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.609 ms0.627 ms0.488 ms0.416
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.194 ms0.157 ms0.137 ms0.115
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 1.052 ms0.858 ms0.782 ms0.753
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.318 ms0.903 ms0.906 ms1.161
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 60.193 ms6.050 ms5.454 ms5.913
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.619 ms12.495 ms12.430 ms12.168
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.812 ms11.766 ms11.775 ms11.914
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.849 ms11.821 ms11.842 ms11.905
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.058 ms12.082 ms12.044 ms12.035
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.217 ms12.158 ms12.197 ms12.188
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.317 ms12.262 ms12.279 ms12.270

2023-05-30 06:00:01 - 2023-05-30 06:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.263   ms0.199  ms0.141  ms0.134  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.281 ms0.308 ms0.316 ms0.273
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.167 ms0.163 ms0.123 ms0.113
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.498 ms0.438 ms0.424 ms0.449
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.196 ms0.139 ms0.134 ms0.122
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.810 ms0.950 ms0.629 ms0.525
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.037 ms1.262 ms0.896 ms0.987
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 5.595 ms5.276 ms5.189 ms5.035
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.309 ms12.236 ms12.294 ms12.260
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.683 ms11.702 ms11.771 ms11.746
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.821 ms11.821 ms11.819 ms11.726
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 11.973 ms12.021 ms11.999 ms12.057
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.238 ms12.190 ms12.190 ms12.176
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.297 ms12.259 ms12.276 ms12.306

2023-05-30 05:45:01 - 2023-05-30 06:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.252   ms0.139  ms0.154  ms0.150  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.317 ms0.239 ms0.385 ms0.427
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.146 ms0.146 ms0.119 ms0.123
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.878 ms0.486 ms0.470 ms0.521
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.133 ms0.122 ms0.152 ms0.167
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.934 ms0.742 ms0.719 ms0.479
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.192 ms1.252 ms1.219 ms1.342
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.599 ms4.517 ms4.494 ms4.523
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.189 ms12.152 ms12.207 ms12.200
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.820 ms11.788 ms11.730 ms11.764
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.903 ms11.891 ms11.951 ms11.900
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.049 ms12.047 ms12.031 ms12.064
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.335 ms12.356 ms12.368 ms12.284
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.235 ms12.272 ms12.310 ms12.321

2023-05-30 05:15:01 - 2023-05-30 05:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.193   ms0.161  ms0.111  ms0.125  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.395 ms0.245 ms0.287 ms0.457
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.178 ms0.154 ms0.134 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.648 ms0.557 ms0.430 ms0.440
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.239 ms0.231 ms0.176 ms0.169
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.883 ms0.720 ms0.750 ms0.703
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.216 ms1.011 ms0.990 ms0.916
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.060 ms6.028 ms5.545 ms5.186
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.129 ms12.194 ms12.324 ms12.349
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.859 ms11.870 ms11.797 ms11.848
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.886 ms11.838 ms11.886 ms11.929
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.085 ms12.162 ms12.056 ms12.015
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.216 ms12.177 ms12.271 ms12.387
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.331 ms12.223 ms12.181 ms12.213

2023-05-30 05:00:01 - 2023-05-30 05:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.138), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.163   ms0.134  ms0.119  ms0.129  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.397 ms0.210 ms0.208 ms0.220
5 > 10.13.152.128 (10.13.152.128) 0.115 ms0.134 ms0.134 ms0.164
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.766 ms0.464 ms0.576 ms0.506
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.146 ms0.131 ms0.127 ms0.136
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.046 ms1.456 ms0.836 ms1.217
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 0.924 ms0.789 ms1.170 ms1.137
10 > be101.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.144) 21.794 ms5.420 ms5.209 ms5.479
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.165 ms12.175 ms12.044 ms12.050
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.736 ms11.698 ms11.745 ms11.807
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.871 ms11.842 ms11.823 ms11.812
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.022 ms11.997 ms11.987 ms11.992
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.172 ms12.288 ms12.238 ms12.125
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.138) 12.219 ms12.220 ms12.186 ms12.220

2023-05-30 04:45:01 - 2023-05-30 05:00:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.41), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.168  ms0.140  ms0.119  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.289 ms0.386 ms0.154 ms0.378
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.166 ms0.135 ms0.126 ms0.124
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.490 ms0.648 ms0.481 ms0.440
7 > 10.73.32.58 (10.73.32.58) 0.166 ms0.195 ms0.137 ms0.117
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.647 ms0.578 ms0.596 ms0.639
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 0.998 ms0.925 ms0.992 ms0.951
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 19.250 ms5.054 ms4.422 ms4.447
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.186 ms12.300 ms12.248 ms12.257
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.858 ms11.864 ms11.885 ms11.904
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.898 ms11.877 ms11.940 ms11.909
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.165 ms12.074 ms12.113 ms12.094
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.261 ms12.242 ms12.271 ms12.159
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.41) 12.275 ms12.348 ms12.287 ms12.316

2023-05-30 04:30:01 - 2023-05-30 04:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.19), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.223   ms0.159  ms0.140  ms0.160  
4 > 10.13.128.18 (10.13.128.18) 0.320 ms0.188 ms0.481 ms0.290
5 > 10.13.152.106 (10.13.152.106) 0.149 ms0.138 ms0.126 ms0.123
6 > 10.72.4.112 (10.72.4.112) 0.875 ms0.718 ms0.469 ms0.475
7 > 10.73.32.40 (10.73.32.40) 0.392 ms0.254 ms0.123 ms0.159
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 0.592 ms0.553 ms0.604 ms1.123
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.120 ms1.252 ms1.128 ms1.158
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.489 ms4.467 ms4.460 ms4.472
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.360 ms12.433 ms12.159 ms12.195
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.797 ms11.864 ms11.825 ms11.843
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.894 ms11.852 ms11.855 ms11.881
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.092 ms12.045 ms12.023 ms11.975
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.294 ms12.266 ms12.252 ms12.183
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.19) 12.178 ms12.164 ms12.107 ms12.174

2023-05-30 03:45:01 - 2023-05-30 04:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.221   ms0.215  ms0.120  ms0.141  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.333 ms0.475 ms0.252 ms0.197
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.200 ms0.163 ms0.139 ms0.117
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.637 ms0.700 ms0.447 ms0.426
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.182 ms0.161 ms0.123 ms0.134
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.011 ms0.887 ms0.795 ms0.779
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.057 ms1.247 ms0.877 ms1.187
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.364 ms4.416 ms4.585 ms4.365
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.451 ms12.151 ms12.011 ms12.353
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.818 ms11.811 ms11.755 ms11.870
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.829 ms11.914 ms11.908 ms11.940
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.109 ms12.108 ms12.048 ms12.109
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.317 ms12.231 ms12.241 ms12.267
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.289 ms12.240 ms12.135 ms12.189

2023-05-30 03:30:01 - 2023-05-30 03:45:01

   traceroute to www.cdn77.com (156.146.33.137), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.167   ms0.182  ms0.153  ms0.127  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.445 ms0.185 ms0.386 ms0.382
5 > 10.13.152.104 (10.13.152.104) 0.171 ms0.141 ms0.135 ms0.153
6 > 10.72.4.124 (10.72.4.124) 0.644 ms0.619 ms0.414 ms0.378
7 > 10.73.32.42 (10.73.32.42) 0.193 ms0.125 ms0.127 ms0.150
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.683 ms0.555 ms0.619 ms0.653
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.099 ms1.194 ms1.385 ms1.026
10 > be101.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.231) 4.444 ms4.460 ms4.687 ms4.460
11 > fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.232) 12.268 ms12.448 ms12.231 ms12.365
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.811 ms11.836 ms11.795 ms11.799
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.849 ms11.907 ms11.932 ms11.900
14 > vl1101.fra-itx7-core-2.cdn77.com (185.229.188.12) 12.072 ms12.104 ms12.137 ms12.069
15 > vl224.fra-eq8-dist-2.cdn77.com (185.229.188.59) 12.398 ms12.361 ms12.293 ms12.362
16 > 494557430.fra.cdn77.com (156.146.33.137) 12.300 ms12.277 ms12.296 ms12.247

2023-05-30 03:15:01 - 2023-05-30 03:30:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.170.18), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.271   ms0.140  ms0.108  ms0.111  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.380 ms0.441 ms0.211 ms0.404
5 > 10.13.152.124 (10.13.152.124) 0.183 ms0.163 ms0.131 ms0.123
6 > 10.72.4.118 (10.72.4.118) 0.442 ms0.526 ms0.425 ms0.455
7 > 10.73.32.60 (10.73.32.60) 0.296 ms0.167 ms0.148 ms0.145
8 > 10.73.249.2 (10.73.249.2) 1.250 ms0.786 ms0.675 ms0.616
9 > be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252) 1.095 ms1.053 ms1.079 ms1.035
10 > be101.rbx-g3-nc5.fr.eu (54.36.50.241) 4.347 ms4.639 ms4.423 ms4.454
11 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (54.36.50.242) 12.229 ms12.285 ms12.276 ms12.359
12 > 10.200.0.9 (10.200.0.9) 11.793 ms11.827 ms11.851 ms11.845
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.808 ms11.810 ms11.830 ms11.886
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.069 ms12.010 ms12.092 ms12.004
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.300 ms12.219 ms12.183 ms12.198
16 > 610407756.fra.cdn77.com (195.181.170.18) 12.211 ms12.246 ms12.155 ms12.181

2023-05-30 03:00:02 - 2023-05-30 03:15:01

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.40), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.210   ms0.173  ms0.141  ms0.135  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16) 0.271 ms0.217 ms0.363 ms0.406
5 > 10.13.152.102 (10.13.152.102) 0.170 ms0.229 ms0.173 ms0.137
6 > 10.72.4.114 (10.72.4.114) 0.486 ms0.494 ms0.432 ms0.459
7 > 10.73.32.62 (10.73.32.62) 0.250 ms0.178 ms0.148 ms0.172
8 > 10.73.249.4 (10.73.249.4) 0.886 ms0.801 ms0.704 ms0.737
9 > be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118) 1.086 ms1.223 ms1.082 ms1.234
10 > be101.rbx-g2-nc5.fr.eu (213.251.130.102) 5.541 ms5.222 ms5.505 ms5.735
11 > be104.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (94.23.122.241) 12.432 ms12.365 ms12.464 ms12.317
12 > 10.200.0.11 (10.200.0.11) 11.809 ms11.856 ms11.812 ms11.803
13 > cdn77.as60068.de.eu.de.eu (213.251.128.79) 11.886 ms11.894 ms11.836 ms11.867
14 > vl1101.fra-itx7-core-1.cdn77.com (185.229.188.4) 12.176 ms12.103 ms12.139 ms12.062
15 > vl221.fra-eq8-dist-1.cdn77.com (185.229.188.53) 12.214 ms12.266 ms12.264 ms12.283
16 > 824291365.fra.cdn77.com (195.181.175.40) 12.319 ms12.276 ms12.316 ms12.253

2023-05-30 02:45:01 - 2023-05-30 03:00:02

   traceroute to www.cdn77.com (195.181.175.15), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.13.128.126                 (10.13.128.126)  0.255   ms0.220  ms0.178  ms0.154  
4 > 10.13.128.16 (10.13.128.16